Gimnazjaliści z TG laureatami konkursu 70. rocznica Powstania Warszawskiego


autor Zbigniew Markowski data 2 października 2014, 20:21
kategoria: General ( Powiatowy Kurier Szkolny)

27 września 2014 roku w sali gimnastycznej I Liceum
Ogólnokształcącego PUL im. Łęczyckiego Pułku Piechoty w
Kutnie odbyła się Gala Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego
pt.: "70. rocznica Powstania Warszawskiego". Konkurs
został zorganizowany przez Zarząd Główny Związku Oficerów
Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Poznaniu. W konkursie wzięło udział 347
szkół wszystkich szczebli, w tym szkół podstawowych - 94;
szkół gimnazjalnych - 139; szkół ponadgimnazjalnych - 114. W
skład komisji oceniającej prace weszli: ppłk dr Marek
Moliński, płk dr Wiesław Światłowski, ppłk Zenon Sternik,
mgr Małgorzata Trybuś, ks. mgr Krystian Frąckowiak.
Ogłoszenie wyników konkursu przygotowało 1 PUL w Kutnie
zwycięzca pierwszego miejsca w grupie szkół
ponadgimnazjalnych. W grupie szkół gimnazjalnych drugie
miejsce zajęła reprezentacja Publicznego Gimnazjum nr 4 im. 3.
Pułku Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach. Autorami
nagrodzonej pracy są Alicja Noczyńska i Aleksandra Olszok, a
dyrektorem szkoły jest Pani mgr Dorota Osuch.


27 września 2014 roku w sali gimnastycznej I Liceum
Ogólnokształcącego PUL im. Łęczyckiego Pułku Piechoty w
Kutnie odbyła się Gala Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego
pt.: "70. rocznica Powstania Warszawskiego". Konkurs
został zorganizowany przez Zarząd Główny Związku Oficerów
Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Poznaniu. W konkursie wzięło udział 347
szkół wszystkich szczebli, w tym szkół podstawowych - 94;
szkół gimnazjalnych - 139; szkół ponadgimnazjalnych - 114. W
skład komisji oceniającej prace weszli: ppłk dr Marek
Moliński, płk dr Wiesław Światłowski, ppłk Zenon Sternik,
mgr Małgorzata Trybuś, ks. mgr Krystian Frąckowiak.
Ogłoszenie wyników konkursu przygotowało 1 PUL w Kutnie
zwycięzca pierwszego miejsca w grupie szkół
ponadgimnazjalnych. W grupie szkół gimnazjalnych drugie miejsce
zajęła reprezentacja Publicznego Gimnazjum nr 4 im. 3. Pułku
Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach. Autorami nagrodzonej
pracy są Alicja Noczyńska i Aleksandra Olszok, a dyrektorem
szkoły jest Pani mgr Dorota Osuch.
Galę rozpoczęto od przyjęcia meldunku, wprowadzenia pocztu
sztandarowego, oficjalnego podniesienia flagi państwowej i
odegrania hymnu państwowego. Następnie Pan Remigiusz
Wiśniewski, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego Płockiego
Uniwersytetu Ludowego im. 37 Łęczyńskiego Pułku Piechoty w
Kutnie, powitał zaproszonych gości: Pana ppłk. Zdzisława
Machera pseudonim „Jurand” (uczestnik Powstania
Warszawskiego), posła na sejm RP Pana Tadeusza Woźniaka,
starostę kutnowskiego Panią Mirosławę Gal-Grabowską,
wiceprezydenta miasta Kutna Pana Zbigniewa Wdowiaka, Pana ppłk.
Waldemara Cichosza - przedstawiciela gen. dyw. Andrzeja
Wasilewskiego szefa Departamentu Kadr MON, Pana Tomasza
Stachurskiego, który reprezentował pana ministra Jana
Ciechanowskiego - Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych, Pana płk. Stanisława Tomaszkiewicza - Prezesa
Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka J. Piłsudskiego
wraz z małżonką, ks. kapelana Krystiana Frąckowiaka -
dowódcę Młodych Marszałka Piłsudskiego, prezesa zarządu
Płockiego Uniwersytetu Ludowego Pana Pawła Kaczyńskiego,
dyrektora Muzeum Regionalnego w Kutnie Pana Grzegorza
Skrzyneckiego, przedstawiciela gminy Piątek - Panią Krystynę
Grabowską.Bardzo gorąco została powitana młodzież - uczestnicy konkursu
wraz z opiekunami, a także delegacja członków stowarzyszenia
Absolwentów Liceów Wojskowych SALW-a, w składzie: prezes
SALW-y Pan Grzegorz Leśniewski - absolwent OLW w Lublinie, Pan
mjr Jacek Jarzyna - wykładowca AON, absolwent OLW w
Częstochowie, Pan mjr Artur Łęcki z WKU w Radomiu - absolwent
OLW w Lublinie.Nagrody ufundowali m.in.: prezydent Warszawy, szef Urzędu ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych, marszałek woj.
mazowieckiego, prezydent Kutna, starosta kutnowski, poseł
Tadeusz Woźniak, prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów
Rezerwy im. Marszałek Piłsudskiego, wójt gminy Piątek,
prezydent Łodzi, prezes Płockiego Uniwersytetu Ludowego,
dyrektor Muzeum Regionalnego z Kutna, Stowarzyszenie SALW-a.Wszystkie wyróżnione szkoły otrzymały z rąk ppłk. Waldemara
Cichosza listy gratulacyjne od dyrektora Departamentu Kadr MON
gen. dyw. Andrzeja Wasilewskiego. SALW-a - stowarzyszenie
propagujące i kultywujące idee patriotyczno-obronne, to
spadkobiercy tradycji szkół kadeckich, czyli szkół wojskowych
dla małoletnich.autor tekstu: mjr Artur Łęckisrc="http://tg.net.pl/temat/szkoly/032.jpg" width="600"
height="400">src="http://tg.net.pl/temat/szkoly/031.jpg" width="533"
height="400">src="http://tg.net.pl/temat/szkoly/033.jpg" width="600"
height="400">src="http://tg.net.pl/temat/szkoly/034.jpg" width="600"
height="400">src="http://tg.net.pl/temat/szkoly/035.jpg" width="600"
height="400">


wysłano z : http://www.tg.net.pl/temat/szkoly.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/temat/szkoly.php?id=1352