12.05.2015r. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarstwa

Z pewnością jeden z najtrudniejszych zawodów świata. Wymagający specjalistycznej wiedzy, konkretnych umiejętności, psychicznej i fizycznej odporności, a także – a może przede wszystkim – czystej, ludzkiej życzliwości. Często niedoceniany… 12 maja wszystkim wykonującym tę odpowiedzialną profesję życzę: wytrwałości, radości, zawodowych sukcesów oraz życzliwośći i zrozumienia.

Ustanowienie 12 maja Międzynarodowym Dniem Pielęgniarek to hołd złożony Florence Nightingale – twórczyni podstaw pielęgniarstwa. Święto upamiętnia dzień jej urodzin (12 maja 1820 r.). Kobieta była inicjatorką, powstałej po raz pierwszy w 1860 r., szkoły pielęgniarstwa. Pokazała światu nową teorię pielęgnacji opartą na służbie ludziom.

DZIEŃ PIELĘGNARKI I POŁOŻNEJ

To one pielęgniarki w dzień czy w nocy
Udzielają nam pomocy
W błękicie w mlecznej bieli nasze Pielęgniarki PANIE
Zawsze pacjenta pomocne i oddane

Są gdzie się człowiek rodzi
Wiedzą co to ból i śmierć oglądają
Pomoc nam chorym dają
Każda wie Pielęgniarka i położna co ja w pracy czeka
Pielęgnują ciało i godność człowieka

Dzień 12 MAJA DZIEŃ PIELĘGNARKI I POŁOŻNEJ BIAŁY
Dla was słowa szacunku i chwały DZIEKIWAĆ WAM TRZEBA za wszystko
DZIĘKUJEMY ZE JESTESCIE NAS TAK BLISKO

ZYCZĘ WAM i waszym rodzina zdrowia
Pozdrawiam mocno PIELEGNARKI POLOŻNE
DZIĘKUJĘ SIOSTRO

Andrzej Burszewski

Czy dotrzymał słowa

Chleba naszego powszedniego…”

Katowice 7 maja 2015 d
Andrzej Duda podsumował swoją kampanię. "Od początku wierzyłem w zwycięstwo”

Wybierzmy na Prezydenta RP 10,05.2015 roku Andrzeja Dudę, aby nam nie zabrakło " chleba powszedniego..." On jest jedynym gwarantem rozwoju Polski- Prawdziwy MĄŻ STANU.

Chleb w prezencie dla najlepszego kandydata na Prezydenta RP upiekła piekarnia z Kozłowej Góry KONOWOŁ. Dziękujemy!

fotografie: Jacek Piasecki

Konferencja "Śmieci zabiją nasze dzieci"

Zebraliśmy się w celu nakreślenia problemu ingerencji wydziału Ochrony Środowiska w Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, z którym nie mogę się zgodzić i podejmuję wszelkie działania na Sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska, gdzie zadając niewygodne pytania jestem notorycznie obrażana oraz ośmieszana. Nie mając możliwości pracy w Komisji proszę o pomoc Państwa o pomoc w nagłośnieniu problemu, przeprowadzeniu dialogu społecznego i merytorycznego. Ten problem nie dotyczy jednej Firmy w branży odpadowej lecz wszystkich firm działających na terenie Województwa Śląskiego. A mam wiedzę na ten temat, ponieważ współtworzyłam Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami w poprzedniej kadencji i widzę narastający problem oraz brak dialogu pracowników wydziału Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim z przedsiębiorcami. Panuje totalny chaos w tym resorcie. Nikt nad tym nie ma kontroli. Decyzje, które są podejmowane przez Komisje Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Sejmik mają bardzo duży wpływ na jakość życia w naszym Województwie, także twierdzę, że "śmieci nie powinny zabijać naszych dzieci". Dlatego uważam, że powinniśmy bardzo dużo uwagi poświęcić temu zagadnieniu i promować nowoczesne technologie w tym zakresie.

Dlatego zadaje publicznie pytania:

1. Od czego zależy przyznanie statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych i czy Sejmik ma tu dowolność, tzn. jeżeli ktoś spełnia wymagania przewidziane w przepisach to czy Sejmik może odmówić nadania statusu RIPOK?

2. Czy w kryteriach przyznawania Regionalnych Instalacji jest brane pod uwagę ograniczanie ilości odpadów deponowanych na składowiskach, odzysk energetyczny odpadów, oraz zasada bliskości?

3. Czy powyższe podstawowe kryteria są brane pod uwagę przez Sejmik
i Komisję, jako kryteria ustawowe?

5. Ile średnio potrzeba czasu aby instalacja stała się RIPOK ? dwa tygodnie ?miesiąc? rok? Czy były, są , jakieś wyjątki od tej procedery, tzn. czy postępowanie w przypadku jakiejś firmy trwało dłużej lub trwa dłużej?

6. Dlaczego niektóre instalacje są konsultowane ze społeczeństwem przez tydzień, niektóre przez dwa a niektóre po godzinie są usuwane ze strony Urzędu? Czy konsultacje społeczne mają zwyczaj odbywać się na 50 zakładce nieczytelnej strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego ?
W przypadku dwóch instalacji RIPOK konsultacje społeczne odbywały się tylko przez tydzień. Dotyczy to MPGK Świętochłowice oraz MZSO Sosnowiec. Nie można oprzeć się wrażeniu, że było to celowo zrobione. W tym czasie Prezydentem Miasta Świętochłowice był Pan Dawid Kostempski a Wiceprezesem Spółki w Sosnowcu była Pani Agnieszka Kostempska, która równocześnie w kadencji 2010-2014 była Członkiem Sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

7. Czy Samorząd Województwa może ingerować w lokalny rynek odpadami? Mam konkretny przykład. - wydano Spółce pozwolenie zintegrowane (Pozwolenie zintegrowane jest decyzją administracyjną będącą de facto rodzajem szczegółowej licencji na PROWADZENIE instalacji, na warunkach ustalonych dla wszystkich komponentów środowiska oraz przy spełnieniu wymagań technicznych określonych jako najlepsze dostępne techniki) , ale potem z niewiadomych przyczyn (chyba politycznych), nie ustalono tej instalacji RIPOKiem - Sąd stwierdzi nieważność tej uchwały i Zarząd Województwa zastanawia się, czy nie zaskarżać uchwały do NSA, choć może to pociągnąć bardzo duże odszkodowanie dla firmy, która nie otrzymała statusu RIPOK - min. ok 20 mln zł. , które oczywiście zostaną pokryte z finansów publicznych. Niedopuszczalne jest, że Firmy, które posiadają status RIPOK w Województwie Śląskim wystosowały pismo do Sejmikowej Komisji ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w celu wywarcia stanowiska aby Zarząd Województwa odwołał się od przedmiotowego wyrok WSA.

Turniej Szachowy na Zamku za nami

Turniej szachowy na Zamku w Starych Tarnowicach bił rekordy zainteresowania. Wspaniale patronować takim działaniom, które odrywają od wirtualnej rzeczywistości. Gratulacje dla gospodarza miejsca, jak i organizatora pana Tadeusza Bobeckiego. To jest wielka pasja i zaangażowanie.

Oczywiście jak zawsze ufundowałam Puchar FAIR PLAY. Trzeba wszędzie takie postawy nagradzać. wspaniale wydarzenie, gdzie coraz więcej bierze udział młodzież i dzieci. To jest dobry kierunek.

VIII śląska Wiosna ze Zdrowiem w TG

VIII Śląska Wiosna ze Zdrowiem zagościła do Tarnowskich Gór z Miasteczkiem Zdrowia. Pękna akcja. Dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli w oganizacji konsultacji prozdrowotnych :Firmie BIMED z TG, Instytutowi Onkologii, Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej z Bytomia, Firmie AVON, Pszczelarzom z Nakła Śląskiego, Tarnogórskiemu CHEMIKOWI, gospodarzowi miejsca HALI Tarnogórskiej. Sama też skorzystałam z zabiegu. Super było. Tradycja już jest, że nasadzam klony i tym razem, też tak się stało. Mam zasadę, że każde posadzone drzewo powiększa żywe płuca Ziemi. Dziękuje przy tej okazji klubowi Ekologicznemu z TG a szczególnie Panu Bronkowi Kowalczyk za sadzonki, które nasadzam.

„ROZKWITNIJ NA WIOSNE”

Niech sie święci 3. Maja - rozważania

Dzisiejsze moje wystąpienie z okazji Święta 3 Maja zamieszczam w internecie, ponieważ po raz pierwszy, kiedy sprawuję mandat z nadania społecznego Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego, Zarząd Powiatu nie pozwolił wypowiedzieć w części oficjalnych wystąpień, tak jak do tej pory bywało.

Szkoda, że słowa, które dzisiaj usłyszałam przy wystąpieniach nie mają przełożenia na obecne życie społeczno-pilityczne. Dlatego pozwalam sobie na moje rozmyślania ku przyszłym pokoleniom.

Czcigodni Kapłani, Parlamentarzyści, Samorządowcy, Tarnogórzanie

Uroczyste Święta Narodowe upamiętniają najjaśniejsze karty w historii polskiego narodu. Świętujemy dzisiaj kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. To wydarzenie po raz kolejny przypomina nam o podjęciu największej w dziejach Polski reformy ustroju państwa.

3 maja jest również świętem Najświętszej Maryi Panny - Królowej Polski. Trudne były dzieje tego historycznego święta, o których pamiętamy. Dopiero od 1990r. możemy radośnie świętować 3 maja.

Pięknie wszyscy mówimy o historii. Zachwycamy się dokonaniami naszych ojców, bo tak wypada, bo to dobrze postrzegane, bo tak należy!

Zadajmy sobie dzisiaj pytanie, jakie znaczenie ma to wielkie wydarzenie dla nas?

Może należy zadać kolejne pytania, abyśmy się zastanowili nad naszym funkcjonowaniu w życiu społeczno-politycznym?

Więc pytam:

Czy obecnie sprawujący władzę na różnych szczeblach mają odniesienie do dokonań historycznych naszych ojców?
Czy wszyscy poprawnie politycznie spełniają funkcję dla dobra narodu i państwa?
Czy naprawdę dla wszystkich decydentów najważniejsze jest dobro i potrzeby człowieka?
Czy osoby pełniące funkcje nadane społecznie spełniają rolę zapisane w ustawach?
Znamy wszyscy odpowiedzi na te pytania. Przykre jest to, że ludzie ludziom gotują ten los.

A przecież o ile by było prostsze i jasne działanie dla rowoju Polski, naszego regionu, Powiatu, Miasta, aby współpracować dla rozwoju szanować się nawzajem, pomimo różnic światopoglądowych. Tak żeby było widać jedność, a nie cwaniactwo, układy, które są wyniszczające zarówno tych którzy reprezentują taką postawę, jak wszystkich dookoła. Ciągle słyszymy o młodym pokoleniu, że jest zagubione co do wartości. Obwinia ich się za agresję, złe nastawienie. A to nie tak. Winni jesteśmy my, bo dziecko i młodzież uczy się przez przykłady. Tragedią naszych czasów jest rozłączenie życia codziennego od wartości.

Wielcy Polacy od zawsze napominali żyjących jak postępować i dawali świadectwo swoim życiem.

Historia dzisiejszego święta jest bardzo trudna i wiemy o tym. Jestem ciekawa, kiedy 3-maja – święto chrześcijańskie, patriotyczne znowu zniknie z najważniejszych wydarzeń świata Polski po podpisaniu Ustawy Antyprzemocowej, kiedy to religię traktuje się jako stereotyp i źródło przemocy, a dekalog jest zaściankowy, niewygodny. Wszystkie chwyty dozwolone. Szanowni Państwo, dokąd tak naprawdę zmierzamy.

Musimy odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie:

Czy dzisiaj nas zgromadziła przemoc, czy dokonania i innowacyjność naszych postępowych ojców.

Nie zgadzam się z ideą „Polacy nic się nie stało…”

Obecnie musimy ze względu na historię Polski i naszych walecznych przodków powiedzieć stop niszczeniu wartości i historii. Znamy słowa Św. JPII „Naród, który nie zna historii, nie ma też i przyszłości…”

Mamy wolność, z której nie potrafimy skorzystać. Zniewolenie współczesne może dopaść każdego. To jest rozszerzająca się dżuma XXI wieku. My codzienne podejmujemy walkę dobra ze złem. Tak naprawdę od każdego z nas zależy wiele. Nie bójmy się stawiać oporu patologiom społecznym. Nasi przodkowie to potrafili, więc i my to też potrafimy, ale to nie jest proste. Trzeba wyzwolić z siebie to co najlepsze i zarażać dobrem wszystkich dookoła. Czasem to jest bardzo trudne, ale jest zasada, że jeżeli „Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na właściwym miejscu”.

Królowo Polski prosimy Cię dzisiaj o opiekę nad Narodem Polski, abyśmy nie doświadczyli kolejnego rozbiory i zniszczenia naszej ukochanej Ojczyzny Polski.

Kończąc, pragnę podziękować za wspólną msze św. w intencji naszej Ojczyzny.

Życzę Państwu miłego i radosnego świętowania.

Niech się święci 3 maja

strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |  191 |  192 |  193 |  194 |  195 |  196 |  197 |  198 |  199 |  200 |  201 |  202 |  203 |  204 |  205 |