Zapytanie w sprawie „Obwodnicy Tarnowskich Gór”

W tym tygodniu skierowałem zapytanie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie środków na prace projektowe i realizację poszczególnych etapów zadania „Budowa Obwodnicy Tarnowskich Gór”.
Po Wielkich Derbach Śląska

Górnik Zabrze ma już stadion, na którym można by rozgrywać mecze Ligi Mistrzów, ale czy ma drużynę, która utrzyma się w Ekstraklasie..? Ciężko to widzę po dzisiejszym meczu, na którym miałem okazję być. Mecz był na kiepskim poziomie, a Ruch Chorzów zdecydowanie w nim dominował i wygrał zasłużenie 2-0.
Olbrzymie pieniądze poszły na budowę stadionu, miasto też ciągle dofinansowuje klub, a tu ostatnie miejsce w tabeli.
Polityka prorodzinna

Niektórzy próbują przekonać Polaków, że program 500+ (na który w tym roku przeznaczonych zostanie 17 mld zł), to pierwsza prorodzinna inicjatywa w Polsce. Tymczasem w minionych latach rządów PO konsekwentnie budowano systemowe rozwiązania prorodzinne, które teraz dobrze funkcjonują. A w 2015 r. na prorodzinne działania przeznaczono 39 mld zł.
Pozwolę sobie skrótowo je omówić.

* Milion Kart Dużej Rodziny

Kartę Dużej Rodziny ma już milion Polaków. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Mogą korzystać ze zniżek u 580 partnerów programu w ponad 5800 placówek. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku nauki. Na początku 2015 roku weszła w życie ustawa, która rozszerzyła ustawowe zniżki na przejazdy kolejowe dla dorosłych członków rodzin, wprowadziła zniżki w opłacie paszportowej, zniosła opłaty za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego potrzebnych do wydania KDR oraz zapewniła darmowe wejścia do parków narodowych.

*Więcej żłobków

Nowelizacja ustawy żłobkowej z 2013 r. ułatwiła samorządom tworzenie nowych placówek, przede wszystkim dzięki zmianie zasad ich dofinansowania (zwiększone dotacje z budżetu państwa z 50% na 80%). W 2011 uruchomiliśmy również program MALUCH. Od tamtego momentu liczba instytucji opieki nad dziećmi wzrosła o ponad 300%. Na dzień 17 kwietnia 2015 r. funkcjonowało w Polsce 2 762 instytucji opieki, w tym 1 789 żłobków (w 2007 były 373 żłobki i 130 oddziały żłobkowe), 448 klubów dziecięcych oraz 525 dziennych opiekunów. W 2015 r. o 50 mln zł zwiększyły się nakłady na budowę żłobków. W związku z tym kwota na nowe miejsca w placówkach i utrzymanie już istniejących wyniesie 151 mln zł. Łączne nakłady na program „MALUCH” w latach 2011-2015 wynoszą 472 mln zł. Dodatkowo w 2015 roku do programu wprowadzono nowy komponent „Maluch na uczelni”, który umożliwia tworzenia żłobków na uczelniach.

*Tańsze przedszkola

Od września 2013 r. rodzice za pobyt dziecka w przedszkolu płacą mniej. Minimum 5 godzin jest nadal bezpłatnych, a za każdą kolejną rodzice płacą maksymalnie 1 zł. Na dodatkowe godziny opieki przedszkolnej, a także ułatwienie dostępu do edukacji przedszkolnej samorządy dostają dotację z budżetu państwa. Liczba przedszkoli rośnie. O ile w roku 2007 r. było ich 16.902, to w 2015 r. już 21.661.

*Prorodzinny pracodawca

Od 2016 r. weszła w życie nowela podatkowa promująca żłobki i przedszkola. Wprowadza ona do polskiego systemu podatkowego preferencję dla pracodawców, którzy ponoszą wydatki związane z tworzeniem zakładowych żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli, bądź finansują w ramach funduszu świadczeń socjalnych część wydatków ponoszonych przez pracowników w związku z opieką nad dziećmi.

*Rodzicielski dla wszystkich

W 2010 wprowadziliśmy urlopy dla ojców. Kolejnym milowym krokiem w polityce prorodzinnej rządu było wydłużenie w 2013 r. urlopu dla rodziców. Obecnie mogą oni skorzystać z 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, 6 tygodni urlopu dodatkowego oraz 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Tylko pierwszych 14 tygodni zarezerwowanych jest dla matki, pozostałą częścią rodzice mogą się wymieniać. W 2015 z urlopów skorzystało już 565 tys. osób, w tym prawie 300 tys. z urlopów rodzicielskich.

*Darmowe podręczniki dla uczniów

Od 1 września 2014 r. dzieci w I klasach mogą korzystać z bezpłatnego podręcznika. Szkoły otrzymują ponadto dotację na zakup ćwiczeń i podręcznika do j. obcego. W 2015 r. z darmowego podręcznika będą korzystać uczniowie klas II, a od 2016 r. klas III. Oprócz tego będzie funkcjonował system dotacji dla uczniów wszystkich klas, dzięki któremu do 2017 r. podręczniki z punktu widzenia rodziców będą bezpłatne. W roku szkolnym 2014/2015, 505.998 pierwszaków korzystało z darmowego podręcznika.

*Dofinansowanie zakupu mieszkania

Pomoc polega na dofinansowaniu wkładu własnego na zakup mieszkania. Dodatkowo rodziny, w których pojawi się trzecie lub kolejne dziecko będą mogły otrzymać pomoc na wcześniejszą spłatę części kapitału kredytu. Program obowiązuje w latach 2014-2018. Na jego realizację jest przeznaczona kwota ponad 3,5 mld zł. 19 285 umów kredytowych. Do 20 kwietnia 2015 roku zawarto 19 285 umów kredytowych ze wsparciem programu „Mieszkanie dla Młodych”. 18 816 dotyczyło zakupu lokalu mieszkalnego, a 469 – domu jednorodzinnego. Wartość dofinansowania wynikająca z podpisanych umów kredytowych to 443,9 mln zł.

*Złotówka za złotówkę

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady “złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Wcześniej, gdy rodzina przekraczała próg dochodowy (574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traciła prawo do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zmian świadczenia nie są już odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie jest pomniejszana o 1 zł.

*Ulgi podatkowe na dzieci

Od roku podatkowego 2014 każda rodzina z dziećmi może w 100% wykorzystać ulgę na dzieci, niezależnie od dochodów (a więc i wysokości zaliczki na podatek). Zwiększone kwoty ulgi wynoszą: 1.112,04 zł rocznie na pierwsze i drugie dziecko,2.000,04 zł rocznie na trzecie dziecko, 2.700,00 zł rocznie na czwarte i każde kolejne dziecko.
Do tej pory podatnicy, którzy mieli niskie dochody i niski podatek, nie mogli w pełni wykorzystać przypadającej im kwoty ulgi na dziecko – część niewykorzystana po prostu im przepadała. Od rozliczenia podatkowego za rok 2014 podatnik, który nie zdołał wykorzystać ulgi ze względu na niskie dochody, może uzyskać pełne odliczenie.

*Świadczenia rodzicielskie dla każdego

Od 2016 r. rodzice nie mający prawa do płatnego urlopu macierzyńskiego – a więc bezrobotni, pracujący na umowy o dzieło, studenci i rolnicy – będą otrzymywać przez rok po urodzeniu dziecka świadczenie w wysokości 1000 zł netto.

*Dofinansowanie zatrudnienia niani

Od października 2011 r. łatwiej można zatrudnić nianię. Wystarczy, że rodzice podpiszą z opiekunką umowę uaktywniającą i zgłoszą ją do ZUS. Do pensji niań dokłada państwo, opłacając jej składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne liczone od minimalnej pensji. W 2015 zgłoszono 8798 niań.

*Podwyższenie świadczenia na dziecko niepełnosprawne

Świadczenie pielęgnacyjne wzrastało: od maja 2014 r. wzrosło do 1000 zł, od 2015 r. do 1200 zł, a od 2016 r. wzrosło do 1300 zł netto.

*Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

Od 2012 roku obowiązuje ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Zakłada wsparcie rodzin biologicznych i zastępczych oraz zmniejszenie liczebności dużych domów dziecka.


Problemy z wypłatami dopłat dla rolników

Dziś kilka spotkań w biurze poselskim. Na początku był rolnik z Tąpkowic, który przedstawił problem opóźnień w wypłacaniu dopłat dla rolników przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Sprawa staje się już głośna w całym kraju. Zazwyczaj dopłaty za miniony rok trafiały na konta rolników w lutym, góra w marcu. W tym roku nie wiadomo, czy będą w maju, czy czerwcu, a przecież są to środki zaplanowane w budżetach rolników, także do zainwestowania w kolejnym sezonie.
Cóż, minister Jurgiel zwolnił nie tylko prezesa ARiMR-u. Pracę stracili wszyscy kierownicy biur powiatowych, czyli 300 osób (w oddziale tarnogórskim także). W ten sposób praktycznie sparaliżowana została praca ARiMR, także wypłata dopłat. Rolnicy słyszą mało wiarygodne wytłumaczenia, że przyczyną jest awaria systemu informatycznego.
Miała być "Dobra zmiana", a jest "Dobra. Zmiana"


Propaganda, czy zwyczajne kłamstewka ?

W tegotygodniowej prasówce zwraca uwagę artykuł w "Gwarku" dotyczący zawirowań przy przekazaniu działki pod budowę nowej siedziby Państwowej Straży Pożarnej.
Ja rozumiem, że żyjemy w takich czasach, w których propaganda jest bardzo istotna, że PR często jest ważniejszy od wykonanej pracy, niewiele też może mnie zaskoczyć w poczynaniach władz miasta, które właśnie na propagandzie skupiają największą uwagę. Ale to co robią w tym przypadku, to już po prostu przegięcie.
Bardzo spodobały mi się umieszczone w "Gwarku" stonowane, ale rzeczowe i trafne wypowiedzi członka zarządu powiatu Andrzeja Elwarta dotyczące postawy burmistrza Czecha.
Fakty były następujące - 7 maja 2014 r. podpisane zostało porozumienie, wg którego miasto miało przekazać powiatowi działkę przy ul. Górniczej, w zamian za otrzymanie działki Skarbu Państwa o podobnej wartości (a grę wchodziła np. obecna siedziba Państwowej Straży Pożarnej). Za kilka tygodni (23 maja 2014 r.) podczas święta strażaków w Rybnej, w obecności kilkuset osób, wszystkich pocztów sztandarowych OSP z powiatu tarnogórskiego itp., burmistrz Arkadiusz wręczył komendantowi straży pożarnej promesę na przekazanie działki, wydrukowaną na olbrzymim kartonie. Działo się to parę miesięcy przed wyborami samorządowymi, więc okazja do zapunktowania była, wszystkie media to odnotowały. Obecni na spotkaniu odebrali zapowiedź "przekazania" gruntu dosłownie, jako obietnicę darowizny (podobne wnioski można było wyciągnąć z przekazów medialnych). Skąd mogli wiedzieć, że burmistrz miał na myśli "przekazanie", ale nie za darmo!"
W pustym propagandowym geście w Rybnej w ogóle pominięto rolę powiatu. A przecież burmistrz planował zwyczajną wymianę handlową, a robił cyrki, jakby przygotowywał darowiznę. Na późniejsze uwagi na ten temat, odpowiadał (z tym szyderczym uśmiechem, którzy znają wszyscy, którzy mieli okazję być przez niego okłamanymi), że przecież nigdy nie mówił, że przekaże za darmo...
Minęły dwa lata, do żadnego przekazania działki nie doszło. Burmistrz grymasi, nie podoba mu się to co powiat oferuje w zamian. A że kiedyś na Dniu Strażaka zrobił z tego show? To było przed wyborami...
Trudno się dziwić krytyce, której burmistrz został poddany na ostatniej sesji rady powiatu (choć oczywiście jego pracownicy, jednocześnie radni powiatowi, próbowali go bronić). Słyszałem, że później pan burmistrz miał pretensje do niektórych radnych o tę krytykę. To już w ogóle śmieszne i żenujące. Można przypomnieć takie przysłowie: „Kto daje i odbiera (…)”. Jeżeli obiecało się pomoc strażakom, robiło się z tego show, to teraz należałoby się wstydzić, a nie bawić w gierki słowne i mówić, że "przekazanie" nie znaczy "przekazanie za darmo", a wręcz może oznaczać "przekazanie za określoną sumę", a więc sprzedaż.


Wywiad w Radio Piekary

Dzień rozpocząłem od wywiadu w Radio Piekary. Zapis audycji znajduje się w linku poniżej
http://www.radiopiekary.pl/gosc,88,tomasz_glogowski .


500 zł dla niektórych dzieci

Jak wiadomo, w ub. tygodniu parlament przyjął tzw. "ustawę 500+", której nazwa powinna brzmieć "o pomocy dla niektórych dzieci". Partia rządząca próbuje narzucić narrację, jakoby mieliśmy pierwszy rząd realizujący swoje obietnice wyborcze. A tymczasem z realizacją obietnic sprawa jest bardzo dyskusyjna - pokazaliśmy w czasie debaty sejmowej, że pani premier Beata Szydło przed wyborami (jak i również później) kilkukrotnie mówiła o kwocie 500 zł na KAŻDE dziecko. Np. w czasie debaty z premier Ewą Kopacz, Beata Szydło powiedziała to trzy razy - w 6 i 10 minucie oraz w podsumowaniu.
Zdumiewające jest, jak strasznie politycy Prawa i Sprawiedliwości oburzali się kiedy przypominaliśmy te deklaracje. W ogóle niepojęte jest to, jak oni histerycznie reagują na krytykę, tak jakby byli objęci boskim majestatem, którego poczynań nie wolno komentować.
Za składanie obietnic należy być odpowiedzialnym. Dlatego domagaliśmy się, aby 500 zł wypłacane było na każde dziecko. Oczywiście rządzący składając takie obietnice, powinni być także odpowiedzialni za źródła ich finansowania. Wcześniej wielokrotnie zapewniali, że wystarczy na to uszczelnienie ściągalności podatku VAT, ale jak na razie nie przedstawili na to nawet zarysu pomysłu - niebieska teczka Beaty Szydło zapewne była pusta.
W tym roku sfinansują 500+ dzięki temu, że zostawiliśmy im budżet kraju w bardzo dobrym stanie, a oni wielomiliardowe dochody z koncesji LTE przenieśli przy pomocy sztuczki księgowej na rok 2016.
Na razie jedynym pomysłem jaki mają, jest ściąganie z każdego z nas większych pieniędzy za codzienne zakupy i opłaty bankowe.
Polityka prorodzinna jest bardzo ważna, mnóstwo w tej sprawie zrobił poprzedni rząd w ciągu ostatnich 8 lat (pozwolę sobie to przypomnieć w kolejnym wpisie). 500+ nie jest pierwszym, ale kolejnym krokiem w tym obszarze, oczywiście także ważnym, ale nie wystarczającym. Oby rządzącym nie brakło pomysłów na to, jak go finansować w przyszłości, bo podnoszenie podatków i spowalnianie rozwoju gospodarczego kraju będzie rozwiązaniem bardzo antyrodzinnym.
strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |