Oswiadczenie - transport zbiorowy

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dzisiejsze moje oświadczenie dotyczy transportu zbiorowego.

Komunikacja miejska to jedna z najważniejszych kwestii nie tylko scalająca aglomeracje, ale wręcz umożliwiająca sprawne funkcjonowanie w miastach i gminach.

Komunikacja na Śląsku jest tak wielkim wyzwaniem logistycznym, że byli prezydenci miast zarządzający KZK GOP nie potrafią go unieść. Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego to organizator publicznego transportu zbiorowego. Korzysta z 32 przewoźników autobusowych i jednego tramwajowego - Tramwaje Śląskie. Za komunikację odpowiada urząd marszałkowski. Region nie jest objęty jednolitym systemem biletowania i nie ma korelacji pomiędzy KZK GOP, MZKP a np. Tychami czy Jaworznem.

Wnioski Najwyższej Izby Kontroli po kontroli KZK GOP wskazują: przetargi ustawiono pod konkretnych przewoźników, w autobusach sprzedawano jedynie najdroższe bilety, co do jakości taboru to zapomniano w ogłaszanych przetargach ująć specyfikacje techniczne i wiemy, jak to wygląda.

Po kontroli Najwyższej Izby Kontroli rzecznik katowickiej delegatury NIK stwierdził: Z nieprawidłowościami tej skali spotkaliśmy się pierwszy raz w historii naszej delegatury. Skierowaliśmy już odpowiednie zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

Na projekt modernizacji infrastruktury tramwajowej wydano 600 mln, a zwrotnice są przerzucane ręcznie, niczym w XIX w. Systemy zapowiadania przystanków mimo wymagań nie działają, brak aktualizowania danych. Na czas utrudnień w ruchu tramwajów powinna być uruchomiona komunikacja zastępcza - istnieje tylko na papierze. Ograniczenia w ilości przewozów uniemożliwiają poruszanie się po aglomeracji w soboty i niedziele, a w dni robocze poruszanie się w godzinach popołudniowych i wieczornych też nie jest łatwe.

ŚKUP, czyli system elektronicznych biletów. Koszt projektu - 189,6 mln zł. Obejmuje wdrożenie systemu i utrzymanie go przez 65 miesięcy. Dofinansowaniem z Unii Europejskiej objęte jest samo wdrożenie systemu - 149 mln zł. Kwota unijnego wsparcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 wynosi 97,8 mln zł. Jest to fatalny system zakupiony we Włoszech, gdzie się nie sprawdził. Czy takie działania można nazwać dbałością o finanse regionu i czy są one zgodne z prawem? System miał zostać wprowadzony w latach 2007-2013, opóźniony nie działa prawidłowo. Awarie i niedostępność usług powodują ryzyko niesłusznego ukarania pasażera.

W kraju działają podobne systemy, ale tylko na Śląsku ktoś wpadł na pomysł, że posiadanie biletu może skutkować karą. Czy zmuszanie ludzi do korzystania z biletów okresowych w systemie, który jest błędny i przede wszystkim wymaga rejestrowania każdego przejazdu z biletem okresowym, to przejaw nowego, demokratycznego państwa, w którym pasażer jest sprawdzany personalnie poprzez jego elektroniczną kontrolę poruszania się po aglomeracji miejskiej?

A co z kwestią bezpieczeństwa danych osobowych pasażerów? Co na to GIODO, tak uwrażliwiony na ochronę danych osobowych? Uważam, że tak zarządzaną instytucję należy skontrolować. Mamy tu do czynienia z naruszeniem ochrony danych osobowych i marnotrawstwem środków publicznych, natomiast skutki marnotrawstwa próbuje się przerzucić na podatnika i pasażera. Dziękuję. (Oklaski)

Podkomisja nowelizacji ustawy o telefonii komórkowej

Po posiedzeniu podkomisji do nowelizacji ustawy dot. telefonii komórkowej byłyśmy bardzo zadowolone. Pani Minister Anna Streżyńska wraz z ekspertami rewelacyjnie przygotowała projekt. Jeszcze trochę i będzie normalnie. Jestem pod wrażeniem kompetencji i otwartości do współpracy. Jestem dumna, że mogę z tak wspaniałymi osobami współpracować dla dobra Polski

VI rocznica katastrofy smoleńskiej

Od wczesnych godzin rannych 10.04.2016r. wraz z Rządem, Prezesem Jarosławem Kaczyńskim, Posłami RP i Senatorami RP, brałam udział w obchodach 6 rocznicy tragedii smoleńskiej. Czas zadumy i oddania pracy na rzecz ukochanej Ojczyzny- POLSKI.CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ

Zgromadzenie Narodowe w Poznaniu

Zgromadzenie Narodowe w Poznaniu było wielkim przeżyciem dla wszystkich w rewelacyjnym nastroju i wspaniałym towarzystwie.

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej

Wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek wątpliwości na temat nowej Ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zapraszam na specjalną zakładkę witryny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, - pytania można zadawać także w formie listu elektronicznego na adres ustawaoziemi@minrol.gov.pl.

Wycieczka uczniów do Weimaru

Objęcie patronatem Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących było dla mnie szczególnie miłe. Czuję się zaszczycona, gdyż mogłam wesprzeć finansowo szkołę, poprzez zdobycie sponsorów na wycieczkę uczniów i nauczycieli, do Weimaru. Dzięki temu mogli uczestniczyć w projekcie historycznym „Śladami niemieckiej historii i literatury – poznawanie niemieckiej historii od roku 1918 do dziś” , które wspomagała Fundacja Polsko -Niemiecka Współpracy Młodzieży wraz z niemiecką szkołą BBS-Friesoythe.  Dziękuję Dyrekcji i gronu pedagogicznemu. Obiecuję nadal wspierać młodzież w zdobywaniu umiejętności i wiedzy bezcennej dla naszej społeczności lokalnej, regionalnej i dla naszego kraju.

Gala podsumowująca konkursy 2016 - ZSCh-M i O w Tarnowskich Górach

11 kwietnia 2016r. w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach ul. Opolska 26 o godzinie 10.00. odbyła się Gala wręczenia nagród w konkursach organizowanych przez naszą szkołę. Zaproszonych Gości przywitał dyrektor Chemika – Pan Ryszard Mitręga.
W uroczystości wzięli udział Parlamentarzyści Pani Barbara Dziuk i Pan Tomasz Głogowski oraz przedstawiciele instytucji, które objęły nasze konkursy Patronatem Honorowym, nagrodzeni uczniowie wraz z opiekunami oraz nauczyciele i uczniowie Chemika.

Patronat nad VI Powiatowym Konkursie Ekologicznym 2016 objęli:

Poseł na Sejm RP Barbara Dziuk
Poseł na Sejm RP Tomasz Głogowski
Starosta Tarnogórski Józef Burdziak
Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Tarnowskich Górach
Veolia Tarnowskie Góry Sp. z o.o.

W VI Powiatowym Konkursie Ekologicznym 2016 przyznano następujące miejsca:
W kategorii prezentacja lub film

1. Miejsce ex aequo:
Martyna Żurek Gimnazjum nr 2 Tarnowskie Góry „Produkcja protez i sprzętu ortopedycznego jako przejaw działania ekologicznego”. Opiekun: Bożena Skrodzka
Katarzyna Rutkowskia Gimnazjum nr 2 Bytom „Produkcja protez i sprzętu ortopedycznego jako przejaw działania ekologicznego” Opiekun: Barbara Warecka.
2. Danuta Magiera Zespół Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku „Globalne ocieplenie klimatu” Opiekun: Gabriela Świerc
3. Wojciech Biss Gimnazjum nr 2 w Pyskowicach „Globalne ocieplenie klimatu” Opiekun: Ewa Uznańska, Alicja Gierlotka
W kategorii pisemne opracowanie
1. Karolina Kozłowska Gimnazjum nr 1 w Tarnowskich Górach „Czyste technologie węglowe w energetyce” Opiekun: Ewa Topolska-Sowa.
2. Maria Cebula Gimnazjum nr 1 w Tarnowskich Górach „Ekologia w encyklice papieskiej „Laudato si”” Opiekun: Ewa Topolska-Sowa.
3. Bartosz Parys Gimnazjum im. Ks. Pawła Rogowskiego w Kaletach „Ekologia w encyklice papieskiej „Laudato si” Opiekun: Aleksandra Piecuch
W kategorii zdjęcie i makieta nie przyznano 1,2,3 miejsca.
Wyróżnienie-Wiktoria Reimann Gimnazjum nr 2 w Pyskowicach „Zabytkowa Kopalnia Srebra wraz z tarnogórskimi podziemiami, stara się o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – przekonaj turystę by odwiedził „miasto gwarków””. Opiekun: Ewa Uznańska, Mirosław Goliszewski

W II Konkursie „Moje odkrycie”

1 miejsce ex aequo: Marzena Stępień, Wiktora Szelągiewicz. ZS w Pyskowicach Gimnazjum nr. 2. Opiekun: Ewa Uznańska, Alicja Gierlotka
1 miejsce: Samuel Szmid ZSChMiO Tarnowskie Góry
2 miejsce ex aequo : Maria Kozak. Gimnazjum Kalety – Miotek. Opiekun: Gabriela Świerc
2 miejsce: Tomek Brzeziak, Gimnazjum nr 2, ZSO nr 6 w Bytomiu. Opiekun: Barbara Warecka
3 miejsce: Bartosz Halwa ZS w Pyskowicach. Gimnazjum nr 2. Opiekun: Ewa Uznańska, Alicja Gierlotka

W X Powiatowym Konkursie Wiedzy Chemicznej

1 miejsce Jakub Ślazyk oraz Jakub Koch z Salezjańskiego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w TG opiekun: Pani Alicja Przybycień oraz Pan Adam Stępień
2 miejsce Aleksy Walczak oraz Maja Kuder z Publicznego Gimnazjum w kaletach opiekun: Pani Gabriela Świerc
3 miejsce Wiktoria Zaborowska oraz Martyna Wojnar z Gimnazjum nr 1 w Bytomiu opiekun: Pani Agnieszka Felis-Koma oraz Pani Małgorzata Skrzypacz
Nagrodzonym i opiekunom serdecznie gratulujemy. Sponsorom dziękujemy za wielką hojność.

Integralną częścią uroczystości w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach było uroczyste otwarcie wystawy interaktywnej IRRESISTIBLE ( http://www.zdch.uj.edu.pl/irresistible ) W dniu otwarciu wystawy odwiedziła na przedstawicielka Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Małgorzata Krzeczkowska która rozpoczęła wystawę oficjalnym przecięciem wstęgi wraz z panią Poseł Barbarą Dziuk. Podczas otwarcia wystawy zorganizowany został konkurs na najlepszy eksponat. Jury wyłoniło najciekawszy eksponat., którym został model nanofiltra. Zwycięska grupa otrzymała od pani dr Małgorzaty Krzeczkowskiej bon do Empiku.
Uroczystość przygotowali nauczyciele Ewa Cornik, Beata Wardulińska, Jarosław Wesołek, Pani Beata Kluge oraz uczniowie klasy I, II i III Technikum nr1 oraz klasy IB i IIB LO.
Tekst: Jarosław Wesołek

strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |  191 |  192 |  193 |  194 |  195 |  196 |  197 |  198 |  199 |  200 |  201 |  202 |  203 |  204 |  205 |