Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Nakle z wizytą w Sejmie RP

Dzisiaj w Sejmie odwiedziła mnie młodzież z Zespołu Szkół Rolniczych z Nakła Śląskiego. Bardzo miłe chwile.

V Międzynarodowa Gala Muzyczna Kobiety Świata

Zapraszam na Międzynarodową Galę Muzyczną Kobiety Świata w Operze Śląskiej

Więcej pieniędzy na zadania publiczne Województwa Śląskiego - kultura

Dobra wiadomość dla regionu śląskiego zwiększono środki finansowe na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego a także prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego.
Polecam do zapoznania się.

Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Śląskiego
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs: Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2019 r.
Zarząd Województwa Śląskiego zwiększył zaplanowane na bieżący rok środki na konkursy ofert w dziedzinie kultury i ochrony zabytków
Z 500 tysięcy do miliona złotych zwiększono środki finansowe na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego a także prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego.

CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ

Zapraszam na spotkanie autorskie z Januszem Szewczakiem

Spotkanie autorskie. Możliwy jest zakup książki z podpisem od autora Posła Janusza Szewczaka.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Prace sejmowe - sprawozdanie Komisji - Prawo telekomunikacyjne

Barbara Dziuk - wystąpienie z dnia 30 stycznia 2019 r
Posiedzenie Sejmu RP nr 77

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - zapraszam do Biura Poselskiego

Poseł na Sejm RP Barbara Dziuk zaprasza:

Aby umożliwić mieszkańcom powiatu tarnogórskiego łatwiejsze uzyskanie dokumentu, tuż przed rozpoczynającymi się feriami, zapraszam do swojego Biura Poselskiego w Tarnowskich Górach (przy ul. Sienkiewicza 1) we wtorek, w środę i w czwartek, tj. 5, 6 i 7 lutego 2019 r. w godzinach 10.00-14.00, gdzie w ramach dyżuru stanowiska Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ osoby ubezpieczone i uprawnione do uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) będą ją mogły otrzymać.

EKUZ to dokument potwierdzający prawo osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu na takich samych zasadach, na jakich leczą się mieszkańcy tych krajów. EKUZ uprawnia do otrzymania świadczeń medycznych niezbędnych podczas pobytu czasowego.
Wnioski o wydanie EKUZ można składać osobiście w NFZ, można do tego upoważnić bliską osobę, złożyć wniosek listownie, pocztą elektroniczną lub faksem.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz - w przypadku odbierania EKUZ dla osoby trzeciej - pisemnego upoważnienia.
Szczegółowe informacje nt. EKUZ dostępne są pod adresem: www.ekuz.nfz.gov.pl.

strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |  191 |  192 |  193 |  194 |  195 |  196 |  197 |  198 |