Akademia Wyobraźni i Języka Małego i Dużego Smyka


autor Akademia Wyobraźni i Języka Małego i Dużego Smyka data 15 stycznia 2014, 01:01
kategoria: General ( Powiatowy Kurier Szkolny)


Akademia Wyobraźni
i Języka

Małego i Dużego Smyka
  width="223" height="129">Jesteśmy szkołą językową stworzoną z pasji uczenia
dzieci.

Akademia Wyobraźni i Języka Małego i Dużego Smyka jest placówką
wyjątkową, staramy się wykorzystać potencjał każdego
dziecka, pomagamy odkrywać i rozwijać talenty, w szczególności
umiejętności językowe. Wierzymy, że każde dziecko ma prawo
do sukcesu i dokładamy wszelkich starań, aby nauka języka
przebiegała w przyjaznej dla dziecka atmosferze i na miarę jego
możliwości. W swojej pracy wykorzystujemy wiele skutecznych
metod nauczania – na przykład metodę Total Physical Response
(metoda reagowania całym ciałem), Song Stories Teaching Method
(metoda nauki poprzez piosenki i opowiadania), Spiral Language
System (Spiralny System Językowy), czy Communicateive Language
Teaching (komunikacyjna metoda nauczania języka).
Akademia Wyobraźni
i Języka

Małego i Dużego Smyka
  width="223" height="129">Jesteśmy szkołą językową stworzoną z pasji uczenia
dzieci.

Akademia Wyobraźni i Języka Małego i Dużego Smyka jest
placówką wyjątkową, staramy się wykorzystać potencjał
każdego dziecka, pomagamy odkrywać i rozwijać talenty, w
szczególności umiejętności językowe. Wierzymy, że każde
dziecko ma prawo do sukcesu i dokładamy wszelkich starań, aby
nauka języka przebiegała w przyjaznej dla dziecka atmosferze i
na miarę jego możliwości. W swojej pracy wykorzystujemy wiele
skutecznych metod nauczania – na przykład metodę Total
Physical Response (metoda reagowania całym ciałem), Song
Stories Teaching Method (metoda nauki poprzez piosenki i
opowiadania), Spiral Language System (Spiralny System Językowy),
czy Communicateive Language Teaching (komunikacyjna metoda
nauczania języka).

Asher wysuną trzy hipotezy w oparciu o swoje obserwacje:
pierwsza to ta, że języka dziecko uczy się w głównej mierze
poprzez słuchanie; druga, nauka języka musi angażować prawą
półkulę mózgu; i trzecia, że nauka języka nie powinna być
dla dziecka stresująca. Asher bazuje na sposobie, w jaki dzieci
przyswajają język ojczysty. Komunikacja między rodzicami a
dziećmi łączy aspekty zarówno werbalne, jak i ruchowe.
Dziecko ruchem odpowiada na mowę rodziców. Następnie,
odpowiedzi te są pozytywnie utrwalane/nagradzane przez rodziców
np. za pomocą mowy. Przez wiele miesięcy dziecko wchłania
język, nie będąc jeszcze w stanie mówić. W tym okresie
dochodzi do internalizacji języka oraz "łamania
systemu". Po tym etapie dziecko jest w stanie spontanicznie
reprodukować język/mowę.Celem nauczyciela jest stworzenie jak największej liczby
sytuacji, w których dzieci mają za zadanie reagować „ruchem
ciała” na polecenie nauczyciela. Sytuacje te mają charakter
zabawowy, więc z jednej strony dzieci nie odczuwają wysiłku
włożonego w proces ucznia się, a z drugiej skutecznie
realizują naturalną dla swojego wieku potrzebę ruchu. Z kolei
spożytkowana w trakcie tego procesu energia ułatwia dzieciom
skupienie się w trakcie dalszego trwania zajęć.Cechy charakterystyczne tej metody:
1. Nauczyciel instruuje, a uczniowie wykonują jego
polecenia.

2. Słuchanie i odpowiedź ruchem są ważniejsze od
mówienia.

3. Tryb rozkazujący i pytający są najczęściej
stosowanymi funkcjami języka, nawet na poziomie
zaawansowanym.

4. Element humoru w trakcie lekcji, co sprawia, że są
bardziej przyjemne.

5. Nie wymaga się od uczniów, aby mówili do momentu, w
którym czują się wystarczająco pewnie i są na to gotowi.


6. Gramatyka i słownictwo są ważniejsze od innych
obszarów języka. Język mówiony jest ważniejszy od
języka pisanego.
Typowe techniki:1. Używanie komend do kierowania zachowaniem.

2. Zamiana ról - uczniowie kierują nauczycielem lub innymi
uczniami.

3. Sekwencja akcji - wraz ze wzrostem zaawansowania uczniów,
dodaje się nowe komendy wymagające wykonania nowych akcji.

W skład etapu:
1. Sounds wchodzą: piosenki, bajki, dialogi, rymowanki
oraz gry słowne;

2. Pictures – karty obrazkowe (warto połączyć tutaj dwie
albo trzy modalności – kartę obrazkową z muzyką lub
rucham), animacje, historyjki obrazkowe, ilustrowane
rymowanki, obrazy interaktywne;

3. Interest – sposobem na zainteresowanie dziecka jest
odwołanie się do bliskich mu i stosownych do wieku
zagadnień, szczególnie tych, które przemawiają do jego
emocji i poczucia humoru

4. Repetition – utrwalanie materiału jest kluczowym
sposobem efektywnego uczenia. Każdy dobrze opracowany kurs
językowy posiada ćwiczenia powtórkowe oraz w kolejnych
partiach materiału łączy nową wiedzę z już nabytą

5. Actions – ten etap zakłada połączenie nauki języka z
aktywnością ruchową, która angażuje motorykę małą
(czynności związane z użyciem palców i dłoni) i dużą
(sprawność ruchowa całego ciała)

6. Links – polega na budowaniu sieci połączeń poprzez
bazowanie na poznanym materiale, ale również łączy znane
elementy z nowymi (Agata Rubak, str.2)
Każdy z wymienionych etapów ma przyporządkowany zestaw
ćwiczeń. Brak możliwości skupienia uwagi na dłuższy czas
dzieci w edukacji wczesnoszkolnej skutkuje różnorodnością
stosowanych metod podczas jednej jednostki lekcyjnej. Zazwyczaj
łączone są metody Sounds, Pictures, Repetition, Actions, w
takiej kolejności, aby na początku lekcji, kiedy dzieci są
jeszcze niedostatecznie skupione po przerwie, wyciszyły się,
następnie rozruszały, aby w ostatnim etapie zajęć ponownie
wprowadzić je w spokojniejszy tok.

Jednostka lekcyjna powinna być rozpoczęta i zakończona w znany
dzieciom sposób – zabieg ten wprowadza porządek lekcji oraz
bezpieczeństwo.

Poza powitalnymi i pożegnalnymi rytuałami jest jeszcze:
przeczytanie listy obecności, zapisanie dnia i daty czy
przyklejenie aktualnej prognozy pogody oraz nazwanie jej. Do
kręgu rytuałów mogą również należeć wydarzenia
okolicznościowe: urodziny dzieci, przygotowanie uroczystości
dla mamy, taty czy dziadków. Inną kategorią rytuału jest
zdyscyplinowanie poprzez cichą recytację wierszyka, który
kończą dzieci. Oczywiście musi być to rymowanka im znana i
zawsze tej samej treści.(Agata Rubak, str.2)[Agata Rubak, „Metodyka nauczania języka angielskiego w
kształceniu zintegrowanym”, href="http://www.jows.pl/node/384?page=2">http://www.jows.pl/node/384?page=2]
Communicative Language teaching

Metoda kształtująca kompetencje językowe w
czterech obszarach nauczania języka obcego tj. mówienie,
słuchanie i w przypadku dzieci w wieku szkolnym oraz
dorosłych czytanie i pisanie. Celem tej metody jest
zastosowanie takich form nauczania języka obcego, aby
dziecko brało aktywny udział w zajęciach i przez cały
czas czuło się zachęcone do jego używania. Stąd
głównymi formami pracy będą gry dydaktyczne, dialogi, a
także elementy dramy. Wszystkie te środki zmuszają ucznia
do interakcji, a co za tym idzie do ćwiczenia nowo poznanych
struktur gramatycznych i słownictwa.
ZAPRASZAMY!!!Kontakt:tel: 509-756-068 lub 791-145-724

email: a_rudoll@hieronimus.com.pl

Facebook: www.facebook.com/live.english.tgsrc="http://tg.net.pl/temat/szkoly/012.jpg" width="546"
height="747">


wysłano z : http://www.tg.net.pl/temat/szkoly.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/temat/szkoly.php?id=983