55 LECIE DZIAŁALNOŚCI KOŁA NIEWIDOMYCH W TG

Miło mi było dzisiaj uczestniczyć w Jubileuszu 55 lecia działalności Koła Niewidomych w Tarnowskich Górach. Wspaniali ludzie kochający i wspierający innych. GRATULACJE!!!

Najlepsze życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

Dzisiaj mamy kolejny Dzień Nauczyciela. W ten sposób świętujemy kolejne rocznice ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej, która powstała 14.10.1773 roku z inicjatywy króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego. KEN powołał do życia Sejm Rozbiorowy.

Dzień Nauczyciela ustanowiono poprzez ustawę "Karta praw i obowiązków nauczyciela" 27 kwietnia 1972 roku. Dziesięć lat później, w kolejnej ustawie ("Karta nauczyciela";), nazwa została zmieniona na Dzień Edukacji Narodowej. Datę 14 października uznano za święto wszystkich pracowników oświaty. Do dziś używa się zamiennie obu nazw - Dzień Nauczyciela i Dzień Edukacji Narodowej. W Dzień Nauczyciela 2014 życzenia i prezenty od swoich uczniów dostali zapewne wszyscy wychowawcy i ulubieni opiekunowie. Kieruję Najlepsze życzenia dla nauczycieli z okazji ich święta:

Nauczycielu,
Gdy kiedyś zejdą się nasze drogi,
Niech Ci będzie dzień tak błogi,
Jak dziś, przy Twoim święcie,
Byś z uśmiechem mógł powiedzieć nam,
Żeś dobrych uczniów miał
I żeś kochał nas zawzięcie.


Naszej Pani dziś składamy
słoneczne życzenia:
zdrowia, szczęścia i radości
i marzeń spełnienia.
Aby zawsze było słońce
i uśmiech na twarzy,
aby wszystko się spełniło
o czym Pani marzy.


Z głębi serca dziękujemy Wam za wszystkie dni,
które wspólnie przeżyliśmy.
Jesteśmy wdzięczni za każdą pogodną chwilę,
za każdy uśmiech, miłość, dobrą radę.
W ciągu tych wszystkich lat, wychowując nas,
staliście się naszymi przyjaciółmi,
na których zawsze można polegać,
którzy zawsze służą wsparciem.

Wystawa "Najświętsza Panienka w sztuce ludowej"

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt i wielki honor zaprosić Państwa na wystawę Najświętsza Panienka w sztuce ludowej. Ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu w środę, 22 października o godzinie 18.00 do Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim przy ul. Parkowej 1.

Ani październikowe otwarcie wystawy, ani sama wystawa nie są dziełem przypadku. Moje drogi skrzyżowały się z drogami Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu od momentu otwarcia wystawy wielkiego malarza krakowskiego Stanisława Rodzińskiego, który szczególnie upodobał sobie obrazy Chrystusa z cierpiącą z Matką Bożą pod krzyżem. Potem sponsorowałam kolejne wystawy i wydarzenia w Muzeum, a od marca 2014 roku walczę z zamiarem zlikwidowania tej niezwykłej placówki. Niezwykłej również z tego powodu, że posiada wielkie i cenne zasoby obiektów, które służą całemu regionowi. Zapraszając na wystawę wizerunków Najświętszej Panienki…, muszę podkreślić, że powstała ona dzięki jednej z wielu kolekcji zgromadzonej przez Dział Etnografii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, której początek datuje się na połowę XX w.

Matka Boska nazywana jest Bogurodzicą, Przenajświętszą Panienką, Matką Bożą, Bożą Rodzicielką - ta wielość określeń wynika ze szczególnego, dla Polski, charakteru kultu maryjnego. Z tego też powodu zachowała się wielka ilość bardzo różnorodnych wizerunków Bożej Rodzicielki: od sceny zwiastowania po sceny ukrzyżowania, określonych wizerunków Matki Bożej związanych z miejscami kultu (Piekary, Częstochowa) czy zobrazowanych scen rodzajowych z historii życia Świętej Rodziny. Zapraszam do obejrzenia tych obrazów i figur, które przynależały do domowych ołtarzyków w śląskich domach i oleodruków, które wisiały w sypialniach naszych pradziadów stanowiąc świadectwo pobożności naszych przodków, a dziś są eksponatami.

W tym miejscu chcę podziękować Muzeum Górnośląskiemu w Bytomiu, jak i Centrum Kultury Śląskiej z Nakła Śląskiego, Ewie Urydze za przyjęcie zaproszenia do wykonania koncertu „Dotyk Duszy”. Szczególne słowa podziękowania kieruję do ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca oraz
ks. Biskupa Jana Kopca za objęcie Honorowego Patronatu dla całego wydarzenia regionalnego, które będzie ukazywać fundament życia duchownego naszych przodków, jak i nas współczesnych.

Górnictwo - brak strategii i polityka chaosu: rząd (koalicja PO, PSL)

http://www.tvp.pl/katowice/publicystyka/forum-regionu/wideo/6-pazdziernika-2014/17138862

Obecny rząd, zmiana premiera (koalicja PO, PSL) nie zrobił nic w resorcie górnictwa, wręcz przeciwnie, dokładnie rozkłada resort strategiczny naszego kraju.

Nie doczekaliśmy się polityki centralnej opartej o górnictwo tylko ciągle słyszymy, że „węgiel jest strategicznym surowcem …….. „

Wiadomym jest to, że w latach 2012 - 2013 nastąpił spadek cen węgla na rynkach światowych i Ministerstwo Gospodarki nie zareagowało odpowiednimi działaniami. Tylko słyszymy we wszystkich mediach o zmianach na stanowiskach prezesów Kompanii Węglowej. To ciekawa sprawa, że 9 miesięcy resort górnictwa był bez prezesa, w tym szczególnie bez prezesa handlowego. Tu należy zadać pytanie: jak można prowadzić sprawnie politykę sprzedaży węgla?

Nie można zrozumieć obecnej polityki wstrzymania wydobycia węgla, skoro jest duże zapotrzebowanie rynku. Nie można dalej tolerować chaosu w zarządzaniu resortem górnictwa, co powoduje niepokoje społeczne przed likwidacją kop. Kazimierz - Juliusz. Rząd obecnie proponuje 280 mln na likwidację. Z takim działaniem nie można się zgodzić.

Po uchwaleniu pakietu klimatycznego rząd w końcu powinien zredefiniować pojęcie bezpieczeństwa energetycznego. Trzeba ustalić procentowe wydobycie węgla kamiennego, brunatnego, gazu oraz pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Nie ma określenia inwestycji energetycznych, co umożliwi zbudowanie bezpieczeństwa energetycznego, a to z kolei przekłada się na pozycję polityczną Polski we świecie. W interesie każdego państwa, w tym Polski, musi być prowadzona niezależność energetyczna, co spowoduje, że nie będziemy podlegli innym państwom - obecnie przykład Ukrainy.

Energetyczny koncert Beaty Kozidrak

Po ciężkim tygodniu mąż zabrał mnie na koncert Beaty Kozidrak do Zabrza do Domu Muzyki i Tańca. Było wspaniale energetycznie.

Wybory- REFLEKS(JA) - Poszukiwany, poszukiwana

Dzisiaj ze skrzynki pocztowej wyjęłam list od Pana Burmistrza, który bardzo mnie zaskoczył. Już w styczniu było wiadomo o zmianach w ordynacji wyborczej, która obecnie w mieście Tarnowskie Góry ma zastosowanie. Zmieniło się to, że mamy 23 okręgi jednomandatowe i wybiera się jednego kandydata ze zgłoszonych komitetów wyborczych. Zmieniły się również granice i adresy lokali wyborczych dla wielu mieszkańców. Tu trzeba zadać pytanie - Dlaczego dopiero teraz Pan Burmistrz informuje o zmianach, które obowiązywały już podczas wyborów do EUROPARLAMENTU? Wtedy bardzo duża część mieszkańców była kompletnie zdezorientowana zaistniałymi zmianami i „bawili się w poszukiwany (lokal)- poszukiwana (komisja)”. Może Pan Burmistrz nie poinformował o zmianach, ponieważ nie był bezpośrednio zainteresowany, bo sam nie kandydował do Europarlamentu. Teraz kiedy kandyduje jest żywotnie zainteresowany tym, żeby wyborcy wiedzieli, gdzie mają udać się oddać głos .

Tego się pewno już nie dowiemy, co spowodowało ponad półroczne opóźnienie informacji.

A może Pan Burmistrz ma taki refleks, z którym nie można by mu powierzyć pilnowania żółwi, a co dopiero dalsze zarządzanie miastem.

Mimo wszystko dziękuję w swoim imieniu i Tarnogórzan zatroskanych o dalsze losy naszego miasta.

IX Przemarsz Różowej Wstążki w TG

07 października 2014 zorganizowałam z partnerami IX PRZEMARSZ RÓŻOWEJ WSTĄŻKI. Dziękuję za okazaną pomoc przy akcji, nauczycielom jak i szkołom Powiatu Tarnogórskiego- szczególnie MECHANIKOWI, CHEMIKOWI, GASTORONOMIKOWI, SZKOLE ARTYSTYCZNEJ, STASZICOWI, LEŚNIKOWI z Brynka. Najpierw wzięliśmy udział we mszy świętej rozpoczynającej przemarsz, w czasie której interesującą homilię wygłosił ks. Piotr Kalka. Po przemarszu można było wykonać badania w "miasteczku zdrowia" w TCK. Budująca była postawa Tarnogórzan.

Bez wspierających nie odbyła by się akcja.
Wielkie podziękowania kieruję do TCK, Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, Przychodni BI-MED, AVON Kontra Rak Piersi, MERY KEY, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu, Kołu Pszczelarskiemu z Nakła Śląskiego, Firmie Fielmann, REHA- SAN, Portalowi tg.net.pl.

strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |  191 |  192 |  193 |