Wspólne uroczystości 92 Rocznicy Powstania Śląskiego Województwa Śląskiego

25.05.2013r, o godz. 11.00 na Górze Świętej Anny zebrali się przedstawiciele dwóch województw, aby wspólnie uczcić i oddac hołd wszystkim Ślązakom, którzy doprowadzili do przyłączenia Śląska do Polski.

W moim przemówieniu przekazałam pozdrowienia ze stolicy Śląska – Kawic. Zaakcentowałam jedność ówczesnych Ślązaków jak i wizje rozwojowe oraz działania ponad podziałami dla dobra wszystkich. Apelowałam o rozwagę, dbałość oraz wspólne cele dla naszej małej ojczyzny. Musimy dostrzegać zawsze wyższość pracy dla drugich przed własnymi egoistycznymi postępowaniami.

Swoją wystąpienie zakończyłam oddaniem czci i szacunku wszystkim poległym, śląskim bohaterom.

"Szlachetne Zdrowie"

22.05.2013r. Wspólnie ze Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną z Bytomia już po raz drugi zorganizowaliśmy regionalny przegląd teatralny pt: „Szlachetne Zdrowie” w Domu Kultury w Bytomiu przy ul .Powstańców Warszawskich 12. Rewelacyjne emocje, wspaniałe spojrzenie młodego pokolenia na Życie pro life. Wszystkim gratuluję ciekawych pomysłów oraz zaangażowania, ponieważ dla mnie to wszyscy są zwycięzcami. Osobiście zależy mi, aby od przedszkolaka, aż do seniora dbano o zdrowie, które jest najcenniejszym darem, o który sami musimy zadbać.
Dla mnie ciekawostką było to, że miasto Bytom nawet kolorystycznie dopasowało się do wojewódzkiej akcji i w fontannie przed Urzędem Miejskim w Bytomiu zabarwiono wodę na kolor różowy. DZĘKUJĘ.

Życie najcenniejszym darem

Przez trzy tygodnie musiałam wszystko odłożyć w celu zadbania o zdrowie moich najbliższych. Trudny czas jak dla każdego, kogo dotykają trudne chwile. Teraz jest już dobrze i możemy się cieszyć razem zdrowiem. W między czasie wydarzyło się trochę ciekawych spotkań i jubileuszy w których brałam udział, bądź je organizowałam.

21.05.2012r. w Ramach V Śląskiej Wiosny ze Zdrowiem wspólnie z Prezydentem Bytomia Damianem Bartylą zorganizowałam Konferencję Samorządową w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Konferencję z zakresu inteligentnej medycyny „Nowotwory i choroby cywilizacyjne wyzwaniem dla współczesności”.

MOTTO KONFERENCJI
„Człowiek jako integralna część środowiska naturalnego”

Wielką przyjemnością było dla mnie poprowadzenie tego ważnego wydarzenia regionalnego. Najpierw wysłuchaliśmy tematu: „Zmiany w życiu współczesnego człowieka i ich oddziaływanie na jego zdrowie”, który wygłosiła Kornelia Cieśla -Dyrektor Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu Następnie: „Rola wody w funkcjonowaniu organizmu człowieka” poprowadziła Prof. dr.hab.n.med. Anita Olejek - Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej ŚUM w Bytomiu, Konsultant Wojewódzki w zakresie ginekologii i położnictwa. Na zakończenie wysłuchaliśmy „Nowoczesne techniki w onkologii” wygłoszonych przez [rof. zw. dr hab. n. med. dr h.c. Aleksander Sieroń - Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej ŚUM, Ośrodka Diagnostyki i Terapii Laserowej oraz Centralnej Pracowni Endoskopii. Sala Sesyjna była wypełniona po brzegi, ponieważ temat cieszyła się wielkim zainteresowaniem.

Jestem wdzięczna za okazaną życzliwość przez Władze Bytomia przy organizacji innowacyjnej konferencji jak i wykładowcom, którzy zawsze chętnie włączają się w akcje pro publico bono, jak również dziękuję Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologiczna z Bytomia, która z zaangażowaniem wspiera akcje promujące prewencję.

Relacja telewizyjna Bobrowniki.tv

ZOBACZ RELACJĘ TELEWIZYJNĄ BOBROWNIKI.TV Z WYSTĄPIENIA RADNEJ BARBARY DZIUK Z INTERPELACJĄ DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W SPRAWIE PRZEBIEGU KOLEI DO PYRZOWIC

Interpelacja do Pana Marszałka Województwa Śląskiego

Czytając tytuły artykułów w pismach specjalistycznych takich jak „Rynek Kolejowy” lub niespecjalistycznych np. Gazeta.pl na temat audytu przeprowadzonego przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. brzmiące „Raport miażdży Koleje Śląskie : duże zarobki, drogie samochody” lub „Zawyżanie kosztów, niekorzystne umowy, limuzyny. Raport nie zostawił suchej nitki na Kolejach Śląskich. Ocena Marszałka Województwa jest jednoznaczna na spotkaniu klubu PO w sejmiku Marszałek powiedział (podaję za Gazetą .pl), że zarys raportu jest zatrważający. Marszałek przekazał całą dokumentację prokuraturze w Katowicach. Lista zarzutów jest długa oprócz wymienionych: niepotrzebne powoływanie spółek, umowy zawierane bez analiz, brak biznes planu, polityki marketingowej i taborowej, zawyżone koszty amortyzacji a przez to zawyżony wniosek o przyznanie rekompensaty do samorządu. Chybione decyzje i to akurat się powtarza w przypadku Stadionu Śląskiego. Obawiam się, że dumne zawołanie Śląsk Pozytywna Energia zostało nadszarpnięte przez grono osób i ich działania. Pytanie czy podobnie może być w przypadku innych spraw, innych inwestycji np. w przypadku projektu połączenia kolejowego Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej. Czytając „LIST INTENCYJNY” w z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie współpracy pomiędzy PKP PLK S.A. a Województwem Śląskim reprezentowanym przez ówczesnego Wicemarszałka Województwa oraz Członka Zarządu Województwa na rzecz przygotowania realizacji połączenia kolejowego łączącego Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej Nasuwa się wniosek, że może być podobnie. W treści tego dokumentu czytamy, że projektowanie i budowa wynika z faktu - teraz cytat- „Potrzeby uzyskania bezpośredniego sprawnego połączenia kolejowego lotniska w Pyrzowicach z Chorzowem na obszarze którego znajduje się stadion Śląski daje możliwość szybkiego dojazdu i wyjazdu z imprez organizowanych w ramach EURO 2012.” Euro się nie odbyło a stadion no cóż, bez komentarza. Mało tego już w Liście Intencyjnym zdecydowano jaką trasą będzie to połączenie przebiegało.

Od czerwca 2007 roku tego roku wiedziano jaka jest wybrana trasa mamiąc społeczeństwo, że jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte - robiono to przez lata. Co ciekawe są podobno nazwiska, które się powtarzają w przypadku jednego i drugiego przedsięwzięcia czyli Kolei Śląskich i procedowania sprawy projektu połączenia kolejowego na lotnisko. Z tego co słyszymy i czytamy błędne decyzje przytrafiały się poprzednim, rządzącym Śląskiem, ekipom dość często może i ta o wyborze trasy też była błędna? Pytanie czy można wierzyć, że i w tym przypadku się nie pomylono? Popełnianie błędów jest ludzką przypadłością pod warunkiem, że są to błędy niezamierzone i tylko takie w dobrej wierze popełniający je - chce je naprawiać. Do poprawy zamierzonych błędów zazwyczaj brak dobrej woli przecież nie po to się je popełniało aby potem je naprawiać.

Szanowny Panie Marszałku, proszę o naprawienie tego błędu popełnionego przez Pańskich poprzedników i wysłuchanie protestów samorządów tych Gmin, które nie chcą tej kolei na swoim terenie i samorządów tych wielu Gmin, które chcą jej przebiegu przez swoje tereny po trasie nr IV przez Tarnowski Góry. Proszę o to, aby nie proponować rozwiązań zastępczych „erzacu” dla Tarnowskich Gór, Radzionkowa, Miasteczka Śląskiego i innych okolicznych miejscowości w postaci tylko rewitalizacji linii 131 i182 i niepotrzebnie wydawać środki finansowe to powinna być modernizacja - unowocześnienie, a nie przywracanie parametrów pierwotnych z przed 80 lat.

Panie Marszałku, może dojść do sytuacji, że koszty budowy przekroczą zakładaną kwotę zarówno wynikającą z Projektu inwestorskiego jak i z projektu i listy rankingowej tzw. Kontraktu Terytorialnego gdzie pada kwota 1 miliard 182 miliony złotych. Proszę zapytać projektantów z dużym doświadczeniem, że za tą kwotę nie zbuduje się odpowiedniej jakości 20 kilometrowego nowego odcinka linii w tak ukształtowanym terenie - wymagane głębokie wykopy, wysokie nasypy, lokalizacja na gruntach zalewowych, dwa tzw. uskoki radzionkowski i sączowski Na trasie przez Tarnowskie Góry znajduje się tylko jeden uskok – radzionkowski. W jakim celu prowadzić połączenie po trasie gdzie znajdują się dwa uskoki. Nie marnujmy środków, oglądajmy każdą złotówkę przed wydaniem - trwa tzw. spowolnienie gospodarcze, które nas szczególnie do tego obliguje. Nie chciałabym z tej, czy innej trybuny, do tych czy innych decydentów powiedzieć po latach – a nie mówiłam, nie ostrzegałam, że koszty będą dużo większe. Niektórzy z państwa już odejdą na inne stanowiska a sprawa pozostanie jak wiele innych, i padnie powiedzenie „no mówi się trudno powiedziało się „A” trzeba powiedzieć „B” dołożyć dodatkowe środki i zakończyć budowę - patrz Stadion Śląski. Ile jeszcze będzie takich działań, ile takich przypadków czy już nie wystarczy. Panie Marszałku to są pieniądze nas wszystkich, pieniądze podatników nie wolno nimi szastać.

Panie Marszałku za kwotę niższą o 128 mln złotych można gruntownie zmodernizować z tych środków trasę nr IV po linii 131 i182 od Katowic do Lotniska w Pyrzowicach przez Tarnowskie Góry tak kompleksowo, że inwestycja ta będzie opisywana jako trafna i potrzebna. Osoba, która się zdecydują na wydanie tak trafnej decyzji nie zostanie zapomniana przez społeczeństwo. Szanowny Panie Marszałku, nawet gdy nie otrzyma się dotacji ze środków unijnych na dotychczasowy projekt ok. 30 mln złotych to i tak modernizacja trasy przez Tarnowskie Góry będzie tańsza o ok.100 mln złotych czy to mało oszczędności, czy inwestor PKP PLK S.A. ma za dużo środków aby nimi szastać z tego co wiem to jest zadłużony na parę miliardów złotych. Można znaleźć także jeszcze inne rozwiązanie przesunięcie środków unijnych przykładem jest tu niepowodzenie projektu połączenia kolejowego z lotniskiem w Modlinie. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego chce przesunąć „unijne pieniądze” wcześniej zapewnione na podobną inwestycję liniową na zakup nowego taboru, który będzie jeździł w barwach Kolei Mazowieckich. Skoro można przekwalifikować środki z tak odmiennych zadań, to na pewno można przekwalifikować środki w obrębie tego samego działania, czyli projektu i budowy połączenia MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej i w dodatku potrzebne środki ulegną zmniejszeniu. Trzeba tylko chcieć to zrobić.

Panie Marszałku w Województwie Śląskim występuje największe zagęszczenie linii kolejowych w Polsce, posłużę się cytatem: w dokumencie NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA 2007 - 2013 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI zaakceptowanym przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r. jako ramowy dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w części Aneks 1 - Szczegółowa diagnoza społeczno - gospodarcza kraju pkt 1.4. Infrastruktura transportowa str.122 czytamy - „Szczególnie wysoka gęstość linii kolejowych eksploatowanych normalnych (łącznie z szerokotorowymi) występuje w silnie uprzemysłowionych województwach południowej części kraju, zwłaszcza w województwie śląskim (17,2 km na 100 km2) , a najniższa (poniżej 5 km na 100 km2) w województwie podlaskim i lubelskim.” Należy dodać, że średnie zagęszczenie linii kolejowych w Unii Europejskiej wynosi podobnie jak w pozostałych regionach Polski ok. 5 km na 100 km2. Nic dodać nic ująć. W jakim celu zagęszczać jeszcze bardziej linie kolejowe w regionie, który ma największe ich zagęszczenie w kraju (ponad 3 krotnie większe niż w innych regionach). Czy nie lepiej modernizować infrastrukturę ,która istnieje i osiągać krótsze czasy dojazdu przez zwiększenie szybkości na odpowiednio zmodernizowanych trasach? To przecież tańsze rozwiązanie. Likwiduje się kolejne połączenia kolejowe a w tym przypadku chce się budować nową nieekonomiczną linię kolejową, dla kogo?

Proszę Panie Marszałku o to, aby zrobił Pan wszystko by zaniechano kontynuowanie obecnego projektu po trasie nr VI przez Piekary Śląskie i przeznaczono środki finansowe na budowę tego połączenia do lotnisko, na gruntowną prawdziwą modernizację trasy nr IV Katowice, Chorzów, Bytom, Radzionków, Tarnowskie Góry, MPL „Katowice” w Pyrzowicach i uzyskanie europejskich standardów na tej trasie czyli: odpowiednich prędkości i czasy przejazdu - nie chcemy „erzacu”. Środków przekwalifikowanych wystarczy jeszcze na dołożenie do 331 mln (Projekt - Kontrakt Terytorialny) do modernizacji całości linii 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie i stworzenie pierścienia okalającego GOP. To powinien być priorytet i znajdować się na pierwszym miejscu projektu Kontraktu Terytorialnego, to szansa na zbudowanie czegoś potrzebnego i oczekiwanego przez społeczeństwo całego regionu a nie jego części. To świetne rozwiązanie, przy którym oprotestowana i trudna w budowie trasa przez Piekary jest za droga w budowie i nieekonomiczna w eksploatacji. Szanowny Panie Marszałku takie kombinatorstwo zdarza się rzadko przynajmniej ja tak chcę myśleć, ale jak nazwać działanie inwestora PKP PLK S.A. który w przypadku trasy VI przez Piekary przez trzy lata nie zgadza się na modyfikację tej trasy w obrębie Gminy Ożarowice proponowaną przez Wójta tej gminy. Nagle po trzech latach przyparty do ściany obawą nie ukończenia projektu, niespodziewanie wyraża zgodę. Mało tego proponuje przystanek w Ożarowicach przy granicy z gminą Bobrowniki, o którym wcześniej nie było mowy ze względu na straty czasu przebiegu.

Przystanek w połowie 16 kilometrowego odcinka gdzie pociąg miał się nie zatrzymywać aby nadrobić „straty czasu” na „wolniejszych” odcinkach i zmieścić się w „złotych” 30 minutach. Przystanek ma być rodzajem zadośćuczynienia za wyrażoną zgodę przez społeczeństwo Gminy Bobrowniki na przebieg przez jej teren lecz społeczeństwo nie chce przystanku i nie chce kolei. Co ciekawe, umieszczenie tego przystanku sprawia, że założenie o 30 minutowym przebiegu z Katowic do MPL w Pyrzowicach kolokwialnie mówiąc „bierze w łeb”. To normalne, że skład musi wyhamować, wykonać postój a następnie rozpędzić się do prędkości podróżnej a te manewry zabierają czas. Co się dzieje; najważniejszy parametr który zadecydował o wyborze trasy przez Urząd Marszałkowski i inwestora w 2007 roku (patrz – List Intencyjny) trasy przez Piekary Śląskie a odrzuceniu przez Tarnowskie Góry ( wszystkie inne parametry świadczą na korzyść trasy przez Tarnowskie Góry) czyli - czas nie przekraczający 30 minut przestaje być nagle ważny?

Dalsza część kombinatorstwa – wypowiedź Pana Macieja Dudkiewicza z Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. dla Gazety Wyborczej cytat – „ Znaleźliśmy miejsce, gdzie w promieniu 1,5 kilometra mieszka 5 tys. ludzi. Może nie wszystkie, ale część pociągów mogłaby się zatrzymywać na takim przystanku.”- koniec cytatu. Wystarczy policzyć: okrąg o promieniu 1,5 km daje obszar o powierzchni ok. 7 km2 co daje gęstość zaludnienia ok. 714 osób na 1 km2. Szanowni Państwo gęstość zaludnienia w gminie Bobrowniki to ok. 228 osób na km2, a w gminie Ożarowice to ok. 121 osób na km2 co daje średnią dla dwóch Gmin 174 osoby na 1 km2. Przyjmijmy nawet w geście dobrej woli, 200 osób na 1km2, to daje 1400 osób na obszarze 7 km2. A zatem w obliczeniach Pan Maciej Dudkiewicz pomylił się o ok 328% w cudzysłowie „zrobił” z części tych gmin miasto, o gęstości zaludnienia coś między Tarnowskimi Górami gęstość zaludnienia 729 osób na km2 a Jaworznem 626 osób na km2. Obszar ten zamieszkuje trzy i pół (3,5) krotnie ludzi mniej niż podał Pan Dudkiewicz czyli ok. 1400 osób „Nic dodać nic ująć” jak nazwać takie działanie. (Wyliczenia na podstawie danych statystycznych GUS) Co do pociągów, że może nie każdy, ale niektóre zatrzymywałyby się na tym przystanku to dodajcie sobie państwo sami, to kreowanie wirtualnej rzeczywistości – myślę i mam nadzieję, że Urząd Marszałkowski nie bierze w tym udziału.

Panie Marszałku podam tu cytat z wypowiedzi Pana Marszałka zamieszczonej w artykule na portalu Onet dnia 11 maja bieżącego roku na podstawie depeszy PAP; cytat – „Jak wyjaśnił (Marszałek) obecnie wszystkie trzy koncepcje są w grze, jednak najbardziej zaawansowany pod względem przygotowań jest wariant przez Piekary. Dlatego niedawno spotykał się z samorządowcami z Ożarowic i Bobrownik, gdzie uzgodniono zawarcie trójstronnego porozumienia – wraz z Polskimi Liniami Kolejowymi. Panie Marszałku z obszernej wypowiedzi Wójta Gminy Bobrowniki na Sesji Rady Gminy dnia 9 maja bieżącego roku, która odbyła się po spotkaniu z Panem, które miało miejsce 22 kwietnia nie wynika że jakiekolwiek porozumienie jest zawarte lub będzie zawarte. Wręcz przeciwnie samorządowcy Gminy Bobrowniki nadal protestują i nie ma mowy o wyrażeniu zgody. Pytanie - Kto w tym przypadku mija się z prawdą? Jaszcz jeden cytat z wypowiedzi Wójta Gminy Bobrowniki na Sesji Rady Gminy na której Wójt stwierdził, że na zadane na spotkaniu z Marszałkiem pytanie: co stanie się gdy samorząd gminy nie zgodzi się na przebieg omawianego połączenia przez teren Gminy - z ust Pana Marszałka Mirosława Sekuły padła odpowiedź cytat – „ Że w grę wchodzą rozwiązania siłowe” Gdzie my żyjemy czy zdanie niezależnego Samorządu Gminy Bobrowniki wybranego w demokratycznych wyborach poparte wieloma uchwałami jest bez znaczenia? To brzmi jak wypowiedzi z poprzedniej epoki. Jakie to rozwiązania siłowe Panie Marszałku wchodzą w grę? Z trzech tras dojazdu do lotniska, o których mówił Pan Marszałek najbardziej ekonomiczniejsze są dwie; przez Tarnowskie Góry nr IV i Zawiercie nr II ponieważ istnieją, trzeba je tylko dobrze zmodernizować a tereny linii kolejowej 182 są we władaniu Kolei i nie trzeba budować ich od nowa. Dlaczego w odpowiedzi z 8 kwietnia na pismo Burmistrza Tarnowskich Gór stwierdza Pan cytat – „Pragnę poinformować, że w trakcie rozpatrywania projektów do realizacji w województwie śląskim w okresie programowania środków Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020, linia nr 182 jest brana pod uwagę przez Zarząd Województwa Śląskiego i przez Zarząd PKP PLK S.A. Powtarzam zaledwie „ brana pod uwagę” a dlaczego nie priorytetowa? do społeczeństwa trafił inny komunikat. Czy nie jest tak, że mówi się o trzech połączeniach aby podzielić społeczeństwo i samorządy, aby nie stanowiły jedności w działaniu na rzecz połączenia przez Tarnowskie Góry i Zawiercie? jednocześnie nie protestowano przeciwko nieekonomicznemu połączeniu przez Piekary Śląskie. Wszyscy doskonale wiemy, że to połączenie które powstanie jako pierwsze będzie funkcjonowało pytanie tylko jak? - w przypadku połącznia przez Tarnowskie Góry i Zawiercie mamy pewność, że dobrze jak twierdzi wielu fachowców kolejarzy.

Panie Marszałku: To nie Pan jest odpowiedzialny za to że kiedyś inni ludzie, inne ekipy wybrały ten wariant trasy. To nie Pan jest odpowiedzialny że mimo protestów, projekt po trasie przez Piekary jest najbardziej zaawansowany. Inwestor od początku znając negatywne zdanie samorządów Gminy Ożarowice i Bobrowniki niepotrzebnie wydawał środki nie mając „Decyzji Środowiskowej” robił to na własne ryzyko i teraz ponosi skutki swych działań. To nie Pana Projekt, otrzymał go pan nijako w spadku po poprzednikach jak „drogą żabę” z którą próbuje się Pan uporać. Należy współczuć ale zachęcać też do naprawy błędów poprzedników. Panie Marszałku jest jeszcze szansa na przekwalifikowanie środków, na takie działanie aby sytuacja się nie powtarzała, jak w przypadku innych inwestycji ( Stadion Śląski, Koleje Śląskie) Proszę z tego miejsca aby nie słuchał Pan niektórych doradców, oni doradzali również poprzednim ekipom poprzednim Marszałkom nazwiska znamy, efekty widzimy.

Radna Sejmiku Województwa Śląskiego
Barbara Dziuk

Metropolitarne Świeto Rodziny zainaugurowane

18 maja o godz. 17.00 w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu zainaugurowano Metropolitalne Święto Rodziny.
Zaprezentowano „Wesele na Górnym Śląsku” – widowisko obrzędowe w wykonaniu ZPiT „ŚLĄSK” im. Stanisława Hadyny oparte na oryginalnym tekście napisanym przez Stanisława Ligonia w 1929 roku. Stylizowany na potrzeby sceny autentyczny obrzęd górnośląskiego, wiejskiego wesela z początków XX wieku. Stanisław Ligoń odtwarza w nim wszystkie elementy regionalnej ceremonii, z całą jej barwnością i oryginalnością. To widowisko ludowe, w którym odnajdujemy pochwałę rodzinnych tradycji, wiary w Boga i etosu pracy. „Wesele na Górnym Śląsku” wniosło na scenę bogactwo rodzimej gwary i specyficznego humoru, a wraz z tańcami i pieśniami dopełniającymi narrację. To wszystko stworzyło niezwykle pozytywny obraz Śląska.

Spektakl w wykonaniu artystów chóru, baletu i orkiestry Zespołu „Śląsk”, z gościnnym udziałem aktorów śląskich teatrów wywarło wielkie wrażenie i pozytywne emocje wśród wszystkich zaproszonych.

Bardzo miło spędziłam sobotnie popołudnie w gronie przyjaciół.

Dzień Strażaka 2013

W piątkowe dopołudnie odbyło się coroczne Powiatowe Święto Strażaka w Powiecie Tarnogórskim. Miło mi było wręczać odznaczenia wojewódzkie zasłużonym. Zawsze te spotkanie z ludźmi, którzy swoją pracę traktują jako służbę dla ludzi, miło przeżywam ze wspaniałymi Tarnogórzanami. Jest to dobry coroczny zwyczaj awansowania wszystkich, którzy zapracowali sobie w ciągu ubiegłego roku oraz odznaczania tych, którzy ofiarnie angażowali się w pomoc drugiemu człowiekowi.

Podziwiam wszystkich strażaków, którzy działają w różnych sytuacjach z narażeniem życia, a czasem w codziennych zwykłych kłopotach jak np. ściągnięcie kota z drzewa, albo zniszczenia gniazda szerszeni i innych.

Wszystkim strażakom składam hołd za ich trud i narażanie życia i dziękuję za pomoc i ratunek niech Św. Florian błogosławi im oraz Bóg niech zawsze ma ich w swojej opiece.

strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |  191 |  192 |  193 |  194 |  195 |  196 |  197 |  198 |  199 |  200 |  201 |  202 |  203 |  204 |  205 |