Monitoring w Tarnowskich Górach

W zeszłym tygodniu uczestniczyłam w spotkaniu wszystkich przedstawicieli związanych z bezpieczeństwem w Tarnowskich Górach. Uważam, ze to jeden z ważniejszych tematów i poważniejszych działań. Zadowolona jestem, że po raz kolejny Województwo Śląskie zauważyło potrzeby finansowania Miasta Tarnowskie Góry. Dwukrotnie zgłaszam na Komisji Zdrowia potrzebę szerokiego spojrzenia na temat, który tak naprawdę dotyczy każdego z nas. Również w zeszłym roku dzięki zgłoszeniu formalnego wniosku, była przeprowadzona debata podczas obrad Sejmiku Śląskiego. Analiza wszystkich występujących była jedna. Stwierdzono niezaprzeczalnie, że w miastach gdzie jest zainstalowany monitoring przestępczość jest o wiele mniejsza. W związku z tym szukałam możliwości finansowych monitoringu dla Naszego Miasta. Jest dobrym posunięciem Burmistrza, że potrafi rozmawiać z Radnymi Wojewódzkimi i wspólnie podjąć batalię dla rozwoju i poprawy bezpieczeństwa w TG. Ciekawostką, była analiza Policji, gdzie wg statystyk wynika, że Policja potrafi dojechać w ciągu 14 min na zdarzenie, a niestety pogotowie ratunkowe przynajmniej o połowę dłużej- tym się obecnie zajmuję.
Dobrze jest, że rezerwy wojewódzkie z Funduszy Unijnych, nie przepadają, są zagospodarowywane, co powoduje zatrzymanie i finansowanie dla regionu na potrzebne inwestycje.

Tak trzymać. RAZEM MOŻNA WIĘCEJ!!!!!

Strategia transportu

Obecnie budowana jest Strategia Transpotu dla Województwa Śląskiego. Jestem zadowolona, że propozycje z Tarnowskich Gór wraz z miastami ościennymi zostały uwzględnione. Najbardziej cieszy mnie wpisanie drogi S 11 do rozwojowej wizji wojewódzkiej. Tu należy nadmienić, że przekazanie obszernych materiałów na początku kadencji w Sejmiku Śląskim przygotowanych przez Burmistrza TG Arkadiusza Czecha oraz przybycie na Komisje Transportu wice Burmistrza Piotra Skrabaczewskiego w dużej mierze pomogło merytorycznie podejść do uwzględnienia potrzebnej budowy. Jest to dobra praktyka współpracy pomiędzy dwoma samorządami, które dzięki współpracy mogą wiele dobrych rozwojowych przedsięwzięć dla regionu doprowadzić do finalizacji. Dziękuję mojemu miastu za współpracę oraz wyposażanie mnie w argumenty do batalii o należne nam miejsce w regionie i finansowanie naszych zaplanowanych przedsięwzięć.

POBIERZ PROJEKT STRATEGII - PREZENTACJA

13 grudnia 1981 Pamiętamy!

MIJA 32 LATA 13 Grudnia 1981 pamiętna data

Walczyli chłopcy robotnicy stoczniowcy
Generał dał takie Boże Narodzenie
Strach i cierpienie
Byli zawsze z nimi
Walczącymi żony matki rodziny

Wolność była znakiem naród wiedział
Że Polak Papież jest Polakiem
To pan dał generale to polecenie
Ból cierpienie i więzienie

Komuna to była siła
Pamiętamy jak nie jedna zomowska
Pała biła
Krzyk i ból gardła nie jedna ofiara padła
Historia nam rację przyznała
Komuna pokonana

Wspomnienia wracają choć tyle lat mają
Pisać o tym trzeba dla młodego pokolenia
By wiedziało co się stało
Pisać dla przyjaciół bliskich dla wszystkich
Nikt nie wiedział ze ten poranek 13 grudnia 1981
Tak Życie pozmienia

Za tych co zginęli głowę chylę wspominam ich w 32 rocznicę stanu wojennego choćby chwile
Andrzej Burszewskli

I Gala Regionalnego Konkursu Pieśni Patriotycznej

Dnia 2.12.2013 r. w auli Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach odbyła się I Gala Regionalnego Konkursu Pieśni Patriotycznej. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. Gen. Zygmunta Berlinga oraz Szkoła Podstawowa nr 13 w Tarnowskich Górach. Honorowy patronat nad konkursem objęła Radna Sejmiku Śląskiego pani Barbara Dziuk.

Konkurs odbył się 19.11.2013 r. jego głównym celem było krzewienie wśród dzieci wrażliwości na muzykę, promocja sztuki wokalnej oraz popularyzacja polskiej pieśni patriotycznej. Podczas Gali Radny Sejmiku Śląskiego Gustaw Jochlik wręczył odznaczenia „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”. Laudację na temat nagrodzonych wygłosiła Barbarę Dziuk rekomendującą do odznaczenia Panów: Waldemara Głaska, Józefa Jureczka, Franciszka Jagusiak. Uroczystość swym występem uświetniły dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zendku. Nagrody wręczono w następujących kategoriach: Kategoria soliści gimnazjum I miejsce i szczególne wyróżnienie - Karolina Gonet. Kategoria soliści: I miejsce ex quo Jakub Markowski i Klaudia Czyżewska, III miejsce Jagosz Monika. Kategoria duety, tercety i kwintet. 2 pierwsze miejsca ex quo - kwintet ze Szkoły Podstawowej nr 13, oraz Aleksandra Jagosz, Klaudia Warmuszok i Aleksandra Szudlo. III miejsca Julia Mazur i Dagmara Dudę. II miejsce Agnieszka Jagosz i Dawid Nowak. Kategoria zespoły muzyczne ex quo I miejsce Zespół Bez Nazwy oraz zespół z Gimnazjum nr 5. Gratulujemy i dziękujemy gościom za tak liczny udział.

fotografie autorstwa Mirosława Jupowicza

II Nocny Maraton Aerobiku

W nocy z 6 na 7 grudnia 2013r. w auli Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach odbył się II Nocny Maraton Aerobiku.
Od godz. 22.00 pięćdziesiąt osób spragnionych wysiłku fizycznego rozpoczęło pięciogodzinny maraton aerobiku, prowadzony przez profesjonalnych instruktorów fitness i tańca: Marię Dobias, Katarzynę Nogę-Pośpiech, Martę Błońską oraz Agatę Światły.


- Celem imprezy było propagowanie zdrowego trybu życia i zachęcenie młodzieży do uprawiania sportu w wolnym czasie – wyjaśnia Monika Waligóra organizatorka maratonu. - Szkoła realizuje program "Zachowaj równowagę, czyli zdrowe podejście do życia" - dodaje Joanna Ziemska, druga organizatorka.
Po oficjalnym otwarciu, młodzież wysłuchała krótkiego wykładu przygotowanego przez panią Barbarę Dziuk Radną Sejmiku Województwa Śląskiego na temat: „Jak nam udało się przeżyć
i dorastać w świecie bez zasad ekologii?”. Następnie absolwentka tarnogórskiego CHEMIKA, Kasia Grzesiek (finalistka czwartej edycji Must Be the Music), zaśpiewała kilka utworów, przygotowując młodzież do zajęć sportowo-fitnessowych. Wśród uczestników byli uczniowie tarnogórskiego „Chemika”, "Ekonomika", "Odzieżówki" oraz Salezjańskiego Ośrodka Szkolno Wychowawczego.
W pierwszej kolejności Maria Dobias - instruktorka z klubu „Formula” z Piekar Śląskich - prowadziła Basic Aerobic, który stanowił przygotowanie do wysiłku poprzez rozgrzanie podstawowych partii mięśniowych. Uczestnicy poznawali podstawowe kroki w wolniejszym tempie, gdzie po synchronizacji w efekcie końcowym powstał cały układ taneczny. Następnie Katarzyna Noga – Pośpiech - instruktorka „Scorpio” w Tarnowskich Górach poprowadziła TBC

(Total Body Condition), który jest jedną z odmian aerobiku polegającą na rzeźbieniu mięśni całego ciała. Pozwala w stosunkowo krótkim czasie ukształtować sylwetkę poprzez metabolizm i spalanie tkanki tłuszczowej. Trzecim blokiem taneczny maratonu były zajęcia hip-hopu przygotowane przez Martę Błońską, nauczycielkę Salezjańskiego Ośrodka Szkolno Wychowawczego. Zajęcia, jakie zaproponowała są ulubioną formą taneczną młodzieży. Ten taniec posiada bardzo otwartą technikę związaną ze street-dance, w którym ruchy powinny być płynne i zawierać dużo figur akrobatycznych. Ostatnim, ale za to najbardziej energetyzującym blokiem były zajęcia na stepie prowadzone przez Agatę Światły, nauczycielkę Centrum Edukacji Handlowo Ekonomicznej.
Po wyczerpujących pięciu godzinach ćwiczeniach młodzież uczestniczyła w relaksacji.
Podsumowanie części sportowej maratonu odbyło się o godzinie czwartej nad ranem, gdzie niesamowita energia i zapał towarzyszył uczestnikom do ostatnich chwil trwania maratonu.
Równolegle do Nocnego Maratonu na sali gimnastycznej odbywało się „Nocne Granie” pod okiem pani Anny Niżewskiej. Młodzież uczestniczyła w grach zespołowych, tj. siatkówka, koszykówka.
Po zakończeniu części fitnesowej odbyła się projekcja filmu o tematyce tanecznej.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania sponsorom za ufundowanie nagród
i wypożyczenie sprzętu na tę imprezę. Udział w takich imprezach sportowych przyczynia się do wszechstronnego rozwoju, a przede wszystkim stanowi propozycję aktywnego spędzania wolnego czasu.
Organizatorzy pragną podziękować sponsorom:
- siłowni „Formula” w Piekarach Śląskich, która ufundowała dla każdego uczestnika wejściówki
na siłownię oraz zajęcia fitness,
- firmie „Scorpio” z Tarnowskich Gór, która ufundowała karnety na zajęcia fitnessowe
w tarnogórskim Parku Wodnym,
- siłowni „Fit your live” w Tarnowskich Górach, która ufundowała karnety na siłownię dla uczestników maratonu.
- siłowni Altis z Tarnowskich Gór, która wypożyczyła sprzęt,
- firmie „Oriflame”, która ufundowała zestawy kosmetyków,
- redakcji tygodnika Gwarek za patronowanie imprezie.
Organizatorzy dziękują również nauczycielom i wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji imprezy.

Tekst: Monika Waligóra

Reaktywacja Bractwa św. Barbary w Tarnowskich Górach

Oficjalne dzieje Bractwa św. Barbary w Tarnowskich Górach rozpoczynają się 21 marca 1747 - na dzień ten datowana jest bulla papieża Benedykta XIV, który zatwierdził związek podkreślając jego zadania polegające na rozpowszechnianiu pobożności, miłosierdzia, godzenia zwaśnionych oraz nawracania ludzi czyniących zło. Głównym celem zawiązania bractwa było jednak kultywowanie czci patronki dobrej śmierci - szczególnie w obliczu faktu, iż znaczna część członków bractwa wykonywała niebezpiczny zawód górnika. Do związku należeć mogli zarówno mężczyźni, jak i kobiety - zapisywano ich w specjalnej księdze zwanej Confraternitatis sanctae Barbarae, wkrótce po powołaniu do życia Bractwa Tarnowskie Góry stały się najważniejszym ośrodkiem kultu świętej Barbary na Górnym Śląsku. Oficjalna nazwa stowarzyszenia brzmiała "Przeświętne Bractwo św. Barbary, św. Panny Męczenniczki Chrystusowej, Patronki szczęśliwej śmierci" - bractwo wydało swój własny, wydrukowany we Wrocławiu modlitewnik. Obydwie księgi: lista konfraterska oraz modlitewnik zachowały się do czasów obecnych. Genezy związku należy szukać w działalności przybyłych już w 1721 roku do Tarnowskich Gór jezuitów; to oni szerzyli kult świętej wszędzie tam, gdzie się pojawili.

4 grudnia tego roku Bractwo św. Barbary zostało reaktywowane za sprawą ks. proboszcza Piotra Kalki i Rady Parafialnej Parafii p.2. Św. Apostołów Piotra i Pawła, w której to radzie mam zaszczyt działać. Stało się to na mszy świętej, którą odprawił ksiądz biskup Gerard Kusz. Jak przed wiekami wyłożono księgę, do której zapisali się nowi bracia i siostry - Anno Domini 2013.

[ czytaj więcej.. ]

DLA BARBARY i GÓRNIKÓW

Z najlepszymi życzeniami dla górników i Barbórek

strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |  191 |  192 |  193 |  194 |  195 |  196 |  197 |  198 |  199 |  200 |  201 |  202 |  203 |  204 |  205 |