Drugie Życie


autor Anna Sopuch data 9 kwietnia 2014, 22:43
kategoria: General ( Powiatowy Kurier Szkolny)Zespół Szkół
Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach przystąpił do kampanii „Drugie
życie
”, której celem jest promowanie przeszczepiania narządów, informowanie
o korzyściach i nadziejach, które niesie za sobą ten rodzaj terapii oraz
edukacja w zakresie zagadnień medycznych, prawnych i etycznych związanych z
przeszczepianiem narządów w naszym kraju.


ZSBA przekazała już uprzednio do
kilku szkół średnich naszego miasta oraz urzędu miejskiego i powiatowego
plakaty oraz informacje o przesłaniu i celu jakie niesie to przedsięwzięcie, z
prośbą o wyeksponowanie ich w stosownych miejscach.


Dnia 09 kwietnia grupa młodzieży
ZSBA pod transparentami z hasłem kampanii, rozdawała w centrum miasta ulotki
informacyjne, znaczki, oświadczenia woli oraz wykonaną przez szkołę
okolicznościowa pocztówkę z logo – „Drugie życie”.

Anna Sopuch
Album ze zdjęciami tu:

"

Oświadczenie
woli to mały, niepozorny dokument, który za sprawą podpisu zyskuje niezwykłą
moc. Jedno świadome wyrażenie zgody na oddanie swoich narządów do przeszczepu
jest decyzją, która może uratować życie i przywrócić zdrowie kilku osobom.
Akcja „Drugie życie” ma na celu promocję oświadczeń woli poprzez przekazywanie
informacji na temat transplantacji. Popularyzacja wiedzy ma być narzędziem
pozwalającym zwiększyć liczbę przeszczepów w Polsce. Poprzez poruszanie tematu
przeszczepiania narządów, kontakt z lekarzem czy osobą, która żyje dzięki
transplantacji chcemy skłaniać do refleksji, pobudzać do dyskusji i
podejmowania rozmów.Transplantacja
to życie. Wielu chorych umiera, bo nie dożyli chwili, kiedy znalazłby się dla
nich zdrowy narząd. Przeszczep pozwoliłby im normalnie funkcjonować uczyć się,
pracować, założyć rodzinę, podróżować. Działania, jakie prowadzimy w ramach
akcji informacyjnej „Drugie życie” mają spowodować wzrost świadomości społecznej
młodych ludzi w zakresie transplantacji. Chcemy by młodzież „zarażała” oświadczeniami
woli swoich krewnych i znajomych. Każdy z nas ma dar uzdrawiania. Razem możemy
pomóc lekarzom uratować niejedno życie". Strona
internetowa
- http://drugiezycie.org.pl/


wysłano z : http://www.tg.net.pl/temat/szkoly.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/temat/szkoly.php?id=1197