30. rocznica śmierci księdza Franciszka Blachnickiego

W Tarnowskich Górach w moim kościele Parafialnym p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła odbyły się uroczystości związane z 30 rocznicą śmierci ks. Franciszka Blachnickiego. Dla mnie wielkie święto, ponieważ ruch OAZA, na którym wyrosłam odegrał w późniejszych lata mojego życia bardzo ważną rolę. Jestem wdzięczna wszystkim, których spotkałam po drodze przy tak istotnej formacji duchowej. Dla mnie to są miłe wspomnienia i życiowy filar. Nadal jestem wierna ideałom, na których wyrosłam. Oazowiczem się jest na zawsze.

Poniżej zamieszczam pamiątkowe zdjęcie z letnich rekolekcji. Zawsze lubiłam przeżycia duchowe i rozrywkowe, które chętnie prowadziłam. To takie miłe wspomnienie z lat młodości z mojego albumu rodzinnego.
Obecnie w SEJMIE pracuję w Zespole OAZA, który był wnioskodawcą uchwały upamiętniającej ks. Franciszka. Jestem z tego dumna.

Nareszcie będzie kolej do lotniska

Prawda, argumenty i konsekwencja zwyciężyły. Dziękuję Ministerstwu Infrastruktury, kolegom Posłom z Komisji Infrastruktury za wybranie ostateczne połączenia z Katowic do lotniska w Pyrzowicach starym szlakiem kolejowym, linią 131 i 182 przez Tarnowskie Góry. Nigdy się nie poddaję jak wiem, że mam rację. Wsparcie ekspertów i mieszkańców naszego regionu było dla mnie siłą napędową. W zarządzaniu Polską nastąpiła wreszcie normalność i troska o rozwój. To jest piękne.
Cieszę się, że moja ciężka praca, polegająca na przekonywaniu nieprzejednanych, na koordynacji działań wielu ludzi, organizacji społecznych, zawodowych, samorządowców i polityków, przyczyniła się do tego, aby to połączenie zostało skierowane „na właściwe tory”. Z tego miejsca chcę podziękować wszystkim, którzy dołożyli chociaż drobną cząstkę do tego wspólnego sukcesu.

Reforma oświaty - fakty, z pominięciem mitów

Zaproszenie na obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Zapraszam Państwa na obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Ministerstwo Energii aktywne w walce ze smogiem

Polecam artykuł z Portalu Górniczego nettg.pl

Tobiszowski: Ministerstwo Energii aktywne w walce ze smogiem

Wsparcie projektów dotyczących przyłączania gospodarstw domowych do sieci ciepłowniczej jest szczególnie w aglomeracjach jednym z bardzo istotnych i skutecznych elementów walki ze smogiem – ocenił w poniedziałek (6 lutego) w Katowicach wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, który uczestniczył w prezentacji średniookresowego raportu Międzynarodowej Agencji Energii o sytuacji na rynku węgla.

- W tym roku kontynuujemy prace nad umożliwieniem szerszego finansowania tych działań z programów operacyjnych. Problem ze smogiem wynika też z ubóstwa społecznego i wynikającego z tej sytuacji faktu, że w piecach węglowych pali się czym popadnie. Gdyby spalane były paliwa spełniające normy środowiskowe, zjawisko smogu nie występowało by w takiej wielkości – mówił wiceminister.

Grzegorz Tobiszowski poinformował także, że poza terenami miejskimi, tam gdzie nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej, rozpoczęto realizację programu polegającego na dofinansowaniu korzystania z chłodni i ciepłowni na energię elektryczną.

CAŁY ARTYKUŁ

Pytania w sprawie reformy oświatowej

Jeden z dziennikarzy zadał mi poniższe pytanie i odpowiedziałam, żeby rozwiać wątpliwości związane z reformą oświaty. Polecam do analizy. Niestety tekst się nie ukazał, a szkoda. Mam nadzieję, że jeszcze znajdzie się w gazecie. Liczę na to, bo bardzo cenię sobie współpracę z mediami.
Czy przewidywane jest zwiększenie subwencji oświatowej dla gmin w związku z reformą? Gminy narażone będą na koszty reorganizacji szkolnictwa, w związku z koniecznością np. zakupu wyposażenia do klas itp.

Przy projektowaniu zmian przewidziano zwiększone wydatki samorządów związanych z reformą. W tym roku samorządy będą miały większe wydatki w związku z wprowadzeniem VII klasy szkoły podstawowej – te wydatki zostały oszacowane na 66 mln zł. I taka kwota jest zapewniona w subwencji. Na wyposażenie pracowni czy na modernizację budynków przewidziano ok. 300 mln zł. Ministerstwo przewidziało także coroczne pieniądze dla samorządów - na te określone zadania przewidziana jest rezerwa 0,4 proc. subwencji oświatowej - rocznie kwota tej rezerwy wyniesie ok. 160 mln zł.
Subwencją oświatową zostaną objęte dzieci sześcioletnie w przedszkolach – wyniesie ona 4 300 zł średnio rocznie na dziecko. Samorządy dostaną dodatkowo na ten cel ok. 1 mld 400 mln zł.

W związku ze zmianami w kształceniu zawodowym i prowadzeniu oddziałów przygotowawczych samorządy również poniosą wydatki - są one spodziewane na poziomie ok. 15 mln zł - pieniądze zostały zabezpieczone w subwencji. W związku z tym, że mniej maluchów poszło do szkoły i mniej jest szkół dla dorosłych subwencja dla samorządów powinna być pomniejszona o kwotę ok. 1 mld 700 mln zł - tak się jednak nie stanie.

W budżecie na 2017 subwencja oświatowa wzrosła o 413 mln zł - pieniądze te pokryją waloryzację wynagrodzeń nauczycieli.
Rząd Prawa i Sprawiedliwości przewidział wszystkie potrzeby związane z reformą oświatową i innymi reformami. Nie ma potrzeby do niepokojów.
W terenie za przeprowadzenie reformy oświaty odpowiedzialny jest samorząd na czele z Prezydentami, Burmistrzami, Wójtami Miast oraz Radami. Urzędy otrzymają narzędzia finansowe od rządu w postaci subwencji, jak również fachową pomoc na poziomie kuratoriów. Jeżeli gospodarze miast będą potrzebowali dodatkowego wsparcia, bo nie są w stanie przeprowadzić właściwie reformy, tak aby dziecko uczęszczało do jednej szkoły od klasy pierwszej do ósmej i czuło się w niej bezpiecznie, to również Posłowie z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w swoich biurach będą pomagać zrozumieć samorządowcom zasady reformy. Rejonizacja (bliska odległość od szkoły)ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w dotarciu do szkoły.

Obecna reforma oświatowa ma za zadanie zapewnienie właściwej ścieżki edukacyjnej dzieciom i młodzieży, o którą zabiegali rodzice i nauczyciele.

Projekt dotyczący zmiany Prawa ochrony środowiska

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska - Barbara Dziuk

strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |  191 |  192 |  193 |  194 |  195 |  196 |  197 |  198 |  199 |  200 |  201 |  202 |  203 |  204 |  205 |