Różne

Piękna wiosna zadomowiła się (miejmy nadzieję) na trwale w Tarnowskich Górach. Spacerując po uliczkach miasta z wózkiem podziwiam kwitnące forsycje i magnolie.
***
W Radzie Miejskiej przeorganizowania wynikłe z nieporozumień, których chyba można było uniknąć. Mam nadzieję, że współpraca Rady i burmistrza jakoś się ustabilizuje, bo mamy wspólnie sporo do zrobienia dla naszego miasta.
***
O konflikcie w starostwie pisano dużo, a kiedy starosta podpisał ugodę ze związkami zawodowymi zainteresowanie tym faktem jest mniejsze. A warto to odnotować, bo to spory sukces obu stron. Mnie ucieszył późnowieczorny telefon osoby z zarządu związków z podziękowaniem za pomoc w pojściu do porozumienia.
***
W ogloszonym we wtorek przez Ministerstwo Skarbu Państwa planie prywatyzacyjnym Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" została przewidziana do prywatyzacji na przełomie 2008/2009. To ważna i informacja i konieczne dla zakładu rozwiązanie, sporo nad tym pracowałem. Mam nadzieję, że wszystko zostanie przeprowadzone terminowe i w sposób korzystny dla załogi.


Zapytanie

W dniu 27 marca br. poseł Tomasz Głogowski skierował do Ministra Skarbu Państwa zapytanie w sprawie drastycznego zmniejszenia przez PLL „LOT” połączeń lotniczych na trasie Katowice-Warszawa.
Sprawę opisała Katowicka Gazeta Wyborcza. Poniżej zamieszczamy treść zapytania poselskiego.
___________________________________________________________________________
__________

Tomasz Głogowski Warszawa 27.03.2008
Klub Parlamentarny
Platforma Obywatelska
Szanowny Pan
Aleksander Grad
Minister Skarbu Państwa


Zapytanie w sprawie drastycznego zmniejszenia przez PLL „LOT” połączeń lotniczych na trasie Katowice-Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,

Z końcem marca br. wygasa umowa, na mocy której PLL „LOT” dzierżawił samoloty używane do wielu krajowych połączeń lotniczych. W skutek tego od 1 kwietnia 2008 r. w rozkładzie lotów na trasie Katowice-Warszawa znajdują się jedynie dwa loty w dni powszednie – o 5.55 z Katowic do Warszawy i o 22.30 z Warszawy do Katowic.
Dotychczas w rozkładzie znajdowały się cztery połączenia w każdą stronę, a na przestrzeni ostatnich miesięcy cieszyły się one coraz większą popularnością. Według nieoficjalnych informacji przyczyną tak radykalnego zmniejszenia liczby połączeń jest zaniedbanie dotychczasowego Zarządu PLL „LOT”, który nie zajął się podpisaniem nowej umowy. Pojawiają się również argumenty, że wielu pasażerów skarżyło się na standard samolotów używanych do połączeń krajowych, wydaje się jednak, że rozwiązanie tego problemu poprzez likwidację 75% połączeń jest kuriozalnym pomysłem.
Zawieszenie liczby połączeń, nawet czasowe, może bardzo wyraźnie odbić się na dochodach PLL „LOT”. Oczywistą kwestią jest bowiem fakt, że wiele lotów na trasie Katowice-Warszawa jest początkowym etapem dłuższych podróży, w tym transatlantyckich. Wobec braku możliwości łatwego dotarcia na lotnisko „Okęcie” (z którego „LOT” realizuje większość połączeń międzynarodowych) i przy jednoczesnej dużej liczbie codziennych połączeń lotniczych Katowice-Frankfurt, wielu potencjalnych klientów „LOT-u” na pewno wybierze inne linie lotnicze, kosztem spółki Skarbu Państwa.
W związku z powyższym zapytuję Pana Ministra, czy zamierza podjąć działania wobec podległej mu spółki PLL „LOT” w celu przywrócenie większej liczby połączeń lotniczych na trasie Katowice-Warszawa?

Z wyrazami szacunku
Tomasz Głogowski
Poseł na Sejm RP
___________________________________________________________________________
__________
Regionalne spory

Tak burzliwej dyskusji na posiedzeniu Klubu PO jak we wtorek nie było przez dwa lata. Frontalny atak posłów ze wschodnich regionów kraju na minister rozwoju regionalnego Elżbietę Bieńkowską, bronioną jedynie przez posłów ze Śląska.
Koleżanki i koledzy ze wschodu zarzucali minister, że podczas weryfikacji tzw. listy indykatywnej projektów, które mają być realizowane ze środków europejskich bardzo skrzywdziła ścianę wschodnią, uprzywilejowując województwa śląskie i pomorskie.
Pomijając, że to dość naciągana teza, trzeba podkreślić, że wysiłek ministerstwa zmierza do wprowadzenia jasnych zasad podziału środków - przed wyborami PiS upchał na listę mnóstwo projektów bez żadnego klucza, w Programie Infrastruktura i Środowisko dając np. projekty na kwotę 130% środków (a dodatkowo tworząc jeszcze listę rezerwową! ).
Bo zmianach na liście pozostało np. w dziedzinie ochrony środowiska poza konkursem jedynie projektów na 30%, a reszta pójdzie drogą konkursową.
Dobrze przygotowane projekty, których realizacja jest niezbędna (takie jak np. dokończenie likwidacji wysypisk po Zakładach Chemicznych "Tarnowskie Góry" ) konkursu obawiać się nie muszą.
Projekty takie jak budowa filharmonii w pewnym mieście na wschodzie, w którym nie ma zespołu symfonicznego raczej tak.

Chyba stąd wynikał atak tamtejszych posłów na minister Bieńkowską.


Bezpłatne porady prawne

Informujemy, że kolejny dyżur rady prawnego odbędzie się w biurze poselskim 5 lutego ( wtorek) w godz. od 13:00 do 16:00. Zapisy przyjmowane sa telefonicznie pod nr 032 768 86 11 bądź w Biurze Poselskim przy ul. Opolska 1.

Prosimy o przygotowanie niezbędnych dokumentów, które będą pomocne w rozpoznaniu sprawy.


Zapraszam na staż

Osoby zainteresowane odbycie stażu w moim Biurze Poselskim proszę o kontakt - 032/768 86 11, biuro@glogowski.net.


Bezpłatne porady prawne

Pragniemy poinformować , że kolejny bezpłatny dyżur radcy prawnego odbędzie się 29 stycznia 2008r. (wtorek) w godzinach od 13:00 do 16:00. Zapisy przyjmujemy telefonicznie pod nr tel. 032 768 86 11 jak również osobiście w Biurze Poselskim przy ul. Opolskiej 1.

Bardzo prosimy o staranne przygotowanie dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia sprawy.


Kolejny dyżur bezpłatnych porad prawnych

Najbliższy bezpłatny dyżur radcy prawnego odbędzie się w Biurze Poselskim Tomasza Głogowskiego
8 stycznia (wtorek) w godzinach od 13.00 do 16.00
Zapisy są przyjmowane telefonicznie pod numerem 032/ 768 86 11 bądź osobiście w Biurze Poselskim przy ul. Opolskiej 1.

Prosimy o przygotowanie dokumentów pomocnych w rozpoznaniu sprawy.


strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |