Klub Obywatelski z Borysem Budką

Wczoraj w Galerii "Inny Śląsk" świetne spotkanie Klubu Obywatelskiego z Borysem Budką. Dobra dyskusja, szczelnie wypełniona sala. Wśród zgromadzonych kilka osób z kręgu "Gazety Polskiej", którzy chcieli mocno podkreślić swoją obecność, ale szybko okazali się bezradni wobec argumentów Borysa.
Było dużo osób, których nie znałem, a którzy, jak się okazało, oceniają obecną sytuację w Polsce dokładnie tak samo jak ja - np. dostrzegając olbrzymią liczbę internetowych troli (prawdopodobnie głównie rosyjskich), którzy swoimi wpisami starają się wspomagać obecny rząd.
Ponieważ reżimowa TVPiS nie przebiera teraz w środkach, żeby zdyskredytować Borysa (nie cofając się przed żadnymi kłamstwami, także przed chamowatymi atakami na jego żonę), całe spotkanie nagrywała TV Katowice. Trzech pracowników TVP spędziło w pracy kilka godzin w nadziei, że będą mogli wyciąć jakieś źle brzmiące, wyrwane z kontekstu pół zdania. Zabawne i żenujące jednocześnie...
Poprawka w dezyderacie dot. Zakładów Chemicznych

Miło mi poinformować, że sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa jednomyślnie przyjęła moją propozycję wprowadzenia zmiany w dezyderacie do prezesa rady ministrów w sprawie rewitalizacji terenów poprzemysłowych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w likwidacji.

Zdanie "Komisja postuluje przygotowanie przepisów prawnych, które umożliwią przymusowe przejęcie na rzecz Skarbu Państwa prywatnych gruntów, na których znajdują się niebezpieczne odpady" zostało zastąpione sformułowaniem:
"Komisja postuluje dokonanie oceny, czy aktualny stan prawny umożliwia dokończenie procesu likwidacji niebezpiecznych odpadów po Zakładach Chemicznych "Tarnowskie Góry", łącznie z odpadami zlokalizowanymi na terenach prywatnych. W razie potrzeby zmian w prawie Komisja wnosi o ich przygotowanie".

Mam nadzieję, że sumienne wywiązanie się z tego postulatu przez Ministerstwo Środowiska umożliwi rychłe rozpoczęcie ostatniego etapu likwidacji tych odpadów.


Dezyderat Komisji Środowiska o Zakładach Chemicznych

Dziś sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przyjmuje dezyderat do Prezesa Rady Ministrów w sprawie rewitalizacji terenów poprzemysłowych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w likwidacji.
Dezyderat dość ogólnikowy (z krótką informacją o problemie i postulatem podjęcia działań w celu zakończenia procesu ich usuwania). Ale nie czepiam się, bo dezyderaty szczegółowe nie muszą być.
W projekcie zawarto tezę o konieczności przygotowania zmiany prawa zmierzającej do możliwości cyt. " przymusowego przejęcia przez Skarb Państwa prywatnych gruntów, na których znajdują się niebezpieczne odpady".
Na poprzednim posiedzeniu Komisji w wielu głosach (przede wszystkim w wystąpieniu burmistrza Tarnowskich Gór) wskazano, że dokonane w poprzedniej kadencji Sejmu zmiany prawa umożliwiają usunięcie wszystkich odpadów, także zlokalizowanych na terenach prywatnych.
Poniżej moje pismo do Przewodniczącego Komisji w tej sprawie.

*

Szanowny Pan
Stanisław Gawłowski
Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa


Szanowny Panie Przewodniczący,


Pozwalam sobie przedstawić Panu Przewodniczącemu kilka uwag do projektu Dezyderatu Komisji do Prezesa Rady Ministrów w sprawie rewitalizacji terenów poprzemysłowych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w likwidacji, który ma być rozpatrywany na dzisiejszym posiedzeniu, z prośbą o przekazanie ich członkom Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
Jednocześnie chciałbym podziękować Panu Przewodniczącemu za zajęcie się tym tematem przez Komisję.


Większych zastrzeżeń nie budzi zwięzły opis sytuacji związanej z historią likwidacji niebezpiecznych wysypisk po Zakładach Chemicznych "Tarnowskie Góry" i apel o podjęcie działań w celu dokończenia związanych z tym prac.

Ostatni akapit projektu Dezyderatu, zawierający postulaty do realizacji, jako właściwie jedyny konkret postuluje przygotowanie przepisów prawnych umożliwiających wywłaszczenie prywatnych gruntów, na których znajdują się niebezpieczne odpady (co miałoby, jak można się domyślać, ułatwić dokończenie procesu likwidacji odpadów). Być może jest to jedna z dróg do dokończenia procesu usuwania niebezpiecznych odpadów w Tarnowskich Górach, ale wydaje się, że bardzo długotrwała - wymagająca przeprowadzenia procesu legislacyjnego zmiany ustawy o nieruchomościach i potem ew. długiej sądowej procedury wywłaszczania. Tymczasem podczas posiedzenia Komisji 15 listopada br. w wielu wystąpieniach wykazywano, że zmiany w prawie dokonane w poprzedniej kadencji parlamentu (zmiana ustawy Prawo ochrony środowiska z września 2014 r. oraz Ustawy o odpadach z grudnia 2012 r.) doprowadziły do sytuacji, w której nie ma już przeszkód prawnych do usunięcia całości niebezpiecznych odpadów, także zlokalizowanych na terenach należących do osób fizycznych (można skorzystać z instrumentu remediacji, stworzonemu w celu zwalczania szkód środowiskowych powstałych przed 2007 r.). Szczegółowo opisane zostało to w piśmie, które przekazał Panu Przewodniczącemu w czasie posiedzenia Komisji Burmistrz Tarnowskich Gór, jak również w uszczegóławiającym temat piśmie Burmistrza Tarnowskich Gór do autorki projektu Dezyderatu Pani Poseł Barbary Dziuk.

Niepokój może budzić ogólne sformułowanie "Komisja wnosi również o podjęcie działań weryfikujących i aktualizujących program "Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330-Gliwice". Można mieć uzasadnione obawy, że takie działania "weryfikujące" spowolniłyby proces usuwania niebezpiecznych odpadów. Być może zmierzały do zmiany technologii zabezpieczania tychże odpadów, co zatrzymałoby kontynuację zadania budowlanego, które jest przecież w trakcie realizacji.

Dezyderat nie porusza jednej bardzo istotnej kwestii - konieczności spłaty prawomocnie zasądzonej kwoty za prace wykonane przy likwidacji odpadów w Tarnowskich Górach w latach 1995-98 przez firmę Enpol (988 tys. zł kwoty głównej, z odsetkami dziś to ok. 3,6 mln zł). Nie spłacenie tej kwoty przez Skarb Państwa powoduje, że komornik podejmuje działania zmierzające do zajęcia terenu, na którym prowadzone są prace rekultywacyjne, znajduje się oczyszczalnia ścieków itp. Uniemożliwia to realizację dalszego procesu usuwania odpadów.

W związku z powyższym pozwalam sobie zasugerować, że być może właściwsze byłoby następujące brzmienie ostatniego akapitu dezyderatu: "Komisja postuluje dokonanie oceny, czy aktualny stan prawny umożliwia dokończenie procesu likwidacji niebezpiecznych odpadów po Zakładach Chemicznych "Tarnowskie Góry", łącznie z odpadami zlokalizowanymi na terenach prywatnych". W razie potrzeby zmian w prawie Komisja wnosi o ich przygotowanie. Komisja wnosi również o zapewnienie środków finansowych na dokończenie procesu usuwania odpadów oraz spłacenie prawomocnie zasądzonych zaległości za prace wykonane w poprzednich latach."Z wyrazami szacunku


Tomasz Głogowski
Poseł na Sejm RP


Piękny Jubileusz Chóru "Kolejarz"

Truizmem byłoby przypominanie, jak silny jest na Śląsku, także w Tarnowskich Górach ruch śpiewaczy. Chór "Kolejarz" ze swoją 30-letnią historią do najstarszych może nie należy, ale z pewnością jest jednym z istotniejszych na muzycznej mapie naszego regionu.
Dziś w TCK-u świętował on swój jubileusz, racząc licznych zebranych pięknym koncertem. W drugiej części z towarzyszeniem Kamiliańskiej Koncertowej Orkiestry Dętej - efekt był rewelacyjny!


Nowoczesny Oddział w bytomskim szpitalu

Dziś przemiła uroczystość w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu - otwarcie Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu. Wspaniały, nowoczesny obiekt, w którym świetni bytomscy fachowcy będą mogli jeszcze lepiej pomagać mamom i ich potomkom. Obiekt kosztował 23 mln, z czego 18 mln trafiło do Bytomia dzięki decyzji ministra finansów Jacka Rostowskiego, podjętej kilka lat temu. Gdyby przeliczyć to na metry powierzchni użytkowej wychodzi taniej, niż przeciętna cena budowy mieszkania. A przecież są tam nowoczesne bloki operacyjne, windy i mnóstwo specjalistycznego sprzętu.
W ogóle wydaje mi się, że władze województwa śląskiego za mało chwalą się tym szpitalem, który mógłby służyć za wzór do naśladowania dla wielu innych placówek.
Zasługą wieloletnich starań Oddziału, który dziś dostał nowy budynek jest bez wątpienia m.in. znaczny spadek śmiertelności niemowląt w województwie śląskim.
Przy okazji warto dodać, że od kilka lat w świetny sposób zarządzają tym szpitalem tarnogórzanie - Kornelia Cieśla i Antoni Jankowski.


Otwarcie Biura Poselsko-Senatorskiego w Bytomiu

Od dziś nowy etap w moim zawodowym życiu po otwarciu biura poselskiego w Bytomiu. Jako dziecko przyjeżdżałem do Bytomia odwiedzać w pracy tatę, teraz sam mam miejsce, w którym będę aktywny. Szczegóły dotyczące organizacji pracy biura podamy wkrótce. Biuro mieści się przy ulicy Katowickiej 7/13 (I piętro).
"Skandaliczne" zachowanie GUS

Jak Główny Urząd Statystyczny mógł zrobić rządowi takie świństwo ?!?

W dniu celebrowania rocznicy rządu Beaty Szydło, zorganizowanego w picowatym stylu a’la wręczanie oscarów, ta wredna instytucja wyskoczyła z danymi statystycznymi, które pokazują jaka jest sytuacja w Polsce.
A ta okazuje się niestety katastrofalna – najniższy od lat rozwój gospodarczy, zatrzymane inwestycje, najgorszy z wszystkich krajów UE poziom wykorzystania środków europejskich. Krótko mówiąc, Polsce grozi recesja i nie widać pomysłu na zatrzymanie tego procesu.
No jak tak można?!? Mówić prawdę w dniu świętowania rocznicy rządu… Skandal…
Należy natychmiast wymienić kierownictwo GUS !
Albo jeszcze lepiej – zlikwidować GUS i utworzyć NUS – Narodowy Urząd Statystyczny !!!


strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |