"Przeszłość to jest dziś, tylko cokolwiek dalej " - Cypran Kamil Norwid

Konferencja prasowa w dniu 7 lipca 2014 r.
Biuro Zarządu Okręgowego PiS okręgu nr 31
Katowice ul. Warszawska 6/306
Godz. 11.00

Prowadzący Konferencję
Poseł RP Grzegorz Tobiszowski
Poseł RP Wojciech Szarama
Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Barbara Dziuk

Podczas konferencji prasowej zadałam publicznie pytania, na które Pan Marszałek nie raczył mi odpowiedzieć w złożonych interpelacjach, bądź odpowiedział enigmatycznie:

1. Co jest powodem że otwarcie Muzeum Śląskiego została przesunięta na 2015, a planowano otwarcie w 2012?
2. Jakie są gwarancje, że otwarcie w 2015 r jest terminem ostatecznym?
3. Jaki jest harmonogram prac, które są jeszcze do wykonania w Muzeum Śląskim w Katowicach, skoro nie przedstawiono harmonogramu prac, zwłaszcza jeśli są opóźnienia?
4. Co jest powodem przesunięcia rozliczenia przyznanych środków z UE?
5. Jak są ubezpieczone i zabezpieczone zbiory Muzeum Śląskiego i Muzeum Górnośląskiego, dlaczego ubezpieczono zbiory muzeum na określoną kwotę zbiory MŚk , czy zbiory innych muzeów, np. MGB są w ogóle ubezpieczone?
6. Czy Muzeum Śląskie posiada dopuszczenie do funkcjonowania obiektu przez Straż pożarną? Jeśli tak to kiedy taka zgoda została wydana? Jeżeli zaś decyzja Straży Pożarnej nie jest wydana, to dlaczego obiekt jest dopuszczony do zwiedzania?
7. Co jest powodem, że przekroczono kwotę inwestycji 5 mln 100, a wydano już 5 mln 600?
8. Zaskakujący jest brak umiejętności władz wojewódzkich do obsadzenia kadry. Dlaczego powołano do tej pory aż trzech dyrektorów, czy dwom wypłacono odprawy? Jeśli tak to w jakiej wysokości, a może są inne zabezpieczenia finansowe odwołanych dyrektorów?
9. Jaka jest podstawa prawna i w jakim trybie bez uchwały Zarządu Województwa powołano nowego dyrektora?
10. Jakie są przesłanki i argumenty ku temu by zlikwidować Muzeum w Bytomiu które posiada 64 pracowników i 1 000 000 eksponatów, a powierzchnia wystawowa przekracza powierzchnię wystawienniczą w nowym gmachu MŚK?

Dotacje podmiotowe od 2011 (dokument o dotacjach podmiotowych przekazany przez dyr. Smyczka) ujawniają ogromne dysproporcje w dotacjach podmiotowych na rzecz MŚK, a z pokrzywdzeniem MGB.
Dlaczego tak się dzieje i na jakiej podstawie przyznaje się dotacje podmiotowe, skoro MGB zatrudnia 64 pracowników, utrzymuje 4 budynki, i posiada milion eksponatów, a MŚK mieści się w jednym budynku , ma 110 pracowników i 83 tys, eksponatów?

Nie dopuszczę do zniszczenia Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
Nie pozwolę na niefrasobliwości wydatkowania pieniędzy ze środków UE bez specjalnego nadzoru.
Trzeba postawić tamę niszczeniu wszystkiego, co śląskie i cenne.
Trzeba postawić tamę niszczeniu substancji miejskiej i zapobiec degradacji miast.
Trzeba postawić tamę nieodpowiedzialności i działaniom krótkowzrocznym.
Trzeba wreszcie stworzyć zrównoważoną strategię rozwoju regionu spójną z finansowaniem UE.

z dedykacją dla Zarządu Województwa Śląskiego

"Pragnąłem zawsze, żeby nie opuszczała mnie wiara iż wielkie dzieła ducha są bardziej obiektywne od nas i one będą nas sądzić(...) biedni utopiści, debiutanci z historii, podpalacze muzeów, likwidatorzy przeszłości podobni są do owych szaleńców, którzy niszczą dzieła sztuki, ponieważ nie mogą wybaczyć ich spokoju, godności i chłodnego promieniowania" Zbigniew Herbert, "labirynt nad morzem"

Wernisarz Wiery Kalinowskiej w Kawiarni Artystycznej CYNAMON

Zapraszam do obejrzenia przepięknych prac wykonanych przez Wierę Kalinowską mieszkającą we Lwowie, które można zobaczyć w galerii w Kawiarni Artystycznej CYNAMON w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 7.

Tadeusz Ceypek - wystawa w Muzeum Górnośląskim

Super wystawa wspaniałego człowieka, lekarza Tadeusz CEYPEKA otwarta. Wielki ukłon w kierunku Muzeum Górnośląskiego a szczególnie dziękuję Pani dr Joannie Lusek. Wszyscy znający już nieżyjącego profesora podkreślali najważniejszą cechę jego pracowitość, poczucie sprawiedliwości i wielką uczciwość. Wszystkie te cechy wypływały z poszanowania Dekalogu i zasad cywilizacji łacińskiej.

Miło mi było po raz kolejny objąć patronat honorowy nad tak poważnym wydarzeniem jakim było otwarcie wystawy "Prof. Tadeusz Ceypek lekarz i artysta" na której odkryto i upubliczniono prace fotograficzne o sporych walorach artystycznych i wartości dokumentacyjnej. Wystawie towarzyszyła sesja naukowa, na której wspomniano nie tylko o dorobku naukowym profesora, ale także o jego pasjach. Wspominała go kadra medyczna na czele z Prezesem Śląskiej Izby Lekarskiej dr Jacek Kozakiewicz. Serdecznie dziękuję "Gościńcowi u Gwarka" oraz Leokadii Wójcik, którzy uświetnili wernisaż wystawy poczęstunkiem.

 

Święto gminy Bobrowniki

Święto Bobrownik było jak zwykle wspaniałe. W tym roku nowością stało się zorganizowanie Miasteczka Zdrowia z badaniami profilaktycznymi. Super sprawa. Sama też skorzystałam i okazało się, że wszystko w normie, nawet bym powiedziała, że wspaniale!

Namawiam do obserwacji i korzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych, ponieważ można w ten sposób zapobiec rozwojowi chorób cywilizacyjnych. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor Elżbiecie Kozak i pracownikom za umożliwienie zorganizowania mi Miasteczka Zdrowia, projektu mojego autorstwa, który wspólnie z 40 partnerami pro life koordynuję w Województwie Śląskim. To jest wspaniałe.

Miłym akcentem i wydarzeniem było wręczenie Pani Dyrektor Elżbiecie odznaczenia Zasłużony dla Województwa Śląskiego, które miałam przyjemność rekomendować po wypełnionym wniosku Fundacji Zwiastun. Również z mojej strony Pani Elżbieta otrzymała nagrodę Anioł Śląska 2014, za wspaniałą, wybitną działalność na rzecz regionu i ludzi PRO PUBLICO BONO.

Wysypisko śmieci w Rybnej problemem dla Tarnowskich Gór

stanowisko w sprawie planów nadbudowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Tarnowskich Górach – Rybnej

Jako wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sejmiku Województwa Śląskiego, wyrażam stanowczy protest i nie godzę się na przedmiotową inwestycję, wyrażam stanowczy protest przeciwko planowanej nadbudowie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zwane dalej wysypiskiem.

Zdecydowanie i kategorycznie sprzeciwiam się wydaniu pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, celem uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz próby pozytywnego zaopiniowania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu, tej jakże szkodliwej decyzji dotyczącej nadbudowy wysypiska śmieci.

Z uwagi na bierną postawę władz Gminy Zbrosławice oraz niefrasobliwość
w podejmowaniu tak istotnych decyzji władz miejskich w Tarnowskich Górach, zmuszona jestem wyrazić swoje wielkie oburzenie z powodu nadbudowy wysypiska, które planowano zamknąć ponieważ szkodzi środowisku naturalnemu.

Zwracam uwagę decydentom przy podjęciu decyzji na :

-brak konsultacji z mieszkańcami Laryszowa,
- Obniżony komfort życia mieszkańców Laryszowa,
- Zagrożenie dla upraw rolnych,
- Spadek wartości nieruchomości w Laryszowie,
- Brak dojazdu do wysypiska,
- Zagrożenie zniszczeniem podziemnych złóż wody pitnej.

W związku z powyższym sugeruję rozważenie innej lokalizacji na składowanie odpadów. Na pewno w Tarnowskich Górach są odpowiednie działki, które można wykorzystać do zagospodarowania na wysypisko. Z pewnością można znaleźć inną lokalizację dla takiego przedsięwzięcia, tym bardziej że przy obecnie obowiązującej ustawie oraz Strategii Gospodarowania Odpadami w Województwie Śląskim istnieją rozwiązania, które umożliwiają utylizację śmieci i nie szkodzą człowiekowi jako integralnej części środowiska naturalnego.

Biorąc pod uwagę wymienione negatywne skutki oddziaływania na środowisko, poprzez gromadzenie odpadów, na wysypisku wnoszę o zaniechanie dalszej nadbudowy wysypiska i przestrzeganie pierwszej zasady ustawy gospodarki odpadami, czyli likwidacji odpadów u źródeł. Przypominam, że zgodnie z zapisami ustawy, wysypiska mają być likwidowane i nie wolno prowadzić nieuzasadnionego ich rozbudowywania, które są niezgodne z nałożonymi wytycznymi i standardami UE.

Barbara Dziuk
- Radna Sejmiku Województwa Śląskiego
- Pełnomocnik Koła Miejskiego PiS

Noc Świetojańska w Muzeum w Tarnowskich Górach

Jak zwykle Noc w Tarnogórskim Muzeum niezwykle ciekawa i atrakcyjna dla wszystkich bez względu na wiek. Zapraszam na piękna wystawę zabawek, które osobiście znam z dzieciństwa. Gratulacje dla naszych tarnogórskich muzealników (zdjęcia poniżej ze strony MuzeumTG)

Wernisaż wystawy rysunku Czesława Pietrygi "Z piórkiem po Europie"

Obrazki Czesława Pietrygi pod lupą... Wernisaż za nami, kameralny, sympatyczny, ozdobiony muzyką Chopina w wykonaniu Eweliny Wolniszewskiej, który – jak i autor wystawy – też był na Majorce. Jedna wspólna cześć tych postaci- ukazywanie i zachwycanie się pięknem, które otacza nas na co dzień. 

strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |  191 |  192 |  193 |