ANDRZEJ DUDA

Rozwój dla Polski i głos słyszany w Warszawie = ANDRZEJ DUDA


Zdjęcie FAKTY, Interia.pl

12.05.2015r. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarstwa

Z pewnością jeden z najtrudniejszych zawodów świata. Wymagający specjalistycznej wiedzy, konkretnych umiejętności, psychicznej i fizycznej odporności, a także – a może przede wszystkim – czystej, ludzkiej życzliwości. Często niedoceniany… 12 maja wszystkim wykonującym tę odpowiedzialną profesję życzę: wytrwałości, radości, zawodowych sukcesów oraz życzliwośći i zrozumienia.

Ustanowienie 12 maja Międzynarodowym Dniem Pielęgniarek to hołd złożony Florence Nightingale – twórczyni podstaw pielęgniarstwa. Święto upamiętnia dzień jej urodzin (12 maja 1820 r.). Kobieta była inicjatorką, powstałej po raz pierwszy w 1860 r., szkoły pielęgniarstwa. Pokazała światu nową teorię pielęgnacji opartą na służbie ludziom.

DZIEŃ PIELĘGNARKI I POŁOŻNEJ

To one pielęgniarki w dzień czy w nocy
Udzielają nam pomocy
W błękicie w mlecznej bieli nasze Pielęgniarki PANIE
Zawsze pacjenta pomocne i oddane

Są gdzie się człowiek rodzi
Wiedzą co to ból i śmierć oglądają
Pomoc nam chorym dają
Każda wie Pielęgniarka i położna co ja w pracy czeka
Pielęgnują ciało i godność człowieka

Dzień 12 MAJA DZIEŃ PIELĘGNARKI I POŁOŻNEJ BIAŁY
Dla was słowa szacunku i chwały DZIEKIWAĆ WAM TRZEBA za wszystko
DZIĘKUJEMY ZE JESTESCIE NAS TAK BLISKO

ZYCZĘ WAM i waszym rodzina zdrowia
Pozdrawiam mocno PIELEGNARKI POLOŻNE
DZIĘKUJĘ SIOSTRO

Andrzej Burszewski

Czy dotrzymał słowa

Chleba naszego powszedniego…”

Katowice 7 maja 2015 d
Andrzej Duda podsumował swoją kampanię. "Od początku wierzyłem w zwycięstwo”

Wybierzmy na Prezydenta RP 10,05.2015 roku Andrzeja Dudę, aby nam nie zabrakło " chleba powszedniego..." On jest jedynym gwarantem rozwoju Polski- Prawdziwy MĄŻ STANU.

Chleb w prezencie dla najlepszego kandydata na Prezydenta RP upiekła piekarnia z Kozłowej Góry KONOWOŁ. Dziękujemy!

fotografie: Jacek Piasecki

Konferencja "Śmieci zabiją nasze dzieci"

Zebraliśmy się w celu nakreślenia problemu ingerencji wydziału Ochrony Środowiska w Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, z którym nie mogę się zgodzić i podejmuję wszelkie działania na Sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska, gdzie zadając niewygodne pytania jestem notorycznie obrażana oraz ośmieszana. Nie mając możliwości pracy w Komisji proszę o pomoc Państwa o pomoc w nagłośnieniu problemu, przeprowadzeniu dialogu społecznego i merytorycznego. Ten problem nie dotyczy jednej Firmy w branży odpadowej lecz wszystkich firm działających na terenie Województwa Śląskiego. A mam wiedzę na ten temat, ponieważ współtworzyłam Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami w poprzedniej kadencji i widzę narastający problem oraz brak dialogu pracowników wydziału Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim z przedsiębiorcami. Panuje totalny chaos w tym resorcie. Nikt nad tym nie ma kontroli. Decyzje, które są podejmowane przez Komisje Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Sejmik mają bardzo duży wpływ na jakość życia w naszym Województwie, także twierdzę, że "śmieci nie powinny zabijać naszych dzieci". Dlatego uważam, że powinniśmy bardzo dużo uwagi poświęcić temu zagadnieniu i promować nowoczesne technologie w tym zakresie.

Dlatego zadaje publicznie pytania:

1. Od czego zależy przyznanie statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych i czy Sejmik ma tu dowolność, tzn. jeżeli ktoś spełnia wymagania przewidziane w przepisach to czy Sejmik może odmówić nadania statusu RIPOK?

2. Czy w kryteriach przyznawania Regionalnych Instalacji jest brane pod uwagę ograniczanie ilości odpadów deponowanych na składowiskach, odzysk energetyczny odpadów, oraz zasada bliskości?

3. Czy powyższe podstawowe kryteria są brane pod uwagę przez Sejmik
i Komisję, jako kryteria ustawowe?

5. Ile średnio potrzeba czasu aby instalacja stała się RIPOK ? dwa tygodnie ?miesiąc? rok? Czy były, są , jakieś wyjątki od tej procedery, tzn. czy postępowanie w przypadku jakiejś firmy trwało dłużej lub trwa dłużej?

6. Dlaczego niektóre instalacje są konsultowane ze społeczeństwem przez tydzień, niektóre przez dwa a niektóre po godzinie są usuwane ze strony Urzędu? Czy konsultacje społeczne mają zwyczaj odbywać się na 50 zakładce nieczytelnej strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego ?
W przypadku dwóch instalacji RIPOK konsultacje społeczne odbywały się tylko przez tydzień. Dotyczy to MPGK Świętochłowice oraz MZSO Sosnowiec. Nie można oprzeć się wrażeniu, że było to celowo zrobione. W tym czasie Prezydentem Miasta Świętochłowice był Pan Dawid Kostempski a Wiceprezesem Spółki w Sosnowcu była Pani Agnieszka Kostempska, która równocześnie w kadencji 2010-2014 była Członkiem Sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

7. Czy Samorząd Województwa może ingerować w lokalny rynek odpadami? Mam konkretny przykład. - wydano Spółce pozwolenie zintegrowane (Pozwolenie zintegrowane jest decyzją administracyjną będącą de facto rodzajem szczegółowej licencji na PROWADZENIE instalacji, na warunkach ustalonych dla wszystkich komponentów środowiska oraz przy spełnieniu wymagań technicznych określonych jako najlepsze dostępne techniki) , ale potem z niewiadomych przyczyn (chyba politycznych), nie ustalono tej instalacji RIPOKiem - Sąd stwierdzi nieważność tej uchwały i Zarząd Województwa zastanawia się, czy nie zaskarżać uchwały do NSA, choć może to pociągnąć bardzo duże odszkodowanie dla firmy, która nie otrzymała statusu RIPOK - min. ok 20 mln zł. , które oczywiście zostaną pokryte z finansów publicznych. Niedopuszczalne jest, że Firmy, które posiadają status RIPOK w Województwie Śląskim wystosowały pismo do Sejmikowej Komisji ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w celu wywarcia stanowiska aby Zarząd Województwa odwołał się od przedmiotowego wyrok WSA.

Turniej Szachowy na Zamku za nami

Turniej szachowy na Zamku w Starych Tarnowicach bił rekordy zainteresowania. Wspaniale patronować takim działaniom, które odrywają od wirtualnej rzeczywistości. Gratulacje dla gospodarza miejsca, jak i organizatora pana Tadeusza Bobeckiego. To jest wielka pasja i zaangażowanie.

Oczywiście jak zawsze ufundowałam Puchar FAIR PLAY. Trzeba wszędzie takie postawy nagradzać. wspaniale wydarzenie, gdzie coraz więcej bierze udział młodzież i dzieci. To jest dobry kierunek.

VIII śląska Wiosna ze Zdrowiem w TG

VIII Śląska Wiosna ze Zdrowiem zagościła do Tarnowskich Gór z Miasteczkiem Zdrowia. Pękna akcja. Dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli w oganizacji konsultacji prozdrowotnych :Firmie BIMED z TG, Instytutowi Onkologii, Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej z Bytomia, Firmie AVON, Pszczelarzom z Nakła Śląskiego, Tarnogórskiemu CHEMIKOWI, gospodarzowi miejsca HALI Tarnogórskiej. Sama też skorzystałam z zabiegu. Super było. Tradycja już jest, że nasadzam klony i tym razem, też tak się stało. Mam zasadę, że każde posadzone drzewo powiększa żywe płuca Ziemi. Dziękuje przy tej okazji klubowi Ekologicznemu z TG a szczególnie Panu Bronkowi Kowalczyk za sadzonki, które nasadzam.

„ROZKWITNIJ NA WIOSNE”

strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |  191 |  192 |  193 |  194 |  195 |  196 |  197 |  198 |