Z mikrofonem po Tarnowskich Górach

Od wtorkowego wieczora z dwoma dziennikarkami radiowej "Trojki" wędruję po zakamarkach Tarnowskich Gór - zarównych tych "oficjalnych", z przewodników turystycznych, jak nieco mniej rozpoznanych. "Trójkowy" mikrofon nagrywa ciekawych ludzi, wyłapuje klimat miast.

Zapraszam do radia w piątek w godzinach 9-12. Wóz transmisyjny stać będzie na Rynku.


Maraton spotkań

Po powrocie znad Bałtyku wpadłem akurat w środek „sezonu dożynkowego”. Udział w różnych lokalnych uroczystościach to istotna część działalności publicznej. W ostatnią niedzielę byłem na dożynkach w Ożarowicach i Szałszy oraz organizowanej z olbrzymi rozmachem, już po raz piąty, imprezie hodowców gołębi pocztowych „Dobry Lot Europo” (cieszę się, że kolejny raz miałem okazję pomóc w jej przygotowaniu).

Dzięki takim imprezom mam szansę spotkań z mieszkańcami naszego powiatu, wymiany uwag z osobami spotykanymi co jakiś czas przy podobnych okazjach (sołtysami, radnymi, lokalnymi społecznikami). Bardzo sobie cenię wypowiadane przez nich bardzo szczerze uwagi o tym co jest dobrego w aktualnie realizowanej polityce, a co jeszcze należałoby zmienić.

We wrześniu będzie jeszcze sporo okazji do takich rozmów.Odpowiedź Burmistrza- niespecjalnie mnie przekonuje


Szanowny Pan
Tomasz Głogowski
Poseł na Sejm RP

Szanowny Panie Pośle,
W dniu 17 lipca br. podniesiono opłaty za najem, które od ponad 6 lat nie były zmieniane. Zgodnie z tabelą stawek czynszowych kwoty te wzrosty w większości przypadków o 30%. Najwyższą podwyżką zostało objętych 13 lokali usytuowanych w ścisłym centrum miasta, czyli w strefie o wysokiej atrakcyjności pod względem lokalizacji działalności handlowej. Dla tych lokali czynsz wzrósł do 70 zł netto/m . Nadal jest to kwota znacząco niższa od tej, którą zgodnie z tabelą będą płacić banki.
Opłaty za najem komunalnych lokali użytkowych zostały zbliżone do cen rynkowych, obowiązujących w prywatnych lokalach użytkowych. Pozostawienie czynszów w dotychczasowej wysokości mogłoby zostać ocenione jako niegospodarność lub nierówne traktowanie przedsiębiorców.
Na sercu leży mi przywrócenie charakteru głównemu deptakowi miasta - ulicy Krakowskiej.
Narzędziem do realizacji tego przedsięwzięcia będzie rewitalizacja centrum Tarnowskich Gór.

Z wyrazami szacunku
Arkadiusz CzechList z 31 lipca 2008

Arkadiusz Czech
Burmistrz Tarnowskich Gór


Szanowny Panie Burmistrzu,

Z dużym zdumieniem i zaniepokojeniem przyjąłem Pańskie rozporządzenie z 17 lipca br. dotyczące ustalenia stawek czynszowych w lokalach handlowych i usługowych na terenie Tarnowskich Gór.
Szczególnie zastanawia wzrost o blisko 400% stawki czynszowej w lokalach handlowych oraz 30% w lokalach usługowych zlokalizowanych w I strefie. Taka decyzja w praktyce niewątpliwie przyczyni się do całkowitego wyeliminowania z centrum naszego miasta handlu i usług co w konsekwencji doprowadzi do „monokultury bankowej na ul. Krakowskiej”. Będzie to bez wątpienia sprzeczne z opinią mieszkańców Tarnowskich Gór, którzy wielokrotnie dawali wyraz swoim oczekiwaniom aby centrum miasta zapewniało różnorodną ofertę handlowo-gastronomiczną dzięki czemu centrum miasta będzie tętniło życiem przez większość dnia.
Pańskie rozporządzenie zdecydowanie zaprzecza tym oczekiwaniom i może spowodować wiele negatywnych skutków dla gospodarki miasta.
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie motywów Pańskiej decyzji jak również o przemyślenie jej zmiany.


Z poważaniem


Tomasz Głogowski
Poseł na Sejm RP


Polemika z posłem Szaramą

Paroletnia znajomość z Wojciechem Szaramą ukształtowała we mnie raczej pozytywny obraz kolegi posła. Z tym większym zdumieniem przyjąłem jego wypowiedzi w „Dzienniku Zachodnim” po wyborze na szefa Prawa i Sprawiedliwości w województwie śląskim. Mógłbym uznać, iż wypowiadał dość dziwne i zazwyczaj nie odpowiadające rzeczywistości opinie, ponieważ trudno mu bronić skompromitowanej formacji.

Niektóre stwierdzenia zdenerwowały mnie jednak na tyle, że chciałbym się do nich odnieść. Najbardziej komicznie brzmi odpowiedź posła Szaramy na argument dziennikarza, iż rząd Platformy Obywatelskiej zapewnił 120 mln złotych na dokończenie remontu Stadionu Śląskiego, czego nie uczynił PiS. Wypowiedź, iż minister Jakubiak wielokrotnie zachęcała śląskie samorządy do kolejnych inwestycji związanych z Euro, to chyba zwykła kpina - nic łatwiejszego od zachęcania do inwestycji bez dawania na nie pieniędzy,

Trzeba zaznaczyć, że przeznaczenie pieniędzy na Stadion Śląski udało się dzięki zdecydowanej postawie Górnośląskiego Zespołu Parlamentarnego w pierwszych tygodniach po jego zawiązaniu... Dziwnie brzmią ironiczne uwagi posła Szaramy na temat prac tegoż zespołu, skoro w poprzedniej kadencji taka inicjatywa praktycznie nie funkcjonowała. W tej – o czym chciałem kolegę Wojciecha zapewnić – nasz zespół odniesie jeszcze wiele podobnych sukcesów.

Ze względu na wzmiankowaną wcześniej sympatię, aż nie chce mi się odnosić do argumentów Wojciecha Szaramy wskazujących na zapaść Śląska pod rządami PO – zmniejszenie połączeń LOT-u Katowice- Warszawa oraz opóźnień pociągów na tej samej trasie. Lotów jest mniej, bo wygasła umowa na dzierżawę samolotów o przedłużeniu której poprzedni zarząd LOT-u (związany z PiS) nie pomyślał. Uspokajam pana posła, że prowadzę w tej sprawie korespondencję z Ministrem Skarbu Państwa (właścicielem PLL LOT S.A.) i ten zapowiada rychłe zwiększenie liczby połączeń. Pociągi są opóźnione z powodu prowadzonych remontów, które umożliwią zmniejszenie czasu podróży do Warszawy. Poseł Szarama powinien chyba zauważyć to przez okno, chyba, że uważa remonty za coś niepotrzebnego.

Sądzę, że szef PiS-u w województwie śląskim, zamiast silić się na niezbyt trafne ataki na Platformę Obywatelską, mógłby zastanowić się na przykład, jak przekonać Lecha Kaczyńskiego do tego, aby nie wetował ustawy tworzącej Metropolię Górnośląską, bo przecież zapowiedzi weta już płyną. Gdyż - zapewniam Pana posła - że Platforma to korzystne dla naszego regionu rozwiązanie wprowadzi.


Wiceminister środowiska w Tarnowskich Górach

Na moje zaproszenie w Tarnowskich Górach gościł wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski. W oficjalnym programie były rozmowy w starostwie powiatowym, wizyta na terenie wysypisk po Zakładach Chemicznych "Tarnowkie Góry" i konferencja prasowa w moim biurze poselskim.

Później, już mnie oficjalnie, m.in. zwiedzanie Kopalni Zabytkowej i spacer po mieście.

Ustalenia dokonane podczas wizyty powinny zaowocować wznowieniem prac przy likwidacji odpadów wiosną przyszłego roku. 
Ponownie na czarnohuckiej hałdzie

W środę z inicjatywy wojewody śląskiego Zygmunta Łukaszczyka odbyło się spotkanie poświęcone dokończeniu likwidacji wysypisk po Zakładach Chemicznych "Tarnowskie Góry". To spora zmiana jakościowa - wojewoda sam przyjeżdża do Tarnowskich Gór i zaprasza wszystkich zainteresowanych. Nie musimy już jak w poprzednich latach jeździć ze starostą tarnogórskim do Katowic na rozmowy, z których nie zawsze wynikało coś pozytywnego.
Podczas spotkania w ratuszu i wizyty na miejscu likwidowanych zakładów można było przede wszystkim dostrzec dużą deteminację wojewody, aby problem ten został rozwiązany ostatecznie w tej kadencji. Mogę zapewnić, że moje zamierzenia są podobne.
Mam nadzieję, że w następnych miesiącach zapadną konkretne decyzje zarysowujące terminy dalszych prac likwidacyjnych.


strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |