STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW DLA UCZENNICY Z CKR W NAKLE ŚLĄSKIM


autor Justyna Ostrowska data 11 grudnia 2012, 09:28
kategoria: General ( Powiatowy Kurier Szkolny)

W dniu 10 grudnia 2012 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu wręczone zostały stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej uczniom delegatury gliwickiej i bytomskiej śląskiego kuratorium oświaty. Wśród kilkudziesięciu wyróżnionych znalazła się uczennica Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim – Dominika Przibyczin. Stypendium premiera za wybitne wyniki w nauce w minionym roku s
zkolnym umożliwi uczennicy dalszy rozwój i realizację swoich pasji. Podczas gali Dominice towarzyszyli dumni z sukcesu córki rodzice i wychowawca - mgr Justyna Chmielewska.
Za wyniki w minionym roku szkolnym Prezes Rady Ministrów przyznał 3 918 stypendiów. Są one przyznawane uczniom szkół maturalnych, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskali najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia, uzyskując w nich najwyższe wyniki. Stypendium wypłacane jest ze środków budżetu państwa w dwóch ratach i wynosi 2 580 zł.
Gratulujemy Dominice sukcesu i życzymy dalszej konsekwencji w dążeniu do uzyskiwania najlepszych wyników w nauce.

[url=http://www.tg.net.pl/temat/files/Justyna Ostrowska_IMG5695.jpg][img]http://www.tg.net.pl/temat/files/Justy
na Ostrowska_thumb_IMG5695.jpg[/img][/url]

[url=http://www.tg.net.pl/temat/files/Justyna Ostrowska_IMG5699.jpg][img]http://www.tg.net.pl/temat/files/Justy
na Ostrowska_thumb_IMG5699.jpg[/img][/url]
wysłano z : http://www.tg.net.pl/temat/szkoly.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/temat/szkoly.php?id=561