Zdalna praca w Sejmie - zmiana ustawy o substancjach chemicznych


autor Barbara Dziuk data 15 lipca 2020, 20:57
kategoria: General ( Barbara Dziuk)

BarbaraDziuk - wystąpienie z 15 lipca 2020 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 14style="margin: 1em 0px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Sprawozdanie
Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o
substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych
innych ustawwysłano z : http://www.tg.net.pl/blog/dziuk.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/blog/dziuk.php?id=9395