Moje przemówienie z okazji Święta 3. Maja

„Ucisk braci naszych cisnął, niemoc w ręku króla spała,
a wtem Trzeci Maj zabłysnął i cała Polska powstała.
Wiwat, Maj, piękny Maj, Dla Polaków błogi raj.”

Słowa tej powszechnie znanej pieśni pt. „Witaj majowa jutrzenko” w pełni oddają znaczenie i rolę dzisiejszego święta dla całego naszego narodu. Obchodzimy dziś kolejną, rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. I chociaż wydarzenia te są odległe czasowo, chociaż minęło od nich kilka pokoleń Polaków, to nadal w naszej świadomości zajmują one bardzo ważne miejsce.
Obowiązkiem nas wszystkich – i starszych i młodszych – jest codzienne pielęgnowanie pamięci o ludziach, którzy swoją pracą i zaangażowaniem w tamtych trudnych historycznie czasach spowodowali, że w sercach i umysłach Polaków nigdy nie zgasła iskra wolności i niepodległości. Efektem ich niestrudzonych wysiłków było w końcu odzyskanie przez Polskę niepodległości.
To właśnie takie postawy, takie wydarzenia i tacy ludzie budują tożsamość narodową, która pozwala przetrwać każdy, nawet najtrudniejszy czas.

Jako Ślązacy pamiętamy również, że z 2 na 3 maja wybuchło III Powstanie Śląskie, które doprowadziło do powrotu do macierzy.
Trzeba uznać za oczywiste, że wszystkie te wydarzenia nie byłyby możliwe, gdybyśmy nie byli silni jako naród ukształtowany przez liczne wydarzenia historyczne, wśród których Konstytucja 3 Maja zajmuje jedno z ważniejszych miejsc. To nasza przeszłość, a jednocześnie wielkie zadanie na przyszłość. Każdy Polak musi stawić mu czoła codzienną pracą, sumiennym wykonywaniem obowiązków, solidarnością społeczną, publicznym manifestowaniem patriotyzmu.
W Polsce obecnie mówi się o rzekomym zagrożeniu demokracji. W istocie jest to zagrożenie niesłusznych, przywilejów ludzi, którzy do tej pory nie działali i nie działają dla Polski, działają dla siebie. Demokracja nie jest dzisiaj, ani przez jedną sekundę, zagrożona natomiast są zagrożone niesłuszne przywileje kosztem narodu. Przywileje tych, którzy, działali w imię własnych interesów, a nie w imię interesów Polski.
Polsce potrzebna jest dzisiaj ciężka praca nad uzdrowieniem państwa, które musi dawać ochronę słabszym i nie bać się silnych. Wobec Rzeczypospolitej, wobec Polski wszyscy obywatele są równi niezależnie od tego, czy mają miliardy, czy jak większość z nas Polaków nie mają nic. Wszyscy są takimi samymi obywatelami. Wszyscy muszą korzystać z ochrony państwa, a przede wszystkim muszą korzystać ci słabsi. Także i ci, którym się powiodło muszą państwu służyć.

Ojczyznę się kocha i służy bez względu na wszystko.

kończąc sparafrazuję słowa klasyka „Nie pytaj co Polska może zrobić dla Ciebie, lecz co Ty możesz zrobić dla Polski”

Niech się święci 3-MAJA

O sytuacji lecznictwa uzdrowiskowego: artykuł w "Kronice Sejmowej"

Razem z zabrzańskim Bractwem Kurkowym

30 kwietnia byłam na uroczystości z Bractwem Kurkowym w Zabrzu. Piękny dzień i piękna uroczystość.


zdjęcie: Antoni Witwicki

Sejm - wystąpienie w sprawie mediów narodowych

W kontekście antyrządowej nagonki nabierającej histerycznej mocy należy zapytać: skąd się to bierze? Medialne tsunami, bezwzględne i konsekwentne wobec rządzących musi z czegoś wynikać. Wynika z chęci zatrzymania władzy i pieniędzy – dużych pieniędzy. Prasa donosi:

Niemiecki MZS instruuje dziennikarzy jak mają szkalować Polskę i demonizować polski rząd. Dziennikarze mają testować polską reakcję na krytykę Polski za realizację „putinowskiego modelu władzy”, mają opisywać „antydemokratyczne działania rządu”, kwalifikować Polskę jako „dziki Wschód”, podnosić „demontowanie państwa prawa” i zarzucać, że „paraliżowanie państwa prawa w Polsce zagraża bezpieczeństwu całej UE”- głosi notatka, która wyciekła do polskiego MSZ.
za: wpolityce.pl

Czy nie czas zastanowić się nad uregulowaniami prawnymi, skoro aż 80 proc. mediów ogólnopolskich i 90 proc. regionalnych należy do niemieckich właścicieli. Tylko u nas dzienniki, tygodniki, poradniki kulinarne, portale i redakcje radiowe są w takiej ilości w obcych rękach. Nie bez racji media zwane są czwartą władzą. Obserwujemy to od pierwszego dnia objęcia władzy przez PIS. Obserwujemy współpracę mediów w próbie obalania demokratycznie wybranej władzy również poprzez demagogię - powoływanie się na szczytne hasła o demokracji. Trzeba powiedzieć jasno - tracąc media , utraciliśmy ważną część suwerenności. Czy mamy dość siły by zrepolonizować nasze media? Czy będziemy nadal pozwalać na manipulację i kłamstwa? Historia się powtarza. Wielokrotnie powtórzone kłamstwo może stać się prawdą…Na to liczą ci, którzy… liczą pieniądze. Utrata banków, sklepów, mediów – to utrata pieniędzy, które szerokim strumieniem płynęły do Niemiec.

Nie możemy pozwolić na medialne pogłębianie i wzmaganie agresji, tworzenie podziałów i nagłaśnianie tych, którzy mogą najwięcej stracić. To wielki niemiecki biznes, który dużo traci na swoich interesach. Broni się rozpaczliwie. Broni się kłamliwie i jednostronnie atakuje w mediach. Konieczna jest repolonizacja mediów, bez względu na natężenie hałasu. Trzeba koniecznie odwrócić relacje na naszą korzyść: nie 80/20 ale 20/80. Czyż nie powinniśmy, jak postuluje Europa, jako kraj członkowski UE, kierować się zasadami demokracji i wolnej gospodarki rynkowej, broniąc także wolności wypowiedzi i wolności prasy polskiej jako podstawowych wartości w Europie?

Inauguracja Polskiej Grupy Górniczej

W oczekiwaniu na Panią Premier Beatę Szydło. Tworzymy historię nową dla Śląska. Kopalnie uratowane :)

Rocznica Katynia

W Tarnowskich Górach wraz z rodziną katyńską uczestniczyłam we mszy św. oddając cześć polskim bohaterom, którzy dopiero od 25 lat mogą być należycie uhonorowani.

Forum Odnawialnych Zasobów, Źródeł i Technologii Energetycznych

22 kwietnia w Krakowie wzięłam udział w posiedzeniu PGA w Ogólnopolskim Forum Odnawialnych Zasobów, Źródeł i Technologii Energetycznych. Doborowe towarzystwo prof. nadzw. dr hab. inż Jacek Zimny należący do Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Prezes PGA; płk prof. nadzw. dr hab. inż Mieczysław S. Struś.; prof. dr hab. inż Ryszard Kozłowski. Przez aklamację zostałam przyjęta jako członek do PGA. Bardzo ciekawe i budujące spotkanie.

strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |  191 |  192 |  193 |  194 |  195 |  196 |  197 |  198 |