Podwyżki cen wody - samorządowcy wprowadzają w błąd


autor Barbara Dziuk data 8 lipca 2018, 17:05
kategoria: General ( Barbara Dziuk)

Odnośnie wprowadzania w błąd opinii publicznej przez samorządowców
i komitety wyborcze utworzone do nadchodzących wyborów samorządowych,
którzy tak naprawdę chcą swoje podwyżki cen wody przerzucić
na stronę rządową co jest nieprawdą, a zawsze powinni mieć
na uwadze przede wszystkim dobro mieszkańców i rzetelność w
informowaniu opinii publicznej. Wyjaśniam.Przecież po dogłębnych analizach kolejny raz widać niesłuszną
decyzję sprywatyzowanych wodociągów w TG i innych rejonach
Polski, które zawsze narzucały ceny wody i tak naprawdę za każde
złe decyzje samorządowców płacą mieszkańcy. I w tej
dziedzinie rownież. W związku z tym koniec samowoli w ustalaniu
taryf za wodę i nieuzasadnionych zysków dla prywatnych przedsiębiorstw
wodno- kanalizacyjnych za które płacą Polacy.Wyjaśniam merytorycznie. Uwzględniając między innymi potrzebę
ujednolicenia zasad naliczania w/w opłat za usługi wodne
procedowany jest w chwili obecnej w Sejmie RP rządowy projekt
ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych
ustaw. Wśród proponowanych w nim zmian zawarto obowiązek składania
przez podmioty korzystające z usług wodnych stosownych oświadczeń
oraz wskazano ich obowiązkową zawartość. Dotyczy to
naliczania opłat za usługi wodne za okres do dnia 31 grudnia
2020 r.

Naprawdę proszę o współpracę dla dobra mieszkańców i nie
tanie gierki polityczne oraz apeluję o rozwagę i prawdę w działaniu.


wysłano z : http://www.tg.net.pl/blog/dziuk.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/blog/dziuk.php?id=9033