Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - zapraszam do Biura Poselskiego


autor Barbara Dziuk data 24 stycznia 2019, 02:01
kategoria: General ( Barbara Dziuk)

Poseł na Sejm RP Barbara Dziuk zaprasza:Aby umożliwić mieszkańcom powiatu tarnogórskiego łatwiejsze
uzyskanie dokumentu, tuż przed rozpoczynającymi się feriami,
zapraszam do swojego Biura Poselskiego w Tarnowskich Górach
(przy ul. Sienkiewicza 1) we wtorek, w środę i w czwartek, tj.
5, 6 i 7 lutego 2019 r. w godzinach 10.00-14.00, gdzie w ramach
dyżuru stanowiska Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ osoby
ubezpieczone i uprawnione do uzyskania Europejskiej Karty
Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) będą ją mogły otrzymać.EKUZ to dokument potwierdzający prawo osób ubezpieczonych w
Narodowym Funduszu Zdrowia do korzystania z opieki medycznej w
krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego
Handlu na takich samych zasadach, na jakich leczą się mieszkańcy
tych krajów. EKUZ uprawnia do otrzymania świadczeń medycznych
niezbędnych podczas pobytu czasowego.

Wnioski o wydanie EKUZ można składać osobiście w NFZ, można
do tego upoważnić bliską osobę, złożyć wniosek listownie,
pocztą elektroniczną lub faksem.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zabranie ze sobą dowodu
osobistego lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość
oraz - w przypadku odbierania EKUZ dla osoby trzeciej - pisemnego
upoważnienia.

Szczegółowe informacje nt. EKUZ dostępne są pod adresem: href="http://www.ekuz.nfz.gov.pl">www.ekuz.nfz.gov.pl.src="https://tg.net.pl/blog/dziuk/2595.jpg" width="640"
height="456">


wysłano z : http://www.tg.net.pl/blog/dziuk.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/blog/dziuk.php?id=9163