Święto Kobiet

Zapraszam serdecznie na Koncert z okazji Dnia Kobiet, który organizuję wspólnie z Centrum Kultury KAROLINKA w Radzionkowie 9.03.2012r. (piątek) o godz. 19.00. Cena biletu 20 zł.
Wystąpi kabaret "JURKI" oraz przewidziane są liczne atrakcje dla wszystkich przybyłych;
więcej na http://www.karolinka.art.pl/nowa/data.php?&name=news
Całość imprezy objął Patronatem Honorowym Burmistrz Miasta Radzionków Gabriel Tobor.

Spotkanie z seniorami

Wczorajszy wykład: ”Odnawialne zasoby źródła energii, a bezpieczeństwo energetyczne Polski w podjętych rozwiązaniach na dziś”, który wygłosi Bogumił Wrona członek Zarządu Polskiej Geotermalnej Asocjacji im. Prof. Juliana Sokołowskiego z siedzibą na AGH w Krakowie wzbudził niesamowite zainteresowanie.

Aula jak zwykle wypełniona po brzegi słuchaczami Uniwersytetu III Wieku stworzyła niesamowitą atmosferę dla prelegenta. Temat bardzo ważny i strategiczny dla Polski.

Zwrócić należy uwagę na najważniejsze dokumenty prawne regulujące działanie odnawialnych zasobów źródeł energii.

  1. W Traktacie Akcesyjnym Polska przyjęła zobowiązanie do zwiększenia udziału energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł w krajowej produkcji energii na rok 2010 w wys. 7,5 %., a na rok 2020 w wys. 14 %., Obecnie jest 2 % .>>
  2. Wskaźniki te zostały przyjęte przez Sejm RP w 2002r. w „Strategii rozwoju energii odnawialnej”.
  3. Istnieje potrzeba wypełnienia zobowiązań międzynarodowych jak ratyfikowany przez RP protokół z Kyoto do ramowej konwencji ONZ do zmian wskaźników
  4. Dyrektywa 96/92/WE określa zasady dla rynku wewnętrznego (art. 8 ust. 3, art. 11 ust. 3) i podkreśla znaczenie OZE dla bezpieczeństwa energetycznego
    i przyszłości gospodarek UE.

Z klolei Dyrektywa 2009/28/WE jest najważniejszym aktem prawnym w energetyce odnawialnej w Europie w 2009 r.

Główne założenia Dyrektywy:

  • zobligowanie Państw Członkowskich do promowania, zachęcania i wspierania inwestycji i rozwoju na rynku odnawialnych źródeł energii.
  • usprawnienie i ułatwienie procedur administracyjnych w odniesieniu do realizacji inwestycji w źródła energii odnawialnej.

Więcej bieżącej informacji na ten temat można przeczytać na stronie: www.pga.org.pl
Wykład udany i myślę że nie ostatni w tym temacie.

Katastrofa na Śląsku

Dzisiejsze nadzwyczajne wiadomości bardzo mnie zmartwiły. Kolejna ciężka sytuacja dla Polski - szczególnie dla rodzin, którzy stracili najbliższych w katastrofie kolejowej w Szczekocinach.

Zawsze wiedziałam jako córka maszynisty, że praca ta jest bardzo ciężka i odpowiedzialna.

Łączę się w bólu z wszystkimi poszkodowanymi.

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Barbara Dziuk zaprasza na kolejny wykład Pierwszego Tarnogórskiego Uniwersytetu III Wieku 6.03.2012r.(wtorek) do „Mechanika” ul. Sienkiewicza 23 na godz. 17.00 pt: „Odnawialne zasoby źródła energii, a bezpieczeństwo energetyczne Polski w podjętych rozwiązaniach na dziś”, który wygłosi Bogumił Wrona członek Zarządu Polskiej Geotermalnej Asocjacji im. Prof. Juliana Sokołowskiego z siedzibą na AGH w Krakowie Aleje Mickiewicza 30.

Terenówki dla tarnogórzanek

Dzisiejszy popołudniowy spacer znowu spowodował powrót do tematu chodników w Tarnowskich Górach. Moja znajoma jadąc z maluszkiem przeżywała HOROR w centrum miasta już nie mówiąc o zjeżdżaniu z jednego chodnika na drugi.

A co z osobami poruszającymi się wózkami inwalidzkimi? Czy ktoś to widzi!

Uważam, że dla bezpieczeństwa młodych mam należy wykonać następujące czynności:

1. Obowiązkowo zakładać buty terenówki  (nie grozi wykręceniem nogi i zniszczeniem eleganckich szpilek)

2. Zamiast tradycyjnych wózków dla dzieci zalecam wózki w stylu MONSTER TRUCK

Rada Miasta on-line

W związku z ostatnimi wydarzeniami w Radzie Miejskiej m.in. odwołaniem jednego z v-ce przewodniczących RM, warto by było pomyśleć o transmisjach online obrad w Internecie. Tak, aby każdy mieszkaniec i nie tylko mógł śledzić na bieżąco pracę wybranych przez siebie radnych. Dlatego wnoszę, aby Burmistrz wraz z Radą Miejską podjęli stosowne działania w tym kierunku. Mamy XXI Wiek i mam nadzieję, że nikt nie będzie się sprzeciwiał tej praktyce. Dziwię się, że do tej pory nikt z Radnych wszystkich kadencji nie wnioskował o transmitowanie sesji, na których przecież zapadają najważniejsze decyzje dla Naszego Miasta.
Liczę na zrozumienie i szybkie podjęcie kroków w tym temacie.

Żołnierze Wyklęci

Dzisiaj w samo południe uczestniczyłam w konferencji poświęconej członkom Armii Krajowej. Dużo na ten temat wiedziałam, ponieważ moja ciocia była członkiem młodzieżówki AK, która kolportowała ulotki uświadamiając Polaków odnośnie sytuacji politycznej za co z przyjaciółmi otrzymała wyrok i odsiadywała wyrok w więzieniu we WRONKACH. To zdarzenie wywarło niesamowite piętno na niej i naszej rodzinie. To było straszne przeżycie, które zgotowali Polacy Polakom.
Wspaniałe spotkanie mówiące o patriotyzmie i miłości do wartości za co nie jeden AK-owiec oddał życie.

Dziękuję Muzeum Tarnogórskiemu, Miastu za zorganizowanie i zaproszenie na wspaniałą konferencję, którą poprowadzili pracownicy IPN.
strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |  191 |  192 |  193 |