Posiedzenie Sejmiku

Tak jak co miesiąc o godz.10.00 w Sali Sejmiku Śląskiego rozpoczęły się obrady Sejmiku. Na samym początku przywitaliśmy ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca Metropolitę Katowickiego. Niesamowite były słowa skierowane do nas, gdzie podkreślał ważną rolę osób pełniących funkcje publiczne- służba dla drugiego człowieka. Zaakcentował to, że administracja terytorialna ma swojego patrona św. Kingę, o czym wielu Radnych Sejmiku nie wiedziało. Wsłuchiwałam się w przepiękne słowa o wartościach w życiu społecznym, zaakcentowanie ważności w pełnieniu funkcji społecznych.

Po oficjalnej części Sejmiku Przewodniczący zarządził 20 min przerwy. O godz. 11.00 wznowiono obrady gdzie Pan Marszałek Województwa Adam Matusiewicz zapoznał nas z pracami Zarządu w przerwie pomiędzy ostatnią sesją o obecną. Poruszył temat bardzo trudny Szpitala w Tychach, który naprawdę przeżywa złożoną sytuację zarówno finansową jak i kontaktów interpersonalnych. Mam nadzieję, że na najbliższej komisji zdrowia ustalimy działania dla dobra pracowników i pacjentów. Później standardowo podejmowaliśmy uchwały, które były pozytywnie zaopiniowane przez wszystkie komisje.

W interpelacjach zabrałam głos w trzech sprawach
1. złożyłam stosowne dokumenty odnośnie uregulowania rzeki Stoły,
2. wsparcia budowy S11
3. problem rozbudowy połączenia w Ożarowicach lotniska z autostradą z pominięciem mieszkańców i przedsiębiorców.

Koncert Anny Faber i przyjaciół

O godz. 16.00 w Kościele Parafialnym w Tarnowskich Górach rozpoczął się przepiękny koncert kolędowy Anny Faber wraz z Luizą Figiel oraz Piotrem Sawickim. To wydarzenie artystyczne zorganizowało Tarnogórskie Centrum Kultury, za co im serdecznie dziękuję. Kościół wypełniony po brzegi w wielkiej ciszy wsłuchiwał się w Anielska Muzykę wydobywanej z harfy. Artyści nas zaczarowali i przenieśli w czas Bożego Narodzenia. Niebieska Harfa przepięknie wkomponowała się w wystrój niebieskich choinek. Coś przepięknego.

Nie mogłam oderwać oczu i wyjść z podziwu dla występujących muzyków. Wszystkie utwory, kolędy no i oczywiście żywa muzyka celtycka wskazały wysoki poziom umiejętności naszych występujących. Anna Faber, Piotr i Luiza zarazili wszystkich słuchaczy pozytywną energią.
Piękny koncert GRATULACJE dla organizatorów:
Kościół Parafialny i TCK.
Wspaniale żyć w Tarnowskich Górach.

Dzień Babci i Dzień Dziadka

Patrząc wczoraj i dzisiaj w mediach zasmuciło mnie, że bardzo mało czasu poświęcono moim zdaniem jednemu z najważniejszych świąt jakim jest Dzień Babci i Dziadka. Obraz jaki się jawi się z mediów w czasie tych dwóch dni to Dziadek i Babcia są klientami specyfików farmaceutycznych takich jak biovital i innymi medykamentami wspomagającymi osoby starsze. Zapomniano o tym, że starsze osoby trzeba wspierać, to wie każdy rozsądny człowiek. Natomiast zapomniano o tym, że Ci ludzie maja nam wiele do zaoferowanie prze swoje bogate doświadczenie i mądrość życiową, które nabyli przez całe życie. Mam nadzieje, że wbrew mediom rodziny pamiętają o swoich bliskich i ich święto wspólnie przeżywały.

Jeżeli chodzi o moich dziadków, to byli wyjątkowi ludzie! Pamiętam dziadków Ludwika i Franciszka oraz babcie Antoninę i Klarę. To byli wspaniali Ślązacy i Polacy. Spotkania z nimi były wielką przyjemnością. Oni mnie w dużej mierze kształtowali. Tylko dzięki więzom rodzinnym odnosi się sukces. To rodzina jest filarem, o którym można przeczytać w utworach naszych wielkich pisarzy. Jan Paweł II podkreślał niejednokrotnie w swojej nauce wybitną rolę seniorów w życiu rodzinnym i społecznym. W dniu święta i ja przyłączam się do życzeń naszych babć i dziadków:

Babcia i dziadek to nasze skarby
więc dzisiaj pięknie
ich uściskajmy.
Serduszka szczere i całus słodki,
to najlepsze dla Nich łakotki.

Ceny paliw

Dzisiaj przeżyłam szok na stacji paliw. Jak zwykle tankuję pełny bak, ale on jest coraz droższy. Diesel v-power przekroczył magiczne 6 zł. To jest jakiś koszmar. Wszyscy się zgadzają na taka drożyznę. Nie tak dawno politycy PO straszyli PiS-em, że jak obejmie władzę to paliwo będzie wynosiło 5 zł. Ciekawa sprawa obecnej ceny paliwa, czy wszystkim odpowiada ta drożyzna, to jest coś niemożliwego. Nikt tego nie widzi i nie czuje po kieszeni?

Wszystko drożeje. Obecnie nie zauważam, aby rozwiązywano bieżące problemy społeczne, tylko wynajduje się tematy zastępcze na pożywkę publiczności. To jest okropne. Widzę wokół siebie coraz więcej biedy i brak pracy. Nie ma dnia, aby osoba nie zwracała się do mnie z tymi problemami. Muszę stwierdzić, że obecnie jest jeszcze gorzej niż było do tej pory.

W naszym „GWARKU” czytam o wojenkach politycznych i tak się zastanawiam, czy po to wybrali tarnogórzanie Radnych? Może panowie warto zacząć budować dialog miedzy sobą i przybrać postawę pokory oraz życzliwości we wspólnych działaniach dla naszego regionu.

Panowie wreszcie zabierzcie się do pracy i do rozwoju naszego regionu! Jest tyle do zrobienia! Przez zamieszania koalicyjne, tylko i wyłącznie my mieszkańcy cierpimy, a panowie bawią się za nasze pieniądze. Nie wiem dlaczego osoby, konfliktowe i które się nie sprawdziły dążą do stanowisk nie zważając na sprawy bieżące, już nie mówiąc o HONORZE, którego zapewne nie mają.

Niestety naszą porażką społeczną w rozwoju są niewłaściwe osoby w samorządzie - to są wg mnie tzw. Hamulcowi DEMOKRACJI. Pocieszam się, że jestem Radną Sejmiku Województwa Śląskiego, gdzie naprawdę dla naszego regionu bardzo dużo staram się działać i wszystko mi się udaje nie będąc w koalicji rządzących. Ja rozmawiam na argumenty i radzę naszym samorządowcom tak działać. Tak wygląda nowa jakość w polityce!

Spotkanie w Busku Zdroju

W nocy wróciłam z Buska Zdroju ze spotkania z grupami związanymi z profilaktyką i ekologią na zaproszenie Pana Starosty.

Przeżyłam niesamowite spotkanie z przedstawicielami różnych jednostek samorządowych. Podjęliśmy wspólne działania związane z Wiosna ze zdrowiem jak i Festiwalem Zdrowia. Co jest ciekawe, to, to że niezależnie od siebie prawie od 10 lat podejmujemy te same tematy i obecnie chcemy wspólnie połączyć na poziomie ogólnopolskim nasze przedsięwzięcia. Muszę podkreślić, że naprawdę bez względu gdzie się mieszka w Polsce, to wszystkim zależy na tym, aby jak najmniej osób chorowało. To jest piękna idea, którą wspólnie podjęliśmy i będziemy realizować.

Najciekawsze jest to, że osobą która zaprosiła wszystkich do działa nia to Zbigniew Kociuba, który skończył 89 lat i porusza się na wózku inwalidzkim. Jest to dla mnie i wszystkich uczestniczących w spotkaniu człowiek, któremu się nie odmawia i wzór do naśladowania. Prawdziwą przyjemnością jest dla mnie z takimi zapaleńcami pracować.

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego

W poniedziałek do Tarnowskich Gór przyjechała Komisja Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego na mój wniosek, ponieważ chciałam pokazać wspaniałą oczyszczalnię ścieków niedawno otwartą, z której jestem bardzo dumna. Gośćmi zaproszonymi byli: członek Zarządu woj. śląskiego Aleksandra Banasiak, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Jerzy Ziora wraz dyrektorami oraz przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Rangę spotkania podnieśli gość z Czech Viliam Sunal Prezes stowarzyszenia TRANON, oraz członek Zarządu Polskiej Geotermalnej Asocjacji Bogumił Wrona.

Ucieszyło mnie, że bardzo profesjonalnie przygotowały posiedzenie tarnogórskie wodociągi oraz miasto. Mieliśmy też wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Wodociągowców Andrzeja Malinowskiego, który przyjechał wraz ze swoimi członkami Zarządu. Pokazał on z kolei dobre praktyki związane z gospodarka wodną województwa. Cieszę się bo właśnie przy takich spotkaniach wychodzą najpilniejsze tematy do rozpracowania i naprawienia co jest złe. Piękne jest to, że udało mi się połączyć miasto, Powiat, województwo przy jednym z ważniejszych tematów jakim jest ochrona środowiska. My jako mieszkańcy nie zdajemy sobie sprawy, że od czerwca zmieniająca się ustawa śmieciowa będzie miała duży wpływ na cenę wywozu śmieci. W tym przypadku wszystkie samorządy muszą się przygotować, aby mieszkańcy ponieśli jak najmniejsze koszty.

Spotkanie było bardzo i merytoryczne oraz ważne dla naszego regionu. Już wczoraj otrzymałam od Pana Marka Poulicha materiały do złożenia interpelacji w sprawie rzeki Stoły, która obecnie wygląda jak ściek i którą należy naprawić. Będę ten temat monitorować i mam nadzieję, że przy pomocy wszystkich życzliwych uda się raz definitywnie zneutralizować problem ekologiczny.

Bardzo ważnym tematem, było ukazanie zakładów chemicznych oraz możliwości rozwiązania problemu ekologicznego. Muszę podziękować wszystkim, którzy pomogli mi zorganizować profesjonalnie obrady Komisji Ochrony Środowiska w Pałacu w Rybnej:

Dyrektorowi Pałacu w Rybnej,
tarnogórskim wodociągom,
Stowarzyszeniu Wodociągowców Województwa Śląskiego,
Miastu Tarnowskie Góry, wydziałowi Budowy Oczyszczalni Ścieków, Panu Markowi Poulichowi
Wydziałowi Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego jak i Wojewódzkiego,
Wojewódzkiemu Wydziałowi Funduszu Ochrony Środowiska,
Stowarzyszeniu TRIANON z Czech
Polskiej Geotermalnej Asocjacji
Wszystkim przedstawicielom jednostek związanych z Ochrona Środowiska
oraz prywatnym osobom, czującym temat ekologii.

To spotkanie to dopiero początek rozmów nad dobrymi praktykami oraz wspólnymi strategiami dla rozwoju dziedzin z zakresu środowiska naturalnego, którego jesteśmy częścią i o które musimy sami zadbać.

z Przew. Komisji Ochrony Środowiska prof. Karolem Węglarzym podczas zwiedzania oczyszczalni ścieków w Tarnowskich Górach.

Oświadczenie w sprawie wieku emerytalnego

Zmiana ustawowa dotycząca wydłużenia lat pracy dla obywateli polskich w celu nabycia praw emerytalnych jest jawnym przykładem nieposzanowania ludzi pracy oraz godności jaką gwarantuje Konstytucja RP i o którą walczyli nasi przodkowie. Wykorzystanie do tego typu działań koalicji rządzącej jest wielkim nieporozumieniem. Zauważyć można, że obecne autorytety polityczne prowadzą niechlubne działania zaburzające ogólny porządek społeczny, podważając tym samym jego sens jak i prawo do występowania w imieniu wszystkich obywateli obecnie pracujących i przyszłych.
Bez wątpienia takie działania są początkiem wyniszczania naszego społeczeństwa.

W związku z tym stanowczo protestuję i proszę o wsparcie w zbieraniu podpisów przeciwko takim rozwiązaniom. Nie zgadzam się na dyktat oraz lobby, przeciwko człowiekowi jako najwyższej wartości, którą bezwzględnie należy chronić.
Dlatego wydłużenie lat pracy budzi w mnie sprzeciw i powiedzenie STOP przeciwko hamulcowym demokracji.

W uzgodnieniu z Terenową Sekcją NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w Tarnowskich Górach współpracy na płaszczyźnie prowadzonej zbiórki podpisów pod referendum dotyczącego powszechnego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn włączam się aktywnie w tę akcję i zachęcam wszystkich do składania podpisów na listach, które znajdują się w siedzibie Terenowej Sekcji NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przy ul. Zamkowej 1 w Tarnowskich Górach lub można ją ściągnąć bezpośrednio z mojego bloga.

POBIERZ TREŚĆ NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA
POBIERZ KARTĘ ZBIERANIA PODPISÓW W SPRAWIE WIEKU EMERYTALNEGO

Nigdy nie wolno stać obojętnie wobec ważnych spraw ludzkich.
Barbara Dziuk
Radna Sejmiku Województwa Śląskiego

strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |  191 |  192 |  193 |