POWIATOWY KONKURS WIEDZY CHEMICZNEJ


autor ZSCH-MiO Tarnowskie Góry data 25 listopada 2014, 21:51
kategoria: General ( Powiatowy Kurier Szkolny)

Dyrekcja oraz nauczyciele Zespołu Szkół Chemiczno
– Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
zapraszają do udziału w IX Powiatowym Konkursie Wiedzy
Chemicznej organizowanym dla młodzieży szkół gimnazjalnych.
Konkurs składać się będzie z dwóch etapów:
I etap pisemny (01.12.2014 r. godz. 10.30)

II etap ćwiczeniowy (23.02.2015 r. godz. 10.30)
REGULAMIN KONKURSUDo konkursu przystępują 2-osobowe zespoły uczniów szkół
gimnazjalnych. Każda szkoła może wydelegować do konkursu
maksymalnie 4 zespoły.

Dyrekcja oraz nauczyciele Zespołu Szkół Chemiczno
– Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
zapraszają do udziału w IX Powiatowym Konkursie Wiedzy
Chemicznej organizowanym dla młodzieży szkół gimnazjalnych.
Konkurs składać się będzie z dwóch etapów:
I etap pisemny (01.12.2014 r. godz. 10.30)

II etap ćwiczeniowy (23.02.2015 r. godz. 10.30)
REGULAMIN KONKURSUDo konkursu przystępują 2-osobowe zespoły uczniów szkół
gimnazjalnych. Każda szkoła może wydelegować do konkursu
maksymalnie 4 zespoły.I etap

W części I pisemnej każdy uczeń pracuje indywidualnie,
gromadząc punkty dla swojego zespołu. Uczestnicy konkursu będą
rozwiązywać zadania otwarte jak również zamknięte. Wynikiem
zespołu w tej części będzie suma punktów zgromadzonych przez
każdego z członków. Czas trwania części pisemnej wynosi 60
minut.II etap

Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowane zespoły, które
zgromadzą największą liczbę punktów. W części II uczniowie
będą pracować zespołowo. Zawodnicy będą rozwiązywać
niezbyt skomplikowane manualnie zadania laboratoryjne. Przed
przystąpieniem do tej części młodzież zostanie zapoznana z
podstawowymi elementami techniki laboratoryjnej. Powinno to ułatwić
pracę uczestnikom, którzy dotychczas mieli niewiele okazji do
samodzielnej pracy w laboratorium chemicznym.

Czas trwania części laboratoryjnej wynosi 90 minut.

Prosimy o przesłanie do dnia 27.11.2014 r. formularzy
zgłoszeniowych faksem lub pocztą elektroniczną.href="http://www.tg.net.pl/temat/szkoly/formularz_chemik.doc"
target="_blank">Tu pobierz formularz

Numer fax.: 32 285 86 25.

Adres e-mail: zschmio@o2.pl\Jednocześnie informujemy, że wysłanie formularza jest
jedyną formalnością podczas zgłaszania uczestników Konkursu.

Informacji telefonicznych udzielamy pod numerem: 32 285 52 34.

O wynikach zarówno I jak i II etapu uczniowie zostaną
poinformowani przez email za pośrednictwem swoich szkół.

Wręczenie nagród odbędzie się podczas Tarnogórskiego Forum Oświatowego
(termin zostanie podany przez Starostwo Powiatowe).Zakres treści:


1. Substancje i przemiany chemiczne w otoczeniu człowieka.
Metale i niemetale, mieszaniny, powietrze jako mieszanina gazów,
tlen i azot – właściwości, tlenki, zanieczyszczenia
powietrza.

2. Budowa atomu: jądro i elektrony, składniki jądra, izotopy.
Promieniotwórczość i jej różnorodne konsekwencje. Atomy,
jony i cząsteczki, pierwiastki i związki chemiczne, symbole
chemiczne, wartościowości pierwiastków. Wiązania chemiczne,
jonowe i atomowe.

3. Teoria atomistyczno – cząsteczkowa – nieciągłość
budowy materii. Układ okresowy pierwiastków chemicznych –
sposób usystematyzowania pierwiastków.

4. Wagowe stosunki stechiometryczne w związkach chemicznych i
reakcjach chemicznych – masa atomowa i cząsteczkowa, prawo stałości
składu, prawo zachowania masy.

5. Reakcje chemiczne i równania reakcji chemicznych.

6. Woda i roztwory wodne – zagrożenia cywilizacyjne wynikające
z jej zanieczyszczeń.

7. Roztwory, rozpuszczalność, stężenia procentowe i molowe
roztworów – podstawowe obliczenia.

8. Typy związków nieorganicznych: kwasy, zasady, wodorotlenki,
dysocjacja jonowa, odczyn roztworu, pH – w ujęciu jakościowym.
Sole: reakcje substancji o właściwościach kwasowych z
substancjami o właściwościach zasadowych, podstawowe właściwości
i zastosowania wybranych soli.

9. Surowce i tworzywa pochodzenia mineralnego: węgiel kamienny,
ropa naftowa, gaz ziemny, wapień, gips, szkło.

10. Działanie niektórych substancji na organizm człowieka:
leki, trucizny, alkohole, narkotyki, nawozy, środki ochrony roślin.
Wykaz najważniejszych umiejętności:


1. Umiejętność korzystania z układu okresowego pierwiastków.

2. Znajomość aktualnego nazewnictwa związków chemicznych.

3. Umiejętność pisania wzorów sumarycznych i strukturalnych.

4. Umiejętność pisania równań reakcji cząsteczkowo i
jonowo.

5. Umiejętność rozwiązywania zadań rachunkowych dotyczących:

- rozpuszczalności substancji

- stężenia procentowego i molowego roztworów

- obliczeń stechiometrycznych

6. Umiejętność opisu planowanych doświadczeń, przewidywania
wyników i formułowania wniosków.Zapraszamy do Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących
w Tarnowskich Górach dnia 01.12.2014 r. o godz. 10.30 (I etap )


wysłano z : http://www.tg.net.pl/temat/szkoly.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/temat/szkoly.php?id=1403