Zapytanie do Ministra Spraw Zagranicznych

W ubiegłym tygodniu zwróciłem się z zapytaniem do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie podjęcia działań promocyjnych dotyczących wniosku o wpisanie tarnogórskich obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.