Rusza IV edycja ogólnopolskiego konkursu "Do Hymnu"

Zgłoś swoją szkołę! Rusza IV edycja ogólnopolskiego konkursu "Do Hymnu".
"Do Hymnu" to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych na wspólne, jednogłosowe wykonanie hymnu państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych przez co najmniej połowę uczniów danej szkoły. W tym roku obok siedmiu pieśni hymnicznych, tj. Bogurodzicy, Gaude Mater Polonia, Roty, Marsz Polonia, Boże, coś Polskę, Święta miłości kochanej Ojczyzny, Żeby Polska była Polską, do wyboru jest również pieśń Marsz Pierwszej Brygady.
Więcej szczegółów:
https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/konkurs-do-hymnu/aktualnosci/do-hymnu-zgloszenia-2021

Ścieżka edukacyjna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

Dzisiaj po raz pierwszy po długiej chorobie, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim, uczestniczyłam w otwarciu ścieżki edukacyjnej związanej z bioróżnorodnością. Bardzo cenna inicjatywa nauczycieli i młodzieży, którzy przez takie działanie przybliżają nam piękno świata przyrody, gdzie człowiek jest jego integralną częścią.
Zawsze wspieram takie działania.

Ścieżka edukacyjna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

Dzisiaj po raz pierwszy po długiej chorobie, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim, uczestniczyłam w otwarciu ścieżki edukacyjnej związanej z bioróżnorodnością. Bardzo cenna inicjatywa nauczycieli i młodzieży, którzy przez takie działanie przybliżają nam piękno świata przyrody, gdzie człowiek jest jego integralną częścią.
Zawsze wspieram takie działania.

Dzisiaj mija 77. rocznica bitwy pod Monte Cassino

Dzisiaj mija 77. rocznica bitwy pod Monte Cassino 18.05.1944. 77 lat temu żołnierze polscy stoczyli jedną z decydujących bitew, która miała rozstrzygnąć o losach II wojny światowej. 18 maja 1944 roku oddziały 2. Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa zdobyły ruiny klasztoru benedyktynów na wzgórzach Monte Cassino we Włoszech. Zwycięstwo polskiego oręża przyczyniło się do przełamania niemieckiej linii obrony i otwarcia wojskom sojuszniczym drogi do wyzwolenia Rzymu.

6. maja to Światowy Dzień Walki z Anoreksją

Światowy Dzień Walki z Anoreksją to dobry pretekst by uświadamiać i uczulać. Uświadamiajmy otoczenie czym jest anoreksja i jakie są jej rzeczywiste przyczyny. Rozwiązania istnieją!

Wykreślenie Zakładów Chemicznych z Krajowego Rejestru Sądowego

Uprzejmie informuję, iż z dniem 13.04.2021r. prawomocnie zakończyło się postępowanie w przedmiocie wykreślenia Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji.

Proces ten był skomplikowany i trwał bardzo długo. Wskazując po krótce przypomnieć należy, iż na mocy Zarządzenia nr 42/Org/95 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 czerwca 1995r. Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach postawione zostały w stan likwidacji. Postanowieniem Wojewody Śląskiego z dnia 2 lipca 2008r. Zakłady Chemiczne zostały uznane za zlikwidowane. Z uwagi na toczące się postępowania sądowe, Wojewoda Śląski w dniu 16 stycznia 2013r. uchylił postanowienie w sprawie uznania za zlikwidowane przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji.
Po zakończeniu postępowań sądowych, Wojewoda Śląski postanowieniem z dnia 29.04.2014r. uznał za zlikwidowane Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji.

Wówczas wszczęto postępowanie o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego.
Pierwszy wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego oddalono z uwagi na fakt, iż Sąd doszedł do przekonania, że podmiot posiadał majątek oraz zobowiązania, które nie zostały uregulowane.

Następnie wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej, które zakończyło się oddaleniem wniosku z uwagi na brak majątku, który mógłby być przeznaczony na zaspokojenie wierzycieli oraz pokrycie kosztów postępowania. W konsekwencji powyższego ponownie złożono wniosek o wykreślenie Zakładów z Krajowego Rejestru Sądowego, jednakże z uwagi na fakt, iż zainteresowane strony nie zgadzały się z postanowieniem Sądu o umorzeniu postępowania w przedmiocie wykreślenia Zakładów z ww. Rejestru, kolejne postanowienia były uchylane i sprawa przekazana została do ponownego rozpoznania.

Ostatecznie w dniu 13.04.2021r. Sąd Okręgowy w Gliwicach oddalił apelację strony skarżącej, na skutek czego doszło do uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 23.07.2020r. o rozwiązaniu Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, a to na mocy art. 25d ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jest to niewątpliwie wielki sukces, iż po tak wielu latach zmagania się ze sformalizowanymi procedurami ostatecznie doszło do formalnego wykreślenia Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji z Krajowego Rejestru Sądowego, co z kolei zapewne przyspieszy procedurę usunięcia odpadów niebezpiecznych z terenów przyległych do ww. przedsiębiorstwa, a tak zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców powiatu tarnogórskiego.
Dziękuję Wojewodzie Śląskiemu Jarosławpwi Wieczorkowi i Pani likwidator Sylwii Snoch - Gomułce za merytoryczne doprowadzenie do wykreślenia. Miło wspołpracować z profesjonalistami, aby realizować wspólne marzenia.

Rozpoczyna się Światowy Tydzień Mózgu

Rozpoczyna się Światowy Tydzień Mózgu! W tym roku inicjatywa odbywa się od 15 do 20 marca. To coroczna akcja edukacyjna, która ma na celu popularyzację wiedzy o funkcjonowaniu mózgu. Z tej okazji wiele ośrodków naukowych w Polsce organizuje spotkania online z popularyzatorami nauki i naukowcami. Familiada szarych komórek, czy teleturniej mózgowych ciekawostek to tylko niektóre z propozycji, w których można wziąć udział.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wez-udzial-w-tygodniu-mozgu-i-poznaj-tajemnice-umyslu

strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |  191 |  192 |  193 |  194 |  195 |  196 |  197 |  198 |  199 |  200 |  201 |  202 |  203 |  204 |  205 |