Obrót ziemią

Wczoraj w audycji radiowej "Polacy o sprzedaży ziemi" Radia Katowice miałam okazję zaprezentować stanowisko rządu, któremu opozycja zarzuca cofnięcie się do średniowiecza w obrocie ziemią. Tymczasem ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa będzie chronić ziemię rolną przed spekulacyjnym wykupem przez cudzoziemców. Priorytetem jest ochrona ziemi mającej służyć przede wszystkim produkcji żywności. Nabywcami gruntów mają być tylko rolnicy, wyjątek będą stanowić osoby bliskie zbywcy, jednostki samorządu terytorialnego i Skarb państwa. Zasady te nie będą dotyczyły dziedziczenia. Wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski powiedział : ustawa nie wprowadza zakazu obrotu polską ziemią". Nie można straszyć rolników,że ojcowizna jest zagrożona, bo nie ma żadnego takiego zapisu w tym projekcie. Zaznaczył, że konieczność zamieszkiwania w tej samej gminie dotyczy tylko zakupu gruntów od państwa, a nie obrotu prywatnego.

Próbowałam przekonać moich rozmówców, że na Zachodzie Europy (Francja, Holandia, Niemcy) obrót ziemią jest ściśle kontrolowany przez państwo, nikt nie puszcza handlu ziemią rolną na żywioł i domaganie się u nas takiego podejścia do sprawy szybko sprawiłoby, że ziemia, która nas żywi, należałaby do cudzoziemców dyktujących nam ceny żywności. Biorąc pod uwagę ceny na Zachodzie i w Polsce – polski rolnik nie miałby żadnych szans na zakup ziemi rolnej. Do tego nie można było dopuścić. Jest to właściwy kierunek polityki państwa, chroni nasze interesy, nie stwarza pola do interesów naszym kosztem.

Konferencja naukowa "Puszcza Białowieska"

W sobotę brałam udział w konferencja naukowa "Puszcza Białowieska- mity, fakty i przyszłość pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu Pana Marka Kuchcińskiego. Celem konferencji była ocena stanu zasobów przyrodniczych zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej. Cieszę się, ze wreszcie w ochronie środowiska zaczyna się dziać dobrze i normalnie. Wielkie uznanie dla Ministra Ochrony Środowiska prof. dr hab. Jana Szyszko za wielkie serce dla przyrody. Miło mi jest współpracować z tak wspaniałym człowiekiem. Zawsze powtarzam, ze człowiek jest integralna częścią środowiska naturalnego i my jesteśmy zobowiązani do troski i działań, aby dbać o przyrodę. Ta konferencja to miód na moje serce.

Dobra zmiana

Konferencja prasowa 500+, ustawa o 6-latkach DOBRA ZMIANA dla Polski

Dziękuję Burmistrzowi Miasta TG Arkadiuszowi Czechowi za pomoc w zorganizowaniu konferencji prasowej, która dotyczyła programu 500+ i zmienionej ustawy dotyczącej pójścia 6- do szkoły, gdzie od stycznia rodzic decyduje o tym czy dziecko zostaje w przedszkolu, czy idzie do szkoły. Zorganizowałam konferencję w TG, ponieważ gmina Tarnowskie Góry bardzo dobrze się przygotowała do programów. Jestem pod wrażeniem. To jest przykład dla wszystkich gmin, które nie potrafią się zorganizować. Tak trzymać! Ja ze swej strony będę pomagać w tej sytuacji i moje biuro będzie wspomagać program, aby na początku wszystko ruszyło dobrze.
A teraz trochę wyjaśnień odnośnie dwóch bardzo ważnych tematów dotyczących rodziny.

1. Korzyści płynące z programu 500 plus
Według MRPiPS z programu skorzysta 2,7 mln rodzin, które mają ponad 3,7 mln dzieci. Z szacunków wynika, że najwięcej dzieci, które mogą zostać objęte programem, mieszka m.in. w woj. mazowieckim – ok. 463,1 tys.; dalej są woj. śląskie (ok. 389 tys.), wielkopolskie (ok. 351,9 tys.)
- pieniądze wrócą do budżetu w różnorakiej formie, napędzą gospodarkę (nikt ich do skarpety nie schowa) tym bardziej, że potrzeby rodzin wielodzietnych są zawsze duże
- kwota 500 zł pomoże łatwiej podjąć decyzję o powtórnym macierzyństwie
- pamiętajmy, że 500 zł , to niewiele ponad 100 euro – nie jest to kwota porażająca, ale naszych warunkach wysoka
- kwota 500 zł miesięcznie, to rodzaj podwyżki dla masy rodzin, w których albo pracuje tylko jeden z rodziców, albo dwoje i bardzo często za najniższą krajową, pracodawcy podwyżek często , gęsto nie planują
- kwota 500 złotych pomoże młodym rodzinom spłacającym mieszkania – mieszkanie też jest inwestycją dla dziecka
-ulgi podatkowe mieli i mają matki i ojcowie samotnie wychowujący dzieci, teraz będzie to dotyczyć pełnych rodzin
- jeśli wyliczono, że koszt wychowania dziecka w rodzinie zastępczej wynosi 2000 złotych, to 500 złotych dla dziecka w rodzinie naturalnej oznacza 4 razy mniejszą kwotę dotacji
Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, np. z funduszu alimentacyjnego.

Profesor Julian Auleytner z Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej zwrócił natomiast uwagę, że zaletą programu "Rodzina 500 Plus", jest otworzenie dyskusji na temat polityki rodzinnej w Polsce, której obecnie brak. Ten brak wynika natomiast z pewnych zaszłości, kiedy rodziną się nie interesowano. Współcześni zaś liberałowie wszelkie wydatki na rodzinę traktowali jako koszty i nic więcej - podkreślił profesor Auleytner. Dodał, że rodzina daje państwu, gospodarce i całemu społeczeństwu wielki wkład nie tylko przez fakt urodzenia i wychowania dzieci ale też przez dostarczenie państwu pracowników i podatników. Są to ważne funkcje rodziny, o których się zapomina. W Niemczech na przykład eksponuje się to, że inwestycja w dziecko jest inwestycją w przyszłego podatnika - podkreślił profesor Auleytner – cytat za: http://praca.gazetaprawna.pl/

- pamiętajmy, że w przypadku podejrzenia o marnotrawienie pieniędzy, pracownik socjalny może zamienić kwotę pomocy na pomoc rzeczową lub usługę – opłacenie opieki żłobkowej, przedszkolnej, dożywianie lub zakup pomocy szkolnych. Umożliwia to art. 8 ustawy o pomocy społecznej, obowiązującej od 2006 r.

2. Dlaczego tak bardzo samorządowcy burzą się przeciw zdawałoby się już zamkniętej sprawie i dokonanych zmianach dotyczących ustawy o 6-latkach?

Problem nie tkwi w miłości do dzieci, problem tkwi w miłości do pieniędzy. Sześciolatki, o czym mówią nauczyciele po doświadczeniach ubiegłego roku, nie nadają się do szkoły. Są zagubione.

Fakty: wysokość części subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego uzależniona jest od liczby uczniów przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag dla wybranych kategorii uczniów, typów i rodzajów szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli. Finansowy standard podziału wylicza się przez podzielenie ogólnej kwoty subwencji przez ogólną liczbę uczniów przeliczeniowych. MEN wyliczyło, że w 2016 r. standard A wyniesie 5.357 zł– cytuję za: http://www.oswiata.abc.com.pl/,

O tym, że sześciolatki będą zarabiały na podwyższenie subwencji można się było dowiedzieć już w 2013… Na Kongresie Gmin Wiejskich wiceminister edukacji informował:
Wiceminister podkreślił, że przy podziale subwencji oświatowej między samorządy uwzględniono wskaźnik zwiększający o 3,1 proc. liczbę uczniów szkół podstawowych. W tym roku było to 2,9 proc., co miało zapewnić samorządom środki na pokrycie kosztów edukacji sześciolatków.) Zwiększenie wskaźnika o 0,2 proc. w stosunku do ubiegłego roku zapewni dodatkowe pieniądze obiecane wocenie skutków regulacji do tzw. ustawy sześciolatkowej. Wprowadziliśmy w niej zapis o liczebności oddziału do 25 uczniów zaznaczył Przemysław Krzyżanowski i konkulzja:
W 2013 r. kwota subwencji oświatowej przypadająca na jednego ucznia w szkole podstawowej położonej na terenie gminy wiejskiej lub na terenie miasta liczącego do 5 tysięcy mieszkańców wynosiła średnio 8441 zł. W przypadku uczniów gimnazjów było to 8679 zł. To efekt przeliczenia standardu A wagami, m.in. przysługującymi gminom wiejskim – czytamy na stronie: Serwisu Samorządowego PAP.

Podkreślam: w 2013 za dzieckiem z terenu gminy wiejskiej i miasteczka do 5000 mieszkańców szła dotacja 8441 zł, za dzieckiem miejskim w roku 2016 idzie nadal subwencja 5300 zł.

Zatem subwencja oświatowa na jednego ucznia wynosi średnio 5,3 tys. zł, natomiast kwota na przedszkolaka 1305 zł i będzie zwiększona od września do 1370 ( dowiadujemy się z listu, który pisze Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej skierowanym do samorządowców 5 stycznia 2016 o czym informuje portal samorządowy.pl.)

PODSUMOWUJĄC: sześciolatek w przedszkolu w mieście, to dotacja 1300 zł, ten sam przedszkolak w szkole to dotacja (w mieście) 5300, ale już w szkole wiejskiej to dotacja wynosząca ponad 8000 zł. Różnice są znaczne i o te różnice w kwotach walczą samorządy. Bo nie o dzieci tu chodzi. Na domiar złego do tej pory subwencje na uczniów nie musiały być co do złotówki rozliczane, ale dotacja na przedszkolaka musiała dokłądnie rozliczana. Co zapewne wynika z tego, że algorytm dotacji na ucznia jest co najmniej zastanawiający.

Przypominam, że Opole i Sosnowiec szybko przeliczyły straty i nagle zaproponowano w tych dwóch miastach dodatki w wysokości 500 i 1000 złotych dla tych rodziców, którzy zdecydują się wysłać do szkoły maluchy. Należy zapytać skąd mają nagle te dwa miasta u siebie takie rezerwy? W innych miastach” przekupstwem z miłości do dzieci” gmina np. funduje notebooki. Przy 4000 tysiącach zł
(dziecko w mieście) zysku można szybko skalkulować, że zaproponowana rodzicom kwota w wysokości 1000 złotych skutkuje i tak znacznym zyskiem dla …gminy.
CIEKAWE?

RELACJA TELEWIZYJNA BOBROWNIKI.TV


Zdjęcia um tg

Zakłady Chemiczne - praca u podstaw

4.03.2016r. z inicjatywy I Wicewojewody Jana Chrząszcza, Burmistrza TG, Przewodniczącej Kom. Finansów Marii Ożga oraz mojej zorganizowaliśmy robocze spotkanie na temat likwidacji niebezpiecznych odpadów po Zakładach Chemicznych wałkowany już ponad 20 lat. Teraz – jako że finansowanie tej inwestycji nastąpić powinno ze szczebla centralnego – wraz z nastaniem nowego rządu – pojawia się kolejna szansa na rozwiązanie problemu. Wczoraj w magistracie rozmawialiśmy o unieszkodliwieniu tarnogórskiej bomby ekologicznej. Mimo że różnią nas poglądy na interpretację przepisów prawnych mających wpływ na rozwiązanie powyższej kwestii, w jednym się zgadzamy – konieczne jest wykreślenie Zakładów Chemicznych z Krajowego Rejestru Sądowego, przy wcześniejszym spłaceniu wierzytelności tego podmiotu. Spłata ta będzie wynosić 3,6 mln zł plus odsetki powinna nastąpić z budżetu państwa. Posiadaczem wszystkich odpadów (w tym także tych zalegających na gruntach prywatnych) są Zakłady Chemicznie. Wykreślenie podmiotu z KRS pozwala na przekazanie odpadów Skarbowi Państwa, a co za tym idzie Staroście Tarnogórskiemu. To otwiera prawną drogę do działania i starań o pozyskanie na powyższą inwestycję środków z funduszy ochrony środowiska, Unii Europejskiej oraz innych możliwych do zlikwidowania problemu ekologicznemu.

Za pomoc w organizacji spotkania serdecznie dziękuję Burmistrzowi Miasta Arkadiuszowi Czechowi i I Wicewojewodowi Janowi Chrząszczowi. Będziemy wspólnie pracować nad likwidowaniem bomby ekologicznej, o której się mówi od ponad 20 lat organizując konferencję i spotkania- reklamy polityczne polityków z PO, które do tej pory nic nie wniosły. Teraz trzeba wziąć się do pracy, a nie dyskutować i się reklamować na terenie byłych Zakładów Chemicznych.
Jestem przekonana, że wspólnie będziemy systematycznie roboczo pochylać się nad problemem

.KOCHANI WSZYSCY DO PRACY. WSZYSTKIE RĘCE NA POKŁAD.


Zdjęcia um tg

Międzynarodowa Gala z okazji Dnia Kobiet w Bytomiu

6 marca po raz kolejny byłam organizatorem Międzynarodowej Gali z okazji Dnia Kobiet. Dziękuję Operze Śląskiej w Bytomiu, Stowarzyszeniu MUZA, Fundacji ZWIASTUN, Prezydentowi Bytomia Damianowi Bartyli za Patronat Honorowy oraz Pani Europoseł Jadwidze Wiśniewskiej za ufundowanie niespodzianki- wyjazd do Brukseli dla wylosowanej jednej kobiety na gali. Wydarzenie przepiękne.
Najpierw kobiety mogły skorzystać z miasteczka zdrowia, które organizuję od lat, a w tym roku mocno mnie wsparły dziewczyny ze Stowarzyszenia MUZA.
Następnie hit brodwayowski „May Fair Lady" z akcentami śląskimi wypadł rewelacyjnie. Gratulacje dla dyrekcji Opery Śląskiej i wszystkich artystów oraz techników, którzy w ukryciu wszystko organizowali. WSPANIAŁA INSCENIZACJA
Moi kochani za rok się widzimy.


Zdjęcia ze strony Miasta Bytom i bobrowniki.tv

Koncert Piotra Polka w Kaletach

Dzień Kobiet świętowałam już od soboty. Na zaproszenie Burmistrza Kalet do Domu Kultury pojechałam i przeżyłam wspaniały koncert w wykonaniu Piotra Polk, który zachwycił wykonaniem pięknych piosenek z nowej płyty MÓJ FILM

Dziękuję za miły wieczór.

strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |  191 |  192 |  193 |  194 |  195 |  196 |  197 |  198 |  199 |  200 |  201 |  202 |  203 |  204 |  205 |