Mocna strona przebiegu kolei z Katowic do Pyrzowic przez Bytom i TG

Znalazłam ciekawy artykuł, który po raz kolejny przekonuje wszystkich o słuszności połączenia kolejowego z Katowic do Pyrzowic przez Bytom, Tarnowskie Góry. Cieszę się, że miasto Bytom patrzy bardzo rozwojowo i ma wizje strategiczne dla poprawy sytuacji po okresie zniszczenia tego obszaru decyzją byłego Premiera Jerzego Buzka wraz ze swoim rządem o likwidacji kopalń. Okres 20 letni był bardzo trudny dla mieszkańców Bytomia i okolic oraz dla całego Śląska, ponieważ poupadały firmy powiązane z przemysłem górniczym.
Jestem przekonana, że merytoryczne podejście gospodarcze Prezydenta Bytomia Damiana Bartyli oraz jego doradców sprawi, że zdyskredytowany obszar bytomski będzie przezywał rozkwit, a w konsekwencji również i sąsiadujące Tarnowskie Góry wskoczą do „POCIĄGU GOSPODARCZEGO”


Taka kolej to szybki dojazd pracowników do strefy ekonomicznej z całej aglomeracji śląskiej, a inwestorzy szybko dojadą do lotniska. To jest bardzo mocny argument! Transport towarów też nie będzie stanowił problemów. We wspólnym celu należy się łączyć, wymieniać doświadczenia i patrzeć na Śląsk jako na region wielkiego rozwoju gospodarczego, a nie tak jak robią obecni rządzący tylko „wyciskać jak cytrynę”, nie dając nic w zamian- zniewalając i upadlając mieszkańców Śląska.

ŚLĄSK ZSŁUGUJE NA WIĘCEJ!!!!!

BYTOM. TEREN DAWNEJ KOPALNI POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH MA BYĆ WŁĄCZONY DO KSSE

17,5-hektarowy teren dawnej kopalni Powstańców Śląskich w Bytomiu będzie włączony do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE). Na jego uzbrojenie dla potrzeb inwestorów potrzeba ok. 20 mln zł, które samorząd chce pozyskać ze środków UE. "Chcemy uzbroić ten teren w sieć teleinformatyczną, elektryczną i wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, a także wybudować drogę dojazdową do niego" - zadeklarowała szefowa wydziału strategii i funduszy europejskich Urzędu Miejskiego w Bytomiu Izabela Domogała. Na początku sierpnia samorząd złożył wniosek do urzędu marszałkowskiego w Katowicach o dofinansowanie tego projektu ze środków unijnych; obecnie jest on w trakcie oceny formalnej.

Przedstawiciele KSSE podkreślają, że samo włączenie danego terenu do strefy nie gwarantuje powodzenia; inwestorzy przychodzą bowiem przede wszystkim tam, gdzie istnieje odpowiednia infrastruktura. Na rozszerzenie katowickiej SSE o tereny w Bytomiu i kilku innych miastach musi zgodzić się rząd. Wnioski w tej sprawie są już gotowe. Przedstawicie strefy liczą, że rozszerzenie mogłoby nastąpić jeszcze w tym roku. W Bytomiu, oprócz terenów po zamkniętej 12 lat temu kopalni, do KSSE został już wniesiony grunt w dzielnicy Łagiewniki, gdzie firma informatyczno-telekomunikacyjna zamierza wybudować centrum gromadzenia i przetwarzania danych, powiązane z podobnym obiektem działającym już w Katowicach.

Samorząd Bytomia przygotowuje też na potrzeby inwestorów teren w dzielnicy Miechowice. Wart w sumie blisko pół miliona zł projekt pod nazwą "Przygotowanie koncepcyjne terenu inwestycyjnego w Bytomiu - ulice Elektrownia i Racjonalizatorów" uzyskał ponad 340 tys. zł dofinansowania z unijnych środków. Projekt ma ułatwić przedsiębiorcom wybór działek pod inwestycje. Fachowcy dokładnie zbadają okolice obu objętych analizą ulic (m.in. ich stan techniczny) i dowiedzą się, jakie branże mają tu szansę rozwoju. Przeprowadzą też analizy, których wyniki pozwolą ustalić nie tylko walory inwestycyjne poszczególnych działek, ale i występujące tu niedogodności. Dostępne dla inwestorów wyniki badań i analiz dotyczących wybranych obszarów mają wpłynąć na wzrost ich atrakcyjności i zainteresowanie przedsiębiorców.

Badany teren ma wiele atutów - leży blisko drogi krajowej nr 88, obwodnicy Bytomia i niedaleko bytomskiego zjazdu na autostradę A1. Dzięki unijnej dotacji samorząd dodatkowo zaoferuje jego nabywcy m.in. koncepcję zagospodarowania wraz z oceną stanu infrastruktury technicznej, analizę kosztów uzbrojenia; dokumentację techniczną i projektowo-budowlaną potrzebną do uzbrojenia oraz opracowanie dotyczące kompleksowych badań geotechnicznych.

Autor: PAP | 29-10-2013 14:02

"Urząd się skompromitował"- czyli Sesja Sejmiku 28.10.2013r.

Ochłonęłam po wczorajszej Sesji Sejmiku. Na początku chwilą ciszy uczciliśmy zmarłego Tadeusza Mazowieckiego. Nie wiem od czego zacząć. Po kolei. Najpierw burzliwie dyskutowaliśmy na temat finansowania Stadionu Śląskiego. Przepychanki słowne i brak argumentów ze strony koalicji rządzącej było wyczuwalne. Nie rozumiem upływa 3 rok obecnej kadencji zarządzania, a Zarząd Województwa Śląskiego i koalicja (PO, PSL, ukryty RAŚ) nie umie sobie poradzić z kwestią rozliczenia już wydanych ciężkich milionów, żądając od nas dalszego finansowania 200 milionów złotych w celu niby skończenia inwestycji przy stadionie. Proste pytanie, gdzie są winni tej sytuacji? Czy znowu słowa „nic się nie stało….” przybierają motta do tej inwestycji.

Jak można marnować przecież nasze pieniądze - podatników, nie ponosząc odpowiedzialności. Arogancja i nieliczenie się ze złotówka w dzisiejszych czasach, to dla obecnie rządzących jest normą. Nam radnym tłumaczy się, „….że jak nie ukończymy inwestycji to 1.5 miliona złotych będzie trzeba wrócić do Warszawy……”. To jest ciekawy wątek. Znowu się rodzi kolejne pytanie: czy o tym fakcie nie było wiadomo na początku czyli 20 lat temu? Jak zbudowano biznes plan dla inwestycji? Przecież wg mnie i dobrych menadżerów to każde duże działanie musi mieć założenia- strategię oraz preliminarz wydatkowania pieniędzy łącznie z biznes planem. Tak działają eksperci i fachowcy. Obecnie Zarząd nas przyciska do muru i chce aprobaty. To jest skandal! O tym trzeba mówić i nie pozwalać na takie skandaliczne zarządzanie środkami finansów publicznych.

Oczywiście PO minimalną większością przegłosowało i tym samym wzięło odpowiedzialność za tę decyzję. Dla mnie też jest dziwne, że w momencie kiedy pali się grunt pod nogami to organizuje się spotkania z dnia na dzień, wszyscy radni musza rzucić zobowiązania i na baczność przyjechać na spotkanie i rozmawiać właściwie słuchać dyktatury w temacie. To nie są zasady budowania pluralizmu i demokracji. Dziwnym dla wszystkich był program Sejmiku Śląskiego, gdzie Pan Marszałek przy zakończeniu Sesji miał dopiero wystąpienie sprawozdawcze z działalności Zarządu Województwa Śląskiego między sesjami. Nie wiem, ale wg mnie to pierwszy raz się spotykam z takim harmonogramem. Przypuszczam, że chodziło o to, aby niewygodne tematy dla Zarządu nie poruszać przy wszystkich mediach.
Oczywiście cierpliwie czekałam na chwilę głosu, gdzie zadałam Marszałkowi jak i Zarządowi bardzo niezręczne pytanie nawiązujące do artykułu sobotniego z dn. 26.10.2013r. z Gazety Wyborczej „Dane osobowe ponad 4,5 tys. Osób na stronie Marszałka -URZĄD SIĘ SKOMPROMITOWAŁ”

Dane osobowe właścicieli ponad 4.3 działek , które mają się znaleźć w projektowanej strefie ograniczonego użytkowania wokół lotniska Pyrzowicach zostały zamieszczone na stronie www.slaskie.pl i były tam do 22.10.2013r. przez trzy miesiące. Dotyczy to Gmin najwięcej Ożarowic, Mierzęcic, Miasteczka Śl., Świerklańca i Siewierza.

Zadałam nasuwające się pytania:

1. Jak Urząd zamierza naprawić naruszenie Ustawy o Ochronie Danych Osobowych?
Ujawnienie wszystkich danych osobowych może skutkować tym, że świat przestępczy może je wykorzystać do zaciągnięcia gigantycznych kredytów i zobowiązań na właścicieli gruntów.
2. Czy Zarząd opanował katastroficzna sytuację- czy winni zostali pociągnięci do odpowiedzialności, a jeżeli nie to kiedy to się stanie a może nic się nie stało……..?
3. Jakie Zarząd podjął konkretne działania……….?
4. Moim zdaniem budzi wątpliwość całe postępowanie dotyczące Strefy Ograniczonego Użytkowania przy Lotnisku w Pyrzowicach

W związku z tym złożyłam formalny wniosek, aby wszystkie uzgodnienia co do wyznaczenia strefy Ograniczonego Użytkowania były prowadzone przez Komisję Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a nie że GTL i Lotnisko narzuca wszystkim swoje wizje nie licząc się z ludźmi i obowiązującym prawem. Tak być nie może. Osobiście tego dopilnuję, tak jak projektu, przebiegu Kolei z Katowic do Pyrzowic przez Tarnowskie Góry.

Następnie złożyłam trzy interpelacje:

1. Dotycząca Sanatorium Rabki-Zdrój o udzielenie pisemnych wyjaśnień nad toczącymi się kontrolami i postępowaniem wyjaśniającym.
2. Dotycząca złego funkcjonowania RATOWNICTWA w Województwie Śląskim, które obowiązuje od 2012r.
Zwracałam uwagę, że tym tematem zajmuje się od dwóch lat i wiedziałam doskonale, rozmawiając z ekspertami- robi się zmiany na dobrze sprawdzonym i funkcjonującym planie zasięgu karetek.
Obecnie Tarnowskie Góry i Powiat wg sprawozdawczości ma kolor czerwony i oznacza niedojeżdżanie na czas i zgodnie z normami do chorego co powoduje konsekwencje zwiększenia zagrożenia życia. Tu nadmieniłam, że PiS Powiatu Lublinieckiego i Tarnogórskiego zbierał podpisy i było ich kilka tysięcy. Również włączyliśmy inne ugrupowania, aby pokazać, że człowiek jest najwyższą wartością.
3. Dotyczy już wydanej Decyzji przez Wojewodę z działu Ochrony Środowiska (nasz Wojewoda z Powiatu Tarnogórskiego) nr 12/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – Przebudowa drogi Wojewódzkiej 913 na odcinku od DK- S1”Węzeł Lotnisko” do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 913 z ul. Piłsudskiego w miejscowości Pyrzowice”.

Decyzja była wydana bez uwzględnienia sugestii mieszkańców Pyrzowic. Zatrważające jest to, że dwie wyremontowane stare istniejące drogi nie mają podłączenia wg projektantów do drogi 913. To jest skandal. Znowu to budzi kontrowersje przy podejmowanych absurdalnych decyzjach jak i działaniu województwa pod dyktando GTL- lotniska. Naprawdę mam dosyć decyzyjności pewnego lobby, które tak naprawdę niszczy nasz Region i ludzi. Nie pozwolę na to. Zapraszam wszystkich do współpracy i działania dla dobra nas wszystkich oraz pokazania, że w demokracji większość ma rację i należy się liczyć z ludźmi, a nie ich niszczyć oraz okradać z wszelkiego dobra.

Zmęczona, ale energetycznie doładowana, po bardzo trudnych obradach Sejmiku udałam się do domu.

Wydawanie wyników z mammografii

W dniach 28-30 października oraz od 5-7 listopada w Tarnogórskim Ratuszu będziemy wydawać wyniki z mammografi, która była zrobiona dla pań w trakcie trwania w Tarnowskich Górach „V Śląskiej Jesieni ze Zdrowiem”.

Zapraszam do odbioru wyników na parterze Ratusza w godzinach od 10.00 do 12.00, gdzie okazując dowód przebadana kobieta otrzyma opis badania. Jeżeli się zdarzy, że niestety osobiście nie jest niemożliwe odebranie, to w takim wypadku należy przedłożyć upoważnienie, które zawiera wszystkie dane osoby zezwalającej na odbiór, jak również osoby upoważnionej do odbioru.
Życzę, wszystkim paniom pomyślnych wyników, jak również dużo zdrowia.

Dziękuję miastu Tarnowskie Góry, jak i wydziałowi gospodarczemu za okazanie pomocy i życzliwość we wszystkich akcjach zdrowotnych.

Pracowita sobota 26.10.2013r.

Rano najpierw uroczystości związane z Przeglądem chórów i orkiestr Powiatu Tarnogórskiego w TCK, gdzie spotkali się miłośnicy muzyki oraz śpiewu chóralnego. Wyczuwalna była pozytywna, unosząca się energia w otoczeniu. Niestety nie mogłam zbyt długo przebywać ze wspaniałymi pasjonatami muzyki, ponieważ spieszyłam się do domu na wspólne świętowanie 22 rocznicy ślubu.

Po południu wspólnie z mężem udaliśmy się do Opery Śląskiej na Galowy spektakl „BORYS GODUNOW” z okazji 55 lecia pracy artystycznej Wiesława Ochmana

Wiesław Ochman świętuje w Operze Śląskiej 55-lecie pracy artystycznej

Powiem szczerze, że byłam bardzo ciekawa w jakiej konwencji będzie sztuka wystawiona. Wg licznych melomanów „Borys Godunow” jest bardzo trudną operą. Naprawdę sam jubilat jak i artyści oraz cała obsługa sprostała wyzwaniu. Można było zauważyć napięcia, emocje, jak również złożoność akcji i intryg. Spektakl uważam za jeden lepszych i warty polecenia.

25.10.2013r. - 60 lecie Elektronika w Bytomiu

Piątek był dla mnie dniem wyjątkowym. Po raz kolejny z wielką przyjemnością i satysfakcją uczestniczyłam w święcie szkoły, o którą również walczyłam oraz wspierałam.


Technikum nr 4 w Bytomiu, czyli słynny elektronik ma 60 lat

Gratulacje dla Dyrekcji, nauczycieli, uczni. Życzę wielu takich jubileuszy, żeby już nigdy nikomu nie przyszło do głowy zamknięcie tej wspaniałej oraz liderskiej placówki oświatowej.

Otwarcie wystawy Stanisław Rodziński - Malarstwo

24.10.2013r. o godz.17.00 przeżyłam wielkie wydarzenie artystyczne w Muzeum w Bytomiu przy pl. Jana III Sobieskiego. O Panie Stanisławie można powiedzieć- wspaniały artysta i skromny człowiek o wielkim sercu.

Prezentuję jeden z obrazów, który mi się spodobał.

Seminarium Gospodarcze miast partnerskich Bytom-Recklinghausen: 23-24.10

Przez dwa dni uczestniczyłam w Międzynarodowym Seminarium Gospodarczym. Interesujące przedsięwzięcie. Za każdym razem, kiedy odwiedzam Bytom, widzę zmiany – powiedział podczas otwarcia II Seminarium Gospodarczego Christoph Tesche z Recklinghausen. Ważne jest jednak, by mieszkańcy zrozumieli, jak ważny jest czas. Dobre zmiany potrzebują czasu. Nie da się w krótkim okresie osiągnąć tego, co u nas udało się zrobić w ciągu dziesięcioleci.

Bytom i Recklinghausen współpracują ze sobą od lat. Do tej pory współpraca rozwijała się na gruncie kulturalnym czy edukacyjnym, tymczasem możemy współpracować ze sobą również na poziomie gospodarczym. Myślę, że nasi partnerzy nie będą mieli nam za złe, jeśli niektóre pomysły będziemy powielać – mówił wiceprezydent Bytomia Henryk Bonk. Tym bardziej, że Recklinghausen kilkadziesiąt lat temu miało podobne problemy. Dało się odczuć, że głównym tematem Seminarium była współpraca gospodarcza miast partnerskich na poziomie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, co dobrze rokuje na przyszłość.

strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |  191 |  192 |  193 |  194 |  195 |  196 |  197 |  198 |  199 |  200 |  201 |  202 |  203 |  204 |  205 |