Wesołych Świąt - Boże Narodzenie 2012

Każdy już czym prędzej bieży,
by dołączyć do pasterzy.
I ja spieszę z życzeniami,
bo nie mogę być tam z Wami.
Zdrowia, szczęścia, pomyślności
i niech dobro wśród Was gości.

Eko-Prof-Med oddanie nowego sprzętu do pomiaru szkodliwych związków

21.12.2012r. po ostatnich zrobionych zakupach udałam się do Miasteczka Śląskiego do przychodni Eko-Prof-Med w celu otwarcia i uroczystego poświęcenia dwóch urządzeń do specjalistycznego pomiaru zawartości ciężkich związków w organizmie. Zachwycające działania Fundacji Dzieci Miasteczko Śl., która wspiera finansowo takie działania, przy współdziałaniu z Województwem Śląskim.

Bardzo mnie miło zachwyciło wyposażenie ośrodka zdrowia. Wiem, że również tam będę działać na rzecz zdrowia kobiet i mężczyzn.

Sesja Sejmiku Śląskiego - odwołująca Marszałka Województwa Śląskiego

Godz. 10.00 wejście na Salę Sejmiku Śląskiego. Wszyscy radni jak i zarząd oraz zaproszeni goście zajmują miejsca. Wiele wystąpień merytorycznych. Odniosłam wrażenie wielkiej sympatii a zarazem agresji zrodzonej przez ostanie dni chaosu panującego w Kolejach Śląskich. Sama złożyłam na ręce Marszałka Województwa Śląskiego stanowisko Emerytowanych Kolejarzy Województwa Śląskiego. Dziękowałam Panu Marszałkowi za otwartość i działania merytoryczne ponad podziałami politycznymi. W wystąpieniu podkreślałam honorowe zachowanie ustępującego Marszałka oraz myślę, że wyrażałam zdanie większości Polaków, aby w dalszej konsekwencji nasz obecnie panujący Rząd Rzeczypospolitej również poddał się do dymisji, ponieważ już straciłam rachubę ilości afer, które obserwujemy w mediach.

Nie sądzę, że to nastąpi, ponieważ tylko ŚLĄZACY są honorowi oraz mają przysłowiowe „jaja”- to nasza cecha regionalna.

Następnie już po trzech godzinach ciężkiej debaty Marszałek zastał odwołany jednogłośnie i zaczęliśmy procedować dalsze punkty obrad. Wyszłam zmęczona z budynku ok. 18.00 i udałam się kolejne spotkanie opłatkowe, w których to od dwóch tygodni uczestniczę. To taka mała rekompensata, po bardzo ciężkim dniu.

50-lecie SZJudo

19.12. 2012r. o godz. 17.00 W Śląskiej Operze w Bytomiu odbyła się Gala Jubileuszowa Śląskiego Związku Judo. Przesympatyczna uroczystość w rodzinnym klimacie, ukazująca wielkie osiągnięcia JUDO Śląskiego na całym świecie. Wyniki osiągnięć są bezsporne. Moim przemyślenie było jedno, żeby w futbolu były podobne wyniki, a nie ciężkie pieniądze, a efektów żadnych. Gratuluję wszystkim członkom i prezesom Śląskiego Związku Judo oraz życzę dalszych sukcesów i medali.
Takie chwile bycia blisko najlepszych i skromnych ludzi są dla mnie bezcenne.

Więcej można zobaczyć i przeczytać na: http://www.bytom.pl/pl/12/1356001634

Trudna Sesja Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego

Dopiero obecnie jestem w stanie opisać wydarzenia minionego tygodnia. Jak zwykle przyjechałam bardzo wcześnie rano, w celu przygotowania się do obrad na kolejnej Sesji Sejmiku. Najpierw odbyły się spotkania w klubach, a później o godz. 10.00 udaliśmy się na przekazanie „betlejemskiego światełka pokoju” od Śląskiej Chorągwi Harcerskiej. W klimacie kolęd wykonanych przez chór chłopięcy z Częstochowy wszyscy otrzymaliśmy od harcerzy. Piękna tradycja, która wyzwoliła miły nastrój świąteczny.

Następnie udaliśmy się na salę Sejmu Śląskiego, gdzie oznajmiono nam o ewakuacji i o podłożonej bombie. Wszyscy pracownicy Urzędu wraz z Sejmikiem Śląskim wyszliśmy na zewnątrz budynku. Po kilkunastu minutach zwołano sejmik do sąsiedniego budynku w celu otwarcia i zamknięcia sesji oraz przeniesienia na 20.12.2012r. Szok był dla nas wszystkich. Niestety taka akcja podobno była pierwszy raz podczas obrad Sejmiku Województwa Śląskiego.
Przeżycie było bardzo przykre, tym bardziej że mieliśmy odwołać Marszałka Województwa Śląskiego, po tym jak Koleje Śląskie rozłożyły komunikację w Naszym Województwie.światełko betlejemskie

65-lecie Państwowej Szkoły Muzycznej w Tarnowskich Górach

15.12.2012r. o godz. 17.00 brałam udział w koncercie galowym podsumowujący działania tej niezwykłej placówki kulturalnej w naszym mieście i regionie. Jestem dumna, że mamy szkołę muzyczną, która ma wielki wpływ na kształtowanie właściwych postaw wśród młodego pokolenia, angażując rodziców oraz całe rodziny do przeżywania piękna jakim jest muzyka w życiu człowieka.

Gratuluję dyrekcji jak i wszystkim pedagogom, za życzliwość, poświęcenie w tak bardzo odpowiedzialnym kształceniu. Jestem dumna, że wszystkie moje dzieci miały lub mają niebywałą przyjemność w rozwijaniu talentów muzycznych przy wspaniałych muzykach.

Czy naprawdę trzeba aż tak wielu radnych?

Czy zastanawialiście się kiedyś: ilu radnych mamy w Polsce?
Jeśli nie, to proszę spójrzcie na poniższą tabelę

Tabela nr 1: Wyniki wyborów samorządowych z 2010 roku

Zbiorcze informacje o wyborach - Kraj
Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów,
burmistrzów, prezydentów miast
rad radnych okręgów
wyborczych
mieszkańców wyborców obwodów liczba
wójtów
liczba
burmistrzów
liczba
prezydentów
Polska - ogółem 2 827 46 809 23 101 37 774 078 30 630 974 25 464 1 576 796 107
województwa 16 561 87 37 774 078 30 630 974 25 464 --- --- ---
powiaty 314 6 290 1 345 25 691 062 20 569 728 18 740 --- --- ---
gminy ogółem 2 479 39 549 21 599 37 774 078 30 630 974 25 464 1 576 796 107
w tym:                  
gminy powyżej
20 000 mieszkańców
327 7 269 1 220 20 800 993 17 149 318 12 041 17 203 107
gminy do
20 000 mieszkańców
2 152 32 280 20 379 16 973 085 13 481 656 13 423 1 559 593 0
miasta
na prawach powiatu
65 1 701 299 12 083 016 10 061 246 6 724 --- --- 65
dzielnice
m. st. Warszawy
18 409 70 1 597 422 1 343 206 857 --- ---  

Źródło: wybory2010.pkw.gov.pl

Czyli aktualnie mamy:

  • 48510 radnych
  • 2479 wójtów, burmistrzów i prezydentów (nie licząc ich zastępców)

A ile to kosztuje?
Prawie 1,5 mld zł rocznie wydajemy na pensje dla prezydentów, burmistrzów, wójtów i radnych.
W sumie jest ich prawie 51 tysięcy.
Osiemnastoma warszawskimi dzielnicami kieruje 409 radnych, a kolejnych 60 zasiada w Radzie m.st. Warszawy. Dla porównania, w dwukrotnie większym od Warszawy Berlinie (3,4 mln mieszkańców) jest 100 radnych. W sposób jeszcze bardziej efektywny zarządzany jest Nowy Jork. Dziesięciomilionowa metropolia podzielona jest na pięć dzielnic i ma zaledwie 51 radnych. Z kolei w Los Angeles (4 mln mieszkańców) jest tylko 15 członków rady miasta oraz trzech tzw. city oficerów. Amerykanie wychodzą z założenia, że z mniejszej liczby radnych łatwiej stworzyć specjalistyczny zarząd. Poza tym ponieważ odpowiedzialność rozkłada się tylko na kilkanaście osób, łatwiej jest je rozliczyć z powierzonych zadań.


Prezydenci miast
Liczba: 107
Roczne koszty utrzymania: ok. 16,7 mln zł
Wynagrodzenia prezydentów nie są specjalnie wygórowane. Ale tylko teoretycznie. Według rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych prezydent miasta nie może mieć wynagrodzenia zasadniczego niższego niż 4800 zł oraz wyższego niż 6200 zł brutto miesięcznie. Oprócz niego może liczyć na wiele dodatków: funkcyjny, za wysługę lat oraz specjalne. I tak np. prezydent Gdańska Paweł Adamowicz w 2009 r. miał 5400 zł pensji zasadniczej, 2350 zł dodatku funkcyjnego, 3535 zł dodatku funkcyjnego oraz 1080 zł z tytułu wysługi lat. Razem: 12 365 zł.
Wynagrodzenia prezydentów nie mogą być jednak wyższe niż siedmiokrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej (obecnie jest to 1835,35 zł). Prezydent miasta może zarobić maksymalnie 12 847,45 zł brutto miesięcznie.
W tym roku trzech prezydentów zarabiało maksymalną stawkę: Jacek Majchrowski (Kraków), Ryszard Grobelny (Poznań) oraz Konstanty Dombowicz (Bydgoszcz). Najniższe wynagrodzenia dostawali prezydenci Zielonej Góry Janusz Kubicki (10 902 zł) oraz Białegostoku Tadeusz Truskolaski (11 620 zł).
Do całkowitego miesięcznego wynagrodzenia mogą dojść przywileje, takie jak służbowy samochód wraz z kierowcą czy telefon komórkowy. Średnio utrzymanie jednego prezydenta kosztuje ok. 155 tys. zł rocznie.

Burmistrzowie

Liczba: 796
Roczne koszty utrzymania: ok. 100 mln zł
Według rozporządzenia Rady Ministrów wynagrodzenie zasadnicze burmistrza w gminie powyżej 100 tys. mieszkańców wynosi od 4800 zł a 6200 zł, powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców 4500 – 6000 zł, a do 15 tys. mieszkańców 4200 – 5900 zł.
Jednak tak samo jak w przypadku prezydentów burmistrzowie mogą liczyć na dodatki funkcyjne (od 1900 do 2100 zł) i dodatki specjalne. Wysokość tych ostatnich uchwalają rady miejskie. I tak np. na pensję burmistrza Kłodzka składa się 6000 zł wynagrodzenia zasadniczego i aż 6060 zł z tytułu dodatków.
Średnia krajowa wynosi ok. 10 500 zł.

Wójtowie

Liczba: 1576
Roczne koszty utrzymania: ok. 200 mln zł
Minimalne oraz maksymalne wynagrodzenia zasadnicze wójtów oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego, przewiduje rozporządzenie Rady Ministrów i są one identyczne jak w przypadku burmistrzów. Jednak ostateczny wpływ na pełne wynagrodzenie wójta ma rada gminy ustalająca dodatki specjalne. Zarobki wójtów są zbliżone do zarobków burmistrzów, ale nie mogą przekroczyć siedmiokrotności stawki bazowej. Przykładowo wójt Dobrzenia Wielkiego zarabia 12 100 zł, a wójt Turawy – 8593 zł.

Radni

Liczba: 48 510
Roczne koszty utrzymania: ok. 1,1 mld zł
Radni wszystkich szczebli otrzymują tzw. dietę. Jej wysokość określana jest przez uchwałę rady gminy, powiatu lub sejmiku samorządowego. Nie może być większa niż półtorakrotność kwoty bazowej. Czyli w przyszłym roku nie będzie mogła przekroczyć 2753,02 zł.
W praktyce wysokość diety radnego jest uzależniona od wielkości gminy. W gminach powyżej 100 tys. mieszkańców radny może otrzymać 100 proc. maksymalnej stawki, ale w gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców już co najwyżej 75 proc. stawki, czyli około 2065 zł. Z kolei w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców tylko 50 proc. stawki, czyli 1377 zł. Według takiej samej zasady ograniczane są diety radnych we władzach powiatu.
Praktyka pokazuje, że w sejmikach wojewódzkich radni otrzymują kwoty zbliżone do maksymalnego progu. W kujawsko-pomorskim szeregowy radny zarabia 2340 zł, przewodniczący sejmiku 2750 zł. W sejmiku mazowieckim średnia dieta wynosi ok. 2600 zł.
Źródło: Forsal.pl

Witold Kieżun, Polska biurokratów, „Nowy Dziennik”, 2 maj 2000.     W "Nowym Dzienniku" z 6 marca opublikowane zostały dwie notatki związane z transformacją administracji publicznej w Polsce: samokrytyczna opinia głównego twórcy reformy, b. ministra pełnomocnika rządu do spraw reformy prof. Michała Kuleszy o niektórych błędach reformy oraz druga - dotycząca decyzji Sejmu spłaszczania kominów wynagrodzenia radnych. Sądzę, że warto by było poinformować szerzej czytelników "Nowego Dziennika" o problemach transformacji administracji publicznej w Polsce, procesie rozpoczętym utworzeniem samorządnych gmin w 1990 roku.

Analiza sprawności przebiegu reformy została dokonana przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie i zaprezentowana 10 grudnia 1999 r. na prakselogicznym seminarium krytycznej teorii organizacji, grupującym najwybitniejszych naukowców specjalistów od zarządzania. Koreferentami krytycznej analizy byli właśnie: minister prof. Michał Kulesza oraz nestor polskiego dziennikarstwa Stefan Bratkowski, honorowy przewodniczący Związku Dziennikarzy Polskich.

Założeniem ideologicznym transformacji administracji publicznej w III RP było odejście od totalitarnego scentralizowanego systemu gospodarki planowej, poprzez daleko idącą decentralizację polegającą na rozwinięciu lokalnej samorządowej administracji na podstawie zasady pomocniczości. Głosi ona, że wyższe szczeble zarządzania wykonują jedynie te czynności, których niższe, znajdujące się najbliżej obywatela, nie są w stanie zrealizować ze względu na swój stan zatrudnienia, kwalifikacje załogi, skalę przestrzeni, zakres działania i potencjał ekonomiczny.


Coraz więcej urzędników

Ustawa o samorządzeniu terytorialnym z 8 marca 1990 r. ukształtowała system samorządowych gmin, stwarzając jednocześnie możliwości samodzielnego tworzenia związków gmin dla załatwienia spraw przekraczających kompetencje jednej gminy. Koncepcja rozszerzenia samorządności na wyższy szczebel – wojewódzki, była przedmiotem długotrwałych przygotowań i została zrealizowana dopiero 1 stycznia 1999 r. W latach 1990-1998 miała jednak miejsce permanentna reforma administracji, polegająca na niezwykle dynamicznej rozbudowie centralnej administracji publicznej, konsekwentnie realizowana przez wszystkie kolejne koalicje rządowe.

To zjawisko nieuzasadnionego rozrostu ilustruje następujące zestawienie (dane z roczników statystycznych GUS): Średnie zatrudnienie w centralnej administracji rządowej (ministerstwa, urzędy i organizacje równorzędne): 1990 r. – 46 000; 1992 r. – 68 700; 1993 r. – 88 600; 1995 r. – 110 200; 1997 r. – 119 100; 1998 r. – 126 200 urzędników.

Proporcja wielkości zatrudnienia w centrali w stosunku do zatrudnienia w samorządowym terenie wynosiła w 1990 roku 0,49 a w roku 1997 już 0,89. Wydatki na wynagrodzenia w administracji centralnej, w stosunku do ogólnych kosztów wynagrodzeń – według danych Głównego Urzędu Statystycznego – wzrosły od 1990 do 1997 r. czterokrotnie.

Przykładowe dane rozwoju poszczególnych jednostek centrali: Kancelaria Prezydenta RP: 193 etaty w 1990 roku, 466 – w 1997 (w 1938 roku było tu 40 etatów). Kancelaria Sejmu: 649 pracowników w 1990, 1619 – w 1997 r. (w 1938 r. – 38 etatów). Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej: w 1990 r. – 268 etatów, w 1995 r. – 947.

Niestety, nie mogę zaprezentować danych po roku 1997, bowiem stan zatrudnienia w poszczególnych organach centrum został utajniony i GUS nie podaje ich już w rocznikach statystycznych.

Ten rozrost zatrudnienia wiąże się z rozbudową najwyższych rządowych stanowisk kierowniczych ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu. Według ostatnio publikowanego w Internecie stanu z 12 lutego 1998 r., mieliśmy – poza premierem i dwoma wicepremierami – 112 najwyższych stanowisk rządowych. Warto zaznaczyć, że we Francji, znanej z nadmiernie rozbudowanej administracji, tych stanowisk jest 28.


Powiat czy powiacik?

1 stycznia 1999 r. powołano ogółem 373 powiaty (ziemskie i grodzkie i miejskie). Zakładano też likwidację 49 województw i powołanie 16 województw samorządowych i 16 urzędów wojewódzkich państwowych. W praktyce okazało się, że zachowano wszystkie z 49 dawnych województw dzieląc je na dwie kategorie: centralne urzędy wojewódzkie i zamiejscowe oddziały.

Np. w województwie mazowieckim mamy: Centralny Urząd Wojewódzki w Warszawie z 598 pracownikami i tzw. zamiejscowe urzędy wojewódzkie w dawnych województwach: w Radomiu – 181 pracowników; w Ostrołęce – 193 pracowników; w Siedlcach – 135 pracowników; w Ciechanowie – 154 pracowników; w Płocku – 140 pracowników.

Utworzone 373 powiaty są małymi jednostkami organizacyjnymi, rażąco odbiegającym wielkością od standardów Unii Europejskiej: Obrazuje to oficjalne zestawienie statystyczne jednostek II szczebla samorządowego niektórych państw Unii Europejskiej (The Nomenclature of Territorial Units for Statistics):  

Kraj II szczebel Ludność
Belgia
Dania
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Polska
Portugalia
W. Brytania
Włochy
43 arrondissements
15 amter
100 departements
51 nomoi
52 provincias
40 COROP
328 kreise
373 powiaty
30 grupos de concelos
65 counties
95 regions
248 000
350 000
580 000
206 000
752 000
387 000
255 000
103 000
367 000
900 000
605 000

Typowy powiat ziemski w Polsce jest jednak jeszcze mniejszy, jest to bowiem trzydziestotysięczne miasto powiatowe i osiem gmin z pięćdziesięcioma, tysiącami mieszkańców, które nie mają żadnych powiązań organizacyjnych z powiatami. Do zespołu kierowniczego powiatu należy starosta, wicestarosta, 3-5 członków zarządu i 21-osobowa rada. W typowym mieście powiatowym mamy jeszcze burmistrza i 23-osobową radę miejską.

Interesującym, przykładem tendencji rozbudowy i kształtowania wieloszczeblowych struktur jest powiat Warszawa, bijący światowy rekord rozbudowy biurokracji. Samorząd warszawski składa się z 11 gmin z 11 radami: Gmina Centrum jest dodatkowo podzielona na 7 dzielnic. W sumie mamy w Warszawie batalion radnych.    

Liczba Radnych w Warszawie
Sejm Wojewódzki
Rada Powiatu
Rada Warszawy
11 Rad Gmin
7 Rad Dzielnic
25 radnych z Warszawy
60 radnych
68 radnych
422 radnych
204 radnych
Razem: 779 radnych

Dodajmy, że radni Warszawy biją również polskie rekordy w wysokości uzyskiwanych diet, sięgających 5600 zł na miesiąc.


Pieniądze dzielą

Powiaty ziemskie są rażąco niesamodzielne finansowo. Regułą jest posiadanie 10-30 procent środków własnych, a resztę stanowią dotacje celowe i subwencje skarbu państwa. Powiaty koncentrują się na wykonywaniu zleceń administracji rządowej.

Dalszym elementem oceny reformy administracji jest powszechnie już znana sprawa tzw. kominów płacowych. Rady powiatowe i wojewódzkie ustaliły sobie horrendalnie wysokie, w świetle warunków polskich, wynagrodzenia sięgające 4000 dolarów miesięcznie (prezydent Warszawy – 4200 dol., podczas gdy np. burmistrz San Diego, miasta wielkości Warszawy ma 6250 dol., a dochód narodowy na głowę w USA jest 6-7 razy wyższy niż w Polsce). Ta sprawa wywołała powszechne oburzenie opinii publicznej i stała się podstawą interwencji Sejmu.


Patologia reformy

Skrótowe przedstawienie jedynie niektórych elementów analizy sprawności transformacji administracji publicznej w Polsce wskazuje na wręcz patologiczne jej odbieganie od aktualnych światowych tendencji organizacyjnych spłaszczania struktur organizacyjnych i radykalnego zmniejszania aparatu centralnego: Rozbuchanie administracji centralnej, olbrzymia rozbudowa małych jednostek II szczebla samorządowego, odbiegająca radykalnie od standardów Unii Europejskiej, uzasadnia tezę o daleko idącej prakseologicznej niesprawności reformatorskich działań w tym zakresie i wręcz karygodnym marnotrawstwie finansowym.

Racjonalny projekt autorstwa prof. Andrzeja Piekary z Uniwersytetu Warszawskiego, najwybitniejszego polskiego specjalisty z dziedziny samorządu terytorialnego, polegający na przekształceniu istniejących 49 województw w samorządowe powiaty, dodanie do ich liczby 48 samodzielnych powiatów miejskich i stworzenie 12 regionalnych związków wojewódzkich, nie stał się w ogóle przedmiotem poważnych rozważań kolejnych koalicji. Projekt ten nie przewidywał ani zwiększenia biurokracji, ani stworzenia paru tysięcy nowych, niezwykle atrakcyjnych finansowo terenowych stanowisk kierowniczych, zakładał natomiast poważną redukcję aparatu centralnego.

Autor jest profesorem w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie oraz członkiem Międzynarodowej Akademii Zarządzania z oddziałami w Warszawie oraz członkiem Międzynarodowej Akademii Zarządzania o oddziałami w Warszawie, Paryżu i Quebecu.


Spójrzmy na nasz powiat tarnogórski

 

Zbiorcze informacje o wyborach - powiat tarnogórski
Wyszczególnienie Liczba Liczba
rad radnych okręgów
wyborczych
wyborców mieszkańców obwodów wójtów burmistrzów prezydentów
gminy ogółem 9 143 57 112 268 135 276 88 5 4 0
w tym:  
gminy powyżej
20 000 mieszkańców
1 23 3 49 454 59 546 41 0 1 0
gminy do
20 000 mieszkańców
8 120 54 62 814 75 730 47 5 3 0

Gmina

Liczba

radnych

wyborców

1 radny
/liczba
wyborców

mieszkańców

1 radny
/liczba
mieszkańców

urząd

m. Kalety

15

7 261

484

8 673

578

Burmistrz

gm. Krupski Młyn

15

2 809

187

3 326

222

Wójt

m. Miasteczko Śląskie

15

5 941

396

7 242

483

Burmistrz

gm. Ożarowice

15

4 487

299

5 465

364

Wójt

m. Radzionków

15

13 932

929

16 898

1 127

Burmistrz

gm. Świerklaniec

15

9 257

617

11 110

741

Wójt

m. Tarnowskie Góry

23

49 454

2 150

59 546

2 589

Burmistrz

gm. Tworóg

15

6 460

431

7 879

525

Wójt

gm. Zbrosławice

15

12 667

844

15 137

1 009

Wójt

Podsumowanie

143

112 268

 

135 276

 

 

 
Rada powiatu

25

112268

4491

135276

5411

 

Czy naprawdę potrzeba aż tylu radnych? Sądzę po efektywności ich działań co najmniej 70% jest tam zbędna. To jest oczywiście moja subiektywna ocena, ale mi się najbardziej podobają wzorce amerykańskie: mało radnych i każdego w każdej chwili można rozliczyć z efektów jego działania.

strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |  191 |  192 |  193 |  194 |  195 |  196 |  197 |  198 |  199 |  200 |  201 |  202 |  203 |  204 |  205 |