Spotkanie z przedstawicielami "Solidarności"

Wczoraj na spotkaniu z przedstawicielami NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" powiatu tarnogórskiego zapoznałam się z problemami, ale też dobrymi sytuacjami w rożnych resortach gospodarczych. Podjęliśmy wspólne działania, aby rozwiązywać narastające problemy od 25 lat w samorządzie oraz w naszych rodzimych zakładach pracy. Cieszę się z tego spotkania, bo razem możemy więcej zdziałać i uniknąć problemów, czasem niepotrzebnie stworzonych przez ludzi, którzy uprawiają prywatę w przestrzeni społeczno-politycznej. Mówimy STOP takim praktykom.
CZAS NA DOBRĄ ZMIANĘ dla Polski.

Spotkanie Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Tarnogórskiego

Wczoraj na spotkaniu Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Tarnogórskiego omówiliśmy sobie sprawy bieżące oraz kierunki prac i działań wspierając dobry program dla Polski, który realizuje Rząd Pani Premier Beaty Szydło.

Piękne i potrzebne samochody

Gdy widzę piękne samochody, to nie mogę sobie odmówić przyjemności podejścia bliżej i zobaczenia wnętrza.

Warsztaty dla pacjentek Instytutu Onkologii w Gliwicach

Dzisiaj brałam udział w warsztatach dla pacjentek Instytutu Onkologii w Gliwicach. Chwila miła i relaksacyjna dla wszystkich. Kolejne wydarzenie, któremu patronuję i wspieram zespół pielęgniarski" POROZMAWIAJMY". Dziękuję szczególnie Ali Dyli, która zawsze jest otwarta i bardzo oddana pacjentom. Miło widzieć uśmiechnięte twarze, kiedy są niepokoje w sytuacji trudnej zdrowotnie. Kolejne przeżycie i chwile kiedy można dać trochę radości drugiemu człowiekowi. To są dobre standardy :)

Konferencja z nowym dyrektorem gliwickiego Instytutu Onkologii

Wczoraj wspólnie z Profesorem Krzysztofem Składowskim nowym dyrektorem Instytutu Onkologii zorganizowaliśmy konferencję prasową, gdzie poinformowaliśmy wszystkich zgromadzonych o wspólnym sukcesie dla Instytutu.

Zapadła decyzja Ministra Zdrowia odnośnie finansowania Instytutów. Każdy oddział finansowo będzie działał niezależnie, natomiast sfera naukowa będzie wspólna i pod nadzorem Ministra Zdrowia. Trzeba stwierdzić, że do tej pory nie było takiego kierunku, który równo traktuje wszystkie oddziały Instytutów Onkologii. Przypomnę, że od momentu jak powstało Stowarzyszenie na Rzecz Oddziela Instytutu Onkologii w Gliwicach finanse nie były już przekazywane do Warszawy, a do tej pory kilkadziesiąt milionów -za rządów PO- bezpowrotnie musiało być przekazane do Warszawy.

Obecnie jest to niewątpliwie sukces wszystkich, którzy wspierali te działania, za co bardzo dziękuję. Doprowadziło to do usamodzielnienia finansów dla Śląska!!!

Cieszę się, że kolejna decyzja rządu PiS, który jest zatroskany o losy wszystkich pacjentów podejmuje działania naprawcze. Zmieniamy rzeczywistość na lepsze. To są nowe standardy, z którymi opozycja nie może się zgodzić.

Rozmawiając z ekspertami doszliśmy do wniosku, że całkowite oddzielenie instytutu w Gliwicach od Warszawy wraz ze zmianą nazwy mógł by być zagrożeniem do spraw badawczych i naukowych, które są wysoką marką samą w sobie na całym świecie. W związku z tym ważny jest kierunek badawczy i rozwojowy jeżeli chodzi o innowacyjne leczenie, diagnostykę i profilaktykę. Nie można do tego dopuścić.

Wspólnie z nowym dyrektorem doszliśmy do wniosku, że stowarzyszenie, które było powołane do oddzielenia oddziału instytutu od centrali zmieni nazwę na stowarzyszenie dla pacjentów, ponieważ osiągnęliśmy efekt samodzielnego finansowania. Mamy wiele już projektów opracowanych, jak i już realizowanych. Naprawdę nasz Instytut Onkologii w Gliwicach ma wielki potencjał i jest jednym z liderów na arenie międzynarodowej.

Tak jak do tej pory będę nadal ambasadorem Instytutu Onkologii w Gliwicach, ponieważ jestem związana z nim od lat i chcę być jak to nazywam społecznie użyteczną.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim samorządom, osobom, organizacjom i politykom, którzy pomogli w uzyskaniu sukcesu odrębnego finasowania.

Jest to niewątpliwie kolejna DOBRA ZMIANA dla Polski.

Moje przemówienie z okazji Święta 3. Maja

„Ucisk braci naszych cisnął, niemoc w ręku króla spała,
a wtem Trzeci Maj zabłysnął i cała Polska powstała.
Wiwat, Maj, piękny Maj, Dla Polaków błogi raj.”

Słowa tej powszechnie znanej pieśni pt. „Witaj majowa jutrzenko” w pełni oddają znaczenie i rolę dzisiejszego święta dla całego naszego narodu. Obchodzimy dziś kolejną, rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. I chociaż wydarzenia te są odległe czasowo, chociaż minęło od nich kilka pokoleń Polaków, to nadal w naszej świadomości zajmują one bardzo ważne miejsce.
Obowiązkiem nas wszystkich – i starszych i młodszych – jest codzienne pielęgnowanie pamięci o ludziach, którzy swoją pracą i zaangażowaniem w tamtych trudnych historycznie czasach spowodowali, że w sercach i umysłach Polaków nigdy nie zgasła iskra wolności i niepodległości. Efektem ich niestrudzonych wysiłków było w końcu odzyskanie przez Polskę niepodległości.
To właśnie takie postawy, takie wydarzenia i tacy ludzie budują tożsamość narodową, która pozwala przetrwać każdy, nawet najtrudniejszy czas.

Jako Ślązacy pamiętamy również, że z 2 na 3 maja wybuchło III Powstanie Śląskie, które doprowadziło do powrotu do macierzy.
Trzeba uznać za oczywiste, że wszystkie te wydarzenia nie byłyby możliwe, gdybyśmy nie byli silni jako naród ukształtowany przez liczne wydarzenia historyczne, wśród których Konstytucja 3 Maja zajmuje jedno z ważniejszych miejsc. To nasza przeszłość, a jednocześnie wielkie zadanie na przyszłość. Każdy Polak musi stawić mu czoła codzienną pracą, sumiennym wykonywaniem obowiązków, solidarnością społeczną, publicznym manifestowaniem patriotyzmu.
W Polsce obecnie mówi się o rzekomym zagrożeniu demokracji. W istocie jest to zagrożenie niesłusznych, przywilejów ludzi, którzy do tej pory nie działali i nie działają dla Polski, działają dla siebie. Demokracja nie jest dzisiaj, ani przez jedną sekundę, zagrożona natomiast są zagrożone niesłuszne przywileje kosztem narodu. Przywileje tych, którzy, działali w imię własnych interesów, a nie w imię interesów Polski.
Polsce potrzebna jest dzisiaj ciężka praca nad uzdrowieniem państwa, które musi dawać ochronę słabszym i nie bać się silnych. Wobec Rzeczypospolitej, wobec Polski wszyscy obywatele są równi niezależnie od tego, czy mają miliardy, czy jak większość z nas Polaków nie mają nic. Wszyscy są takimi samymi obywatelami. Wszyscy muszą korzystać z ochrony państwa, a przede wszystkim muszą korzystać ci słabsi. Także i ci, którym się powiodło muszą państwu służyć.

Ojczyznę się kocha i służy bez względu na wszystko.

kończąc sparafrazuję słowa klasyka „Nie pytaj co Polska może zrobić dla Ciebie, lecz co Ty możesz zrobić dla Polski”

Niech się święci 3-MAJA

O sytuacji lecznictwa uzdrowiskowego: artykuł w "Kronice Sejmowej"

strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |  191 |  192 |  193 |