Wiceminister z tarnogórskim rodowodem

Tak się składa, że (w wyniku werdyktu demokracji) trzecią kadencję jestem jedynym posłem z Tarnowskich Gór. Jednak już od sześciu lat w polskim Sejmie jest poseł, dla którego Tarnowskie Góry również są miastem bardzo bliskim.
Janusz Cichoń – poseł ziemi olsztyńskiej, wychował się w Tarnowskich Gór, tu m.in. ukończył I LO im. S. Sempołowskiej . Dopiero po maturze wyjechał właśnie do Olsztyna na studia i tam już pozostał. Był m. in. prezydentem tego miasta i wicemarszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego. Często pyta mnie o Tarnowskie Góry. Teraz, od stycznia 2013 r. Janusz pełni funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - był pierwszym zastępcą ministra Jacka Rostowskiego, a obecnie Mateusza Szczurka.
Jutro minister Janusz Cichoń odwiedzi Tarnowskie Góry na moje zaproszenie: w LO Sempołowskiej spotka się z uczniami, a w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim z samorządowcami.