Wykreślenie Zakładów Chemicznych z Krajowego Rejestru Sądowego

Uprzejmie informuję, iż z dniem 13.04.2021r. prawomocnie zakończyło się postępowanie w przedmiocie wykreślenia Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji.

Proces ten był skomplikowany i trwał bardzo długo. Wskazując po krótce przypomnieć należy, iż na mocy Zarządzenia nr 42/Org/95 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 czerwca 1995r. Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach postawione zostały w stan likwidacji. Postanowieniem Wojewody Śląskiego z dnia 2 lipca 2008r. Zakłady Chemiczne zostały uznane za zlikwidowane. Z uwagi na toczące się postępowania sądowe, Wojewoda Śląski w dniu 16 stycznia 2013r. uchylił postanowienie w sprawie uznania za zlikwidowane przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji.
Po zakończeniu postępowań sądowych, Wojewoda Śląski postanowieniem z dnia 29.04.2014r. uznał za zlikwidowane Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji.

Wówczas wszczęto postępowanie o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego.
Pierwszy wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego oddalono z uwagi na fakt, iż Sąd doszedł do przekonania, że podmiot posiadał majątek oraz zobowiązania, które nie zostały uregulowane.

Następnie wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej, które zakończyło się oddaleniem wniosku z uwagi na brak majątku, który mógłby być przeznaczony na zaspokojenie wierzycieli oraz pokrycie kosztów postępowania. W konsekwencji powyższego ponownie złożono wniosek o wykreślenie Zakładów z Krajowego Rejestru Sądowego, jednakże z uwagi na fakt, iż zainteresowane strony nie zgadzały się z postanowieniem Sądu o umorzeniu postępowania w przedmiocie wykreślenia Zakładów z ww. Rejestru, kolejne postanowienia były uchylane i sprawa przekazana została do ponownego rozpoznania.

Ostatecznie w dniu 13.04.2021r. Sąd Okręgowy w Gliwicach oddalił apelację strony skarżącej, na skutek czego doszło do uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 23.07.2020r. o rozwiązaniu Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, a to na mocy art. 25d ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jest to niewątpliwie wielki sukces, iż po tak wielu latach zmagania się ze sformalizowanymi procedurami ostatecznie doszło do formalnego wykreślenia Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji z Krajowego Rejestru Sądowego, co z kolei zapewne przyspieszy procedurę usunięcia odpadów niebezpiecznych z terenów przyległych do ww. przedsiębiorstwa, a tak zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców powiatu tarnogórskiego.
Dziękuję Wojewodzie Śląskiemu Jarosławpwi Wieczorkowi i Pani likwidator Sylwii Snoch - Gomułce za merytoryczne doprowadzenie do wykreślenia. Miło wspołpracować z profesjonalistami, aby realizować wspólne marzenia.

Rozpoczyna się Światowy Tydzień Mózgu

Rozpoczyna się Światowy Tydzień Mózgu! W tym roku inicjatywa odbywa się od 15 do 20 marca. To coroczna akcja edukacyjna, która ma na celu popularyzację wiedzy o funkcjonowaniu mózgu. Z tej okazji wiele ośrodków naukowych w Polsce organizuje spotkania online z popularyzatorami nauki i naukowcami. Familiada szarych komórek, czy teleturniej mózgowych ciekawostek to tylko niektóre z propozycji, w których można wziąć udział.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wez-udzial-w-tygodniu-mozgu-i-poznaj-tajemnice-umyslu

Od rana praca dla Was. Kolejne projekty opracowuję z ekspertami

Od rana praca dla Was. Kolejne projekty opracowuję z ekspertami.
#PracaDlaPolski

Rozmowa z prof. Krzysztofem Składowskim z Narodowego Centrum Onkologii

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Rzadkich

Wczoraj odbyło się 3. posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. chorób rzadkich. Przedmiotem spotkania była opieka nad pacjentami z nowotworami krwi w dobie epidemii.
Najważniejsze informacje dotyczące stanu opieki nad pacjentami z chorobami hematoonkologicznymi
Liczba pacjentów chorujących na choroby hematoonkologiczne stale rośnie, przede wszystkim ze względu na tendencje demograficzne. Ponad 60% zachorowań obejmuje pacjentów w wieku 50-79 lat. Najczęściej występującymi chorobami sa białaczki, szpiczak oraz chłoniaki. Większość chorób hematoonkologicznych to choroby rzadkie lub ultrarzadkie. Ze względu na tendencje demograficznie liczba chorych prawdopodobnie będzie dynamicznie rosnąć w kolejnych latach.

Skuteczność leczenia chorób hematoonkologicznych rośnie. W ciągu pierwszej dekady XXI obserwuje się również poprawę 5-letnich przeżyć wśród chorych na nowotwory układu krwiotwórczego i chłonnego. Wciąż jednak ten wskaźnik w Polsce jest niższy niż w innych państwach europejskich. Wynika to przede wszystkim z dostępności do skutecznych i bezpiecznych terapii, jak również organizacji opieki.
Nadzieją dla pacjentów jest w ostatnim czasie zasadniczy wzrost dostępności dostępności do skutecznych metod leczenia. Od niemal dwóch lat prawie każda nowa lista refundacyjna przynosi nowe opcje terapeutyczne, również ostatnio, np. dla przewlekłej białaczki limfocytowej.

Epidemia SARS-CoV-2 wpłynęła w sposób zasadniczy na dostępność świadczeń w zakresie hematoonkologii, w szczególności w zakresie diagnostyki. Zapewnienie ciągłości opieki nad chorymi w tej grupie powinna być jednym
z obszarów, dla których zostanie opracowany recovery plan - przywrócenie dostępności świadczeń do okresu sprzed pandemii. Pytanie o plany resortu zdrowia wobec zmian w organizacji opieki, co Ministerstwo zapowiada od 2019 r.

EKSPERCI w dyskusji
• prof. dr hab. n. med. Iwona Hus – Instytut Hematologii i Transplantologii, prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów
• prof. dr hab. n. med. Lidia Gil – Kierownik Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
• prof. dr hab. med. Sebastian Giebel – kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
Ministerstwo Zdrowia
• Dominika Janiszewska-Kajka zastępca dyrektora Departamentu Lecznictwa
• Anna Protas Starszy Specjalista w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
• Marzanna Bieńkowska – zastępca dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji
• Mariola Biruś – starszy specjalista w Departamencie Strategii i Działań Systemowych
Organizacje pacjenckie
• Anna Kupiecka - prezes Fundacji OnkoCafe
• Dorota Korycińska Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej
• Aleksandra Rudnicka, rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych
• Agata Polińska wiceprezes Zarządu Fundacja Alivia
• Natalia Miller, dyrektor generalny Fundacja Kulskich
MEDIA:
• Paweł Kruś Wydawca
• Edyta Hetmanowska Medexpress

Rozmowa radiowa - nowelizacja przepisów o odmowie przyjęcia mandatu

Temat do dyskusji: mandaty | Radio Katowice, 12.01.2021
Poselski projekt nowelizacji kodeksu postępowania ws. wykroczeń został w piątek opublikowany na stronach Sejmu. Przewiduje zlikwidowanie tzw. odmowy przyjęcia mandatu karnego. Będzie go można zaskarżyć dopiero po przyjęciu.Na ten temat rozmawiać będziemy dziś z posłanką PiS, Barbarą Dziuk i posłem Nowej Lewicy, Przemysławem Koperskim.

Życzę Państwu wesołych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia

Wesołych Rodzinnych Świąt.

strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |  191 |  192 |  193 |  194 |  195 |  196 |  197 |  198 |  199 |  200 |  201 |  202 |  203 |  204 |  205 |