Reforma oświaty - fakty, z pominięciem mitów

Zaproszenie na obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Zapraszam Państwa na obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Ministerstwo Energii aktywne w walce ze smogiem

Polecam artykuł z Portalu Górniczego nettg.pl

Tobiszowski: Ministerstwo Energii aktywne w walce ze smogiem

Wsparcie projektów dotyczących przyłączania gospodarstw domowych do sieci ciepłowniczej jest szczególnie w aglomeracjach jednym z bardzo istotnych i skutecznych elementów walki ze smogiem – ocenił w poniedziałek (6 lutego) w Katowicach wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, który uczestniczył w prezentacji średniookresowego raportu Międzynarodowej Agencji Energii o sytuacji na rynku węgla.

- W tym roku kontynuujemy prace nad umożliwieniem szerszego finansowania tych działań z programów operacyjnych. Problem ze smogiem wynika też z ubóstwa społecznego i wynikającego z tej sytuacji faktu, że w piecach węglowych pali się czym popadnie. Gdyby spalane były paliwa spełniające normy środowiskowe, zjawisko smogu nie występowało by w takiej wielkości – mówił wiceminister.

Grzegorz Tobiszowski poinformował także, że poza terenami miejskimi, tam gdzie nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej, rozpoczęto realizację programu polegającego na dofinansowaniu korzystania z chłodni i ciepłowni na energię elektryczną.

CAŁY ARTYKUŁ

Pytania w sprawie reformy oświatowej

Jeden z dziennikarzy zadał mi poniższe pytanie i odpowiedziałam, żeby rozwiać wątpliwości związane z reformą oświaty. Polecam do analizy. Niestety tekst się nie ukazał, a szkoda. Mam nadzieję, że jeszcze znajdzie się w gazecie. Liczę na to, bo bardzo cenię sobie współpracę z mediami.
Czy przewidywane jest zwiększenie subwencji oświatowej dla gmin w związku z reformą? Gminy narażone będą na koszty reorganizacji szkolnictwa, w związku z koniecznością np. zakupu wyposażenia do klas itp.

Przy projektowaniu zmian przewidziano zwiększone wydatki samorządów związanych z reformą. W tym roku samorządy będą miały większe wydatki w związku z wprowadzeniem VII klasy szkoły podstawowej – te wydatki zostały oszacowane na 66 mln zł. I taka kwota jest zapewniona w subwencji. Na wyposażenie pracowni czy na modernizację budynków przewidziano ok. 300 mln zł. Ministerstwo przewidziało także coroczne pieniądze dla samorządów - na te określone zadania przewidziana jest rezerwa 0,4 proc. subwencji oświatowej - rocznie kwota tej rezerwy wyniesie ok. 160 mln zł.
Subwencją oświatową zostaną objęte dzieci sześcioletnie w przedszkolach – wyniesie ona 4 300 zł średnio rocznie na dziecko. Samorządy dostaną dodatkowo na ten cel ok. 1 mld 400 mln zł.

W związku ze zmianami w kształceniu zawodowym i prowadzeniu oddziałów przygotowawczych samorządy również poniosą wydatki - są one spodziewane na poziomie ok. 15 mln zł - pieniądze zostały zabezpieczone w subwencji. W związku z tym, że mniej maluchów poszło do szkoły i mniej jest szkół dla dorosłych subwencja dla samorządów powinna być pomniejszona o kwotę ok. 1 mld 700 mln zł - tak się jednak nie stanie.

W budżecie na 2017 subwencja oświatowa wzrosła o 413 mln zł - pieniądze te pokryją waloryzację wynagrodzeń nauczycieli.
Rząd Prawa i Sprawiedliwości przewidział wszystkie potrzeby związane z reformą oświatową i innymi reformami. Nie ma potrzeby do niepokojów.
W terenie za przeprowadzenie reformy oświaty odpowiedzialny jest samorząd na czele z Prezydentami, Burmistrzami, Wójtami Miast oraz Radami. Urzędy otrzymają narzędzia finansowe od rządu w postaci subwencji, jak również fachową pomoc na poziomie kuratoriów. Jeżeli gospodarze miast będą potrzebowali dodatkowego wsparcia, bo nie są w stanie przeprowadzić właściwie reformy, tak aby dziecko uczęszczało do jednej szkoły od klasy pierwszej do ósmej i czuło się w niej bezpiecznie, to również Posłowie z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w swoich biurach będą pomagać zrozumieć samorządowcom zasady reformy. Rejonizacja (bliska odległość od szkoły)ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w dotarciu do szkoły.

Obecna reforma oświatowa ma za zadanie zapewnienie właściwej ścieżki edukacyjnej dzieciom i młodzieży, o którą zabiegali rodzice i nauczyciele.

Projekt dotyczący zmiany Prawa ochrony środowiska

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska - Barbara Dziuk

Barbara Dziuk dla Frondy: Izrael oczekuje od nas wsparcia

Tomasz Wandas, Fronda.pl: Prezydent Andrzej Duda odbył wizytę w Izraelu i Palestynie. Jaki to sygnał dla obu skłóconych narodów?

Barbara Dziuk, Klub Parlamentarny PiS: Polska sprzyja przede wszystkim procesowi pokojowemu na Bliskim Wschodzie. W tym niezwykle wrażliwym miejscu relacje między narodami muszą wynikać z obopólnego szacunku uwzględniającego potrzeby obu narodów. Trzeba rozmawiać.

Jakie są dzisiaj stosunki polsko-izraelskie?

Biorąc pod uwagę, że Polska i Izrael mają od tysiąca lat dobre relacje - a trzeba pamiętać, że łączy nas niezwykle długa i obfitująca w wydarzenia historia - to i dziś nic nie stoi na przeszkodzie w zacieśnianiu więzów gospodarczych i kulturowych pomiędzy naszymi krajami. Nie ma dziedziny, w której nie współpracujemy, relacje pomiędzy Izraelem a Unią Europejską i Polską są bardzo ważne w polityce zagranicznej Izraela, co zresztą podkreślił w swojej wypowiedzi Reuven Rivlin. Obydwa kraje łączą interesy w handlu, ale też wspólne stanowisko wobec wyzwań, przed którymi staje Europa.

CZYTAJ CAŁY TEKST

Sejmowa Komisja Zdrowia

Wczoraj na komisji zdrowia dyskutowaliśmy na temat zmian dotyczących Prawa Farmaceutycznego. Niestety zaniedbania jakie były do tej pory przez POprzedników doprowadziły do braku nadzoru farmaceutycznego, który trzeba wzmocnić, bo obecnie naruszono tzw. zasadę procenta. Sieci niestety obchodzą prawo i to należy zmienić dla dobra pacjenta oraz obrony dla rodzimych aptek.

strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |  191 |  192 |  193 |  194 |  195 |  196 |  197 |  198 |  199 |  200 |  201 |  202 |  203 |  204 |  205 |