Trzecia edycja konkursu Pracownia Talentów Fundacji Tesco Dzieciom


autor Tarnogórski Afisz Kulturalny data 24 lipca 2015, 13:44
kategoria: General ( Powiatowy Kurier Szkolny)

„Pracownia Talentów” to konkurs grantowy Fundacji Tesco Dzieciom skierowany do organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży. Organizacje biorące udział w konkursie mogą zdobyć środki na realizację długoterminowych projektów edukacyjnych. Na zwycięskie organizacje czeka do podziału aż 250 tys. złotych, co pozwoli na sfinansowanie około 25 projektów w całym kraju. Fundacja Tesco Dzieciom w tym roku obchodziła swoje trzecie urodziny. I od samego początku swojego istnienia, każdego dnia, dba o lepsze jutro polskich dzieci. Fundacja pomaga realizować wartościowe inicjatywy i projekty społeczne, a w swoich działań koncentruje się na pomocy dzieciom i młodzieży. Jednym z realizowanych przez Fundację programów jest konkurs grantowy „Pracownia Talentów”.

„Pracownia Talentów” to konkurs grantowy Fundacji
Tesco Dzieciom skierowany do organizacji pozarządowych zajmujących
się edukacją dzieci i młodzieży. Organizacje biorące udział
w konkursie mogą zdobyć środki na realizację długoterminowych
projektów edukacyjnych. Na zwycięskie organizacje czeka do
podziału aż 250 tys. złotych, co pozwoli na sfinansowanie około
25 projektów w całym kraju. Fundacja Tesco Dzieciom w tym roku
obchodziła swoje trzecie urodziny. I od samego początku swojego
istnienia, każdego dnia, dba o lepsze jutro polskich dzieci.
Fundacja pomaga realizować wartościowe inicjatywy i projekty
społeczne, a w swoich działań koncentruje się na pomocy
dzieciom i młodzieży. Jednym z realizowanych przez Fundację
programów jest konkurs grantowy „Pracownia Talentów”.
- Wakacje to dla wielu organizacji intensywny czas
planowania działań na nowy rok szkolny. Wiele z nich ma świetne
pomysły, ale nie dysponuje środkami finansowymi. Chcemy
temu zaradzić – dlatego od trzech lat organizujemy konkurs
grantowy „Pracownia Talentów”
– podkreśla mówi
Katarzyna Michalska-Miszczyk, Prezes Zarządu Fundacji Tesco
Dzieciom. Dzięki naszemu wsparciu co najmniej 25 fundacji
lub stowarzyszeń z całej Polski będzie miało szansę
zdobyć środki finansowe na realizację wartościowych
projektów dla dzieci i młodzieży! Co roku jesteśmy
zaskakiwani ciekawymi pomysłami – mamy nadzieję, że tym
razem będzie podobnie.
Tak jak poprzednio, organizacje pozarządowe mogą ubiegać się
o środki na realizację długoterminowych projektów
edukacyjnych trwających 9 miesięcy (od października 2015 do
czerwca 2016). Maksymalna kwota dofinansowania to 10 tys. zł. W
tym roku wspierane będą projekty dotyczące walki z marnowaniem
żywności – edukowanie dzieci i młodzieży nt. źródeł i
przyczyn marnotrawienia żywności i walka z tym zjawiskiem.
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest spełnienie wymogów
regulaminu, wypełnienie formularza wniosku (dostępny na stronie
internetowej Fundacji www.fundacjatesco.pl,
oraz przesłanie go na wskazany adres e-mail. Termin złożenia
aplikacji upływa 31 sierpnia 2015 r. Komisja konkursowa oceni
wszystkie nadesłane aplikacje i przyzna środki na realizację
tym, które otrzymają największą liczbę punktów. Laureatów
konkursu poznamy na początku października 2015 r.src="http://tg.net.pl/temat/szkoly/047.jpg" width="632"
height="218">
Fundacja Tesco Dzieciom powstała z inicjatywy Tesco
Polska w 2012 roku jako kolejny krok w rozwoju strategii
zaangażowania społecznego i długofalowych działań
charytatywnych realizowanych przez firmę. Celem działania
Fundacji jest wspieranie wartościowych inicjatyw i projektów
społecznych, ukierunkowanych na pomoc dzieciom i młodzieży
oraz integracje i zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra
społeczności lokalnych. Więcej informacji na stronie
www.fundacjatesco.plwysłano z :
http://www.tg.net.pl/temat/szkoly.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/temat/szkoly.php?id=1680