Beata Szydło - kandydat na Premiera RP na roboczym spotkaniu

Wczoraj z Zarządem Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności spotkała się Beata Szydło kandydat na Premiera RP wraz z szefem kampanii wyborczej wice Marszałkiem Stanisławem Karczewskim i posłami ziemi Śląskiej, by rozmawiać o przyszłości polskiego górnictwa. Było to pierwsze z cyklu spotkań, na których wypracujemy strategię rozwoju polskiego górnictwa.
Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa, podczas której Beata Szydło mówiła m.in. o tym, że rząd PO-PSL nie ma wiarygodnego programu dla górnictwa, a premier Kopacz organizuje na Śląsku wyborcze pokazówki.

Intronizacja Króla Kurkowego AD 2015 w Tarnowie

Na zaproszenie Bractwa Kurkowego z Tarnowa uczestniczyłam w Intronizacji Króla Kurkowego AD 2015. Wspaniałe wydarzenie historyczne i wspaniali ludzie. Pozdrawiam Tarnów, Kraków i wszystkich Braci Kurkowych z całej Polski

http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3933845,tarnow-intronizacja-krola-kurkowego-krzysztofa-kowalskiego-zdjecia,id,t.html


Zdjęcia: Marian Satała - Gazeta Krakowska

Folklor polityczny w RM w Tarnowskich Górach

Wczoraj Przewodniczący RM w Tarnowskich Górach zadziwił mnie swoim zachowaniem na Sesji. Zastanawiam się tak naprawdę, czy coś się zmieniło od poprzedniej kadencji? Właściwie chyba nic, po za tym, że otrzymuję zaproszenia na posiedzenia, tylko nie wiem po co. No niestety nie jest tak różowo, choć wszystkim znane powiedzenie- „gość, choć świnia swoje prawo ma” nie ma się ni jak do szanowania osoby zapraszanej, nie udzielając głosu. Już nie wspomnę, że pełnię mandat z wyboru społecznego - Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego, który organizuje strategiczne tematy dla regionu współpracując z jednostkami samorządu niższego szczebla. To jeszcze jest nic, żeby było śmieszniej nie dopuszczono do głosu również Posła RP Jerzego Polaczka, w celu totalnej blokady mojego wystąpienia, gdzie chciałam zabrać głos w sprawie bardzo ważnej, jaką jest wysypisko śmieci w Rybnej- Laryszowie (Burmistrz wydał zarządzenie o konsultacjach społecznych po moim proteście dotyczącym nadbudowy w/w wysypiska). Byłam na to przygotowana i oficjalnie złożyłam swoje stanowisko pisemnie w tej kwestii do Burmistrza, do Przewodniczącego RM, do wszystkich Radnych Miejskich wraz z załącznikami w biurze podawczym za potwierdzeniem odbioru- podstawy prawne (poniżej można się zapoznać z treścią).

Rada Miejska jest całkowicie podporządkowana pod dyktat włodarza. Nie ma głosu w dyskusji. Nie mniej tak jak we wcześniejszym wpisie zaznaczłąm, że nikt nie jest ponad prawem. Wszystko jest do czasu.

Zaskoczyła mnie postawa młodego człowieka Przewodniczącego RM, który chce się rozwijać w polityce, a jednak brak doświadczenia i znajomości prawa spowodowało, że podczas obrad RM złamano prawo, jakie nadaje ustawa Posłom i Senatorom RP zgodnie z art. 22 ustawy z 9 maja 1996r. o wykonaniu mandatu posła i senatora a:

1. Poseł ma prawo uczestniczyć w sesjach sejmików województw, rad powiatów i rad gmin, właściwych dla okręgu wyborczego, z którego został wybrany, lub właściwych ze względu na siedzibę biura posła.

2. Senator ma prawo uczestniczyć w sesjach sejmików województw, rad powiatów i rad gmin, właściwych dla okręgu wyborczego, z którego został wybrany.

3. Uczestnicząc w sesjach, o których mowa w ust. 1 i 2, poseł i senator może zgłaszać swoje uwagi i wnioski.

4. Warunki do realizacji praw posła i senatora, o których mowa w ust. 1–3, zapewniają przewodniczący sejmików województw oraz przewodniczący rad powiatów i rad gmin.

Innymi słowy z zacytowanego przepisu wynika, że poseł ma prawo uczestniczyć w sesjach sejmików województw, rad powiatów i rad gmin, właściwych dla okręgu wyborczego, z którego został wybrany, lub właściwych ze względu na siedzibę biura posła. Uczestnicząc w sesjach, poseł ma prawo zgłaszać swoje uwagi i wnioski, może zabierać głos w sprawach będących przedmiotem dyskusji.
Obowiązek zapewnienia skuteczności tego prawa został nałożony wprost na przewodniczących sejmików województwa oraz przewodniczących rad powiatów i rad gmin.

Dalszy komentarz jest zbędny.

Moje sztandarowe hasło „co mnie nie zabije, to mnie wzmocni” nabrało szerszego wymiaru. Niestety prawo jest jedno, choć może czasem źle interpretowane, ale trzeba go przestrzegać oraz konsultować z mądrzejszymi. Sorry w TG taki mamy folklor polityczny, a szkoda, bo przez dialog, słuchanie nie popełnia się błędów. Zawsze lepiej uczyć się na błędach cudzych, jednak trzeba mieć w sobie zawsze pokorę i dystans, szanować człowieka obok. Wszyscy jesteśmy różni, spełniamy rolę w społeczeństwie i mimo wad szanujmy się. Moja babcia mi mówiła „Najpierw pycha, potem upadek”.
Pokora góry przenosi.

[ czytaj więcej.. ]

605. Rocznica Bitwy pod GRUNWALDEM

GRUNWALD A POMORZE ŚRODKOWE

Dziś (15 lipca) mija 605. rocznica bitwy pod Grunwaldem. Niewielu wie, że możemy tę datę obchodzić jako rocznicę wyzwolenia Koszalina, Kołobrzegu, Szczecinka i Połczyna Zdroju spod krzyżackiej okupacji. Nawet wśród historyków polskich nie ustają spory, bowiem większość z nich mówi o wielkim, militarnym zwycięstwie i politycznej klęsce, ponieważ Krzyżacy pokonali nas dyplomacją: Litwa odzyskała tylko Żmudź, a Polska maleńką i zniszczoną wojną Ziemię Dobrzyńską. Ale dlaczego zapominamy o Pomorzu i ziemi koszalińsko-kołobrzeskiej, która w tej wojnie odegrała kluczową, wręcz strategiczną rolę? A już nikt nie pamięta o Pomorzu Przednim.

Z chwilą zawarcia unii polsko-litewskiej w 1386 r., elekcji Jagiełły na tron Polski i chrztu Litwy, Zakon Krzyżacki stracił propagandową rację swojego istnienia nad Bałtykiem. Pojawiły się nawet projekty przeniesienia zakonników nad Morze Czarne, aby tam walczyli z niewiernymi, ale Zakon tylko zmienił linię propagandową – „teraz będziemy walczyć z fałszywymi chrześcijanami” – i postanowił rozstrzygnąć konflikt militarnie. Państwo krzyżackie stosowało politykę wyciskania każdego grosza z poddanych, po to, aby wyszkolić ogromną i najnowocześniejszą w regionie armię, a także zapewnić odpowiednie warunki dla dostojnych gości z całej Europy. Najtańszą i najwygodniejszą drogą, którą wojska zaciężne i dostojni goście mogli się dostać „pod Grunwald” była ziemia pomorska.

Już w 1384 r. Krzyżacy nabyli od mającego chwilowe trudności rodu Wedlów „zamek, miasto i ziemię świdwińską wraz ze wszystkimi wsiami, posiadłościami i pożytkami”, a w 1402 r. przelicytowali króla polskiego w zakupie Nowej Marchii rozciągającej się od Odry do Świdwina. W 1398 r. udało im się osadzić byłego krzyżackiego prokuratora w Rzymie, Mikołaja Bocka, na stolicy biskupstwa w Kamieniu, a ten szybko spowodował, że papież uznał Wielkiego Mistrza opiekunem biskupstwa pomorskiego oraz zaprosił krzyżackie załogi do biskupich miast Karlina, Koszalina i Bobolic. Wielki Mistrz oświadczył księciu, iż „nie ścierpi żadnego zuchwalstwa wobec majątków kościelnych”. Biskup pomorski był właścicielem całej ziemi kołobrzeskiej, koszalińskiej i bobolickiej, stanowiącej brakujące ogniwo strategicznej trasy – teraz cała droga z Niemiec do Malborka była w rękach Krzyżaków. Bogusław VIII i inni książęta pomorscy nie honorowali tych decyzji, uznając posiadłości biskupie za tereny sobie podległe. Dlatego też na księcia spadła wkrótce klątwa papieska prosto z Rzymu.

Zmiana nastąpiła w 1409 r., ponieważ światem chrześcijańskim rządziło już wtedy trzech zwalczających się papieży: Grzegorz XII, Benedykt XIII i Aleksander V. Jagiełło wykorzystał dawną znajomość i zażyłą przyjaźń z Aleksandrem, który jako franciszkanin przebywał wcześniej na ziemiach litewsko-ruskich. Król uznał Aleksandra za jedyną głowę Kościoła i to jemu wysłał należne z Polski świętopietrze. Nowy papież Aleksander zajął zbrojnie Rzym, potępił Krzyżaków i mianował na biskupa pomorskiego kandydata książęcego. Krzyżacy, dysponując pokaźnym skarbcem, wprowadzili też na nasze ziemie nowoczesne instrumenty inżynierii finansowej – skądinąd słynne ostatnio – opcje. Transakcja polegała na tym, że skarb krzyżacki wypłacał drugiej stronie od razu pokaźną sumę kilku tysięcy grzywien lub florenów. W zamian za to pan feudalny zobowiązywał się wystawić kilkuset zbrojnych na żądanie Wielkiego Mistrza, ale tylko gdyby wybuchła wojna. Książę szczeciński Świętobor I wywiązał się ze swoich zobowiązań i wysłał za 6000 florenów swego syna Kazimierza V z 600 rycerzami na pomoc Krzyżakom pod Grunwald. Do księcia środkowo-pomorskiego Bogusława bardziej przemawiały argumenty finansowe króla polskiego: coroczne subsydium na utrzymanie wojska - za 800 kóp groszy praskich zobowiązał się wystawić 100 kopijników.

Książę Kazimierz, dzielnie walcząc za sprawę krzyżacką, dostał się pod Grunwaldem do polskiej niewoli, co nie przeszkadzało świętować w obozie zwycięzców. Został wkrótce zwolniony przez króla z niewoli na prośbę swego drogiego kuzyna Bogusława, który stanął w odpowiednim momencie po słuszniejszej stronie wielkiego konfliktu. 29 sierpnia 1410 roku w obozie pod oblężonym Malborkiem, król Władysław Jagiełło przyjął hołd lenny księcia Bogusława, ofiarowując mu w dożywocie zdobyte na krzyżakach miasta i okręgi: Świdwin, Bytów, Biały Bór, Frydlant (Dębrzno) i Hamersztyn (Czarne). W zamian za to książę pomorski zobowiązał się wiernie służyć królowi, koronie i królestwu polskiemu”, a w szczególności pomóc Jagielle w podboju ziem zakonnych aż po Królewiec. Niestety, układ ten nie wszedł w życie. Jedynym trwałym osiągnięciem książąt pomorskich było przejęcie kontroli nad biskupstwem kamieńskim oraz wyzwolenie miast biskupskich: Koszalina, Kołobrzegu, Karlina i Bobolic spod krzyżackiej okupacji, co zagwarantowało niezależność Pomorza na następne 250 lat. Jakub S. Pomorski

Tekst o Grunwaldzie z profilu DB Jakuba Pomorskiego

Nadbudowa wysypiska w TG pod moim obstrzałem

Wakacje w pełni i mój remont też, a Wydział Ochrony Środowiska w Sejmiku majsterkuje przy odpadach m.in w Tarnowskich Górach. Mam ich na celowniku :) W ostatnim dniu, kiedy można było wnosić uwagi do RDOŚ w Katowicach po raz kolejny złożyłam protest odnośnie próby nadbudowy wysypiska w Rybnej. Dzięki szybkiej akcji również mieszkańców Laryszowa udało się wznowić procedurę konsultacji społecznych (Pan Burmistrz wydał decyzję w tym temacie, ponieważ naruszono procedurę) . Nie pozwolę na kolejne wybiegi proceduralne, które są określone ustawowo. Tak jak wcześniej pisałam o legalizacji kompostowni "widmo" w/w wysypisku, co w niedługim czasie kilka niezależnych grup eksperckich zajmie się należycie tym tematem. Równo rok temu powstrzymałam nadbudowę na wysypisku w Rybnej. W tym roku miasto odpowiedzialne za gospodarkę odpadami próbuje podobnie. Jestem przekonana, że bezskutecznie, bo nikt nie jest ponad prawem.

Intronizacja Króla Grodu Bytomskiego

Jeszcze chcę wrócić do wielkiego wydarzenia- Dni Bytomia ...Bractwo Kurkowe .Intronizacja Króla Kurkowego Grodu Bytomskiego. Przepiękna fotorelacja Pana Mirosława Szostaka.

Miło mi było uhonorować Bractwo Kurkowe z Bytomia i dwóch przedstawicieli za działalność pro publico bono odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego. Tradycja, historia to nasza tożsamość i trzeba z należytą pieczołowitością pielęgnować, wspierać oraz propagować.

Po Konwencji Programowej Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy

Wczoraj w biurze okręgowym Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach, Poseł RP Grzegorz Tobiszowski zorganizował wraz z radnymi Sejmiku Województwa Śląskiego, Panią Barbarą Dziuk i Panem Tomaszem Bednarkiem, konferencję prasową, na której dokonaliśmy podsumowania zakończonej wczoraj Konwencji Programowej Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. Na Konwencji udowodniliśmy, że „Dobra zmiana” jest możliwa. Polacy oczekują dziś dobrej zmiany. Dobrej zmiany dla siebie, dla swoich rodzin, dla najbliższych. Ta dobra zmiana jest realna. Można wprowadzić w życie program przygotowany od kilku lat, który sprawi, że poziom życia Polaków się poprawi.

strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |  191 |  192 |  193 |