Woda w życiu człowieka


autor Barbara Dziuk data 19 kwietnia 2012, 22:25
kategoria: General ( Barbara Dziuk)

Wykład na Uniwersytecie III Wieku na temat wody
przyciągnął bardzo wielu słuchaczy. Prelegentami byli: w-ce
Pan Henryk Szlagner Prezes Zarządu PWiK Veolia Tarnowskie Góry,
Pani Anna Tronina Prezes Fundacji VEOLIA Woda oraz Pan Marcin
Gajek kierownik Techniczny PWiK VEOLIA Tarnowskie Góry.

Wykład bardzo ciekawy. Wszyscy prelegenci podkreślali ważność
oszczędzania wody, ponieważ na świecie co min. umiera 7 osób
z braku wody.Zapadły mi słowa Papieża Jana Pawła II przytoczone przez Panią
Anię:

„Brak wody może być najważniejszą kwestią, z którą
ludzkość będzie miała do czynienia w najbliższej przyszłości...

Nie wystarczy myśleć o dzisiejszych potrzebach; ponosimy wielką
odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń, które rozliczą
nas z naszego zaangażowania dla zachowania bogactw naturalnych
powierzonych nam przez Stwórcę, tak abyśmy je traktowali z
troską i szacunkiem.”

wysłano z : http://www.tg.net.pl/blog/dziuk.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/blog/dziuk.php?id=5530