U marszałka woj. śląskiego

Ostatnie tygodnie wypełnione przeróżnymi zajęciami zarówno w Warszawie, jak i Tarnowskich Górach. Dodatkowo kalendarz trzeba było przeorganizowywać z powodu nie planowanego wcześniej zgromadzenie posłów i senatorów z okazji wizyty w Polsce prezydenta Francji Francois Hollande'a.

Spośród spotkań z ostatniego czasu chciałbym wspomnieć o wizycie mojej i burmistrza Kalet Klaudiusza Kandzi u marszałka województwa śląskiego Adama Matusiewicza. Pojechaliśmy głównie poinformować o przygotowaniach do termomodernizacji obiektów oświatowych, na którą tominwestycję Kalety pozyskały kilka milionów z programu operacyjnego województwa śląskiego. Początkowo zadanie to znajdowało się na liście rezerwowej i kilkakrotnie wraz z burmistrzem Kalet przekonywaliśmy marszałka, aby w momencie pojawienia się oszczędności przekazać je właśnie na to zadanie. Tak się stało, wypadało więc pojechać do marszałka podziękować :)
Świętowanie niepodległości

Specyfika historii naszego kraju sprawia, że narodowe święta bywają przesycone nostalgią i martyrologią. Trochę przyczynia się do tego pewnie również pogoda, która rzadko kiedy jest tak łaskawa w listopadzie jak dziś.
Coraz częściej zdarza się jednak przypominanie, że w Dniu Niepodległości warto się radować - stąd coraz więcej w tym dniu koncertów, czy imprez sportowych.
Taki właśnie radosny i pozytywny był przekaz uroczystości organizowanych dziś przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Zostałem na te uroczystości przez pana prezydenta zaproszony, ale zdecydowałem się świętować w Tarnowskich Górach i Kaletach.
Z prac Rady Powiatu raz jeszcze

Na sesję Rady Powiatu rzadko chodzę, ale staram się ich przebieg na podstawie relacji innych osób śledzić. Na ostatniej sesji miała miejsce ciekawa sytuacja – dwóch radnych grupy większościowej było nieobecnych, dzięki czemu dało się przegłosować propozycje starosty i zarządu - m.in. zgodę nazaciągnięcie kredytu, który pokryje zobowiązania zaciągnięte w poprzedniej kadencji Rady Powiatu. Wydawać by się mogło, że to projekt dość oczywisty i niekontrowersyjny (stare długi wszak trzeba spłacić), a jednak przeszedł tylko jednym głosem! Co więcej, radny Józef Korpak miał powiedzieć, że przecież i tak na następnej sesji, gdy już wszyscy radni będą obecni, Rada może cofnąć zgodę na zaciągnięcie tego kredytu.
Jest to sytuacja, która zaczyna już przekraczać granice absurdu. Ale cóż, jeśli Inicjatywa Obywatelska oraz ugrupowanie Józefa Korpaka, tak bardzo konsekwentnie dążą do zachwiania płynności finansów powiatu, to może im się to udać. Wtedy nie będzie już wyjścia, a jedynym rozwiązaniem będzie wprowadzenie zarządu komisarycznego.


Prawda zmiecie ich ze sceny politycznej

Po moim ostatnim wpisie na blogu dot. sytuacji w starostwie spotkałem się z wieloma komentarzami i pytaniami. Sporo znajomych pytało mnie, dlaczego wokół tego tematu jest tak wiele oświadczeń, intensywnej propagandy, nieraz przedstawiającej odbiegający od prawdy obraz sytuacji?
Odpowiedź jest oczywista – Inicjatywa Obywatelska zdaje sobie sprawę z tego, że prawda może zmieść ją ze sceny politycznej. Każdemu politykowi, osobie aktywnej w życiu politycznym zdarzają się sukcesy i porażki. Każdemu (zarówno mnie, czy burmistrzowi) część działań się udaję, część nie. Niektóre nasze pomysły okazują się trafione, inne mniej. Niezmiernie rzadko zdarza się jednak sytuacja otwartego działania na szkodę, tak jak czyniła koalicja Inicjatywy Obywatelskiej i Ruchu Samorządowego, próbując blokować do końca pomysł starosty, który w całości uwzględniał wszelkie uwagi opozycji, nie niósł ze sobą żadnego zagrożenia i stwarzał możliwość ratowania sytuacji w szpitalu. Próba jego zablokowania do ostatniego momentu, nieudana tylko dzięki temu, iż dwóch radnych Inicjatywy wyłamało się w głosowaniu, wskazuje wyraźnie, że grupa większościowa przyjęła kurs na doprowadzenie starostwa do upadku.
Czy taki stan może trwać długo? Trudno powiedzieć. Myślę, a nawet wiem, że wielu kolegów z IO zdaje sobie sprawę, że zapędziło się zbyt daleko. Być może gdyby wybory były w najbliższym czasie, najbliższych tygodniach, mogliby grać kartą szpitala, próbować wykazywać rzekomą nieudolność zarządu powiatu w jego zarządzaniu itd. Ich problem polega jednak na tym, że do wyborów są jeszcze dwa lata. Przez ten czas nie da się ukryć dość oczywistego faktu, że świadomie  blokowali działania stabilizujące prace szpitala. Co prawda treści te słabo przebiły się do tej pory w mediach, ale niewątpliwie ta prawda może stać się powszechną wiedzą, druzgocącą dla IO. 
Pytanie, co będzie dalej? Czy nadal będziemy trwać w sytuacji totalnego patu i blokowania wszystkich pomysłów Zarządu Powiatu? Wydaje się, że determinacja kierownictwa Inicjatywy w tym kierunku wielka. Ale wiem, że nie wszystkim radnym IO to odpowiada.
Jeżeli starostwo nie będzie mogło normalnie pracować, być może trzeba będzie szukać innych rozwiązań. Jedno z nich wynika wprost z ustawy o samorządzie powiatowym:
Art. 84.
1. W razie nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku
skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy powiatu, Prezes
Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej,
może zawiesić organy powiatu i ustanowić zarząd komisaryczny na
okres do 2 lat, nie dłużej jednak niż do wyboru zarządu przez radę kolejnej kadencji.


Szpital ratowany dzięki fortelowi pani starostyTo co ma miejsce w tarnogórskiej radzie powiatu powinno trafić do podręczników polityki. I byłoby to nawet zabawne, gdyby nie fakt, że w ramach gry politycznej szafuje się bezpieczeństwem zdrowotnym nas wszyskich.

Ale po kolei - jak wiadomo na poprzedniej sesji radni Inicjatywy Obywatelskiej oraz Ruchu Samorządowego (a więc ugrupowania Arkadiusza Czecha i Józefa Korpaka) nie zgodzili się na przekazanie aportem do spółki Szpitala Hagera budynku szpitala przy ul. Pyskowickiej, co byłoby rozwiązaniem korzystnym dla spółki jak i powiatu albowiem podniosłoby to kapitał zakładowy spółki oraz obyłoby się bez dodatkowych kosztów jakim jest podatek Vat, którego nie trzeba odprowadać od aportu nieruchomości. Taki aport od dawna był przewidywany, więc działanie opozycji wobec starosty wywołało wiele emocji i burzliwą dyskusję w różnych kręgach. Argumenty grupy większościowej w radzie nie były zbyt przekonujące (mówili o obawach przed przekazaniem budynku spółce, która znajduje się w kiepskiej sytuacji finansowej).

Druga strona wskazywała, że taka decyzja stwarza gigantyczne zagrożenie dla spółki i grozi jej upadkiem. Pojawiły się wręcz głosy, że opozycji zależy na upadku szpitalu, gdyż tylko wobec jakiejś spektakularnej klęski starosty jest w stanie wygrać kolejne wybory. Byłem świadkiem rozmowy, podczas której ktoś zapytał: "Czy Czech i spółka byliby w stanie ryzykować upadek szpitala, żeby zyskać na tym politycznie..?". Odpowiedzi były różne, ja sam nie miałem wyrobionego zdania. Do ubiegłotygodniowej sesji...

*** 

Przebieg ostatniej sesji rady powiatu sprawił, że wszystko jest już jasne.
Radni Inicjatywy zaproponowali na niej rozwiązania,(umowę dzierżawy wraz z uzyskiwanymi pożytkami oraz aport sprzętu i wyposażenia), które umożliwią realizację inwestycji w budynku szpitala, ale w żaden sposób nie stabilizują sytuacji w spółce. Przyjęli też uchwałę, która ma właściwie jedynie wartość papierowego zapisu - upoważnili Zarząd do kilkumilionowego wsparcia szpitala przez powiat, nawet nie próbując wskazać z czego te kilka milionów z budżetu powiatu należałoby zabrać. Abstrahując już od faktu, że zgłaszanie projektów uchwał dotyczących aportu sprzętu, jak i przekazania środków pieniężnych nie leży w kompetencjach Rady Powiatu i pewnie zostaną one uchylone przez wojewodę.

Pani starosta przygotowała na sesję rozwiązanie, które z jednej strony rozwiewa wszelkie, nawet najbardziej wydumane obawy (budynek nadal pozostanie własnością powiatu), a z drugiej strony poprawia bilans spółki i podnosi kapitał zakładowy dając jej możliwość istnienia, bezpieczeństwo bieżącego funkcjonowania i możliwość realizacji programu naprawczego (prezes spółki zadeklarował, że jej bilansowanie się może mieć miejsce pod koniec przyszłego roku). Rozwiązaniem tym był aport prawa dzierżawy i wierzytelności powiatu wobec szpitala. Rozwiązanie trafne, mądre, bardzo dobrze przygotowane. Wiem, że pani starosta długo nad nim pracowała.

Fortel pani starosty polegał też na tym, aby rozwiązanie zaprezentować dopiero na sesji. Doświadczenia ostatnich tygodni pokazują, że radni opozycyjni wobec starosty , że wszystkich sił starają się torpedować dobre rozwiązania, wprowadzając bezwzględną dyscyplinę. Tak też było tym razem i tylko dzięki zaszkoczeniu udało się przyjąć rozwiązanie dobre dla szpitala!

Po przedstawieniu propozycji wśród radnych Inicjatywy konsternacja - rozwiązanie rozwiewa wszelkie ich obawy, a dodatkowo ... oddala ryzyko upadku spółki. Popłoch i nerwowe rozmowy. Do końca próbowali to zablokować! Radny IO bliski burmistrzowi Czechowi biegał z telefonem przy uchu. "Nie spieszmy się tak z decyją" -mówili, nie mając żadnych innych argumentów.

Tylko dwójka radnych IO zdecydowała się poprzeć to rozwiązanie. Pozostali do końca próbowali je sabotować, a kiedy zobaczyli, że jednak jest 13 głosów za, sami wstrzymali się (pewnie dla uratowania twarzy).

***

Postawa zdumiewająca i bulwersująca! Czy naprawdę dla celów politycznych warto w tak ewidentny sposób narażać bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców naszego powiatu?


Grand Prix Polski w Skacie w Miasteczku Śląskim

Dziś w ośrodku Koral w Miasteczku Śląskim prawie 400 osób startowało ogólnopolskim Grand Prix w skacie. Jakiś czas temu Polski Związek Skata przyznał mi Honorową Odznakę za dotychczasowe wspieranie ich działalności. Kiedy więc zostałem poproszony o pomoc w organizacji tej imprezy, czułem się zobowiązany do pomocy.
Myślę, że wyszło dobrze, a szkaciarze wyjechali z Miasteczka zadowoleni.


Gwarek-Szombierki

Chyba pierwszy raz w historii tarnogórski Gwarek grał w meczu o stawkę z byłym mistrzem Polski (sparingów nie liczymy).
Dziś w meczu IV ligi Gwarek-Szombierki było 1-1.


strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |