10-lecie TOTU

"Razem Zadbajmy o życie i zdrowie..... woda w życiu człowieka"

III Śląski Festiwal Zdrowia pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa został uroczyście zamknięty. Wczorajsza Metropolitarna Konferencja Naukowa „Razem zadbajmy o życie i zdrowie od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci” cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Znaleźli się przedstawiciele samorządów, wodociągów, lekarzy, posłów, młodzieży oraz organizacji pozarządowych.

Już po raz drugi odbyła się konferencja naukowa w tematyce prozdrowotnej na wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Jordana 18. Jestem bardzo wdzięczna za okazaną życzliwość oraz wsparcie ks. Arcybiskupowi Wiktorowi Skworcowi. Rozpoczęliśmy wspólnie z wszystkimi zaproszonymi środowiskami naukowymi innowacyjne podejście do zbudowania zespołu interdyscyplinarnego w tematyce prewencji pierwotnej i wtórnej, ponad jakimkolwiek podziałem społecznym, politycznym, światopoglądowym, czy religijnym. Miejsce Wydziału Teologicznego UŚ jest jak najbardziej najbezpieczniejsze i właściwe dla tego typu przedsięwzięć.

Wykładowcy wczoraj zabrali głos na temat wody w życiu człowieka od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci. Temat bardzo istotny i ważny dla każdego. Byłam zachwycona wszystkimi wykładami. Kolejne wspaniałe działanie dla ludzi. Dziękuję wszystkim wykładowcom współorganizatorom oraz tym którzy okazali mi życzliwość. Wspaniałe przedsięwzięcie. Prawie każdy z prelegentów cytował słowa naszego bł. Papieża Jana Pawła II

„Brak wody może być najważniejszą kwestią, z która ludzkość będzie miała do czynienia w najbliższej przyszłości. Nie wystarczy myśleć tylko o dzisiejszych potrzebach. Ponosimy wielką odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń, które rozliczą nas z naszego zaangażowania dla zachowania bogactw naturalnych”

Jan Paweł II

Bardzo ciekawe były spostrzeżenie Pani Prezes Fundacji Veolia Woda Anny Troniny: "Od czasu paryskiej Konferencji o wodzie w 1998 przywódcy świata powtarzają jeden po drugim, iż o ile wiek XX był wiekiem ropy, to wiek XXI będzie wiekiem wody, bo zamiast ropy można znaleźć inne zastępcze źródła energii, natomiast nic nie może zastąpić wody".
I to chyba jest jedno z ważniejszych przesłań.
Więcej można zobaczyć w relacji z aktualności


http://www.tvp.pl/katowice/informacyjne/aktualnosci/wideo/6-listopada-1830/9022667

"Chemik" kolebką wiedzy o transplantologii Powiatu Tarnogórskiego

p>Cieszą mnie akcje pro-zdrowotne w naszych szkołach. Takim przykładem może być konferencja, która odbyła 30.10.2012 w auli Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. To już druga edycja konferencji naukowej upowszechniająca wiedzę w społeczeństwie o idei dawstwa narządów od zmarłych dawców organizowana przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religii ( www.frk.pl ) oraz Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.

Konferencja odbyła się w ramach projektu promocyjno-edukacyjnego w zakresie zadania dotyczącego działań promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych o zasięgu lokalnym, upowszechniających wiedzę w społeczeństwie i promocję idei dawstwa narządów od zmarłych dawców. Projekt finansowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą: "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej". Spotkanie miało charakter zarówno społeczny jak i edukacyjny, przybliżający młodzieży i dorosłym problematykę transplantacji.

Z Bolkiem i Lolkiem Dbam o Zdrowie

Wczoraj o godz. 12.00 wspólnie z Panią w-ce Prezydent Bytomia Aneta Latacz i Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej Jolanta Wąsowską uroczyście otworzyłyśmy wystawę prac wykonanych przez przedszkolaków pt. : „Z Bolkiem i Lolkiem Dbam o Zdrowie” w Bibliotece w Bytomiu przy pl. Jana III Sobieskiego. Wystawę można oglądać do końca miesiąca. Główni laureaci zastaną nagrodzeni na jutrzejszej Konferencji Metropolitarnej podsumowującej III Śląski Festiwal Zdrowia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Dzień Zaduszny- Śpieszmy sie kochać ludzi...

Śpieszmy się

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego

Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście
przychodzi jednocześnie jak patos i humor
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej
tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu
jak dzwięk troche niezgrabny lub jak suchy ukłon
żeby widziec naprawde zamykają oczy
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzec
kochamy wciąż za mało i stale za późno

Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze
a bedziesz tak jak delfin łagodny i mocny

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiac o miłosci
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą

ks. Jan Twardowski

Wszystkich Świetych - Dla nich co po tamtej stronie

31.10, 1-2.11.2012r. wspólnie z Radą Parafialną zorganizowałam kwestę na cmentarzu przy kościele św. Anny w Tarnowskich Górach. Już znaczna część alejek na cmentarzu jest wyremontowana od zeszłego roku, kiedy to po raz pierwszy zbieraliśmy pieniądze. Dziękuję wszystkim za życzliwość i zrozumienie

wystrój Kościoła Parafialnego p.w. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach

DLA NICH CO PO TAMTEJ STRONIE
ZAWSZE ZYWI W NASZYCH WSPOMNIENIACH

Idąc cmentarną aleją
Liście szeleszczą pod nogami
Najbliższych i kochanych
W dzień Święto Zmarłych wspominamy
Jak zawsze znicz
I w doniczkach kwiatek
Na grobach przyjaciół znajomych
Kochanych ojców i matek
Krzyże pomniki mówią cmentarne
Jakie jakie to życie często krótkie i marne
Słowa to dla nich zmarłych
W myślach i modlitwie za nich chłonę
Za tych co już są po tamtej stronie
Wiatr listopadowy dmucha
BÓG JEST BÓG NAS SŁUCHA
Modlitwą i dobrym słowem i wspomnieniem
Wszystkich zmarłych darze
Za nich modlić się mój skromny rozum karze

Kronikarz Andrzej Burszewski
WYSZYNA

W sprawie zagrożonych projektów nie można iść na skróty

Wszystkie działania, które wspólnie podejmujemy odnośnie budowy linii kolejowej z Katowic do Pyrzowic przez Tarnowskie Góry są bardzo zasadne. Znalazłam potwierdzenie w poniższej wypowiedzi eksperta jakim jest Pan Adrian Furgalski. Takie są fakty. Nie jest prawdą, że przeszkadzamy w procedowaniu budowy połączenia kolejowego do lotniska. Tylko poniższa wypowiedź utwierdza o słuszności działań oraz troski o Rozwoju Regionu Śląskiego. Mamy rację! Nie odpuszczę obranego kierunku, ponieważ tylko w ten sposób można zatrzymać głupotę oraz upór pewnych środowisk lobbujących.

Furgalski: W sprawie zagrożonych projektów nie można iść na skróty

Przy opóźnionych i zagrożonych projektach kolejowych najłatwiej jest pójść na skróty i powiedzieć, że kolejarze zawinili. Byłoby to jednak niesprawiedliwe – zwraca uwagę Adrian Furgalski, dyrektor programowy Railway Business Forum komentując artykuł „Rynku Kolejowego”, w którym informujemy o poważnych trudnościach PKP PLK w realizacji 11 projektów o łącznej wartości 8,8 mld zł.

- Owszem, akceptowano fatalną jakość dokumentacji projektowej, SIWZ-y roiły się od błędów i braku precyzji, raporty środowiskowe nie odpowiadały dyrektywom UE, które choć nie były wprowadzone jeszcze do polskiego prawodawstwa, znalazły się w wytycznych MRR i drogowcy szybko się do nich dostosowali. Reorganizacje PKP PLK miast poprawić sposób funkcjonowania oraz kontroli nad realizacją zadań, zatrzymały się w połowie wyznaczonej drogi i doprowadziły do dublowania struktur, rozmycia odpowiedzialności i zwiększenia liczby stanowisk kierowniczych. Trzeba jednak pamiętać, że nie bez winy jest Komisja Europejska, która z ponad dwuletnim opóźnieniem określiła zasady liczenia tzw. luki finansowej i wielkości dofinansowania projektów kolejowych. Bardzo często mieliśmy także do czynienia z wielomiesięczną zwłoką w potwierdzeniu finansowania projektu przez ministra finansów. Ciężkie boje toczone są z samorządami, które przy okazji zadania kolejowego chcą włączyć do niego jak najwięcej, mniej lub bardziej uzasadnionych, projektów związanych np. z budową wiaduktów drogowych – przypomina Adrian Furgalski.

- Żałuję, że w 2010 r. ówczesny wiceminister odpowiedzialny za kolej, pomimo pierwszych sygnałów o niebezpieczeństwie niewykorzystania wszystkich środków z funduszy przeznaczonych na infrastrukturę kolejową, całkowicie zignorował propozycje opracowania programu rewitalizacji linii kolejowych, które dzisiaj są jedną z podstaw ratowania tych środków – zaznacza ekspert.

- Brakuje mi wciąż odpowiedzi na pytania: co z kontraktami, na których obecne było/jest PNI? Czy PKP Energetyka jest w stanie udźwignąć te zadania, w których współkonsorcjantem było PNI? Czy jest sens zaczynać zadania, co do których już na wstępie wiadomo, że nie zostaną zakończone do końca 2015 r.? Jaki jest plan dla zadań, z których dofinansowaniem ze środków UE mamy/możemy mieć problemy? Czy są alternatywne źródła finansowania? – pyta Adrian Furgalski.

Wiadomość z http://www.rynek-kolejowy.pl/36158/Furgalski_W_sprawie_zagrozonych_projektow_nie_mozna_isc_na_skroty.htm

strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |  191 |  192 |  193 |  194 |  195 |  196 |  197 |  198 |  199 |  200 |  201 |  202 |  203 |  204 |  205 |