Nagrody Orła i Róży - przyznane

„Orzeł i Róża” najwyższe odznaczenie Powiatu Tarnogórskiego przyznane dla TS „GWAREK” oraz dla Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”. Dwie różne od siebie instytucje, a spełniające bardzo ważną rolę w regionie za co im bardzo dziękuję. Dla mnie wielką przyjemnością było rekomendować jak i wygłosić laudację dla Towarzystwa Sportowego „GWAREK”.

Odznaka za zasługi dla Związku Kombatantów i Byłych Więżniów Politycznych

We wtorkowy poranek (7.05) udałam się do Szkoły Podstawowej nr 13 w Strzybnicy. Jako jedyna szkoła w naszym regionie zaprosiła mnie na patriotyczną uroczystość 3-go Maja. Byłam pod wielkim wrażeniem, jak nauczyciele profesjonalnie zaprezentowali duch Konstytucji 3 Majowej. Dzieci z wielkim przejęciem cytowały fragmenty Pierwszej Konstytucji w Europie oraz przeplatały to pięknymi pieśniami patriotycznymi.
Dla mnie wielkim zaskoczeniem było otrzymanie od Związku LWP w Tarnowskich Górach odznaki przyznanej w Zarządzie Głównym ZKRP i BWP w Warszawie za pielęgnowanie patriotyzmu wśród młodego pokolenia, jak również kilkunastoletniej współpracy ze Związkiem Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

Bardzo dziękuję wszystkim za życzliwość i zrozumienie.

"Bezpieczny i zdrowy senior" - wykład na Uniwersytecie III Wieku wTG

W poniedziałek 7.05.2013r. o godz. 16.30 spotkałam się ze studentami UIIIW w Tarnogórskim Centrum Kultury. Poprowadziłam wykład na temat bardzo oczywisty dla wszystkich, dotyczący bezpieczeństwa zdrowotnego. Mówiłam, o tym co wiemy, jak mamy postępować, jak również, o tym jak sobie radzić z różnymi trudnymi sytuacjami. Wykład oparłam analizując bardzo poważne badania, jak również konsultując z najlepszymi ekspertami ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Temat bardzo istotny, który uważałam za potrzebny, aby pokazać spojrzenie jedności ducha i ciała, jak również wpływu cywilizacji na nas stan zdrowia.

Przez profilaktykę w każdym wieku należy stosować dwie zasady:

  • zmiana postaw i zachowań na lepsze
  • działania edukacyjne i programy profilaktyczne muszą uwzględniać powody i bariery, dla których nie zachowujemy się racjonalnie

Bardzo przejrzystym działaniem dla polepszenia naszej zdrowotności należy zastosować 7 reguł- ZASAD PROMOWANIA ZDROWIA

1 - Poczucie własnej wartości – samoakceptacja
2 - Umożliwiać przyjaźnie i kontakty społeczne.
3 - Zawierać przyjaźnie z (ciałem i umysłem).
4 - Chronić i poprawiać środowisko.
5 - Rozwijać sensowną pracę – zdrowsze warunki pracy.
6 - Poprawić opiekę zdrowotną – i wiedzę.
7 - Stwarzać przyszłość wartą życia – rozwijać radość życia;

Spotkanie z seniorami było dla mnie jak zawsze miłym impulsem oraz wielką przyjemnością. Przez ponad 5 lat byłam współtworzącą ten ważny nurt w naszej społeczności. Cieszę się, że mogłam po raz kolejny spotkać połączone dwa uniwersytety, które jako całość są ważnym miejscem dla Tarnogórzan

3 maja- Turniej Szachowy

3 - majowe popołudnie spędziłam w Kompleksie Zamkowym Stare Tarnowice, gdzie zebrali się pasjonaci rozgrywek szachowych. Cała sala Rycerska Zamku wypełniona po brzegi miłośnikami szachów. Niebywałe emocje. Jak zwykle Pan Tadeusz Bobecki przygotował perfekcyjnie rozgrywki. To się nazywa pasja i misja.

Konstytucja 3- MAJA

Składamy hołd twórcom Konstytucji 3 Maja, testamentu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zbudowanej wokół praw i swobód obywatelskich, tolerancji, wolności wyznania, pokoju. Konstytucja 3 Maja połączyła chrześcijańskie tradycje Europy i wartości Oświecenia, umożliwiła powstanie i przetrwanie narodu polskiego przez okres zaborów, niewoli i okupacji.

Wartości zawarte w pierwszej pisanej konstytucji w Europie - wolność wyznania, równość wobec prawa, tolerancja, podział władzy, rządy oparte na woli narodu - stały się fundamentem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
3 Maja jest również świętem Najświętszej Maryi Panny - Królowej Polski. To Król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 r. w sposób oficjalny ślubował: „Ciebie za Patronkę moją i za Królową państw moich dzisiaj obieram”. To jej opiece również dzisiaj zawierzajmy siebie i wszystkie działania.

To właśnie my – teraz i tutaj ciągle decydujemy o przyszłości naszej małej ojczyzny o tym jak będzie ona służyć przez następne lata, dziesiątki lat – tym co teraz żyją w Tarnowskich Górach i tym co mieszkać tu będą za lat sto, czy dwieście lat. Nie można więc zatrzymywać się, nie można czekać z założonymi rękoma, z wyłączonym myśleniem, liczyć na to, że jakoś to będzie. Gdyby tak myśleli twórcy Konstytucji 3 Maja oraz działacze Powstań Śląskich to wielkich reform by nie było. Nam trzeba o tym pamiętać!

A zatem mój trzeciomajowy apel – do wszystkich mieszkańców naszego powiatu i miasta proszę o więcej entuzjazmu, więcej radości i zaangażowania w to, co wspólnie tworzymy. Popatrzmy przez pryzmat tego majowego święta na nasz region– nie przez czarne okulary, nie z założeniem, że czegoś się nie da zrobić.
Na każdy kłopot znajdzie się rada – przestańmy jednak mówić – nie, bo nie, nie z tym bo, ponieważ….., Przestańmy stawiać bariery społeczne!
Jest jedna Polska, a my jesteśmy Polakami za nią odpowiedzialni!
W 1791 roku– przygotowano mądry projekt uzdrowienia Rzeczpospolitej. Działania sprzed wieków walki o godność i wolność, to dalej także dzisiaj dobry wzorzec dla nas Tarnogórzan.

BÓG HONOR OJCZYZNA te trzy słowa filarem, a my wykonawcami!

Życzę wszystkim radosnego przeżywania święta majowego, aby Matka Królowa Polski zawsze miała nas w swojej opiece.

Niech się święci 3 Maja

ŚWIĘTO FLAGI - ONA BIAŁO CZERWONA

TO ONA BIAŁO CZERWONA

W niej moc i siła
zawsze ważna jest i była
FLAGA
Czy słońce świeci czy wiatr się zmaga
to ważna narodowa Flaga
To ONA jest mym i twoim znakiem
pokazuje że ja i ty jesteś Polakiem
Szanować i bronić jej trzeba jak kawałka chleba
NIECH ZAWSZE BĘDZIE WOLNA ONA
BIAŁO CZERWONA

Andrzej Burszewski kronikarz z Wyszyny

Przystanek EUROPA - otwarty

30.04.2013r. został uroczyście otwarty najpiękniejszy dworzec autobusowy w Województwie Śląskim. Dzięki pozyskanym Środkom Europejskim przy Sejmiku Województwa Śląskiego, MZKP w Tarnowskich Górach przystąpił do realizacji projektu, którego celem była budowa nowego dworca. Po 19 miesiącach obecnie możemy podziwiać zachwycający pięknem dworzec, który jest głównym centrum przesiadkowym naszego regionu. Nowoczesna budowa wprowadziła nasze miasto Tarnowskie Góry w XXI wiek. Ukończona inwestycja spowodowała zmianę organizacji ruchu. Nowy, bezkolizyjny układ, z rozdzieleniem ruchu pieszego i autobusowego na pewno przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa podróżnych.

Na dzisiejszą uroczystość przybyło wiele osobistości z regionu, aby wspólnie podziwiać dzieło na skalę światową. Ważne jest to, że wszyscy połączyli siły ponad podziałami politycznymi i najważniejsza decyzja co do budowy dworca zapadła w województwie. Następna formalność- Sejmik Województwa przegłosował to tak ważne działanie dla nas tarnogórzan.

Gratulacje i podziękowanie dla wszystkich, którzy przyczynili się do powstania wspaniałego miejsca na Śląsku. Jesteśmy Bliżej Europy, tylko co do postępowania, niektórych osób w życiu społeczno-politycznym daleko w lesie. Mam nadzieję, że po takich wspólnych przedsięwzięciach ponad podziałami w województwie /przykład dworca autobusowego/, z czasem nasi rodzimi działacze „ostudzą” złe emocje i nabiorą kindersztuby. Ja bardzo chętnie zorganizuję konsultacje odnośnie kodeksu dyplomatycznego, żeby było wiadomo jak witać poszczególne instytucje, jak i osoby je reprezentujące oraz jak szanować przeciwnika politycznego.

Moim zdaniem brakuje w naszych samorządach lokalnych idei kultury politycznej. Mam taką nadzieję, że to wynika chyba tylko z niewiedzy, a nie z celowych działań. J

Relację z otwarcia można zobaczyć na www.bobrowniki.tv.

strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |  191 |  192 |  193 |  194 |  195 |  196 |  197 |  198 |  199 |  200 |  201 |  202 |  203 |  204 |  205 |