41 pielgrzymka do Piekar Śląskich

Zgodnie ze śląską tradycją na zjazd kobiet już jako 5-latka pielgrzymowałam z Tarnowskich Gór do Piekar Śląskich do Matki Boskiej Piekarskiej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej najpierw z mamą, a później ze swoją rodziną i tak do dnia dzisiejszego. Będąc Radną Sejmiku Województwa Śląskiego jestem zapraszana do udziału w procesji z obrazem Matki Boskiej Piekarskiej. Jest to niezwykłe wyróżnienie i przeżycie. Wyciszenie duchowe i naładowanie akumulatorów przy tak wielkim wydarzeniu zawsze pozytywnie na mnie wpływa. Obserwuje z roku na rok rozkwit pielgrzymowania szczególnie młodych kobiet z dziećmi. Jest to bardzo ważne jak trzy, cztery pokolenia kobiet przybywa do Matki Boskiej Piekarskiej, aby oddać hołd, dziękować za otrzymane łaski oraz prosić o dalszą opiekę nad rodziną i wszystkimi przyjaciółmi.

Homilię w tym roku wygłosił jego Ekscelencja abp. Konrad Krajewski jałmużnik papieski.

Podkreślał istotę życia dla drugiego człowieka i służby dla niego. Z niesamowitą życzliwością, prostotą mówił o tym czego nie dostrzegamy na co dzień np. „.. że kwiaty rosą, kwitą i cieszą zarówno ludzi dobrych i tych złych. Jak postępujemy względem ludzi żebrzących, czy dajemy co nam zbywa, czy od serce? Czy potrafimy unieść się ponad własny egoizm?...”

Z kolei ks. abp Wiktor Skworc do 80 tys. Kobiet mówił o wielkiej roli kobiety w dzisiejszych czasach:
„… wiele zależy od zaangażowania się kobiet w życiu społeczno-politycznym… Przypatrujcie się tym, którzy będą zabiegali o wasze głosy”


Jak zawsze spotkanie kobiet w Piekarach Śl. na Kalwarii budujące, dające siłę, wizje do życia.

15.08.2014r. Święto Wojska Polskiego w TG

W tym roku podczas Święta Wojska Polskiego Stowarzyszenie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Tarnowskich Górach otrzymało sztandar, którego ojcem chrzestnym został Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry. Wszyscy fundatorzy sztandaru na pamiątkę przybili ozdobne gwoździe do drzewca.

94 Rocznica Cudu nas Wisła

Była odwaga było męstwo
I upragnione przyszło zwycięstwo
Bitwa Warszawska
To Cud nad Wisła
Dziś 94 rocznicę świętować
W wolnej Polsce nam przyszło

Tym co polegli na zawsze chwała
dzięki nim wolność Ojczyzna nasza odzyskała
Od Bałtyku aż po góry
Jak Polska szeroka długa i duża
15 Sierpnia to Święto Wojska Polskiego
I królowej Polski Jasnogórskiego wzgórza

Pamiętać o Bitwie Warszawskiej trzeba
Bronić zawsze naszej Ojczyzny Polski ,wiary i chleba
Cud jak mówią raz się zdarza
Szacunek i uznanie dla bohaterów z nad Wisły od kronikarza

Andrzej Burszewski

Deszczówka w Tarnowskich Górach po modernizacji ul. Sienkiewicza...

... okolica MECHANIKA

bez komentarza :(

15 SIERPNIA - ŚWIĘTO KRÓLOWEJ POLSKI

Do Matki Królowej Polski

Przed Twój Tron idą ze wszystkich Polski stron

Do Matki na Jasną Górę
Idą bogaci ,biedni ,starsi i młodzi
Zdrowi i zschorowani idą do swojej mamy
Jej ufają i wszystkie sprawy powierzają

Plecak próśb i podziękowań niosą
O zdrowie i dla siebie ,rodziny przyjaciół
Znajomych sąsiadów proszą
Przed Jej tronem padają na kolana
To ONA KROLOWA POLSKI jest nasza MAMA

Do Ciebie idą Matko
W słońcu ,deszczu w porannej mgle
Każdy do Matki Bożej dotrzeć chcęPisać o Tobie to zaszczyt
Modlić się i mówić o Tobie to potrzeba
BROŃ naszej Ojczyzny wiary
i dla każdej rodziny chleba

Tobie Matko Królowo Polski ufamy
Ciebie Kochamy siebie i nasze rodziny
Twojej opiece i miłości matczynej powierzamy

Andrzej Burszewski

Europejski Kongres Gospodarczy 2014r. w obiektywie

Wczoraj otrzymałam właśnie publikacje, gdzie odnalazłam swój udział w regionalnym wydarzeniu gospodarczym. Zajęłam podczas debaty przed Eurowyborami stanowisko z ramienia Prawa i Sprawiedliwości kładące nacisk na rozwój gospodarczy regionu z wykorzystaniem finansowania UE do 2020. Jest wiele możliwości rozwojowych przy współpracy z resortem gospodarczym.

Tylko jako partnerzy we wspólnych działaniach i z wizją strategiczną można odnieść wspólny sukces. Należy również pamiętać o tym co sfinansowano ze środków UE. Rozliczyć to co dobre, jak i to co złe. Trzeba wreszcie nauczyć decydentów o odpowiedzialności za decyzje i finansowanie z pieniędzy publicznych!

Komu w TG przeszkadza Radna Wojewódzka?

Tradycją jest podczas obrad Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach od początku, kiedy uzyskałam mandat społeczny Radnej Sejmiku niedopuszczanie mnie do głosu, pomimo spełniania wymogów formalno prawnych. Jest to jedyna gmina w Województwie Śląskim, która lekceważy mnie jako osobę publiczną, nie mówiąc o moich kompetencjach. Dziwne i niezrozumiałe jest również to, że osoby z tzw. okręgu władz miejskich są traktowane nad wyraz życzliwie, nawet gdy sobą mało co reprezentują i nie maja nic do zaoferowania. Zawsze staram się pracować, aby łączyć wszystkich przy tematach merytorycznie. To jest normalne traktowanie pełnienia funkcji społecznie nadanej w wyborach samorządowych.

Niestety nie wszystkim jest dany dar patrzenia po za czubek własnego nosa.

Budzi we mnie wątpliwość i otwartość decydentów tarnogórskich, którzy z niezwykłą pieczołowitością pielęgnują układ zamknięty, zamykając w ten sposób rozwój osobisty, jak i rozwój gminy. To takie zaściankowe.

Ponieważ niektórzy mają kłopoty z pamięcią mogące wynikać ze zbyt długiego piastowania funkcji publicznej, dlatego pozwalam sobie na przypomnienie niektórych definicji:

GMINA: Podstawowa jednostka najniższego szczebla zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Wspólnota samorządowa (mieszkańcy gminy) oraz odpowiednie terytorium tj. obszar możliwie jednorodny ze względu na układ osadniczy i przestrzenny jak również więzi społeczne i gospodarcze zapewniające zdolność wykonywania zadań publicznych.

RADNY : Radny jest przedstawicielem władzy lokalnej. Wykonując swoje prawa i obowiązki, powinien kierować się przede wszystkim dobrem wspólnoty samorządowej.

PREZYDENT, BURMISTRZ, WÓJT: jednoosobowy organ wykonawczy gminy. Burmistrz jest organem wykonawczym w jednostce samorządowej, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium danej gminy.

Burmistrz (wójt, prezydent miasta) wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa – m.in. przygotowuje projekty uchwał rady gminy i określa sposób ich wykonywania. W jego wyłącznych kompetencjach leży gospodarowanie mieniem komunalnym i wykonywanie budżetu oraz zatrudnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. W realizacji zadań własnych gminy burmistrz (wójt, prezydent) podlega wyłącznie radzie gminy, która stanowi także o kierunkach oraz decyduje w strategicznych kwestiach majątkowych gminy. Jako organ administracji posiada ustalone kompetencje do rozstrzygania w sprawach indywidualnych – wydaje indywidualne decyzje w zakresie wszystkich zadań gminy.

To takie podstawowe informacje na temat wszystkich, którzy stanowią prawo miejscowe, aby przy ferworze nadchodzącej kampanii samorządowej nie zapomnieli do jakich funkcji, będą pretendować i po co.

Otwarcie kolejnego etapu Trasy Średnicowej w Zabrzu

Gratulacje dla Zabrza - otworzono kolejny odcinek Trasy Średnicowej. Czekamy na dalszą część w Gliwicach. Nie wierzę w zapewnienia finansowania PO. To jest chwyt przedwyborczy. Nie dajmy się nabrać. Ponad 20 lat budować taki odcinek to jest tempo zabójcze - żółwie.

strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |  191 |  192 |  193 |  194 |  195 |  196 |  197 |  198 |  199 |  200 |  201 |  202 |  203 |  204 |  205 |