Walka o demokrację

Tak się złożyło, że przyszło mi stanąć w pierwszym szeregu w walce o demokrację. W skandaliczny sposób prowadzone są w tej kadencji obrady Sejmu. Np. wczoraj o północy dowiedziałem się, że za 10 minut (!!! ) będzie omawiana zmiana Regulaminu Sejmu, która ma umożliwić PiS-owi wybór nowych członków Trybunału Konstytucyjnego. W ramach tego punktu miałem wystąpienie w imieniu Klubu PO. Oczywiście sobie poradziłem, ale tu już chodzi nawet o to, żeby uniemożliwić opozycji przygotowanie się do wystąpień!

Tyle się dzieje, że nie mam czasów śledzić mediów, ale słyszałem (zarówno od kolegów, jak i nieznanych mi osób, z którymi mijałem się dziś w Tarnowskich Górach), że jest to odnotowywane w różnych mediach. Dziękuję za słowa wsparcia!

(Szerzej o wczorajszych wydarzeniach w Sejmie piszę na http://tglogowski.blog.onet.pl/ ).
Głos nt. JOW-ów

Zapraszam do zapoznania się z moją odpowiedzią na uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
postulującą wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu RP.
Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich w VIII kadencji Sejmu

W nowej kadencji Sejmu ponownie zasiądę w Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego. Będę w Prezydium tej ważnej komisji jedynym przedstawicielem opozycji... Poza mną Przewodniczący i dwoje zastępców z Prawa i Sprawiedliwości.
No cóż, poza prezentowaniem stanowiska PO zapewne będę musiał w jakiś sposób pozostawać w kontakcie z innymi Klubami.
Sprawy ważne i nieważne?

Przyzwyczaiłem się, że manierą niektórych samorządowców jest narzekanie na decyzje parlamentu i rządu, bez względu na to, czy są to trafne zastrzeżenia, czy też nie. Zupełnie jednak „rozbroiła” mnie wypowiedź jednego z radnych Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach, cytowana na łamach "Gwarka", w której to wypowiedzi pan radny odnosząc się do tzw. ustawy krajobrazowej powiedział: „Państwo nie stara się o rozwój gospodarki, ale zajmuje się tematami drugorzędnymi”. Szczególnie wypowiedź o tematach „drugorzędnych” zaskakuje, gdyż prawodawstwo musi obejmować wszystkie dziedziny życia, bez względu na ich "istotność" w ocenie pana radnego. Przecież rady miast również zajmują się tematami bardzo ważnymi (jak np. wysokość podatku od nieruchomości), jak i mniej istotnymi, jak nadawanie nazw ulicom i placom.

Zdziwienie budzi też fakt, że pan radny wyraża niezadowolenie, że Sejm dał samorządom narzędzie do podejmowania skutecznych decyzji dotyczących estetyki miast, warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych itp. Do tej pory samorządy nie miały wpływu np. na umieszczanie wielkoformatowych reklam zasłaniających całe budynki, teraz tę sprawę będą mogły uregulować i np. zabronić umieszczania takich reklam w zabytkowych centrach miast. Czyżby pan radny nie był zadowolony z faktu dania władzom miast takiego narzędzia, czy też może z tego, że jego wprowadzenie wymaga od radnych wykonania trochę pracy?

Pozytywnie odebrałem fakt, że nawet pan wiceburmistrz Piotr Skrabaczewski (znany mi z zamiłowania do nieustannej krytyki rządu za wszystko) podczas sesji rady miejskiej bardzo pozytywnie ocenił przyjęte przez nas rozwiązanie.


Wystąpienie na posiedzeniu Sejmu w imieniu klubu PO

Zapraszam do zobaczenia mojego wystąpienia na posiedzeniu Sejmu, podczas którego w imieniu Klubu Parlamentarnego PO protestowałem przeciw ograniczaniu opozycji możliwości nadzoru nad pracami służb specjalnych.


Felieton w „Gwarku”
Po pierwszym posiedzeniu Sejmu …

… a właściwie w jego trakcie, bo Marszałek Sejmu ogłosił przerwę w obradach do poniedziałku, do g. 18. Najzabawniejsze jest to, że nie podał czym parlament zajmie się po tej przewie (posłowie PiS-u też nie wiedzą). A może warto byłoby jakiś porządek obrad przyjąć?
Pomimo uroczystego charakteru pierwszego posiedzenia, ślubowania itp., wracałem z niego mocno zniesmaczony. Przypomniały mi się „standardy”, które obowiązywały w parlamencie w latach 2005-2007.
Po raz pierwszy zdarzyło się, że funkcji wicemarszałka zostało pozbawione jedno z ugrupowań, które weszło do Sejmu (PSL). Ponadto miała miejsce bardzo wymowna sytuacja - pierwsza uchwała w tej kadencji Sejmu (przygotowana przez Prawo i Sprawiedliwość) dotyczyła ograniczenia opozycji możliwość kontroli na pracami służb specjalnych. Zmiana Regulaminu Sejmu zlikwidowała rotacyjne przewodniczenie sejmowej Komisji do. Służb Specjalnych (wpisane do Regulaminu w 2009 r., w czasie rządów PO i PSL), a ponadto zmniejszyła liczbę jej członków z 9 do 7. Cel tej drugiej zmiany jest jasny – pozbawienie jednego z klubów opozycyjnych możliwości pracy w tej komisji – z pewnością PiS desygnuje do tej Komisji cztery osoby, więc pozostałym czterem klubom opozycyjnym pozostaną trzy miejsca.
Miałem w tej sprawie w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej wystąpienie na forum Sejmu, a wcześniej (z posłami Markiem Wójcikiem i Borysem Budką) konferencję prasową. Oczywiście PiS-owski walec nie przejął się naszą argumentacją i przegłosował nowe rozwiązania. W sytuacji, gdy pełną władzę ma jedna partia, jedyne co ją ogranicza to przyzwoitość. Chyba jej w piątek zabrakło.
strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |