Zapraszam do punktu obsługi NFZ na akcję Bliżej Pacjenta

Zapraszam jutro do TG do punktu obsługi NFZ Oddz. Śląski w Katowicach na akcję #BliżejPacjenta #NFZ #BIMED

Podpisanie projektu na dofinansowanie fotowoltaiki w TG

Uczestniczę dzisiaj w podpisaniu projektu na dofinansowanie na fotowoltaikę dla 11 gmin z projektu Urzędu Marszałkowskiego. Dziękuję Marszałkowi Jakubowi Chełstowskiemu i Wicemarszałkowi Wojciechowi Kałuża za wywalczenie środków UE w Brukseli oraz UM i Burmistrzowi Arkadiuszowi Czechowi za wielką pracę w przygotowaniu wniosku. Praca zespołowa przynosi sukces.

Spotkanie Klubów Gazety Polskiej w moim biurze poselskim

Wczoraj w moim biurze poselskim w Zabrzu odbyło się zebranie członków Gazety Polskiej z Zabrza i Tarnowskich Gór. Cieszę się że wspólnie będziemy podejmować ważne działania patriotyczne, jak i będę wspierać inicjatywy społeczne.

W Radiu Katowice zawsze rodzinnie

Prace parlamentarne - Komisja Ochrony Środowiska i plan finansowy NFOŚiGW

Na Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrywaliśmy i opiniowaliśmy dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką. Ja miałam przyjemność być koreferentem planu finansowego NFOŚiGW.

Spotkanie Noworoczne w Pałacu Prezydenckim

Spotkanie Noworoczne w Pałacu Prezydenckim odbyło się tak, jak co roku w rodzinnej atmosferze. Dziękujemy za zaproszenie i #MiłeChwile.
Jestem dumna, że Polska ma tak wspaniałego Prezydenta. Życzymy opieki Bożej i reelekcji w tym roku.
Wręczyłam prezent od naszego wspaniałego fotografa z TG #PiotrZwarycz album „GÓRNICY Szolą w dół”.

Praca w Sejmie - posiedzenie komisji ochrony środowiska

Trwa posiedzenie sejmowej komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. Odbywa się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 119).

strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |  191 |  192 |  193 |  194 |  195 |  196 |  197 |  198 |  199 |  200 |  201 |  202 |  203 |  204 |  205 |