Koncert Piotra Polka na rzecz tarnogórskiego Hagera

Dzisiaj przeżyłam wspaniały koncert Piotra Polka na rzecz powiatowego tarnogórskiego Szpitala Wielospecjalistycznego nr 3. Bardzo ważna sprawa, ponieważ moim staraniom wspólnie NFZ w Katowicach mam nadzieję, że już niedługo otworzymy oddział udarowy.
Szczególnie dziękuję Burmistrzowi Kalet Klaudiuszowi Kandzi za zaproszenie głównego bohatera dzisiejszego wydarzenia, który prywatnie jest jego przyjacielem.

Tarnogórskie posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Sejmu RP

Dzisiejsze wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa uważam za udane. Dziękuję wszystkim Posłom, sekretariatowi komisji, Ministrom, Wojewodzie Jarosławowi Wieczorkowi, samorządowcom, gospodarzowi miejsca za perfekcyjne przeprowadzenie posiedzenia. Jestem przeszczęśliwa bo moje marzenia związane z rozbrojeniem bomby się spełniają i są realne przy DOBREJ ZMIANIE Rządu z ramienia PiS. Dzisiejsze spotkanie i wczorajsza wizytacja byłych Zakładów Chemicznych uważam za udane przedsięwzięcie. Wreszcie nastąpił przełom w rozbrojeniu bomby ekologicznej w TG. Są wnioski formalne, jak również przygotowałam nowelizacje zmiany ustawy „o gospodarce nieruchomościami” z dnia 21.08.1997r., która pozwoliłaby określić zasady usuwania zagrożeń środowiskowych, będących tzw. historycznymi zanieczyszczeniami ziemi powstałymi na skutek działania nieistniejącego już podmiotu państwowego (np. nieistniejące Zakłady Chemiczne “Tarnowskie Góry”), a którego niebezpieczne pozostałości działalności w postaci zagrożeń środowiskowych, znajdują się głównie na terenach prywatnych.
Nowelizacja w/w pozwoliłaby na ustanowienie mechanizmu realizacji działań naprawczych tzw. remediacji, czyli poddanie gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom mającym na celu usunięcie zanieczyszczeń lub zmniejszenie ilości, przede wszystkim na gruntach należących do właścicieli prywatnych, na których znajdują się odpady poprzemysłowe, których wytwórcą był podmiot należący wcześniej do Skarbu Państwa. Myślę, że to brakujące ogniwo w prawie pozwoli na przyśpieszenie prac eliminujących zagrożenia dla środowiska naturalnego nie tylko w TG, ale w całej Polsce.

W naszych sercach Polska - uroczysty koncert w NOSPR

Za chwilę rozpocznie się koncert w NOSPR w Katowicach „W naszych sercach POLSKA”

Wybory do władz Komitetu Terenowego PiS Powiatu

Dzisiaj odbyły się wybory do władz Komitetu Terenowego PiS Powiatu Tarnogórskiego. Wybrano 5 członków Zarządu Jarosław Czapla, Barbara Dziuk, Mirosław Grzęda, Janusz Śnietka, Maria Wilczek. Wśród wybranych Komitetu PiS Powiatu Tarnogórskiego wybrano Przewodniczącego - Barbarę Dziuk. Dziękuję wszystkim uprawnionym członkom Prawa i Sprawiedliwości za zaufanie i lojalność. Wielkie wyzwanie, które mam nadzieję sprostać we wspaniałej drużynie biało-czerwonej.
Zebranie fachowo i merytoryczne oraz bardzo sprawnie przeprowadził sekretarz okręgu 29 Maciej Bartków. Dziękujemy za okazanie życzliwości i cierpliwości.

Wszystkich Świętych

W tym roku będziemy znowu kwestować razem z młodzieżą z tarnogórskiego Mechanika.

Nie ma zgody na słowną agresję i pogróżki

Nie ma zgody na takie ataki. Każda agresja i pogróżki oraz hejtowanie jest karalne. Nie odpuszczę na milimetr nikomu, co właśnie tak postępuje. Dziękuję wszystkim ludziom, a jest ich naprawdę wielu za wsparcie. Dziękuję Policji za wsparcie i ściganie winnych. Pomimo takich akcji Dobra Zmiana w Tarnowskich Górach też nastąpi. Tarnogórzanie chcą też dbania o małą Ojczyznę, a nie pozorów i dbania o interesy kolesiów oraz lanosowania się bezpodstawnie. Wiem to po ogromie skarg w moim biurze poselskim. Przyjdzie czas to wszystko ujawnię. Zapraszam wszystkich Tarnogórzan do współpracy. Tak jak do tej pory.
Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia.

Zobacz audycję Telewizji Katowice

Konkurs Wiedzy o Sejmie w Stolarzowicach

Konkurs Wiedzy o Sejmie w Ośrodku Adopcyjnym Pieczy Zastępczej w Stolarzowicach był bardzo udany. Przeżycie wspaniałe dziękuje Pani Monice Srzednickiej-Raczkowskiej i Panu Ireneuszowi Nowakowi za serce i profesjonalizm. Miło widzieć uśmiech dziecka, dlatego warto takie spotkania organizować. Dziękuję wszystkim za życzliwość i serce.

strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |  191 |  192 |  193 |  194 |  195 |  196 |  197 |  198 |  199 |  200 |  201 |  202 |  203 |  204 |  205 |