15 SIERPNIA - ŚWIĘTO KRÓLOWEJ POLSKI

Do Matki Królowej Polski

Przed Twój Tron idą ze wszystkich Polski stron

Do Matki na Jasną Górę
Idą bogaci ,biedni ,starsi i młodzi
Zdrowi i zschorowani idą do swojej mamy
Jej ufają i wszystkie sprawy powierzają

Plecak próśb i podziękowań niosą
O zdrowie i dla siebie ,rodziny przyjaciół
Znajomych sąsiadów proszą
Przed Jej tronem padają na kolana
To ONA KROLOWA POLSKI jest nasza MAMA

Do Ciebie idą Matko
W słońcu ,deszczu w porannej mgle
Każdy do Matki Bożej dotrzeć chcęPisać o Tobie to zaszczyt
Modlić się i mówić o Tobie to potrzeba
BROŃ naszej Ojczyzny wiary
i dla każdej rodziny chleba

Tobie Matko Królowo Polski ufamy
Ciebie Kochamy siebie i nasze rodziny
Twojej opiece i miłości matczynej powierzamy

Andrzej Burszewski

Europejski Kongres Gospodarczy 2014r. w obiektywie

Wczoraj otrzymałam właśnie publikacje, gdzie odnalazłam swój udział w regionalnym wydarzeniu gospodarczym. Zajęłam podczas debaty przed Eurowyborami stanowisko z ramienia Prawa i Sprawiedliwości kładące nacisk na rozwój gospodarczy regionu z wykorzystaniem finansowania UE do 2020. Jest wiele możliwości rozwojowych przy współpracy z resortem gospodarczym.

Tylko jako partnerzy we wspólnych działaniach i z wizją strategiczną można odnieść wspólny sukces. Należy również pamiętać o tym co sfinansowano ze środków UE. Rozliczyć to co dobre, jak i to co złe. Trzeba wreszcie nauczyć decydentów o odpowiedzialności za decyzje i finansowanie z pieniędzy publicznych!

Komu w TG przeszkadza Radna Wojewódzka?

Tradycją jest podczas obrad Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach od początku, kiedy uzyskałam mandat społeczny Radnej Sejmiku niedopuszczanie mnie do głosu, pomimo spełniania wymogów formalno prawnych. Jest to jedyna gmina w Województwie Śląskim, która lekceważy mnie jako osobę publiczną, nie mówiąc o moich kompetencjach. Dziwne i niezrozumiałe jest również to, że osoby z tzw. okręgu władz miejskich są traktowane nad wyraz życzliwie, nawet gdy sobą mało co reprezentują i nie maja nic do zaoferowania. Zawsze staram się pracować, aby łączyć wszystkich przy tematach merytorycznie. To jest normalne traktowanie pełnienia funkcji społecznie nadanej w wyborach samorządowych.

Niestety nie wszystkim jest dany dar patrzenia po za czubek własnego nosa.

Budzi we mnie wątpliwość i otwartość decydentów tarnogórskich, którzy z niezwykłą pieczołowitością pielęgnują układ zamknięty, zamykając w ten sposób rozwój osobisty, jak i rozwój gminy. To takie zaściankowe.

Ponieważ niektórzy mają kłopoty z pamięcią mogące wynikać ze zbyt długiego piastowania funkcji publicznej, dlatego pozwalam sobie na przypomnienie niektórych definicji:

GMINA: Podstawowa jednostka najniższego szczebla zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Wspólnota samorządowa (mieszkańcy gminy) oraz odpowiednie terytorium tj. obszar możliwie jednorodny ze względu na układ osadniczy i przestrzenny jak również więzi społeczne i gospodarcze zapewniające zdolność wykonywania zadań publicznych.

RADNY : Radny jest przedstawicielem władzy lokalnej. Wykonując swoje prawa i obowiązki, powinien kierować się przede wszystkim dobrem wspólnoty samorządowej.

PREZYDENT, BURMISTRZ, WÓJT: jednoosobowy organ wykonawczy gminy. Burmistrz jest organem wykonawczym w jednostce samorządowej, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium danej gminy.

Burmistrz (wójt, prezydent miasta) wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa – m.in. przygotowuje projekty uchwał rady gminy i określa sposób ich wykonywania. W jego wyłącznych kompetencjach leży gospodarowanie mieniem komunalnym i wykonywanie budżetu oraz zatrudnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. W realizacji zadań własnych gminy burmistrz (wójt, prezydent) podlega wyłącznie radzie gminy, która stanowi także o kierunkach oraz decyduje w strategicznych kwestiach majątkowych gminy. Jako organ administracji posiada ustalone kompetencje do rozstrzygania w sprawach indywidualnych – wydaje indywidualne decyzje w zakresie wszystkich zadań gminy.

To takie podstawowe informacje na temat wszystkich, którzy stanowią prawo miejscowe, aby przy ferworze nadchodzącej kampanii samorządowej nie zapomnieli do jakich funkcji, będą pretendować i po co.

Otwarcie kolejnego etapu Trasy Średnicowej w Zabrzu

Gratulacje dla Zabrza - otworzono kolejny odcinek Trasy Średnicowej. Czekamy na dalszą część w Gliwicach. Nie wierzę w zapewnienia finansowania PO. To jest chwyt przedwyborczy. Nie dajmy się nabrać. Ponad 20 lat budować taki odcinek to jest tempo zabójcze - żółwie.

Ciag dalszy afery finansowania remontu STADIONU Ślaskiego

SKANDAL w białych rękawiczkach. To już przestaje byś śmieszne. Znowu chcą wypompować nasze pieniądze na bezsensowne finansowanie niekończącego się remontu stadionu! Kiedy w końcu Zarząd Województwa Śląskiego i zarządzający placówka odpowiedzą za delikatnie mówiąc niegospodarność niekończącego się finansowania remontu. Warto się zastanowić komu na tym zależy? Tym bardziej NIK udowodniła w swoim raporcie niezgodności finansowe i proceduralne. PO chce się wybielać. Obecnie trudne to będzie.
Niech w końcu zacznie się poważne rozliczanie niegospodarności i bezsensownego wydawania pieniędzy naszego regionu obecnie rządzących PO, SLD, PSL, (RAŚ). My za to płacimy, a oni są odpowiedzialni za wszystkie afery na Śląsku i w Polsce.

Fotorelacja BARWY RUIN. BYTOMSKIE ŚLADY PO POWSTANIU WARSZAWSKIM

Jeden z ważniejszych dni w roku 70 rocznicę uczczenia Powstania Warszawskiego spędziłam z mieszkańcami Bytomia i regionu w Muzeum Górnośląskim przy otwarciu wystawy:
BARWY RUIN. BYTOMSKIE ŚLADY PO POWSTANIU WARSZAWSKIM
autorem jak zwykle pięknych zdjęć jest Witalis Szołtys

Komu przeszkadza Kamiliańska Orkiestra Dęta?

Jak co roku organizowany jest Tarnogórski Festiwal Orkiestr Dętych im. Józefa Szweda. Obecnie to już VII edycja. Zaskakujące dla mnie była uzyskana informacja, że niestety oficjalne pisemne zaproszenia do konkursu nie wysłano do Kamiliańskiej Orkiestry Dętej laureata V edycji, która w tym roku zgodnie z regulaminem mogła brać udział w konkursie. Jest ona prowadzona przez pasjonatów czteropokoleniowych muzyków i działająca non profit. Chociaż wstępnie orkiestra Kamiliańska była uwzględniona do konkursu podczas Tarnogórskiego Festiwalu Orkiestr Dętych, otrzymała nuty do utworów konkursowych, które ćwiczyła przez ok. miesiąc dwa razy w tygoniu.
Z programu wyczytałam, że oficjalnie, pisemnie zaproszono (co było gwarantem zakwalifikowania się do konkursu) orkiestry finansowane z jakiś budżetów Bardzo przykre zachowanie w tej kwestii Komisji ds. festiwalu oraz wydziału Kultury Urzędu Miejskiego, który wykonuje decyzje władz miasta.

W związku z tą przykrą, zaistniałą sytuacją należy zadać publicznie pytania:
Czym kierowała się komisja w doborze do konkursu wykonawców?
Czyżby miasto przyłączyło się do antykatolickiego nurtu, coraz bardziej lansowanego przez media?

A może mamy przykład brutalnej polityki wycinania tych, którzy są liderami w tej dziedzinie, aby nie zagrozili temu, który ze względu na gorszy poziom nie potrafi z orkiestrą Kamiliańską nigdy wygrać?
A może chodzi o promocję głównego lidera Tarnogórskiej Orkiestry Dętej, Radnego Miejskiego do nadchodzących jesiennych wyborów samorządowych?

Nie wiem, czy patron którego imię nosi Festiwal Józef Szwed zacny muzyk, kompozytor Tarnogórski był by zadowolony z rowoju takich wypadków oraz chwytów poniżej pasa…..

Moi kochani „MUZYKA ŁAGODZI OBYCZAJE”

strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |  191 |  192 |  193 |