Głodówka o polską szkołę

Dzisiaj zostałam zaproszona do delegatury NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w celu wsparcia akcji „Bronimy Polskiej Szkoły” Jest to akcja głodowa w celu pokazania niszczenia dobrych wzorców nauczania, a tym samym naszego społeczeństwa i elit naukowych. Dla mnie ustawa, która będzie wchodzić do szkół z dniem 1.09.2012 r. jest uderzeniem w szkołę. Nie można się zgadzać na tego rodzaju proces. Dzisiaj podpisałam się pod wsparciem tej akcji. Popieram ją z całego serca. Nie można pozwolić na perfidne niszczenie państwa polskiego.

OŚWIADCZENIE GŁODUJĄCYCH W TARNOWSKICH GÓRACH

Tarnowskie Góry, dn. 15 kwietnia 2012r.

Oświadczenie

Solidaryzując się z akcją rozpoczętą przez środowisko opozycji z lat 1970 i 80 –tych, z Krakowa rozpoczęliśmy dzisiaj, tj. 15 kwietnia 2012r. głodówkę solidarnościową w województwie śląskim. Przejęliśmy tym samym sztafetę po Warszawie i Siedlcach. Strajk głodowy odbywa się w siedzibie Delegatury ZR NSZZ „Solidarność” w Tarnowskich Górach przy ul. Zamkowej 2.

W proteście biorą udział:

Jadwiga Chmielowska,
Anna Zaskórska,
Andrzej Kamiński,
Solidarnościowo jednodniową głodówkę (15.04.) prowadził Lech Osiak,
Od wtorku 17 kwietnia dołączy Ryszard Nikodem
 

informacje i poparcie
http://ehistoria.org.pl/pl

Oszczędności w Policji

Uczestniczyłam dzisiaj w posiedzeniu Rady Gminy Świerklaniec wspólnie z Burmistrzem i Przewodniczącym Rady Miasteczka Śl. Spotkanie miało na celu przegłosowanie uchwały w sprawie sprzeciwu dotyczącego zamknięcia posterunku policji w Świerklańcu i w Miasteczku Śl.

Wszyscy byli zgodni i przekazano mi dokumentację w celu przedłożenia jej na najbliższym Sejmiku Wojewódzkiego. Normalne życie polega na poczuciu bezpieczeństwa społecznego i zdrowotnego. Te dziedziny nie mogą być zaburzone. Będę wspierać mieszkańców Świerklańca jak i Miasteczka Śl. no i oczywiście głównego zainteresowanego POLICJĘ.

Kolej ciąg dalszy

Jestem zachwycona otwartością działań Pani Starosty Lucyny Ekkert. Panowie przez wiele lat nie umieli sobie poradzić z budową szybkiej kolei na lotnisko z Katowic do Pyrzowic. Cieszę się, że moje wystąpienie na ostatniej sesji Rady Powiatu przekazując ważne dokumenty, w których zawarte były informacje negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, jeżeli wybieramy wariant inny niż po starym śladzie Kolei przez Tarnowskie Góry.

Cieszę się, że Pani Lucyna dostrzegła problem i wysłała swoje stanowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, tym samym wspierając moje jak i innych grup społecznych działania.

Przemyślenie jest jedno, że kobiety w polityce dodają spokoju, rozwagi, tonują emocje oraz widzą sprawy bardzo szeroko, a nie wybiórczo.

Strategia Ochrony Przyrody

Komisja Ochrony Środowiska była dla mnie przeżyciem ekstremalnym. Jak zwykle moi koledzy radni zawsze bardzo chętni do pracy nad tematem opracowywania kolejnej Strategii Ochrony Przyrody.

Przerażające było to, że Wydział Ochrony Środowiska zaskoczył nas tym, że w ekspresowym tempie mamy zaopiniować na najbliższy Sejmik dokument liczący prawie 200 dotyczący Strategii Przyrody w celu podjęcia uchwały przez Sejmik. Niestety moja znajomość tematu nie mogła pozwolić na wydanie pozytywnej opinii w tym temacie.

W/w dokument nie ma nic wspólnego ze STRATEGIĄ. Nie mogłam się zgodzić i przekonałam innych członków komisji, aby autor całość zmodyfikował. Autor mnie przekonywał, że pracował nad dokumentem dwa lata. Może to prawda, ale niestety ten dokument jest opracowaniem socjologiczny, a nie strategicznym.

Nasze województwo jako pierwsze wypracowuje taką strategię i ona ma się opierać na przepisach ustawowych jak i unijnych. Niestety nie można tego stwierdzić po lekturze opracowania.
Wyczułam wielkie niezadowolenie wydziału ochrony środowiska. Nie ,mniej nie można pozwalać, aby tak ważny dokument, pod którym ma się podpisać Marszałek Województwa i Sejmik zawierał wiedzę o przyrodzie na poziomie klasy czwartej szkoły podstawowej. W opracowaniu musi być wiadomo do kogo jest kierowany, a przede wszystkim musi być pomocny do opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego chroniąc przyrodę.

Sukcesem moim stało się to, że umiałam przekonać wszystkich, żeby ten zły dokument całkowicie zweryfikować. Zaoferowałam swoją pomoc podobnie , jak przy opracowaniu Strategii Ochrony Środowiska, która jest jedną z lepszych w Polsce. Prawda jest taka, że na naszym województwie wzorują się inni i musimy być najlepsi.
Dopilnuję tego wraz z moimi kolegami Radnymi Sejmikowymi, którzy bardzo mi pomagają.

Ja zawsze wszystko czytam, taką mam zasadę. Założenie wydziału, że dokumenty nie są czytane i wszystko przejdzie jest obrażające dla nas radnych. Takie myślenie podważa nasze kompetencje.
Nigdy się z tym nie zgodzę.

Dwa lata od tragedii smoleńskiej

Tragiczne wydarzenia 10 kwietnia 2010 roku pozbawiły Polskę elity politycznej. Pozostawiono nas pogrążonych w żałobie.

Pustka, którą odczuwa dotkliwie całe społeczeństwo, nie sposób wypełnić. Jednak dzieło, które podjęli nieobecni już wśród nas mężowie stanu, musi być kontynuowane.
Obecne w naszym życiu poczucie sprawiedliwości oczekuje wyjaśnienia przyczyn tragedii.

Tylko naród znający prawdę może pozostać wolnym.

Życzeniażyczenia telewizyjne od radnej Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego - Barbary Dziuk

 

Siódma Rocznica Śmierci Papieża Jana Pawła II

Dzień zamyślenia i wspomnień. Wielki człowiek, który miłością ogarniał cały świat i pojedynczego człowieka. Nie zwracał uwagi na funkcje społeczne. Najważniejsze dla Naszego Papieża był człowiek jako najważniejsza wartość. To on nadawał kierunek postępowania. Mówił do młodych „Musicie od siebie wymagać nawet wtedy, kiedy inni od was nie wymagają”. To były słowa, które głęboko mi zapadły w sercu i są moją siłą do działania.

Papież mówił prosto, lecz bardzo głęboko. Nikt nie mógł i nie może nadal przechodzić obojętnie wobec jego słów. Znamienite przesłanie: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, Tej Ziemi……..”
strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |  191 |  192 |  193 |