Wystąpienie w sprawie Metal Doctrine Festival w Piekarach


autor Barbara Dziuk data 6 czerwca 2018, 20:54
kategoria: General ( Barbara Dziuk)

Przekazuję opinii publicznej treść mojego wystąpienia,
skierowanego do Pani Prezydent Miasta Piekary Śląskie: Sławy
Umińskiej - Duraj w sprawie zorganizowania Metal Doctrine
Festival pod Kopcem Wyzwolenia.width="600" height="970">


wysłano z : http://www.tg.net.pl/blog/dziuk.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/blog/dziuk.php?id=9012