Zapłata za Drogową Trasę Średnicową

Ja, Poseł na Sejm RP VIII kadencji, reprezentujący społeczność Górnego Śląska, która obdarzyła mnie zaufaniem i chce widzieć we mnie orędownika swoich spraw, jestem żywo zainteresowana problemami naszego regionu. Ilekroć docierają do mnie głosy skarg i informacje o dziejącej się nieprawości, niesprawiedliwości społecznej i krzywdzie, staram się w miarę swoich możliwości interweniować, zabierać głos i pomagać. Tym razem chodzi o zapłatę dla tych, którzy swój trud i swoje pieniądze zainwestowali w realizację DTŚ. Nikt nie neguje wielkiego znaczenia sieci dróg dla aglomeracji śląskiej. Wśród wielu inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa, to wizytówka regionu. Jednakże wyłonił się problem, który trzeba pilnie rozwiązać. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest płaca za pracę. Inwestor płaci wykonawcy za pracę, którą wykonał podwykonawca, ten ostatni nie dostaje grosza – stan nie do zaakceptowania. To wielka niesprawiedliwość. Podwykonawcy pracują dla dobra wspólnego przy bardzo ważnej inwestycji, ale wysoka ranga tego przedsięwzięcia nie usprawiedliwia braku zapłaty za pracę, której nie otrzymują zarabiający ciężko na chleb ludzie.

Dochodzą do mnie głosy o dominacji potężnej międzynarodowej korporacji nad mniejszymi polskimi przedsiębiorcami. Rzecz nie jest nowa, w mediach poruszano ją wielokrotnie. Do tej pory udawało się te problemy rozwiązywać z korzyścią dla pokrzywdzonych. Regulacje prawne przyjęte przez ustawodawcę wprowadzono po to, by pomagały, a nie stanowiły przeszkody. Urzędy i instytucje odpowiedzialne za inwestycje mają obowiązek dbać o interesy wszystkich wykonawców inwestycji, w tym wypadku Drogowej Trasy Średnicowej. Solidarna odpowiedzialność za zapłatę, bo o niej tu mowa, będąca ustawową gwarancją dla podwykonawców i instrumentem przeciwdziałającym patologii, była i jest stosowana. Mówi ona jasno o obowiązku, a nie o ewentualności zapłaty. Możemy się nie zgadzać z obowiązującym prawem, ale musimy go przestrzegać. Przepisy są czytelne: art. 647(1) paragraf 5 kodeksu cywilnego nakazuje zapłatę, a nie tylko do niej dopuszcza.

Szanujmy prawo, które powinno być równe wobec wszystkich i niech wszyscy wobec prawa będą równi. W sytuacji, która ma miejsce przy budowie DTŚ, przepisy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom. Mam nadzieję, że niczym nieuzasadniona wątpliwość nie zastąpi ani nie uchyli powszechnie obowiązującej normy.
Mam nadzieję, że strony osiągną porozumienie i będzie dane, naszym polskim przedsiębiorcom spędzić nadchodzące Święta Bożego Narodzenia w spokoju, a w Nowy Rok wejść bez trosk roku minionego.

V Marsz Wolności i Solidarności

W niedzielę, 13 grudnia, w rocznicę ogłoszenia stanu wojennego zebraliśmy się by uczestniczyć w V Marszu Wolności i Solidarności się pod pomnikiem Wincentego Witosa na Placu Trzech Krzyży i przemaszerowaliśmy pod siedzibę Trybunału Konstytucyjnego. To był szczególny dzień ze względu na pamięć o 1981 i pamięć o wydarzeniach na kopalni „Wujek”, do których nawiązywano podczas wystąpień.
Prezes PiS-u, Jarosław Kaczyński, podkreślił w swoim przemówieniu, że: Polskę trzeba przebudować i to musi być wielka przebudowa na miarę naszej historii(…) musimy odrzucić osoby, które wmawiają nam, że polska demokracja jest zagrożona. Razem budujemy polskie państwo. To dziedzictwo jest ciągle żywe.
A Tomasz Sakiewicz z Gazety Polskiej w swoim wystąpieniu dodał: nasza walka się nie skończyła. Polskie zmiany trzeba doprowadzić do końca, bo kochamy Polskę.
Wspólne odśpiewanie hymnu zakończyło manifestację kilkunastu tysięcy osób wspierających politykę nowego rządu.fot. Tomasz Gołąb - Gość Niedzielny (wydanie warszawskie), Andrzej Hulimka - wp.pl

Moje wystąpienie w Sejmie na temat polityki historycznejRozważania urodzinowo-imieninowe

W okresie urodzin zawsze mnie nachodzą myśli związane z tą datą. Muszę powiedzieć, że od dziecka zawsze się dużo działo.

Od momentu wejścia w politykę pierwszą przysięgę w Sejmiku Śląskim składałam w dniu urodzin 2.12.2010r. W tym roku z tą datą łączą się wydarzenia- odebranie nominacji na I wiceministra Gospodarki przez Grzegorza Tobiszewskiego Posła RP oraz burzliwa dyskusja i wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo ciekawa sprawa. Nigdy by mi nie przyszło do głowy, że w ten sposób będę spędzać kolejne urodziny. Wiem, że ten dzień dla mnie jest bardzo szczęśliwy, bo widzę różne ciekawe „zbiegi” okolicznościowe. Również moi przyjaciele z ta datą mają ciekawe przeżycia. Uważam, że w życiu nie ma przypadków, co do pewnych faktów, z którymi się nie dyskutuje. Ciekawa jestem, co mnie i moich znajomych jeszcze czeka?

Tym czasem dziękuję za liczne życzenia i życzliwości urodzinowo- imieninowe.
Św. Barbara dla mnie jest szczególną patronką- opiekunką, która swoim życiem udowodniła, że warto być wiernym ideałom i wartościom, za co oddała życie. Jest ona dla mnie przykładem waleczności o godność i wiarę w Boga. Uważam to, jako jedne z najważniejszych kierunków mojego życia.


Barbórka w Piekarach Śląskich w Kompanii Węglowej

Szczyt w Paryżu - zdecydowane stanowisko Pani Premier Beaty Szydło

Sporo ważnych rzeczy się wydarzyło.
Premier Beata Szydło podczas wystąpienia na szczycie klimatycznym ONZ stanowczo zaznaczyła naszą obecność. Sprawę postawiła jasno i po męsku: interesy polskiej gospodarki muszą być chronione, a co za tym idzie porozumienie muszą podpisać wszystkie kraje świata, w porozumieniu muszą być uwzględnione interesy gospodarcze poszczególnych państw – a udział i koszty związane z porozumieniem nie mogą dotyczyć tylko państw UE.
Prasa podkreśla, że Premier Beata Szydło rozmawiała również z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem, a także z szefem Komisji Europejskiej Jean Claude’em Junckerem i z wieloma szefami rządów.
Na szczycie UE –Turcja Premier Beata Szydło była równie stanowcza w sprawie imigrantów: sytuację trzeba rozwiązać poza granicami Unii, konieczne jest wzmocnienie kontroli zewnętrznej. Jesteśmy skłonni nieść pomoc humanitarną - od tego się nie uchylamy – ale musi to być oparte na zasadach sprawiedliwości i solidarności, podkreśliła. Turcja może być zaproszona do udziału we współpracy, ale liczymy również na współpracę w dziedzinie energetyki.
O problemach związanych z Trybunałem Konstytucyjnym pisałam już dziś. Mogę powtórzyć: nie ma zgody na wprowadzanie anarchii. To była ostatnia deska ratunku dla opozycji, która miała nadzieję na destabilizowanie państwa pod pozorami prawa do demokracji. A przypominam: w TK dotąd przeważali ludzie PO. Gdyby dziś władzę sprawowała Platforma – jestem pewna, że nie pozwoliłaby by PIS narzucił jej swoje reguły.
Wszyscy czekają z zapartym tchem na obiecane 500 złotych na dziecko. Na najbliższym posiedzeniu rządu, zapowiedziała Premier Beata Szydło, zostanie przyjęty plan i zasady wprowadzania programu. Ustawa zostanie skierowana do Sejmu, a po jej przyjęciu (w przyszłym roku) program zacznie działać.
Kolejna z obietnic wyborczych, tym razem związana z poczuciem sprawiedliwości społecznej, została zrealizowana: Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą 70 % podatek od odpraw menadżerów spółek Skarbu Państwa. W uzasadnieniu czytamy:
(…) Ustawa powinna wpłynąć na zachowania stron takich kontraktów oraz dostosowanie wysokości odpraw i odszkodowań do rozsądnych i uczciwych standardów.

W Pałacu Prezydenckim i Muzeum WP z laureatką konkursu

Między posiedzeniami Sejmu 21.11.2015r. pojechałam razem z Weroniką Wężyk z Radzionkowa do Warszawy do Muzeum Wojska Polskiego.

Specjalnie Weronika nie musiała mnie namawiać do uczestnictwa w tym wydarzeniu, ponieważ miałam wielka przyjemność odbierać wspólnie z Nią II nagrodę w Konkursie ogólnopolskim pt.: „95 rocznica Bitwy Warszawskiej”. Konkurs zorganizował Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej przy współudziale Muzeum Wojska Polskiego i Sztabu Generalnego WP. Uroczystość przemiła i dająca wiele pozytywnych emocji związanych z patriotyzmem.

Gratulacje dla Weroniki i Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach.
Na moje ręce przekazano prawie półmetrowy puchar kryształowy dla Weroniki. Ciężko mi było udźwignąć ten ciężar J.

Dodatkową atrakcją i myślę nagrodą było zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego. Było mi podwójnie miło uczestniczyć w tym jakże ważnym patriotycznym wydarzeniu dla młodych ludzi.

Chyle czoło przed organizatorami, uczestnikami, opiekunami i rodzicami. Wspaniała lekcja historii dla wszystkich. Poznałam wiele wartościowych osób pełniących odpowiedzialne funkcje w obecnym Rządzie. Można powiedzieć, że zaprzyjaźniliśmy się. Połączyły nas wartości, o które walczyli nasi przodkowie, a które wypisane są na sztandarach „BÓG, HONOR, OJCZYZNA”

Drugie posiedzenie Sejmu III RP pod znakiem Trybunału Konstytucyjnego

Kolejne, II posiedzenie Sejmu zaplanowano 24 i 25 listopada. Porządek obrad obejmował 16 punktów, czyli mieliśmy bardzo dużo pracy. Zaplanowano m.in. czytanie poselskiego projektu o zmianie ustawy o podatku od osób fizycznych (projekt przyjęto), poselskiego projektu o zmianie ustawy nad projektem zmian o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( projekt odrzucono), zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( skierowany do czytania 27 sierpnia 2012!), zaplanowano wybór posłów – członków Krajowej Rady Sądownictwa i wybór posłów – członków Krajowej Rady Prokuratury, a także czytanie poselskiego projektu uchwał w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Ostatni punkt wzbudził ostre kontrowersje. Dlaczego? Trybunał Konstytucyjny jest to sąd, jak nazwa wskazuje, konstytucyjny, czyli taki, który kontroluje zgodność norm prawnych niższego rzędu (ustawy) z normami wyższego rzędu, czyli z Konstytucją. Innymi słowy, wszystko co uchwalą posłowie może zostać odesłane Trybunału Konstytucyjnego dla zbadania zgodności z Konstytucją. Sejm, w środę ( 25 listopada), unieważnił wybór pięciu sędziów poprzedniej kadencji. Spotkało się to z wielkim sprzeciwem opozycji. Trybunał Konstytucyjny liczy 15 sędziów. Zmiany są wprowadzane większością – PIS potrzebuje 8 sędziów. Gdyby opozycja miała większość wprowadzenie każdej zmiany nowego rządu i prezydenta byłoby blokowane. Mielibyśmy paraliż legislacyjny i co za tym idzie ogromny bałagan.
W Sejmie poprzedniej kadencji spodziewano się przegranej PO, i po to by mieć realny wpływ na władzę i możliwość blokady niewygodnych sobie decyzji, latem uchwalono zmianę zasad wyboru członków Trybunału. Postanowiono wybrać 5 zamiast 3 członków ( którym kadencja kończyła się 6 listopada) i 2 następnych powołać zanim powoła ich nowy Sejm pod rządami PIS-u (dotychczasowym kadencja kończy się 2 i 8 grudnia) pozbawiając PIS większości. Rozwiązanie przyjęte przez Sejm jest niewygodne dla opozycji, bo pozbawia ją władzy.
Pamiętamy: w kilka dni po wyborze Andrzeja Dudy na prezydenta, w maju bieżącego roku, Sejm przyjął ustawę obniżającą kwalifikacje dla kandydatów na sędziów TK i wprowadził nową procedurę odwołania prezydenta.
Groziło nam nowe liberum veto, rodem z XXI wieku. Szczęśliwie udało się tego uniknąć. Skutki paraliżu legislacyjnego odczuliby wszyscy obywatele bardzo dotkliwie. Żadna reforma nie mogłaby zostać zrealizowana.

strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |  191 |  192 |  193 |  194 |  195 |  196 |  197 |  198 |  199 |  200 |  201 |  202 |  203 |  204 |  205 |