Kopalnia Zabytkowa XXI wieku

Otwarcie muzeum multimedialnego w Kopalni Zabytkowej było dla mnie zaskakujące. Wchodząc w część wystawową totalnie mnie zaskoczyła. Pomieszczenie wzorujące się na wnętrzu kopalni. Pomysł uważam wspaniały, wrażenia zaprezentowania jedynego takiego miejsca w Polsce niesamowite.

Połączenie otwarcia unowocześnionego muzeum wraz ze zwiedzaniem kopalni wywarło niesamowite przeżycie. Gratuluje Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej wielkiego skoku w PRZYSZŁOŚĆ.

Woda w życiu człowieka

Wykład na Uniwersytecie III Wieku na temat wody przyciągnął bardzo wielu słuchaczy. Prelegentami byli: w-ce Pan Henryk Szlagner Prezes Zarządu PWiK Veolia Tarnowskie Góry, Pani Anna Tronina Prezes Fundacji VEOLIA Woda oraz Pan Marcin Gajek kierownik Techniczny PWiK VEOLIA Tarnowskie Góry.
Wykład bardzo ciekawy. Wszyscy prelegenci podkreślali ważność oszczędzania wody, ponieważ na świecie co min. umiera 7 osób z braku wody.

Zapadły mi słowa Papieża Jana Pawła II przytoczone przez Panią Anię:
„Brak wody może być najważniejszą kwestią, z którą ludzkość będzie miała do czynienia w najbliższej przyszłości...
Nie wystarczy myśleć o dzisiejszych potrzebach; ponosimy wielką odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń, które rozliczą nas z naszego zaangażowania dla zachowania bogactw naturalnych powierzonych nam przez Stwórcę, tak abyśmy je traktowali z troską i szacunkiem.”

Dzień otwarty: Veolia, Dalkia

Głodówka w obronie szkół

To już czwarty dzień głodówki w obronie szkół. Podziwiam i wspieram akcję. Nie można pozwolić na niszczenie polskiej szkoły. Może najwyższy czas, aby usiąść do poważnych rozmów i działań. Zauważam chaos w szkolnictwie, na który się nie zgadzam. Zabory, wojny i PRL nie dały rady zniszczyć dobrej edukacji, natomiast obecnie w wolnej Polsce uczestniczymy w bylejakości. Jakie maja mieć wzorce młodzi ludzie wkraczający w życie. Trzeba coś w końcu zrobić i przełamać zmowę milczenia decydentów.

ZOBACZ RELACJĘ FILMOWĄ

XX Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Sesja była bardzo ożywiona.

Na początku po sprawozdaniu Pana Marszałka wystąpiłam w imieniu Burmistrza Miasteczka Śląskiego i Świerklańca w obronie posterunków policji. Niedopuszczalne jest to, że po raz kolejny szuka się oszczędności na Śląsku no i oczywiście w Powiecie Tarnogórskim. Ja się na to nie zgadzam. Podkreśliłam, że jako Sejmik w ogóle nie rozmawiamy na tematy bezpieczeństwa w województwie. To jest poważne uchybienie, które mam nadzieję po mojej interwencji naprawimy.

Jeżeli prawdą jest, że Policja w Polsce szuka oszczędności do czego Komenda Główna Policji została zmuszona w poszukiwaniu 20 mln zł oszczędności , (jak podają media "Dziennik Gazeta Prawna"), a  powodem tego są zobowiązania wobec Mercedesa, z którym w 2011 roku podpisano umowę na dostawę dostawczych modeli Sprinter i ma się to odbyć kosztem likwidacji na Naszym Śląsku Posterunków Policji w Świerklańcu i Miasteczku Śląskim.

Uczestniczyłam w spotkaniu z udziałem Rad Miejskich w/w miast i z ogromną troską wyrażam swoje delikatnie mówiąc zaniepokojenie, bezradność samorządów o stan poczucia bezpieczeństwa ludności gmin i całego Śląska. Z niepokojem obserwuję rozwój sytuacji w której w ok. 5mln aglomeracji o najwyższym skupisku ludności w Polsce o zagęszczeniu wielokrotności średniej krajowej likwiduje się posterunki Policji co będzie sprzyjać rozwojowi istniejącej patologii przestępczości i utraty poczucia bezpieczeństwa społeczności Śląska. Nie można do tego dopuścić.

Następnie poinformowałam wszystkich o spotkaniu, które się odbyło się w Ministerstwie Ochrony Środowiska w temacie Szybkiej Kolei z Katowic do Pyrzowic, dzięki czemu na razie nie ma pozytywnej opinii- bardzo dobrze dla nas.

Poruszyłam również absurd granic naszego powiatu, który nawet jest źle drukowany w Dzienniku Zachodnim co tydzień. Chodzi mi o  terem lotniska, które administracyjne należy do Powiatu Tarnogórskiego – Gminy Ożarowice, która ponosi z tego tytułu opłaty i koszty, a dzięki niedopatrzeniu  (mam nadzieję, że nie celowym) Gmina Mierzęcice ponosi wszelkiego rodzaju profity. Tak nie może być, więc poprosiłam Pana Marszałka, aby to wyjaśnić i sprostować.

Podziękowałam na mój wniosek za zdjęcie Strategii Ochrony Przyrody z obrad Sejmiku i zaoferowałam swoja pomoc przy opracowaniu. Ten dokument ma chronić Pana Marszałka, jak i ma być wzorem dla innych regionów.

Tematem przewodnim nad, którym  pochylił się Sejmik było pokazanie systemu przekształceń szpitali oraz sytuacja zdrowotna Województwa Śląskiego. Ciężki temat, ponieważ są to decyzje bardzo ważne dla wszystkich mieszkańców. Z dyskusji wynikło, że jako Sejmik będziemy prowadzić konsultacje zarówno z placówkami jak i z wszystkimi organizacjami, których temat dotyczy.

Zwróciłam uwagę na wiele nieprawidłowości w kontraktowaniu oraz braku analizy porównawczej w odniesieniu do lat poprzednich.

Jedno co mogę powiedzieć to, to, że Pan Marszałek Województwa będzie wypracowywać kompromisy dla dobra mieszkańców.

Trzymam go za słowo.

Głodówka o polską szkołę

Dzisiaj zostałam zaproszona do delegatury NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w celu wsparcia akcji „Bronimy Polskiej Szkoły” Jest to akcja głodowa w celu pokazania niszczenia dobrych wzorców nauczania, a tym samym naszego społeczeństwa i elit naukowych. Dla mnie ustawa, która będzie wchodzić do szkół z dniem 1.09.2012 r. jest uderzeniem w szkołę. Nie można się zgadzać na tego rodzaju proces. Dzisiaj podpisałam się pod wsparciem tej akcji. Popieram ją z całego serca. Nie można pozwolić na perfidne niszczenie państwa polskiego.

OŚWIADCZENIE GŁODUJĄCYCH W TARNOWSKICH GÓRACH

Tarnowskie Góry, dn. 15 kwietnia 2012r.

Oświadczenie

Solidaryzując się z akcją rozpoczętą przez środowisko opozycji z lat 1970 i 80 –tych, z Krakowa rozpoczęliśmy dzisiaj, tj. 15 kwietnia 2012r. głodówkę solidarnościową w województwie śląskim. Przejęliśmy tym samym sztafetę po Warszawie i Siedlcach. Strajk głodowy odbywa się w siedzibie Delegatury ZR NSZZ „Solidarność” w Tarnowskich Górach przy ul. Zamkowej 2.

W proteście biorą udział:

Jadwiga Chmielowska,
Anna Zaskórska,
Andrzej Kamiński,
Solidarnościowo jednodniową głodówkę (15.04.) prowadził Lech Osiak,
Od wtorku 17 kwietnia dołączy Ryszard Nikodem
 

informacje i poparcie
http://ehistoria.org.pl/pl

Oszczędności w Policji

Uczestniczyłam dzisiaj w posiedzeniu Rady Gminy Świerklaniec wspólnie z Burmistrzem i Przewodniczącym Rady Miasteczka Śl. Spotkanie miało na celu przegłosowanie uchwały w sprawie sprzeciwu dotyczącego zamknięcia posterunku policji w Świerklańcu i w Miasteczku Śl.

Wszyscy byli zgodni i przekazano mi dokumentację w celu przedłożenia jej na najbliższym Sejmiku Wojewódzkiego. Normalne życie polega na poczuciu bezpieczeństwa społecznego i zdrowotnego. Te dziedziny nie mogą być zaburzone. Będę wspierać mieszkańców Świerklańca jak i Miasteczka Śl. no i oczywiście głównego zainteresowanego POLICJĘ.
strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |  191 |  192 |  193 |  194 |  195 |  196 |  197 |  198 |  199 |  200 |  201 |  202 |  203 |  204 |  205 |