"Skandaliczne" zachowanie GUS

Jak Główny Urząd Statystyczny mógł zrobić rządowi takie świństwo ?!?

W dniu celebrowania rocznicy rządu Beaty Szydło, zorganizowanego w picowatym stylu a’la wręczanie oscarów, ta wredna instytucja wyskoczyła z danymi statystycznymi, które pokazują jaka jest sytuacja w Polsce.
A ta okazuje się niestety katastrofalna – najniższy od lat rozwój gospodarczy, zatrzymane inwestycje, najgorszy z wszystkich krajów UE poziom wykorzystania środków europejskich. Krótko mówiąc, Polsce grozi recesja i nie widać pomysłu na zatrzymanie tego procesu.
No jak tak można?!? Mówić prawdę w dniu świętowania rocznicy rządu… Skandal…
Należy natychmiast wymienić kierownictwo GUS !
Albo jeszcze lepiej – zlikwidować GUS i utworzyć NUS – Narodowy Urząd Statystyczny !!!


O Zakładach Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Sejmie

Dziś w Sejmie bardzo było bardzo wielu tarnogórzan. Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zajmowała się analizą dotychczasowych działań na rzecz możliwości unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych po Zakładach Chemicznych "Tarnowskie Góry".
Dyskusja była dość konkretna. Podziękowałem zarówno poseł Barbarze Dziuk, jak i Przewodniczącemu Komisji Stanisławowi Gawłowskiemu za wprowadzenie tego punktu do planu pracy Komisji.
Tematyka jest znana i opisywana niejednokrotnie (także przeze mnie), więc może nie będę powtarzał znanych treści.
Cieszy mnie, że w czasie dyskusji podkreślono, że problem jest w trakcie rozwiązywania (dotychczas zabezpieczono 70% niebezpiecznych odpadów).
Dyskusję wzbudziła kwestia, czy do dokończenia likwidacji potrzebna jest zmiana prawa (poprzez wprowadzenie możliwości wywłaszczania właścicieli terenów prywatnych w celu likwidacji poważnych zagrożeń środowiska).
Ciekawy głos miał burmistrz Arkadiusz Czech, który wskazał, że po zmianach prawa dokonanych w ub. kadencji Sejmu - zmiana ustawy o ochronie środowiska z września 2014 r. oraz zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - nie jest to już konieczne, a ustawy w obecnym kształcie umożliwiają dokończenie zadania. Burmistrz już wiele miesięcy temu chwalił w rozmowie ze mną te zmiany, ale bylo to w wąskim gronie, więc miło mi było usłyszeć te pochwały publicznie.


Święto Niepodległości

Jak co roku świętowaliśmy rocznicę przekazania przez Radę Regencyjną władzy Józefowi Piłsudskiemu, co zostało uznane za symboliczny moment w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Byłem dziś na uroczystościach w Bytomiu, Tarnowskich Górach i Tąpkowicach (a wieczorem, już prywatnie idziemy z żoną do kina na "Ostatnią rodzinę)".

*

Dobrze, że w świątecznych uroczystościach licznie uczestniczą przedstawiciele różnych środowisk. Nie można pozwolić, aby patriotyzm, umiłowanie ojczyzny i duma z jej osiągnięć były zawłaszczane przez jedną grupę. Nie może być tak, aby ktoś sobie uzurpował prawo do jedynego słusznie patriotyzmu, czy też zawłaszczał biało-czerwone barwy.

*

Powrót Polski na mapę świata 98 lat temu, był efektem zarówno wielu wojennych zrywów niepodległościowych, ale także działań w innych obszarach. Zwłaszcza w ostatnich latach bardzo istotną rolę odegrały zabiegi dyplomatyczne toczone przez wielu Polaków z Janem Ignacym Paderewskim na czele w stolicach europejskich i Waszyngtonie. jestem pewien, że to dobra wskazówka dla nas. Patriotyzm XXI w. nie może naiwnie zapominać o konieczności zapewnienia państwu silnej i sprawnej armii, ale nie sposób zaprzeczyć, że podstawą polskiej niepodległości jest dziś silna obecność w silnych sojuszach - zarówno atlantyckich, jak i europejskich.
Minister Ziobro opóźnia prace sądów

Wiadomo, że czas orzekania przez sądy w Polsce jest niestety bardzo długi. Tymczasem minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie ogłasza konkursów na 500 wolnych stanowisk sędziowskich. W efekcie wydłużony zostaje czas rozpatrywania spraw w sądach. W wyniku działań ministra Ziobry opinia publiczna będzie miała coraz gorsze zdanie na temat wymiaru sprawiedliwości. Może o to chodzi? Zbigniew Ziobro chce poprawić wizerunek wymiaru sprawiedliwości, ale jego czyny są zupełnie inne. Nie można wymagać od sądów sprawnego działania i szybkiego rozpatrywania spraw, a z drugiej strony podejmować działania, które to utrudniają.

A może sytuacja finansowa kraju jest już tak fatalna, że nie ma nic pieniędzy? Albo może za jakiś czas do Sejmu wpłynie projekt ustawy, w którym minister Ziobro zmieni zasady naboru i zamiast konkursowego trybu to ministerstwo będzie bezpośrednio wskazywać sędziów?


Wystawa w Sejmie - chorwackie tradycje parlamentarne

W minionym tygodniu miałem przyjemność otwierać w Sejmie, wraz z Marszałkiem Markiem Kuchcińskim i Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce Andreą Bekić, wystawę poświęconą chorwackim tradycjom parlamentarnym, a także relacjom polsko-chorwackim. Wystawę bardzo starannie przygotowaną, dającą możliwość zapoznania się z historią Chorwacji.
Tłumienie regionalnych aspiracji

Nie ma co ukrywać, że politycy "z Polski", jak się u nas na Śląsku mówi, nie "czują" Śląska i nie rozumieją jego specyfiki. Nie różnią się tym od przedstawicieli innych grup społecznych i zawodowych. Wiedza statystycznego Polaka o Górnym Śląsku, zarówno jego historii, jak i teraźniejszości, jest kiepska. Stąd niezrozumienie i odrzucanie śląskich aspiracji.
W minionych latach przegadałem ten temat z wieloma kolegami posłami - z różnych części Polski. Właściwie nikt nie mógł zrozumieć, że dla wielu Ślązaków ważna, nieraz najważniejsza, jest tożsamość regionalna. Tego, że postulowanie autonomii, dyskusja o śląskiej narodowości, czy grupie etnicznej, nie jest w żaden sposób tożsame z wyborem "opcji niemieckiej".
Ale nie zrażałem się i edukowałem, myślę, że nieraz skutecznie.
*
Narodowości nie da się zbadać papierkiem lakmusowym. Krystalizowanie się narodowości, a już z pewnością grup etnicznych, nie jest procesem zamkniętym. Nie mam przekonania, że istnieje naród śląski, ale też bardzo daleko mi do 100% pewności, że go nie ma. W przypadku odrębnej śląskiej tożsamości etnicznej, w mojej ocenie zdecydowanie więcej przemawia za jej uznaniem.
*
W polityce trzeba budować sojusze. W poprzedniej kadencji dużo czasu zajęło nam budowanie większości dla przyjęcia ustawy metropolitarnej. Przecież nawet w naszym klubie było wiele sceptycznych głosów. Nie udałoby się nam bez pomocy premier Ewy Kopacz i marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która szczególnie zdecydowanie zaangażowała się po naszej stronie.
Niechęć obecnie rządzącego ugrupowania do śląskiego regionalizmu chyba nikogo nie dziwi, nie będą już przywoływał znanych słów nieomylnego Prezesa nt. Ślązaków. Trochę jednak boli, gdy w pierwszej linii odrzucających projekt zawierający śląskie aspiracje, stają na ochotnika śląscy posłowie PiS...


Pasowanie na przedszkolaka

"Dzisiaj ważny dzień, będzie pasowanie, przedszkolakiem wnet każdy z nas się stanie". Stasiu w Przedszkolu nr 2 w Tarnowskich Górach.
strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |