"Razem Zadbajmy o życie i zdrowie..... woda w życiu człowieka"

III Śląski Festiwal Zdrowia pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa został uroczyście zamknięty. Wczorajsza Metropolitarna Konferencja Naukowa „Razem zadbajmy o życie i zdrowie od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci” cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Znaleźli się przedstawiciele samorządów, wodociągów, lekarzy, posłów, młodzieży oraz organizacji pozarządowych.

Już po raz drugi odbyła się konferencja naukowa w tematyce prozdrowotnej na wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Jordana 18. Jestem bardzo wdzięczna za okazaną życzliwość oraz wsparcie ks. Arcybiskupowi Wiktorowi Skworcowi. Rozpoczęliśmy wspólnie z wszystkimi zaproszonymi środowiskami naukowymi innowacyjne podejście do zbudowania zespołu interdyscyplinarnego w tematyce prewencji pierwotnej i wtórnej, ponad jakimkolwiek podziałem społecznym, politycznym, światopoglądowym, czy religijnym. Miejsce Wydziału Teologicznego UŚ jest jak najbardziej najbezpieczniejsze i właściwe dla tego typu przedsięwzięć.

Wykładowcy wczoraj zabrali głos na temat wody w życiu człowieka od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci. Temat bardzo istotny i ważny dla każdego. Byłam zachwycona wszystkimi wykładami. Kolejne wspaniałe działanie dla ludzi. Dziękuję wszystkim wykładowcom współorganizatorom oraz tym którzy okazali mi życzliwość. Wspaniałe przedsięwzięcie. Prawie każdy z prelegentów cytował słowa naszego bł. Papieża Jana Pawła II

„Brak wody może być najważniejszą kwestią, z która ludzkość będzie miała do czynienia w najbliższej przyszłości. Nie wystarczy myśleć tylko o dzisiejszych potrzebach. Ponosimy wielką odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń, które rozliczą nas z naszego zaangażowania dla zachowania bogactw naturalnych”

Jan Paweł II

Bardzo ciekawe były spostrzeżenie Pani Prezes Fundacji Veolia Woda Anny Troniny: "Od czasu paryskiej Konferencji o wodzie w 1998 przywódcy świata powtarzają jeden po drugim, iż o ile wiek XX był wiekiem ropy, to wiek XXI będzie wiekiem wody, bo zamiast ropy można znaleźć inne zastępcze źródła energii, natomiast nic nie może zastąpić wody".
I to chyba jest jedno z ważniejszych przesłań.
Więcej można zobaczyć w relacji z aktualności


http://www.tvp.pl/katowice/informacyjne/aktualnosci/wideo/6-listopada-1830/9022667

"Chemik" kolebką wiedzy o transplantologii Powiatu Tarnogórskiego

p>Cieszą mnie akcje pro-zdrowotne w naszych szkołach. Takim przykładem może być konferencja, która odbyła 30.10.2012 w auli Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. To już druga edycja konferencji naukowej upowszechniająca wiedzę w społeczeństwie o idei dawstwa narządów od zmarłych dawców organizowana przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religii ( www.frk.pl ) oraz Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.

Konferencja odbyła się w ramach projektu promocyjno-edukacyjnego w zakresie zadania dotyczącego działań promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych o zasięgu lokalnym, upowszechniających wiedzę w społeczeństwie i promocję idei dawstwa narządów od zmarłych dawców. Projekt finansowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą: "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej". Spotkanie miało charakter zarówno społeczny jak i edukacyjny, przybliżający młodzieży i dorosłym problematykę transplantacji.

Z Bolkiem i Lolkiem Dbam o Zdrowie

Wczoraj o godz. 12.00 wspólnie z Panią w-ce Prezydent Bytomia Aneta Latacz i Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej Jolanta Wąsowską uroczyście otworzyłyśmy wystawę prac wykonanych przez przedszkolaków pt. : „Z Bolkiem i Lolkiem Dbam o Zdrowie” w Bibliotece w Bytomiu przy pl. Jana III Sobieskiego. Wystawę można oglądać do końca miesiąca. Główni laureaci zastaną nagrodzeni na jutrzejszej Konferencji Metropolitarnej podsumowującej III Śląski Festiwal Zdrowia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Dzień Zaduszny- Śpieszmy sie kochać ludzi...

Śpieszmy się

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego

Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście
przychodzi jednocześnie jak patos i humor
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej
tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu
jak dzwięk troche niezgrabny lub jak suchy ukłon
żeby widziec naprawde zamykają oczy
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzec
kochamy wciąż za mało i stale za późno

Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze
a bedziesz tak jak delfin łagodny i mocny

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiac o miłosci
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą

ks. Jan Twardowski

Wszystkich Świetych - Dla nich co po tamtej stronie

31.10, 1-2.11.2012r. wspólnie z Radą Parafialną zorganizowałam kwestę na cmentarzu przy kościele św. Anny w Tarnowskich Górach. Już znaczna część alejek na cmentarzu jest wyremontowana od zeszłego roku, kiedy to po raz pierwszy zbieraliśmy pieniądze. Dziękuję wszystkim za życzliwość i zrozumienie

wystrój Kościoła Parafialnego p.w. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach

DLA NICH CO PO TAMTEJ STRONIE
ZAWSZE ZYWI W NASZYCH WSPOMNIENIACH

Idąc cmentarną aleją
Liście szeleszczą pod nogami
Najbliższych i kochanych
W dzień Święto Zmarłych wspominamy
Jak zawsze znicz
I w doniczkach kwiatek
Na grobach przyjaciół znajomych
Kochanych ojców i matek
Krzyże pomniki mówią cmentarne
Jakie jakie to życie często krótkie i marne
Słowa to dla nich zmarłych
W myślach i modlitwie za nich chłonę
Za tych co już są po tamtej stronie
Wiatr listopadowy dmucha
BÓG JEST BÓG NAS SŁUCHA
Modlitwą i dobrym słowem i wspomnieniem
Wszystkich zmarłych darze
Za nich modlić się mój skromny rozum karze

Kronikarz Andrzej Burszewski
WYSZYNA

W sprawie zagrożonych projektów nie można iść na skróty

Wszystkie działania, które wspólnie podejmujemy odnośnie budowy linii kolejowej z Katowic do Pyrzowic przez Tarnowskie Góry są bardzo zasadne. Znalazłam potwierdzenie w poniższej wypowiedzi eksperta jakim jest Pan Adrian Furgalski. Takie są fakty. Nie jest prawdą, że przeszkadzamy w procedowaniu budowy połączenia kolejowego do lotniska. Tylko poniższa wypowiedź utwierdza o słuszności działań oraz troski o Rozwoju Regionu Śląskiego. Mamy rację! Nie odpuszczę obranego kierunku, ponieważ tylko w ten sposób można zatrzymać głupotę oraz upór pewnych środowisk lobbujących.

Furgalski: W sprawie zagrożonych projektów nie można iść na skróty

Przy opóźnionych i zagrożonych projektach kolejowych najłatwiej jest pójść na skróty i powiedzieć, że kolejarze zawinili. Byłoby to jednak niesprawiedliwe – zwraca uwagę Adrian Furgalski, dyrektor programowy Railway Business Forum komentując artykuł „Rynku Kolejowego”, w którym informujemy o poważnych trudnościach PKP PLK w realizacji 11 projektów o łącznej wartości 8,8 mld zł.

- Owszem, akceptowano fatalną jakość dokumentacji projektowej, SIWZ-y roiły się od błędów i braku precyzji, raporty środowiskowe nie odpowiadały dyrektywom UE, które choć nie były wprowadzone jeszcze do polskiego prawodawstwa, znalazły się w wytycznych MRR i drogowcy szybko się do nich dostosowali. Reorganizacje PKP PLK miast poprawić sposób funkcjonowania oraz kontroli nad realizacją zadań, zatrzymały się w połowie wyznaczonej drogi i doprowadziły do dublowania struktur, rozmycia odpowiedzialności i zwiększenia liczby stanowisk kierowniczych. Trzeba jednak pamiętać, że nie bez winy jest Komisja Europejska, która z ponad dwuletnim opóźnieniem określiła zasady liczenia tzw. luki finansowej i wielkości dofinansowania projektów kolejowych. Bardzo często mieliśmy także do czynienia z wielomiesięczną zwłoką w potwierdzeniu finansowania projektu przez ministra finansów. Ciężkie boje toczone są z samorządami, które przy okazji zadania kolejowego chcą włączyć do niego jak najwięcej, mniej lub bardziej uzasadnionych, projektów związanych np. z budową wiaduktów drogowych – przypomina Adrian Furgalski.

- Żałuję, że w 2010 r. ówczesny wiceminister odpowiedzialny za kolej, pomimo pierwszych sygnałów o niebezpieczeństwie niewykorzystania wszystkich środków z funduszy przeznaczonych na infrastrukturę kolejową, całkowicie zignorował propozycje opracowania programu rewitalizacji linii kolejowych, które dzisiaj są jedną z podstaw ratowania tych środków – zaznacza ekspert.

- Brakuje mi wciąż odpowiedzi na pytania: co z kontraktami, na których obecne było/jest PNI? Czy PKP Energetyka jest w stanie udźwignąć te zadania, w których współkonsorcjantem było PNI? Czy jest sens zaczynać zadania, co do których już na wstępie wiadomo, że nie zostaną zakończone do końca 2015 r.? Jaki jest plan dla zadań, z których dofinansowaniem ze środków UE mamy/możemy mieć problemy? Czy są alternatywne źródła finansowania? – pyta Adrian Furgalski.

Wiadomość z http://www.rynek-kolejowy.pl/36158/Furgalski_W_sprawie_zagrozonych_projektow_nie_mozna_isc_na_skroty.htm

c.d. KOLEJ z Katowic do Pyrzowic

Dnia 23.10.2012r. odbyło się kolejne spotkanie udziałowców GTL oraz prezydentów i wójtów, których bezpośrednio dotyczy temat. Na spotkaniu tym, radny Bobrownik Jacek Mościński, wyraźnie wyartykułował, że jeśli przepadną pieniądze na budowę linii kolejowej do lotniska "Pyrzowice", to winni będą Ci, którzy od początku prowadzili procedowanie niezgodnie z przepisami.

Myślę, że jest najwyższy czas na to, aby rozpocząć prace nad przebiegiem trasy przez Tarnowskie Góry i zachować środki na wykonanie tego przedsięwzięcia.

Nie rozumiem zachowania radnych Miasta Piekary Śląskie, uporczywie lobbujących za przebiegiem kolei przez ich miasto, nie zważając na degradację środowiska oraz, czego wcale nie można wykluczyć, zamknięcie kopalni "Julian", przez której tereny jest planowany przebieg trasy.

Radni ci w ogóle nie zważają na protesty innych miast i gmin regionu oraz ich mieszkańców.

Ja mam dla Piekarskich Radnych jeszcze dwie propozycje:

1.wybudujcie sobie przeprawę promową na Szarlejce

2. oraz Piekarską Schwebebahn

strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |  191 |  192 |  193 |  194 |  195 |  196 |  197 |  198 |