Świeto V Pułku Chemicznego w Tarnowskich Górach

Upalny tydzień, a odbyła się ważna urczystość 9.06.2014r. Święto V Pułku Chemicznego w Tarnowskich Górach. Wspaniałe wydarzenie dla miasta i Regionu. Wszystkim żołnierzom z okazji ich święta życzę opieki Matki Boskiej Królowej Polski oraz przekazywania wartości patriotycznych młodemu pokoleniu - Bóg Honor Ojczyzna jako filaru życia.

Wydarzeniu towarzyszyło otwarcie wyremontowanego muzeum w Jednostce Wojskowej, do którego już teraz zapraszam wszystkie szkoły, w celu zapoznania się z przeszłością i teraźniejszością historyczną.

Rozstrzygnięcie Diecezjalnego Konkursu wiedzy o Świętym Janie Pawle II

W ten szczególny dzień najpierw do południa byłam w Zespole Szkolnym w Zbrosławicach im. Św. Jana Pawła II na rozstrzygnięciu Diecezjalnego Konkursu wiedzy o Św. Janie Pawle II. Wielkie uznanie dla gospodarza jak i Wydziału Katechetycznego diecezji Gliwickiej prowadzonego przez ks. Adama Spałka. Z wielkim podziwem przysłuchiwałam się znajomości życiorysu św. Jana Pawła II.
Przez moment poczułam się jak za dawnych lat, kiedy to jako młody człowiek wsłuchiwałam się w naukę Papieża. Czułam jego obecność.

Gratuluję zwycięzcom i organizatorom.

Następuje czas oczyszczenia w polityce

Warto pisać interpelacje z zapytaniami i prosić o wyjaśnienia. To dopiero początek afer w Województwie Śląskim. zmowa milczenia decydentów pękła.
Nigdy nie zgodzę się z arogancją władzy i dyktatem oraz marnowaniu pieniędzy publicznych. Wszystkie afery ujrzą światło dzienne a winni odpowiedzą za działanie na niekorzyść ludzi i regionu. Nie wolno dawać przyzwolenia na popełnianie przestępstw. Co niektórzy samorządowcy uważają, że są bezkarni i ponad prawem. Jak widać w poniższym artykule, że nie. „Dopóki dzban wodę nosi …………” Następuje powolny czas oczyszczenia. Jest to proces powolny, ale dokładny. Zastanawiające przy tym postępowaniu jest to, że Zarząd Województwa Śląskiego poprzedni i obecny jeszcze nie został pociągnięty do odpowiedzialności.

http://wiadomosci.onet.pl/slask/6-osob-zatrzymanych-w-sledztwie-dotyczacym-kolei-slaskich/cff4e#.U5aweaOhDSs.facebook

200 milionów NFZ Śląski oddał Warszawskiemu

Jak zwykle skandal w Służbie Zdrowia na Śląsku o czym mówię od początku kadencji w Sejmiku. Nasz Śląski NFZ tłumaczy się tak, że nie wiadomo o co chodzi. Niszczą wszystkie placówki zdrowia, co w konsekwencji doprowadza do ogromnych kolejek do specjalistów oraz nie wykonuje się operacji, co w konsekwencji zagraża naszym mieszkańcom i wytwarza się sytuacja zagrożenia życia.
200 milionów NFZ śląski oddał Warszawskiemu. To jest skandal!!!!!!!!

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3463175,skandal-nfz-pozbawia-dzieci-dostepu-do-leczenia,id,t.html

Wystawa 25 lat plakatu w PRL-u otwarta

Po południu w rocznicę 25- lecia niezależnych wyborów jako Patron Honorowy wernisażu 25 lat plakatu w PRL-u było mi miło było spędzić czas w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Z przyjemnością spotkałam się z przyjaciółmi wielkimi patriotami. Super historia o której należy pamiętać i promować.

Urny wolności Czerwiec 89

Czwarty czerwca 1989
Wolne wybory się odbyły
I tak wiele nam w Ojczyźnie
Naszej POLSCE zmieniły
To urny wolności przyniosły
Zwycięstwo
SOLIDARNOŚCI

Tak chciały karty do głosowania
Wolna nam ojczyzna się stała
Naród komunę zwyciężył
Która jak chwast się rozrastała
Solidarność nam wolność dała

Historia jest nasza nauczycielka życia
Z której do dziś korzystamy
Jak dobrze że wolną Ojczyznę mamy
Naród zawalczył o lepszy kawałek chleba
Wolności było nam trzeba

Wolną Ojczyznę Polskę
Broń i Błogosław nam Panie
Niech się nam nic nie stanie
Słowo pokój i wolność
Niech rządzi światem
Człowiek człowiekowi niech będzie
Tylko bratem

Andrzej Burszewski

51 Sejmik województwa Śląskiego- strach w oczach PO

Wczorajszy Sejmik odbył się w Akademii Muzycznej w Katowicach. W założeniach programowych było 40 punktów, co wskazywało na bardzo długie posiedzenie. Kilka uchwał uważałam za bardzo złe m.in. „Kierunki Restrukturyzacji Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie na lata 2014-2018” oraz uchwała w sprawie przyjęcia projektu statutu Muzeum Śląskiego. Przed podejmowaniem uchwał Pan Marszałek zdjął te punkty, ponieważ narasta niezadowolenie społeczne wynikające ze złego zarządzania województwem. Bardzo dobrze, że przyjechali związkowcy ze Szpitala Specjalistycznego NR 2 z Bytomia oraz z kliniki z Chorzowa wykazując protest przed połączeniem ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Dopinguje im, czemu dałam wyraz w swoim proteście i stanowisku złożonym na ręce przewodniczącego Sejmiku Śląskiego.

Cały Sejmik pracowałam licząc oddane głosy przy uchwałach. Miałam fantastyczną komisje skrutacyjną, z którą ekspresowo mi się pracowało. Można powiedzieć komputerowo. Dziękuję moim kolegom radnym. Oczywiście przy punkcie sprawozdawczym Zarządu Województwa Śląskiego w okresie pomiędzy sesjami wystąpiłam z kilkoma zapytaniami i wnioskami formalnymi. Po pierwsze uwypukliłam problem Śląskiego Oddziału NFZ, który oddał 200 milionów złotych za zeszły rok do centrali w Warszawie. Zadałam konkretne pytanie Marszałkowi co zrobił, aby te pieniądze wróciły na Śląsk? A wiemy, że nic nie zrobił, więc złożyłam wniosek formalny o podjecie uchwały przez Sejmik ze stanowiskiem oddania całości lub części pieniędzy, ponieważ nasze placówki szpitalne bez przerwy borykają się z problemami finansowymi, co z kolei to uderza w pacjenta.

Następnie ustosunkowałam się do fatalnej sytuacji finansowej w naszej placówce rehabilitacyjnej w Rabce Zdrój, gdzie przy ujemnym bilansie z kilku milionowym za zeszły rok Zarząd Województwa Śląskiego zaakceptował absolutorium dla Zarządu Spółki w uzdrowisku. To jest sprawa skandaliczna! Po raz kolejny wnioskowałam o odwołanie Zarządu Spółki w Centrum Rehabilitacyjno- Uzdrowiskowym w Rabce Zdroju. Nadal są wszystkie nieprawidłowości, o których mówię od roku w zarządzaniu jednostką, do których również obecnie dochodzą zwolnienia pracowników, jak i dalsze zakłamywanie w działalności leczniczej. Moi zwycięstwem wspólnie z grupą inicjatywną, broniącą Muzeum Górnośląskiego przed likwidacją, było ściągnięcie z obrad Sejmiku uchwały o zmianie statutu Muzeum Śląskiego, gdzie był zapis o Radzie Powierniczej, która by doprowadziła do zniszczenia dorobku historycznego jakim jest placówka w Bytomiu.

Dla mnie bardzo dziwne jest obecne stanowisko RAŚ, które przyjęło moje stanowisko w obronie Muzeum Górnośląskiego. Oni i opcja rządząca jest jednym z autorów likwidacji placówki. Jako Ślązaczka nie dopuszczę do tego, aby nasze dobro narodowe nie zostało bezpowrotnie zniszczone i tyle. Poruszam niebo i ziemię z fantastycznymi ludźmi, którzy przez cały czas mi pomagają w ważnej sprawie Społecznej. Za co bardzo dziękuję. W całej Polsce jak i po za łączymy się w walce o dobro wspólne. To jest nasza siła. Na koniec Sesji złożyłam interpelacje dotyczące:

1. Likwidacji Muzeum Górnośląskiego, przedstawiając nieprawidłowości formalno prawne zapisane w Stanowisku Inicjatywy Społecznej „ Ratujmy Muzeum Górnośląskie przed likwidacją”
2. Dotycząca ubezpieczenia Muzeum Śląskiego i Górnośląskiego
3. Budowania Bezpieczeństwa Energetycznego w Województwie Śląskim wspólnie ze Związkiem Gmin i Powiatów
4. Dotycząca sytuacji we spółkach „matkach” i „córkach” Województwa Śląskiego
5. Celowości wyjazdów służbowych Zarządu Województwa Śląskiego, Radnych Sejmiku, oraz osób im towarzyszących

Około godziny 18.00 zakończyły się obrady. Przepełniona satysfakcją ciężkiego starcia i niewątpliwego zwycięstwa udałam się do domu.

strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |  191 |  192 |  193 |