Ratujmy Bolka i Lolka

Piątek 29.06.2012r. upłyną na wyjeździe Komisji Kultury do Wytwórni Filmowej Bolka i Loka. Wspaniała wizyta pokazująca dorobek naszej śląskiej wytwórni, która do tej poru jest dochodowa. Komisja Kultury podjęła stanowisko, aby dać status wytwórni filmowej w Bielsku Białej – samodzielnej wojewódzkiej Jednostki Kultury na wniosek mojego kolegi klubowego Andrzeja Kamińskiego. Cała komisja była zgodna co do podjęcia takich działań. Miło mi było pooglądać zaczarowane miejsce, gdzie powstawały filmy rysunkowe z moich lat dziecięcych. Od malucha zawsze byłam wierną fanką Bolka i Lolka.
Za rok moi przyjaciele bajkowi będą obchodzić ABRAHAMA. Życzę im już dziś jak i innym bohaterom reaktywacji i powrotu na wielki ekran.

50-lecie Święceń Kapłańskich ks. bp Gerarda Kusza

W piątek prosto z Bielska Białej jechałam do Gliwic do Katedry pw. Św. Piotra i Pawła na uroczystą mszę św. w intencji 50 Rocznicy Święceń Kapłańskich ks. bp. Gerarda Kusza. Całą mszę św. ofiarowałam w intencji jubilata, aby dobry Bóg nadal go wspierał i błogosławił w posługiwaniu w Naszej Diecezji Gliwickiej.

Po uroczystości udaliśmy się na wspólne świętowanie w bardzo zacnym gronie. Ten jubileusz wspaniale zakończył bardzo pracowity dzień i tydzień.

Pikniki na rapoczecie wakacji

Po południu w sobotę na zaproszenie Burmistrza pojechałam do Miasteczka Śląskiego na Dzień Śląski poprowadzony przez Bernadetę Kowalską. Jak zwykle przepiękna muzyka, zabawa oraz pokazanie wartości rodzinnych. Spotkałam tam wielu przyjaciół. Gdy wspaniale się bawiliśmy przy muzyce musiałam niestety się pożegnać i pojechać do naszych Lasowic, aby też z tą dzielnicą bawić się przy pięknej muzyce oraz humorze śląskim poprowadzonym przez WILLEGO. Jak zwykle komary mi nie odpuściły. Zgryziona, zadowolona oraz uradowana całym dniem ok. godz. 22.00 wróciłam do domu, aby odpocząć przed nadchodzącym tygodniem, który już wiem zapowiada się bardzo pracowicie.

Strategia Województwa do 2020

W czwartek 28.06.2012r. od godz. 10.00 brałam udział w obradach zespołu tworzącego nową strategię dla Województwa Śląskiego – program do 2020 roku. Dobrze, że mam wpływ na priorytety, które w przyszłości będą finansowane ze środków Unii Europejskiej. Już na początku roku jako Sejmik przyjęliśmy stosowną uchwałę, która umożliwiła obecne działania. Mam nadzieję, że moje uwagi i wizje służące rozwojowi województwa będą uwzględnione. Dołożę wszelkich starań, aby tak się stało. Później na 12.00 godzinę biegłam na Komisję Zdrowia i Polityki Społecznej.Trudna debata. Po raz kolejny wrócił temat z Sanatorium w Rabce, a konkretnie prywatyzacja- przekształcenie w spółkę zgodnie z ustawą.

Wątpliwości było wiele. Przez godzinę dyskutowaliśmy. Niestety nie mając stanowiska załogi i przekonywanie nas przez Wydział Zdrowia i Marszałka nie spowodował pozytywnej opinii. Zgłosiłam wniosek formalny, aby przełożyć uchwałę sejmiku, jak to nazwano intencyjną na następną komisję może nawet wyjazdową, ponieważ trudno rozmawiać bez strony zainteresowanej. Nie rozumiem takiego mocnego nacisku ze strony Zarządu i Wydziału, może coś jest nie tak. Do tej pory nie informowano nas o tym działaniu, a tu ni stąd ni z owąd taka uchwała, której procedowanie jest kontrowersyjne. Tu należy zaznaczyć jedną rzecz, zgodnie z ustawą o przekształceniach jeżeli Sejmik podejmie uchwałę intencyjną o prywatyzacji i przejściu w spółkę, dalsze czynności będą uzgadniane tylko na Zarządzie. Sejmik już nie będzie miał możliwości sprawdzenia prawidłowości albo nieścisłości. Takie postępowanie budzi we mnie nieufność i powrót do prywatyzacji całego majątku państwowego po przemianach społecznych, które wiemy jak się skończyły. Tu trzeba zadać pytanie: czy te działania służą społeczeństwu i jak się to ma do kapitału materialnego powstałego tylko dzięki nam mieszkańcom? Obawiam się, że rusza ponowny proces dalszego rozgrabiania majątku społecznego, na którym mogą się wzbogacać grupy z układu rządzącego.

Tarnogórski Oświęcim

We wtorek 26.06. 2012r. o godz. 10.00 reprezentowałam mieszkańców z ulicy Styczyńskiego 11 i 9 w Tarnowskich Górach podczas wizji z udziałem sądu w związku z postępowaniem o wyznaczenie drogi koniecznej dla w/w mieszkańców. Rzecz niebywała zarówno władze powiatowe jak i miejskie nie pochyliły się nad problemem, który wywołany został przez osobę bardzo konfliktową. Dziwi mnie fakt, że rzeczy oczywiste i zgodne z literą prawa nie można w naszym mieście załatwić od ręki. Mówiąc krótko mieszkańcy zostali pozbawieni bezpośredniego wyjścia i dojazdu do budynku. Już ponad 2 lata zamieszkujący budynek są już zmęczeni sytuacją dyskryminującą ich. Zdarzyło się również rok temu, że jeden z mieszkańców musiał być wywieziony karetką pogotowia ze względu na ciężki stan zdrowia. Przykre było to, że karetka nie miała możliwości podjechania pod samą klatkę, jak również wyniesienia na noszach chorego. Ratownicy wynieśli go w kocu. Zasmucające było to, że po trzech dniach ten człowiek zmarł. Również, gdyby się coś działo z zagrożeniem pożarowym strażacy nie mogą dojechać do miejsca jak i do budynku sąsiedniego.

Zadaję pytanie, tylko nie znam odpowiedzi: Jak jednostki odpowiedzialne za infrastrukturę, ochronę środowiska i bezpieczeństwo mogły pozwolić na tego typu proces oraz jak są respektowane prawa obywatelskie, które gwarantuje nam KONSTYTUCJA RP?

Jak zwykle wszyscy decydenci nabierają wody w usta i pozwalają na degradację środowiska naturalnego, a tym samym człowieka jako najwyższej wartości.

Nie mogę pogodzić się -po raz kolejny powiem- z AROGANCJĄ WŁADZY.

Czy nikt w Tarnowskich Górach nie widzi seniorów, którzy są lekceważeni i odsunięci na margines społeczny. Nie liczy się z nimi nikt, tylko przed wyborami wszyscy startujący obiecują gruszki na wierzbie. Swoich praw muszą dochodzić w sądzie. Jest to bardzo przykry proceder.

Obok budynku ogrodzonego 3 metry dookoła w centrum miasta Tarnowskie Góry powstaje Europejski Dworzec Autobusowy ze środków Sejmiku Województwa Śląskiego z czego jestem dumna jako radna.
Jak będzie wyglądać cała wizualizacja tego rejonu po oddaniu dworca do życia. Może ten wpis zmobilizuje nasze władze do działań na rzecz wizerunku i rozwoju miasta Tarnowskie Góry niegdyś lider w regionie.

Będę ten temat monitorować, stawać w obronie pokrzywdzonych oraz zabierać głos.

Organizacje pozarządowe w Tarnowskich Górach

Po południu 26 czerwca 2012r. o godz. 18.00 z Katowic dotarłam do TCK na spotkanie z organizacjami pozarządowymi działającymi w Tarnowskich Górach. Dziękuje dyrekcji, która mnie poinformowała i zaprosiła na spotkanie. Cieszę się z dużej ilości organizacji non profit, które bardzo prężnie działają w naszym mieście. Fakt jest jeden, że tylko nieliczne są dofinansowane z budżetu miasta. No trudno mi jest powiedzieć z jakiego klucza są przyznawane pieniądze. Mnie to właściwie już nie bawi składanie ofert do miasta i powiatu, ponieważ szkoda mi czasu i energii na marnotrawstwo. Wolę się skupiać na tworzeniu, działaniu i pomocy ludziom w rozwoju osobistym, aby umieli sobie dawać rady z przeciwnościami losu.

Przypomniano mi, że dzięki szybkiej mojej reakcji i zebraniu podpisów wśród organizacji pozarządowych udaremniłam powstanie CASYNA w Tarnowskich Górach.

Bardzo byłam zaskoczona, że zostałam zaatakowana przez jednego z radnych miejskich, który do tej pory niestety nie może się wykazać bezpłatną działalnością na rzecz mieszkańców miasta. To było ciekawe doświadczenie, nie zaatakował mnie jak byłam, tylko po wyjściu na kolejne spotkanie „gaszące pożar” bezradności społecznej.

Zdano mi relację, ponieważ z organizacjami pozarządowymi jestem zaprzyjaźniona i atakujący usłyszał wiele szczerych słów od ludzi wielkiego serca i pracujących na rzecz mieszkańców, wypełniając przestrzeń publiczna pomiędzy władzą a społeczeństwem. Bym powiedziała epizod dla mnie bez wielkiego znaczenia.

Myślę, że ten młody człowiek musi się nauczyć pokory i dystansu do trudnych tematów, jak również poobserwować życie, aby podejmować dobre decyzje. Uważam, że takie nierozważne zachowanie mogę usprawiedliwić młodością i nieznajomością działań społecznych. Życzę jemu, aby skupiał się na wartościowej polityce miłości, ponieważ tylko dobrem można zwalczyć zło.

Ustawa o Odpadach - Komisja Ochrony Środowiska 25.06.2012r.

Byłam zdegustowana zachowaniem Wydziału Ochrony Środowiska. Prosiłam już pół roku temu, aby przygotować się do tak wielkiego przedsięwzięcia, które nakłada nam Unia Europejska odnośnie gospodarowania odpadami. Dawałam gotowe rozwiązania oraz chęć wspólnego tworzenia programu, ponieważ zdaje sobie sprawę o powadze tematu.

Niestety Wydział Ochrony Środowiska w zeszły piątek przesłał materiał na komisję, która odbyła się w ubiegły poniedziałek. Brak mi słów na taką postawą. Jak można lekceważyć radnych, którzy wykazują wolę do wypracowania dobrej Strategii, która ma służyć naszym mieszkańcom. Za niekompetencje i brak wizji co do konsekwencji obowiązującej uchwały zapłacą mieszkańcy Śląska. Ja nie mogę się z tym godzić.

Moja argumentacja wypracowania dobrej Strategii z zakresu gospodarki odpadami odniosła skutek. Szkoda, że słuchano moich wskazówek i innych członków komisji, ponieważ Panu Dyrektorowi i zastępcy wydziału Ochrony Środowiska podziękowano za współpracę. Jest mi szkoda tych ludzi, którzy niezaprzeczalnie posiadają wielką znajomość tematu. Niestety dokument obowiązujący podpisuje po przegłosowaniu Sejmiku Marszałek Województwa Śląskiego. Nigdy nie mogę dopuszczać wraz z innymi radnymi do ośmieszania urzędu Marszałka. To są bardzo poważne tematy. Będę z zażartością bronić, aby respektować dobre wypracowane praktyki zgodne z literą prawa.
strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |  191 |  192 |  193 |